Лекции.Орг
 

Категории:


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

ПОБУДОВА СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ІЗ ПРИЙМЕННИКАМИ У ПЕРЕКЛАДАХ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВНаціональна специфіка мови виразно позначається безпосередньо на її прийменниковому керуванні.

Значна кількість помилок трапляється при побудові словосполучень із прийменниками у перекладах з російської мови ділових паперів.

Наприклад, прийменник по в українській мові поєднується лише:

а) у складних прислівниках з іншими частинами мови:

- з іменниками (по можливості, по суті та под.);

- з прикметниками (по-господарськи, по-домашньому та под.);

- із займенниками (по-нашому, по-своєму та под.);

- з числівниками (по троє, один по одному, по-друге та под.);

в) з іменниками у 3. відмінку при вказуванні на предмет, місце, простір, що є межею поширення певної дії або ознаки (вантажівка загрузла по фари і... до фар, резервуари були повні по краї і ... до країв);

г) з прикметниками (по зеленій поверхні, по дрібному на­сінню та под.);

ґ) з числівниками (по першим відвідувачам, отримали по 10 балів);

д) із займенниками (по їхньому будинку, по цьому місцю та под.).

В інших випадках треба використовувати прийменники на, за, з, із, до, для, від, під, у (в), як, через, щодо та ін. або ж взагалі безприйменникові конструкції залежно від контексту.

по предложению делегата мероприятия по дальнейшему усилению инструкция по использованию предложения по улучшению по завершению по возможности на пропозицію делегата заходи щодо (до) подальшого посилення інструкція щодо використання пропозиції щодо поліпшення після завершення, завершивши якщо (коли, як)

Російські словосполучення з прийменником в українською мовою передаються за допомогою прийменників на, до, з, за, про, при, як, о та ін. або ж безприйменниковими конструкціями.

в адрес в виду (иметь) в деревню (поехать) в известность (поставить) на адресу на увазі (мати) на село (поїхати)  

Порушення синтаксичної норми також виникає через невмотивоване вживання прийменника при.

Цей прийменник вживається часто паралельно з іншими прийменниками біля, коло, край, поруч. Наприклад, для позначення близькості до конкретного місця: при виході — коло виходу — біля виходу, край дороги, поруч мене.

Лише з прийменником при можливі конструкції:

а) на передавання значення приналежності, певних стосунків до кого-, чого-небудь: При університеті працює дослідна станція; “Янкі при дворі короля Артура”; Служу при штабі дивізії

в) на вказування певних обставин або супутних умов, за яких щось відбувається: Роздивитися при світлі сірника; При нульовій температурі випав сніг;

Значно ширший обсяг значень прийменника при в російській мові спричиняє автоматичне помилкове перенесення його до подібних українських конструкцій. Цього не слід робити, оскільки в українській мові є різноманітні можливості, не змінюючи значення, передати зміст за допомогою інших прийменників, словосполучень дієприслівникового звороту чи шляхом розгорнутих конструкцій.

при исполнении служебных обязанностей   під час виконання службових обов 'язків  

Орфограма «Правопис і синонімія сполучників»

1. Р а з о м пишемоскладні сполучники, які становлять тісне поєднання службових, а також повнозначних слів із частками або прийменниками, наприклад: аби, абощо, адже, аж, аніж, зате, мовби, мовбито, начеб, начебто, немов, немовби, немовбито, неначе, неначебто, ніби, нібито, ніж, однак, оскільки, отже, отож, притім, притому, причім, причому, проте, себто, таж, також, теж, тож, тобто, тощо, цебто, щоб, якби, якщо.

Сполучники Однозвучні самостійні слова
  Учитель сказав, щоб уранці ми   зібралися біля школи.   Якби мені черевики, то пішла б я   На музики (Нар. те.).   Якщо будем всі труситись, хто   заступить рідний край?   Ми теж добре підготувалися до   конкурсу.   Таж про це вже повідомляла   місцева преса.   Я довго думав, що б вам розповісти.   Ми радилися, як би краще виконати   цю роботу.   Як що трапиться, негайно   надсилайте спішне повідомлення   телеграмою.   Діти виконали те ж завдання,   що й ми.   Уночі все та ж декорація світу, море, вершини гір, місяць (0. Гончар).

Примітка. Сполучник можна замінити синонімічним спо­лучником, а з однозвучним поєднанням інших частин мови цього чинити не можна. Можливі такі синонімічні заміни сполучників, наприклад: Таж (адже) про цю подію вже йшло­ся. Життя таке коротке — тож (тому) спішімо робити добро (О. Довженко). Я теж (також) там був учора; Не смійся з другого, щоб (аби) тобі не було того (Нар. тв.). Якби (коли б) знав, де впав, то соломки б підослав (Нар. тв.). Не радий хрін тертушці, а проте (однак) на кожній танцює (Нар. тв.). Взимку холодно, зате (але) комарі не кусають (Нар. тв.). За моїми відомостями, вони в саду і притому (до того ж) в найкращому настрої (І. Микитенко). Сто карбо­ванців зашила йому мати в підкладку піджака, причому (і то) зашила сировою ниткою (Гр. Тютюнник).

 

Змістовий модуль 5 (14)

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 376 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.