Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕеревтома €к патолог≥чний стан, заходи щодо њњ запоб≥ганн€. –ежим дн€ школ€ра
“рапл€Їтьс€, що ≥нтенсивн≥сть роботи або њњ обс€г Ї надм≥рними (людина через певн≥ причини не могла припинити роботу), а в≥дпочинок п≥сл€ роботи не в≥дновив ф≥з≥олог≥чних можливостей орган≥зму. “од≥ стом≠ленн€ поступово може перейти у передпатолог≥чний стан Ч перевто≠му. ÷е стан орган≥зму м≥ж здоров'€м ≥ хворобою. ¬≥н ви€вл€Їтьс€ у багатьох порушенн€х: пог≥ршенн≥ псих≥чних функц≥й (послабленн≥ пам'€т≥, уваги, утрудненн≥ мисленн€, п≥двищенн≥ збудливост≥, по€в≥ байдужост≥ до оточуючого тощо); порушенн€х сну (стаЇ неглибоким ≥ тривожним), апетиту, загальн≥й слабкост≥ ≥ в'€лост≥, у головних бол€х тощо. ѕри цьо≠му спостер≥гаЇтьс€ також ≥ зниженн€ ст≥йкост≥ орган≥зму до р≥зних зах≠ворювань, у першу чергу, до в≥русних ≥нфекц≥й, застуд, неспри€тливих фактор≥в зовн≥шнього середовища.  ожний ступ≥нь перевтоми (почат≠ковий, легкий, виражений, важкий) маЇ свою специф≥чну симптоматику (табл.20).

ƒл€ запоб≥ганн€ перевтом≥ школ€р≥в важливо не т≥льки дотриму≠ватис€ вимог щодо орган≥зац≥њ роботи (обс€г ≥ складн≥сть завданн€, темп ≥ ритм виконанн€, ступ≥нь р≥зноман≥тност≥ конкретних д≥й тощо), а ≥ за≠безпечувати њњ умови (ч≥ткий режим дн€, повноц≥нний сон, харчуванн€, що в≥дпов≥даЇ витратам енерг≥њ, хороша вентил€ц≥€ прим≥щенн€ тощо). ”се це в комплекс≥ становить сукупн≥сть г≥г≥Їн≥чних норм орган≥зац≥њ розумовоњ прац≥.

ѕотр≥бно пам'€тати, що самост≥йн≥ навчальн≥ завданн€ ≥ п≥дготовка урок≥в займають в учн≥в ус≥х клас≥в досить багато часу. «агалом при виконанн≥ однакових за складн≥стю ≥ обс€гом домашн≥х завдань у друг≥й половин≥ дн€, з 16 год., пог≥ршенн€ показник≥в здоров'€ ви€вл€Їтьс€ ран≥ше ≥ Ї б≥льш значним, н≥ж з 9 до 13 год.

¬иконанн€ домашнього завданн€ учн≥ починають з уже пог≥ршеною працездатн≥стю. —постереженн€ за зм≥нами функц≥онального стану орган≥зму школ€р≥в п≥д час приготуванн€ урок≥в показали, що продук≠тивн≥сть прац≥ коливаЇтьс€ в р≥зних межах, а саме:

 

≤ клас 45 хв. II клас 1 год. ≤≤≤-≤” 1,5 год. ”-”≤ 2 год. ”≤≤-”Ў 2,5 год. ≤’-’≤ 3 год.

“аблиц€ 20. ќсновн≥ симптоми при р≥зних ступен€х перевтоми

 

 

—имптоми —туп≥нь перевтоми
початковий легкий виражений важкий
«ниженн€ Ќезначне ѕом≥тне ѕ≥двищене –≥зке
д≥Їздатност≥        
ѕо€ва втоми ѕри посиле- ѕри звичай- ѕри полег- Ѕез вс≥л€-
  ному наван- ному наван- шеному кого наван-
  таженн≥ таженн≥ наван- таженн€
      таженн≥  
 омпенсац≥€ Ќе потр≥бне ѕовна „асткова Ќезначна
за допомогою        
вольового        
зусилл€ знижен-        
н€ д≥Їздатност≥        
≈моц≥йн≥ „асом „асом –оздрато ѕригн≥че-
зрушенн послабленн€ нест≥йк≥сть ван≥сть ний стан,
  ≥нтересу настрою   р≥зка роз-
  до роботи     дратован≥сть
–озлади сну ¬ажче прокида- Ќабагато —онлив≥сть Ѕезсонн€
  тис€ або заси- важче    
  нати виспатис€    
«ниженн€ ЌемаЇ ¬ажче ѕог≥р- ѕом≥тне
розумовоњ   зосере- шенн€ послаблен-
працездатност≥   дитис€ пам'€т≥ н€ уваги
        ≥ пам'€т≥
«аходи г≥г≥Їн≥чноњ корекц≥њ
  ”пор€дкован≥сть “ривалий ќрган≥зо- Ћ≥ку-
  в≥дпочинку, в≥дпочинок, ваний ванн€
  зан€тт€ четвертн≥ в≥дпочинок,  
  ф≥зкультурою або Ћ≤“Ќ≤  
  кан≥кули семестров≥ кан≥кули  

 

ƒ≥т€м 6-ти р≥чного в≥ку домашн≥ завданн€ не задають.

¬иконанн€ домашньоњ роботи рекомендуЇтьс€ починати ≥з завдань середньоњ складност≥, пот≥м переходити до найб≥льш складних ≥ зак≥нчувати самоп≥дготовку легкими завданн€ми.

” молодших ≥ старших школ€р≥в стомленн€ у процес≥ виконанн€ завдань на уроках ≥ в позаурочний час розвиваЇтьс€ по-р≥зному ≥ ви€в≠л€Їтьс€ неоднаково. ” початков≥й школ≥ кожен вид роботи досить швид≠ко приводить до граничного гальмуванн€, ≥ це запоб≥гаЇ тривал≥й непе≠рервн≥й активност≥ нервових кл≥тин. ѕо сут≥, учн≥ початкових клас≥в, €к правило, не перевтомлюютьс€: найчаст≥ше вони припин€ють розумову працю у початков≥й фаз≥ стомленн€. ÷≥ форми стомленн€ легко ≥ швидко усуваютьс€ завд€ки в≥дпочинку.

” старших школ€р≥в виробл€Їтьс€ здатн≥сть за допомогою вольо≠вого зусилл€ долати початков≥ стад≥њ стомленн€ ≥ продовжувати роботу аж до настанн€ значних зрушень в орган≥зац≥њ. “ому у школ€р≥в старших клас≥в спостер≥гаютьс€ не т≥льки початков≥, але й глибш≥ стад≥њ сто≠мленн€, €к≥ вимагають часу дл€ в≥дновленн€.

≤снують г≥г≥Їн≥чн≥ нормативи навчального навантаженн€ прот€гом дн€, тижн€ дл€ д≥тей, €к≥ в≥дв≥дують школу у першу (табл.21) ≥ другу зм≥ну (табл.22). њх дотриманн€ Ч обов'€зкова умова проф≥лактики пе≠ревтоми у д≥тей шк≥льного в≥ку.

“аблиц€ 21.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 978 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

1623 - | 1426 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.