Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕатентуванн€ та квотуванн€ де€ких вид≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥
ѕатентуванн€ господарськоњ д≥€льност≥ зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ ст. 14 √осподарського кодексу ”крањни та «акону ”крањни Дѕро патентуванн€ де€ких вид≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥Ф в≥д 23 березн€ 1996 року.

ѕ≥д патентуванн€м розум≥Їтьс€ видача субТЇктам п≥дприЇмництва торгових патент≥в за визначену плату.

ѕатентуванню в ”крањн≥ п≥дл€гають чотири види п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, а саме:

1) торговельна д≥€льн≥сть за гот≥вков≥ кошти, а також з використанн€м ≥нших форм розрахунк≥в та кредитних карток;

2) д≥€льн≥сть з наданн€ побутових послуг;

3) д≥€льн≥стьз обм≥ну гот≥вкових валютних ц≥нностей (включаючи операц≥њ з гот≥вковими плат≥жними засобами, вираженими в ≥ноземн≥й валют≥, та з кредитними картками);

4) д≥€льн≥сть з наданн€ послуг у сфер≥ грального б≥знесу.

¬изначенн€ вид≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, що п≥дл€гають патентуванню в ≥нших нормативно-правових актах, за вин€тком закону про патентуванн€, а також р≥шенн€ми орган≥в державноњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ не допускаЇтьс€.

Ќа в≥дм≥ну в≥д л≥цензуванн€, дл€ зан€тт€ видом д≥€льност≥, €кий п≥дл€гаЇ патентуванню, субТЇктов≥ господарюванн€ достатньо виконати одну умову:

- придбати торговий патент.

“орговий патент − це державне св≥доцтво, €ке засв≥дчуЇ право суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ чи його структурного (в≥докремленого) п≥дрозд≥лу займатис€ зазначеними в закон≥ видами п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥.

“орговий патент не засв≥дчуЇ право суб'Їкта господарюванн€ на ≥нтелектуальну власн≥сть.

“орговий патент видаЇтьс€ за плату суб'Їктам господарюванн€ державними податковими органами за м≥сцезнаходженн€м цих суб'Їкт≥в або м≥сцезнаходженн€м њх структурних (в≥докремлених) п≥дрозд≥л≥в.

—уб'Їктам господарюванн€, що провад€ть торговельну д≥€льн≥сть або надають побутов≥ послуги (кр≥м пересувноњ торговельноњ мереж≥), торгов≥ патенти видаютьс€ за м≥сцезнаходженн€м пункту продажу товар≥в або пункту з наданн€ побутових послуг, а суб'Їктам господарюванн€, що зд≥йснюють торг≥влю через пересувну торговельну мережу, − за м≥сцем реЇстрац≥њ цих суб'Їкт≥в.

ѕ≥дставою дл€ придбанн€ торгового патента Ї за€вка, оформлена в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Дѕро патентуванн€ де€ких вид≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥Ф. ¬становленн€ будь-€ких додаткових умов щодо придбанн€ торгового патента не дозвол€Їтьс€.

«а€вка на придбанн€ торгового патента повинна, зокрема, м≥стити так≥ рекв≥зити:

− найменуванн€ суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥;

− вит€г з установчих документ≥в щодо юридичноњ адреси суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥;

Ц у випадках, €кщо патент придбаЇтьс€ дл€ структурного (в≥докремленого) п≥дрозд≥лу, дов≥дка органу, €кий погодив м≥сцезнаходженн€ структурного (в≥докремленого) п≥дрозд≥лу, ≥з зазначенн€м цього м≥сц€;

− вид п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, зд≥йсненн€ €коњ потребуЇ придбанн€ торгового патенту;

− найменуванн€ документа про повну або часткову сплату вартост≥ торгового патенту.

—трок д≥њ торгового патента на зд≥йсненн€ торговельноњ д≥€льност≥ становить 12 календарних м≥с€ц≥в. —трок д≥њ короткострокового торгового патента на зд≥йсненн€ торговельноњ д≥€льност≥ становить в≥д 1 до 15 дн≥в.

—трок д≥њ торгового патента на зд≥йсненн€ д≥€льност≥ з наданн€ побутових послуг становить 12 календарних м≥с€ц≥в.

—трок д≥њ торгового патента на зд≥йсненн€ операц≥й з торг≥вл≥ валютними ц≥нност€ми становить 36 календарних м≥с€ц≥в.

—трок д≥њ торгового патента на зд≥йсненн€ операц≥й з наданн€ послуг у сфер≥ грального б≥знесу становить 60 календарних м≥с€ц≥в.

¬арт≥сть торгових патент≥в на зд≥йсненн€ торговельноњ д≥€льност≥ та наданн€ побутових послуг встановлюЇтьс€ органами м≥сцевого самовр€дуванн€ з урахуванн€м м≥сц€ зд≥йсненн€ в≥дпов≥дноњ д≥€льност≥ та виду товар≥в, або пслуг.

¬арт≥сть торгових патент≥в на зд≥йсненн€ д≥€льност≥ з обм≥ну гот≥вкових валютних ц≥нностей та у сфер≥ грального б≥знесу встановлюЇтьс€ законом про патентуванн€ у ф≥ксованому розм≥р≥.

 вотуванн€ господарськоњ д≥€льност≥зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ ст. 14√осподарського кодексу ”крањни та ≥нших акт≥в законодавства, зокрема, «акону ”крањни Дѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥€льн≥стьФ в≥д 16 кв≥тн€ 1991 року.

ѕ≥д квотуванн€м розум≥Їтьс€ встановленн€ граничних обс€г≥в (квот) виробництва чи об≥гу певних товар≥в ≥ послуг.

ѕор€док квотуванн€ виробництва та/або об≥гу, а також розпод≥лу квот встановлюЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥дпов≥дно до закону.

Ќа даний момент квотуванн€, €к спец≥альна умова зд≥йсненн€ господарюванн€, застосовуЇтьс€ у зовн≥шньоеконом≥чн≥й д≥€льност≥.

¬≥дпов≥дно до ст. 16 «акону ”крањни Дѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥€льн≥стьФ в ”крањн≥ може запроваджуватис€ режим квотуванн€ експорту та ≥мпорту. вотуванн€ експорту та ≥мпорту запроваджуютьс€ ”крањною самост≥йно в особ≥ њњ державних орган≥в у таких випадках:

− у раз≥ р≥зкого пог≥ршенн€ розрахункового балансу ”крањни, €кщо негативне сальдо його перевищуЇ на в≥дпов≥дну дату 25 процент≥в в≥д загальноњ суми валютних вимог ”крањни;

− у раз≥ дос€гненн€ встановленого ¬ерховною –адою ”крањни р≥вн€ зовн≥шньоњ заборгованост≥;

− у раз≥ значного порушенн€ р≥вноваги по певних товарах на внутр≥шньому ринку ”крањни, особливо по с≥льськогосподарськ≥й продукц≥њ, продуктах рибальства, продукц≥њ харчовоњ промисловост≥ та промислових товарах народного споживанн€ першоњ потреби;

− при необх≥дност≥ забезпечити певн≥ пропорц≥њ м≥ж ≥мпортною та в≥тчизн€ною сировиною у виробництв≥;

− при необх≥дност≥ зд≥йсненн€ заход≥в у в≥дпов≥дь на дискрим≥нац≥йн≥ д≥њ ≥нших держав;

− у раз≥ порушенн€ суб'Їктом зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥ правових норм ц≥Їњ д≥€льност≥, встановлених цим «аконом (запроваджуЇтьс€ €к санкц≥€ режим л≥цензуванн€);

− в≥дпов≥дно до м≥жнародних товарних угод, €к≥ укладаЇ або до €ких приЇднуЇтьс€ ”крањна (запроваджуЇтьс€ режим квотуванн€).

 вотуванн€ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом встановленн€ режиму видач≥ ≥ндив≥дуальних л≥ценз≥й, причому загальний обс€г експорту (≥мпорту) за цими л≥ценз≥€ми не повинен перевищувати обс€гу встановленоњ квоти.

¬ ”крањн≥ запроваджуютьс€ так≥ види експортних (≥мпортних) квот:

- глобальн≥;

- групов≥;

- ≥ндив≥дуальн≥;

- спец≥альн≥.

√лобальною вважаЇтьс€ квота, €ка встановлюЇтьс€ щодо товару (товар≥в) без зазначенн€ конкретних крањн (груп крањн), куди товар (товари) експортуЇтьс€, або з €ких в≥н (вони) ≥мпортуЇтьс€.

√руповою Ї квота, що встановлюЇтьс€ щодо товару (товар≥в) ≥з визначенн€м групи крањн, куди товар (товари) експортуЇтьс€, або з €ких в≥н (вони) ≥мпортуЇтьс€.

≤ндив≥дуальна квота Ц це квота, що встановлюЇтьс€ щодо товару (товар≥в) з визначенн€м конкретноњ крањни, куди товар (товари) може експортуватись, або з €коњ в≥н (вони) може ≥мпортуватись.

ѕ≥д спец≥альною розум≥Їтьс€ квота, що встановлюЇтьс€ щодо певного товару (товар≥в), €кий Ї обТЇктом спец≥ального розсл≥дуванн€ та/або спец≥альних заход≥в, його дозволено ≥мпортувати в ”крањну прот€гом установленого строку, ≥ €кий визначаЇтьс€ в натуральних та/або варт≥сних величинах вим≥ру.

ўодо кожного виду товару може встановлюватись лише один вид квоти.

–≥шенн€ про встановленн€ режиму квотуванн€ експорту (≥мпорту) приймаЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни з визначенн€м списку конкретних товар≥в, що п≥дпадають п≥д режим квотуванн€, ≥ строк≥в д≥њ цього режиму щодо кожного товару.

≤нформац≥€ про перел≥к товар≥в та/або крањн, що п≥дпадають п≥д режим квотуванн€, ≥з зазначенн€м виду квоти щодо кожного товару (або за кожною групою товар≥в) повинна бути доведена до в≥дома суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥ не менш €к за 60 дн≥в до дати запровадженн€ режиму квотуванн€ шл€хом опубл≥куванн€ њњ в оф≥ц≥йних загальнодоступних засобах ≥нформац≥њ ”крањни, а також негайно доводитись до в≥дома орган≥в державного митного контролю ”крањни.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 726 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

1494 - | 1409 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.