Населення;
Лекции.Орг

Поиск:


Населення;
- різновид людської діяльності, що ставить за мету підвищувати ефективність промислового виробництва;

- вид діяльності, його організація та залучення ресурсів з метою найповнішого використання земельних

ресурсів.

7. Специфіка підприємницької діяльності в ОЗ полягає у:

* метою та результатом професійної діяльності працівників ОЗ є життя та здоров'я населення;

* жорсткий контроль з боку державних інституцій;

- можливості замінити ресурс праця іншими факторами виробництва;

- відсутності вимог щодо отриманої освіти.

8. Вимогами для здійснення підприємницької діяльності в ОЗ є:

* процедура реєстрації;

* процедура ліцензування;

- процедура банкрутства;

* дозвіл на здійснення медичної практики;

- отримання кредиту в комерційному банку.

9. Організаційно-правова форма підприємництва визначає:

* особливості правового положення власника майна;

* порядок здійснення власником майна повноважень по керівництву;

* дозволені чинним законодавством види діяльності;

* керівні органи в управлінській діяльності;

* межі та порядок відповідальності за підприємницькими зобов’язаннями;

- його бюджет та способи фінансування витрат;

- величину ставки податку на додану вартість;

- територіальне розташування.

10.Основними видами діяльності медичного підприємства є:

* виробнича із надання медичних послуг;

* науково-дослідна з метою отримання прибутку або здійснення некомерційної діяльності;

* фінансову та страхову;

* торговельну із купівлі-продажу медичних послуг;

- кредитна та депозитна;

- участь у прийнятті державних управлінських рішень;

- визначення обсягу готівкових коштів на ринку.

11. Майном медичного підприємства є:

* грошові та майнові внески засновників;

- державні субсидії;

* доходи від діяльності;

* капітальні вкладення;

- фонд оплати праці;

* кредити банків;

- здоров'я пацієнтів.

12. За організаційно-правовою формою медичні підприємства класифікують на:

* одноосібне;

* партнерство;

* корпоративне підприємство;

- комунальне;

- некомерційне;

- комерційне.

13. Одноосібне медичне підприємство – це:

* підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи та її праці;

- товариство кількох власників, які об’єднали кошти та зусилля;

- об'єднання фінансових ресурсів і праці значної кількості фізичних осіб.

14. Партнерство як форма медичного підприємства – це:

- підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи та її праці;

* товариство кількох власників, які об’єднали кошти та зусилля;

- об'єднання фінансових ресурсів і праці значної кількості фізичних осіб.

15. Корпоративне медичне підприємство – це:

- підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи та її праці;

- товариство кількох власників, які об’єднали кошти та зусилля;

* об'єднання фінансових ресурсів і праці значної кількості фізичних осіб.

16. Особливостями некомерційних організацій на ринку медичних послуг є:

* одержання прибутку є проміжною метою діяльності;

* прибуток не може бути розподілений серед засновників;

* джерелами формування доходів є надання медичних послуг та кошти власника, спонсорів, благодійні

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 212 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.