Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕозитронды-эмиссионды томографи€ 20 страница
—≥зд≥ң таңдаған мүмк≥н болатын диагноз:
*»нфильтратты туберкулез ыдырау фазасы
*јбсцестерленген пневмони€

*“уберкуломаның ыдырауы

*+Өкпенң кавернозды туберкулез≥

*Өкпен≥ң фиброзды-кавернозды туберкулез≥

 

!Ќауқас Ѕ. 35 жаста, 2 апта бұрын жедел ауырған дене қызуының 39о дей≥н көтер≥лген, жөтел пайда болған. ѕневмони€ диагнозы қойылған. Ѕейспецификалық ем жүрг≥з≥лген. ∆ағдайы аздап жақсарған, б≥рақ тәул≥к бойынша қақы-рықтың көлем≥ 300 мл дей≥н жоғарлаған, жағымсыз и≥с≥ бар. ќбъективт≥: науқастың жағдайы орташа ауырлықта. ѕеркуторлы: сол жақ жауырын аралығындағы кең≥ст≥кте өкпел≥к дыбыс қысқарған және осы жерде әртүрл≥ ылғалды сырылдар ест≥лед≥. Ћейкограммада: лейкоцитоз Ц 20 х 109, Ё“∆ Ц 55 мм/сағ.

Қақырықта “Ѕ анықталмаған. –ентгенограммада Ц сол жақ өкпен≥ң төменг≥ бөл≥г≥нде күнг≥рттену көлеңке тұсында көлденең деңгейдег≥ сұйықтық сақинатәр≥здес қуыста көр≥нед≥. —≥зд≥ң таңдаған болжама диагнозыңыз:
*Өкпен≥ң инфильтратты туберкулез≥

*Ѕронхоэктатикалық ауру

*+јбсцестелген пневмони€
*ћетастазды ≥с≥к
*»нфаркты пневмони€

 

!Өкпен≥ң инфильтратты туберкулез≥н≥ң ыдырау фазасы, “ћЅ+ деген диагнозбен 50 жастағы науқас –. қарқынды және жалғастырушы фазасының ем≥н 8 ай қабылдаған. џдырау қуысы жабылған және бактери€ бөлу тоқталған. Ќауқасты эпидемиологи€лық есеб≥н≥ң бақылауынан қашан шығару болады?

*б≥рден бактери€ бөлу тоқтағаннан кей≥н

*“ћЅ тапсырғанда үш рет тер≥с нәтиже бергенде
*Ѕактери€ бөлу тоқтағаннан кей≥н 6 айдан соң

*+Ѕактери€ бөлу тоқтағаннан кей≥н 1 жылдан соң

*Ѕактери€ бөлу тоқтағаннан кей≥н 2 жылдан соң

 

!27 жастағы ¬. деген науқас қан түк≥руге, шырышты ≥р≥ңд≥ қақырықты жөтелге, жалпы әлс≥зд≥кке шағымданып дәр≥герге қаралып тексер≥лген. “ексер≥лген кей≥н одан өкпен≥ң инфильтратты туберкулез≥, ыдырау фазасы, “ћЅ+ деген диагноз анықталған. ќған емн≥ң категори€сын және тип≥н таңдаңыз:

*+нег≥зг≥ дәр≥лермен 1 категори€ бойынша емдеу, жаңадан анықталған туберкулез
*нег≥зг≥ дәр≥лермен 2 категори€ бойынша емдеу, рецидив

*нег≥зг≥ дәр≥лермен 3 категори€ бойынша емдеу, жаңадан анықталған туберкулез

*нег≥зг≥ дәр≥лермен 4 категори€ бойынша емдеу, рецидив
*резерв тобындағы дәр≥лермен емдеу, сәтс≥з ем

 

!52 жастағы ∆. деген науқас өкпен≥ң инфильтратты туберкулез≥, ыдырау фазасы, “ћЅ+деген диагнозбен 1 категори€ бойынша 2 ай ем қабылданған. “уберкулезд≥ң улану симптомдары жойылған. Ѕактери€ бөлу тоқталмаған. —≥зд≥ң әр≥ қарай емд≥к тактикаңыз:

*хирурги€лық ем көрсет≥лген

*2 категори€ бойынша емд≥ жалғастыру

*жасанды пневмоторакс жасау

*+емн≥ң қарқынды фазасын 1 айға жалғыстыру

*емн≥ң қарқынды фазасын 2 айға жалғыстыру

 

!ћаскүнемд≥кпен зардап шегет≥н 36 жастағы ƒ. деген науқас ЂӨкпен≥ң төмеңг≥ бөл≥г≥н≥ң (S6) инфильтратты туберкулез≥, “ћЅ+, ћЋ”ї диагнозымен 6 ай емделген. ≈мнен кей≥н оң динамика байқалған: улану симптомдарды жоғалған және өкпес≥ндег≥ инфильтраци€ сорылған, ошақтар тығыздалған. Ѕ≥рақ өлшем≥ 3 х 2 см дей≥нг≥ каверна сақталған. Ѕактери€ бөлмейд≥.  ей≥нг≥ ем≥ қандай болу керек?
*“уберкулезге қарсы қолданатын дәр≥лерд≥ күн ара ≥ш≥п жалғастыру

*“уберкулезге қарсы қолданатын дәр≥лерд≥ ≥ш≥у≥н жалғастыру

*+Үнемд≥ резекци€ көрсет≥лген

*ѕлевропульмонэктоми€ көрсет≥лмеген

*—анатори€лық курортты ем көрсет≥лген

 

!40 жастағы ∆. деген науқастан профилактикалық тексеруде оң өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥н≥ң кавернозды туберкулез≥ анықталған.  авернозды туберкулезге Ќ≈ тән емес?

*”лану белг≥лерд≥ң болмауы

*‘изикалық мәл≥метт≥ң болмауы

*∆ұқа қабырғалы кавернаның айналысында айқын емес фиброз және себ≥нд≥ ошақтар бар

*Қалыпты лейкограмма
*+ өп мөлшерде бактери€ бөлу

 

!Ѕ÷∆ вакцинасының екпел≥к дозасы:

*+0,05 мг

*0,1 мг

*0,5 мг

*0,05 г

*0,5 г

 

!Ќауқас 39 жаста. ∆ұмысқа тұру үш≥н профилактикалық тексеру кез≥нде өкпес≥нде өзгер≥стер анықталды. ∆асөсп≥р≥м кез≥нде туберкулезге қарсы препараттардың толық емдеу курсын алған.  еуде клеткасының жалпы шолу рентгенографи€сында оң жақ өкпен≥ң бұғана асты аймағында сыртқы шеттер≥ айқын емес, п≥ш≥н≥ дұрыс емес, гомогенд≥ емес қараю анықталды. ћикроскопи€лық қақырықта “ћЅ табылған жоқ.  линикалық ж≥ктелу бойынша диагноз қойыңыз:

*ќң жақ өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥н≥ң инфильтративт≥ туберкулез≥, рецидив, 2 категори€, IЅ диспансерл≥к бақылау тобы

*ќң жақ өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥н≥ң инфильтративт≥ туберкулез≥, жаңа жағдай, 1 категори€, Iј диспансерл≥к бақылау тобы

*+ќң жақ өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥н≥ң инфильтративт≥ туберкулез≥, басқа жағдай, 2 категори€, IЅ диспансерл≥к бақылау тобы

*ќң жақ өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥н≥ң кавернозды туберкулез≥, рецидив, 1 категори€, IЅ диспансерл≥к бақылау тобы

*ќң жақ өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥н≥ң кавернозды туберкулез≥, басқа жағдайлар, 2 категори€, Iј диспансерл≥к бақылау тобы

 

!Ќауқас, 42 жаста. Ѕала кез≥нде туберкулезбен ауырған. –ентгенограммада: сол жақ өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥нде қатты фиброзды өзгер≥стер фонында ыдыраған әр түрл≥ көлемдег≥ қуыстар мен маңайында әр түрл≥ интенсивт≥ ошақтар анықталады. Өкпе сурет≥ күшейген, сол жақ өкпе түб≥р≥ тартылған ћикроскопи€да: қақырықта ћЅ“ ++. ƒиагноз қойыңыз:

*»нфильтративт≥ туберкулез. –ецидив

*»нфильтративт≥ туберкулез. Үз≥л≥стен кей≥нг≥ ем

*“уберкулема. ∆аңа жағдай

*+‘иброзды-кавернозды туберкулез. –ецидив

* авернозды туберкулез≥. Үз≥л≥стен кей≥нг≥ ем

 

!Ѕала, 4 жаста. ∆өтелге, тәбет≥н≥ң төмендеу≥не, дене температурасының 37,20— көтер≥лу≥не шағымданады. –ентгенологи€лық: оң жақ өкпен≥ң жоғары бөл≥м≥нде өкпен≥ң түб≥р≥не Ђжолыї бар, қарайған, шеттер≥ анық емес, көлем≥ 2,5см фокус анықталды. ќң жақты бронхопульмональды лимфа түй≥ндер≥ ұлғайған. ќң жақ түб≥р≥ инфильтрленген. —инустары бос. ƒиагноз қойыңыз:

*»нфильтративт≥ туберкулез ыдырау фазасында, басқалар, I категори€, Iј диспасерл≥к бақылау тобы

*»нфильтративт≥ туберкулез себ≥лу фазасында, басқалар, I категори€, IЅ диспасерл≥к бақылау тобы

*ƒиссиминирленген туберкулез ыдырау фазасында, жаңа жағдай, I категори€, Iј диспасерл≥к бақылау тобы

*Ѕ≥р≥нш≥л≥к туберкулезд≥к қосынды, тығыздалу фазасында, жаңа жағдай, III категори€, IЅ диспасерл≥к бақылау тобы

*+Ѕ≥р≥нш≥л≥к туберкулезд≥к қосынды, инфильтраци€ фазасында, жаңа жағдай, I категори€, Iј диспасерл≥к бақылау тобы

 

 

!Ќауқас 23 жаста. 5 жасында туберкулезге қарсы химиотерапи€ның толық курсын алған. –ентгенде: барлық өкпе алаңында өлшем≥ 1-2 мм, аз интенсивт≥, мономорфты көлеңке анықталды. Қақырықта микроскопи€лық зерттегенде ћЅ“ анықталған жоқ. ƒемеуш≥ фаза ем≥н тағайындаңыз

*4HR

*5HR

*4HE

*4HRE

*+5HRE

 

!Ѕала 12 жаста. Ѕұрын туберкулезбен ауырмаған. Ќауқас анасымен қатынаста болған. Ўағымдары: жөтел, тәбет≥ төмендеген. 2 “Ѕ ћанту сынамасы Ц16 мм. ѕерифери€лық лимфа түй≥ндер≥ пальпаци€ланады, ұсақ, тығыз эластикалы, ауырсынбайды.  еуде клеткасының тура және бүй≥р проекци€сында: т≥лшел≥к сегментте орташа интенсивт≥, контуры айқын емес, өлшем≥ 2х3 см, кең Ђжолї өкпе түб≥р≥не қарай бағытталған қараю анықталады. —ол жақ өкпе түб≥р≥ кеңейген, құрылымсыз, контуры айқын емес. ∆Қј: лейкоциттер 12х109/л, эозинофилдер 4%, “я 65%, моноциттер 6% лимфоциттер 25%, Ё“∆ 18 мм/сағ. ƒиагноз қойыңыз:

*—ол жақ өкпен≥ң б≥р≥нш≥л≥к туберкулезд≥к қосындысы тығыздалу фазасы, басқа жағдай, ≤≤≤ категори€, ≤Ѕ диспансерл≥к бақылау тобы

*+—ол жақ өкпен≥ң б≥р≥нш≥л≥к туберкулезд≥к қосындысы инфильтраци€ фазасы, жаңа жағдай, ≤ категори€, ≤ј диспансерл≥к бақылау тобы

*—ол жақ өкпен≥ң ошақты туберкулез≥ инфильтраци€ фазасы, жаңа жағдай, ≤ категори€, ≤Ѕ диспансерл≥к бақылау тобы

*—ол жақ өкпен≥ң инфильтративт≥ туберкулез≥ себ≥лу фазасы, басқа жағдай, ≤ ктегори€, ≤ ј диспансерл≥к бақылау тобы

*—ол жақ өкпен≥ң инфильтративт≥ туберкулез≥ ыдырау фазасы, жаңа жағдай, ≤≤ категори€, ≤Ѕ диспансерл≥к бақылау тобы

 

!Ќауқас әйел, 42 жаста. Ѕала кез≥нде туберкулезбен ауырған. Қақырықты жөтелге, жүдеу, тершеңд≥к, температурасының 37,20—-ге көтер≥лу≥не шағымданады. –ентгенологи€лық: оң жақ өкпен≥ң жоғары бөл≥г≥нде гомогенд≥ емес, ағару бөл≥ктер≥ бар, фокусты қараю анықталады. Өкпе түб≥р≥ ұлғаймаған. ƒиагноз қойыңыз:

*ќшақты туберкулез. ∆аңа жағдай

* авернозды туберкулез. Ѕасқалар

*+»нфильтративт≥ туберкулез. –ецидив.

*ƒиссиминирленген туберкулез. ∆аңа жағдай

*“уберкулема. –ецидив

 

!Ќауқас 36 жаста, 2 ай бойы әлс≥з≥д≥к, шырышты қақырықпен жөтел, қалтырау. Ѕалалық шағында кеуде ≥ш≥л≥к лимфа түй≥ндер≥н≥ң туберкулез≥ бойынша химиотерапи€ алған. –ентгенде: өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥нде аз және орташа қарқынды, өлшем≥ 1 см, көптеген көлеңкелер, сол жақ ұшында қабырғасы жұқа қуыс анықталды. Қақырық микроскопи€сында ћЅ“ анықталды. Қарқынды фаза ем≥н тағайындаңыз

*2HRZS

*2HRZS 3S

*2HRZE

*+3HRZS 2S

*3HRZE

 

 

!Ќауқас, 37 жаста.  еш түскен кезде пайда болатын ауырсыну сез≥м≥не шағымданады. Өкпен≥ң жиынтық зерттеу≥ барысында өкпен≥ң жоғары бөл≥г≥нде диаметр≥ 5-10 мм болатын шеттер≥ айқын емес, симметри€лы орналасқан көптеген көлеңкелер анықталды. ћанту реакци€сы 2 “Ѕ- 12мм. Қақырықта “Ѕ анықталмайды. ƒиагноз қойыңыз.

*»нфильтративт≥ туберкулез

*+ƒиссиминирленген туберкулез

* авернозды туберкулез

*ќшақты туберкулез

*‘иброзды-кавернозды туберкулез

 

!Ќауқас 33 жаста. ≈к≥ ай көлем≥нде пайда болған әлс≥зд≥кке, қақырығы аз жөтелге, жүдеуге шағымданады. јстеникалық тип, тер≥ жабындылары бозғылт, кеуде қуысының ек≥ бөл≥г≥ де тыныс алу акт≥н≥нен қалып отыр, жауырынаралық аймақта б≥рен-саран ылғалды сырылдар ест≥лед≥. –ентгенологи€лық: күшейген өкпе сурет≥ фонында өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥нде әртүрл≥ көлемдег≥ және тығыздықтағы, кейб≥р жерлерде б≥р≥гет≥н ошақтар анықталды. ∆Қј-да: лейкоцит- 12,6х109\л, —ќЁ-29мм\сағ. ƒиагноз қойыңыз.

*‘иброзды-кавернозды туберкулез

*»нфильтративт≥ туберкулез

*÷ирротикалық туберкулез

*+ƒиссеминирленген туберкулез

* авернозды туберкулез

 

!Ќауқас 33 жаста. ∆анұ€лық аурухаға кеуде клеткасының ауырсынуына, құрғақ жөтелге, дене қызуының 37,50— жоғарылауына байланысты келд≥. Ѕұрын туберкулезбен ауырмаған. –ентгенологи€лық зерттеуде оң жақ өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥нде гомогенд≥ емес қараю, төменг≥ бөл≥ктер≥нде интенсивт≥л≥г≥ жоғары ошақ анықталды. ƒиагноз қойыңыз:

*ќң жақ өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥н≥ң ошақты туберкулез≥ ыдырау фазасы, жаңа жағдай, ≤ категори€, ≤ ј диспансерл≥к бақылау тобы

*ќң жақ өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥н≥ң ошақты туберкулез≥ тығыздалу фазасы, басқа жағдайлар, ≤ категори€, ≤ Ѕ диспансерл≥к бақылау тобы

*ќң жақ өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥н≥ң инфильтративт≥ туберкулез≥ ыдырау фазасы, жаңа жағдай, ≤ категори€, ≤ ј диспансерл≥к бақылау тобы

*+ќң жақ өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥н≥ң инфильтративт≥ туберкулез≥ себ≥лу фазасы, жаңа жағдай, ≤ категори€, ≤ ј диспансерл≥к бақылау тобы

*ќң жақ өкпен≥ң туберкулемасы ыдарау фазасы, рецидив, ≤≤ категори€, ≤ ј диспансерл≥к бақылау тобы

 

!Ќауқас 37 жаста. Қақырықты жөтелге, ауыр жұмыс ≥стегенде тез шаршағыштыққа, кешк≥ тершенд≥кке шағымданады. 1 жыл бұрын туберкулез анықталған, емн≥ң интенсивт≥ фазасын қабылдап, кей≥н жұмыспен басқа қалаға кеткен. Ѕойы 173. ƒене салмағы 53. “ 38,90—. Өкпен≥ң жоғарғы бөл≥ктер≥нде перкуторлы дыбыстың қысқаруы, тынысы бронхиальды, жөтелгеннен кей≥н ылғалды сырылдар ест≥лед≥. –ентгенологи€лық: өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥нде домалақтанған қуыстар, төменг≥ бөл≥ктер≥нде Ц әр түрл≥ ошақтар, қабырғааралықтары қысқарған, диафрагма куполы көтер≥ңк≥ екенд≥г≥ байқалады. Қақырықта микроскопи€лық “ћЅ-сы табылған. ƒиагноз қойыңыз:

* ‘иброзды-кавернозды өкпе туберкулез≥ инфильтраци€ фазасы, рецидив, 2 категори€, 1Ѕ диспансерл≥к бақылау тобы

* —озылмалы диссеминирленген өкпе туберкулез≥ ыдырау фазасы, рецидив, 4 категори€, 1¬ диспансерл≥к бақылау тобы

*  авернозды өкпе туберкулез≥ инфильтраци€ фазасы, үз≥л≥стен кей≥н ем, 2 категори€, 1¬ диспансерл≥к бақылау тобы

*+ ‘иброзды-кавернозды өкпе туберкулез≥ себ≥лу сатысында, үз≥л≥стен кей≥н ем, 2 категори€, 1Ѕ диспансерл≥к бақылау тобы

* —озылмалы диссеминирленген өкпе туберкулез≥ инфильтраци€ сатысында, үз≥л≥стен кей≥н ем, 4 категори€, 1Ѕ диспансерл≥к бақылау тобы

 

!“уберкулеманың морфологи€лық құрылымы?

*экссудативт≥-пневмони€лы фокус

*фиброзды алаң

*+қалталанған казеозды фокус

*өкпе ≥ш≥л≥к қуыс

*≥с≥кт≥ түй≥н

 

!ћанту сынамасын қолданудағы туберкулин дозасы?

*1 мл Ц 2 “Ѕ

*0,1 мл Ц1 “Ѕ

*0,15 мл Ц 2 “Ѕ

*+0,1 мл Ц 2 “Ѕ

*0,2 мл Ц 2 “Ѕ

 

!“ерiс анерги€ бұлЕ

*+туберкулез өршiген ауруларда реакци€ның болмауы

*инфекци€ланбаған сау балаларда реакци€ның болмауы

*сау балалардағы күдiктi реакци€

*дұрыс жүргiзiлмеген сынама кезiндегi реакци€

*гиперерги€лық реакци€

 

!Ѕ≥р≥нш≥л≥кт≥ туберкулез жинағы бұлЕ

*туберкулезбен кеуде iшi лимфатүйiндерiнiң зақымдануы

*+туберкулезбен кеуде iшi лимфатүйiндер, өкпе тканi және оларды жалғастыратын лимфа тамырларының зақымдануы

*туберкулезбен кеуде iшi лимфатүйiндерi әрi өкпенiң зақымдануы

*туберкулезбен өкпенiң зақымдануы

*алғашқы инфекци€ланудан кейiнгi пайда болған өкпе тканiнiң зақымдануы

 

!Өкпенiң фиброзды-ошақты туберкулезiн емдеу әдiсi?

*туберкулезге қарсы химиотерапи€

*коллапсотерапи€

*хирурги€лық

*патогенетикалы

*+ем қажет емес

 

!Қандай бактериоскопи€лы әдiспен ошақты туберкулезде жиi “ћЅ-сын табуға болады?

*жағындының тура бактериоскопи€сы

*флотаци€ әдiсi

*себу әдiсi

*+люминесценттi микроскопи€

*ЂBactecї

 

!Қан түк≥ру себеб≥?

*өкпе инфаркт≥

*өкпе тамырлары бүт≥нд≥г≥н≥ң зақымдалуы

*аорта аневризмасының өкпеге жарылуы

*+өкпе тамырлары өтк≥зг≥шт≥г≥н≥ң жоғарылауы

*бронх тамырлары аневризмасының жарылуы

 

!“уберкулин сез≥мталдығының Ђ¬иражыї деген не?

*2 “Ѕ ѕѕƒ-Ћ ћанту реакци€сының оң болуы

*бұрын оң болған сынаманың гиперерги€ға айналуы

*бұрын оң реакци€ның өршу≥

*+жыл сайынғы тер≥с мәнд≥ сынаманың оңға айналуы

*жыл сайынғы тер≥с мәнд≥ реакци€ның күд≥кт≥ болуы

 

 

!Өкпен≥ң циррозды туберкулез≥ пайда болуына әсер етет≥н факторлар?

*жайылған казеозды некроз

*кеш табу

*ем принцип≥н≥ң бұзылуы

*+бронх өтк≥зг≥шт≥г≥н≥ң бұзылуы

*организм реактивт≥л≥г≥н≥ң төмендеу≥

 

!ћанту сынамасы мен Ѕ÷∆ ревакцинаци€сының интервалы?

*2 аптадан ерте емес және 3 аптадан артық емес

*3 күннен ерте емес және 1 аптадан артық емес

*2 күннен ерте емес және 1 айдан артық емес

*+3 күннен ерте емес және 2 аптадан артық емес

*маңызы жоқ

 

!’алық арасында тыныс алу органдары туберкулез≥н ерте табу әд≥стер≥?

*флюорографи€, “ћЅ-на қақырықты бактериологи€лық тексеру

*+флюорографи€, туберкулиндиагностика, қақырықты Ѕ -ға тексеру

*“ћЅ-на қақырықты бактериологи€лық тексеру, туберкулиндиагностика

*рентгенотомографи€, иммуноферментт≥ анализ

*профилактикалық клиникалық тексерулер

 

!ћилиарлы туберкулез ем≥нде қолданбайды...

*патогенетикалық ем

*иммуностимул€ци€лық терапи€

*+хирурги€лық ем

*туберкулезге қарсы препараттар

*глюкокортикостероидтар

 

!∆ұмысқа орналасу кез≥нде және жыл сайын м≥ндетт≥ түрде туберкулезд≥ табу үш≥н флюрографи€лық зерттеуден (тег≥н) өтет≥н адамдардың т≥з≥м≥:

*“амақ өнеркәс≥б≥, қоғамдық тамақтандыру қызметкерлер≥;

*“ағам өн≥мдер≥ саудасы кәс≥порындарының қызметкерлер≥;

*ƒәр≥хана қызметкерлер≥;

*+Ќауқастарды емдеумен, оларға қызмет көрсетумен және тамақтандырумен байланысты емдеу-профилактикалық мекемелер≥н≥ң қызметкерлер≥;

*∆оғары және орта арнайы оқу орындарының қызметкерлер≥.

 

!“уберкулез микобактери€сын табудың кең тараған әд≥с≥

*+÷ил€ЦЌильсен

*люминесцентт≥

*флотаци€

*бактериологи€лық

*биологи€лық

 

!‘иброзды-каверналы туберкулезде жи≥ ест≥лед≥

*қатаң тыныс

*әлс≥з тыныс

*везикул€рлы тыныс

*+бронхты тыныс

*амфоралы тыныс

 

!ѕерифери€лық лимфа бездер≥н≥ң клиникалық түр≥

*жедел

*+ннфильтратты

*перифокальды

*туморозды

*созылмалы

 

!јлғашқы ошақтар жи≥ орналасады

*1 сегментте

*+2 сегментте

*3 сегментте

*4 сегментте

*5 сегментте

 

!Ѕ≥р≥нш≥л≥к туберкулез пневмони€лық кезең≥н≥ң рентгенологи€лық бейнес≥

*+түб≥рмен байланысқан көлемд≥ инфильтрат

*өкпе түб≥р≥не жол

*бронхопульмональды лимфа бездерд≥ң ұлғаюы

*дөңгелект≥ көлеңке

*сақиналы көлеңке

 

!“уберкулинд≥ сынамада гиперерги€ кез≥ндег≥ химиопрофилактика курсының ұзақтығы:

*»зониазид (Ќ) 3 ай бойы б≥р ретт≥к және ј және ¬ тобындағы поливитаминдермен б≥рге

*+»зониазид (Ќ) + этамбутол (≈) 2 ай бойы б≥р ретт≥к ј және ¬ тобындағы поливитаминдермен б≥рге

*»зониазид (Ќ) 6 ай бойы және ј, ¬ тобындағы поливитаминдермен б≥рге

*»зониазид (Ќ) + рифампицин (R) 3 ай бойы

*»зониазид (Ќ) 2 ай бойы

 

!јлғашқы анықталған “ћЅ+ туберкулезд≥ науқастың интенсивт≥ фазасы химиотерапи€сында препараттар қосылысының ең би≥мд≥ схемасы (категори€ I):

*S + H (4 ай)

*H + E (5 ай)

*+H + R (4-7 ай)

*H + R + E (8 ай)

*H + R + Z (12 ай)

 

!≈гер қақырықта “ћЅ болмаса, онда инфильтративт≥ туберкулезд≥ және бейарнамалы пневмони€ны ажырату анықтамада аурудың этиологи€сын анықтауға неғұрлым көп мүмк≥нд≥к берет≥н келес≥:

*Ѕактери€ бөлуш≥мен анамнез≥нде қатынас

*ќбъективт≥ мәл≥меттер

*«ақымдалудың орналасуы

*∆алпы қан анализ≥

*+Қабыну өзгер≥стер≥н≥ң с≥ңу жылдамдығы

 

!34 жастағы науқас “., жедел ауырған: кенеттен температурасы 38,5∞— дей≥н көтер≥л≥п, қалтырап, қатты терлеп, кеуде клеткасының сол жағы ауырып, демалғанда ент≥г≥п, сырқаттанған. 4 ай бойы әлс≥зд≥кт≥ң өршу≥, дене салмағының 12 кг дей≥н төмендеп кету≥ байқалады. 3 жыл бұрын бас бостандығынан айырылып, сол жерде туберкулез науқастарымен контакта болған. јртқы оң жақ жауырын үшт≥г≥ ортасында және алдында ≤≤≤ қабырғаға дей≥н перкуторлы қысқару дыбысы ест≥лед≥. јускультативт≥ көптеген ылғалды сырылдар. √емограммада: Ќв-102 г/л, Ёр.-4,1×1012 г/л; ÷в.п.-0,75; L-11,8×109 г/л, э-8, п/€-52, с/€-21, л-8, м-12, —ќЁ-54 мм/сағ. “ћЅ микроскопи€ әд≥с≥мен (3+) табылған. ћанту 2 “Ѕ сынамасыЦтер≥с. ∆алпы шолу рентгенограммасында гомогенд≥ емес орташа және жоғары қаттылықтағы оң жақ өкпен≥ң тұтас инфильтраци€сы, оның ≥ш≥нде толып жатқан ұсақ және орташа ыдырау қуыстары көр≥нед≥. јлынған мәл≥меттерд≥ң нег≥з≥нде қандай диагноз қоюға болады?

*Ѕронхоэктаз ауруы

*ќбырдың (рак) өкпе қуысты формасы

*јбсцест≥ (≥р≥ңд≥к) пневмони€

*+ азеозды пневмони€

*—иликоз

 

 

!11 жасар √. “Қƒ стационарына әлс≥зд≥к, тез шаршау, жүдеу, субфебрилд≥ температура шағымдарымен түскен. јнамнез≥: туберкулезбен ауыратын туысқанымен контактта болу себеб≥мен тексер≥лген. ћанту 2 “Ѕ сынамасы Ц 15 мм. јсқазан шаймасынан “ћЅ табылмаған.  еуде клеткасы жалпы шолу рентгенограммасында: сол жақ өкпес≥н≥ң түб≥р дағы кеңейген, деформаци€ланған, сыртқы контуры тег≥с емес жайылма, жоғарғы бөл≥г≥нде диаметр≥ 1,5×2,5 см, орташа интенсивт≥, б≥р тект≥ контуры жайылған, фокусты дақ көр≥нед≥. ќсы мәл≥меттер бойынша қандай диагноз қоюға болады?

* еуде≥ш≥л≥к лимфа түй≥ндер≥ туберкулез≥

*+јлғашқы туберкулез комплекс≥

*“үй≥нд≥ өкпе туберкулез≥

*Өкпе туберкулемасы

*‘иброзды-кавернозды өкпе туберкулез≥

 

! линикалық симптомокомплекс≥ неге неғұрлым сәйкес: кенеттен кеуде шаншуы, үдемел≥ ент≥гу, көгеру, өкпеде қорапты перкуторлық дыбыс, өте әлс≥з тыныс?

*ѕневмони€

*ѕлеврит

*+—понтанды пневмоторакс

*ћиокардтың инфаркт≥

*Қабырға аралық невралги€

 

!ƒеструктивт≥ туберкулезд≥ абсцестен ажырату анықтау кез≥нде ем жүрг≥зу ти≥мд≥:

*—аңырауқұлақтарға қарсы препараттармен

*+ ең спектрл≥ әсер≥мен антибиотиктермен

*“уберкулезге қарсы препараттармен

*∆үрек гликозидтер≥мен

*Ұлануға қарсы дәр≥лермен

 

!19 жастағы науқас ∆. ƒене ыстығы 38∞— дей≥н көтер≥л≥п жедел сырқаттанған. Ўағымы Ц к≥легейл≥ ≥р≥ңд≥ сипаттағы қақырықты жөтел, терең дем алғанда кеуде клеткасының оң жағындағы ауырсыну, әлс≥зд≥к, тершеңд≥к. —тационар жағдайында тексерген кезде тер≥ жамылғысы әдеттег≥ ылғалды және түс≥ өзгермеген. јускультативт≥: везикул€рлы тыныс, оң жақ өкпен≥ң төменг≥ бөл≥м≥нде ылғалды сырыл ест≥лед≥. ѕеркуторлы: өкпе дыбысы тұйықталған зақым жер≥нде. —ќЁ Ц 18 мм/сағ. ћанту 2 “Ѕ сынамасы Ц 9 мм. ћикроскопи€да “ћЅ табылмаған. –ентген орташа интенсивт≥л≥кт≥, гомогенд≥ емес, контуры айқындалмаған диаметр≥ 4 см оң өкпен≥ң төменг≥ бөл≥г≥ндег≥ қараю анықталады оның ≥ш≥нде жарықтану көр≥нед≥. Ќауқаста диагностикалық фибробронхоскопи€ жасалынған: сол жақ бронх қалыпты жағдайда, оң жағы Ц төменг≥ бөл≥кт≥ бронхта к≥легейл≥-≥р≥ңд≥ сипаттағы бөл≥нулер байқалады.  ≥легейл≥ қабығы қызарған. Қолқаның жаймасуында “ћЅ табылған.  линико-рентгенологи€лық бейнелеу нег≥з≥нде болжам диагноз қойыңыз:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 583 | Ќарушение авторских прав


Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2099 - | 1855 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.137 с.