Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕозитронды-эмиссионды томографи€ 17 страница
*ћишық құрты

*ћишықтың сол жақ шар жартысы

*+ћишықтың оң жақ шар жартысы

*ћищықтың жоғарғы а€қшалары

*ћищықтың төменг≥ а€қшалары

!Ќауқаста кенеттен басының ауру сез≥м≥, құсу, жүрек айну симптомдары пайда болды. ќбъективт≥ тексергенде: горизонтальд≥ нистагм, солға қарағанда айқын, сол жақтан адиадохокинез, скандирленген сөйлеу, атакси€, –омберг позасында солға құлайды. «ақымданған ошақ аймағын тап:

*+ћишықтың сол жақ жарты шары

*ћишықтың жоғарғы а€қшалары

*ћишықтың төменг≥ а€қшалары

*ћишықтың оң жақ жарты шары

*ћишық құрты

!42 жасар ер адам, 3 жыл бұрын бас-ми жарақатын алды. ∆үр≥с≥н≥ң бұзылуына, оң жақ қол мен а€ғының қозғалыстарының бұзылысына шағымданады. Қарағанда Ц орталық тип бойынша оң жақты пирамидалы жет≥спеуш≥л≥к, координаторлы сынамаларды сол жақтан интенци€мен жүрг≥зед≥, адиадохокинез сол жақтан, сол жақтан бұлщықет гипотони€сы. «ақымданған құрылымдарды көрсет:

*∆ұлын-церебел€рлы жол сол жақтан, руброспинальды оң жақтан

*јлдыңғы ортаңғы и≥р≥м сол жақтан, сол жақты маңдай-мишықты жол

*јлдыңғы ортаңғы и≥р≥м оң жақтан, оң жақты маңдай-мишықты жол

*∆ұлын-церебел€рлы жол оң жақтан, руброспинальды сол жақтан

*+јлдыңғы ортаңғы и≥р≥м сол жақтан, мишықтың сол жақ жарты шары

!Ќауқаста атакси€, оң жақтан интенционный тремор, адиадохокинез, горизонтальды нистагм. «ақымдану ошақ қайда орналасқан:

*ћишық құрты

*ќң жақ ми а€қшасы

*ћишықтың сол жақ жарты шары

*+ћишықтың оң жақ жарты шары

*—ол жақ алдыңғы ортаңғы и≥р≥м

!√ипертони€лық аурумен ауыратын 54 жасар ер адамда кенеттен сөйлеу қаб≥лет≥н≥ң бұзылуы байқалды. ќған айтқан сөзд≥ түс≥нед≥, қарапайым инструкци€ларды орындайды, экспрессивт≥ сөйлеу қаб≥лет≥ тежелген. Қандай аймақ зақымданған:

*+Ѕрок аймағы

*¬ернике аймағы

*Ўетүст≥л≥к и≥р≥м

*јралшық

*—упрамаргинальды и≥р≥м

!48 жасар ер адам, оң жақ шайнау бұлшықеттер≥н≥ң әлс≥зд≥г≥не шағымданады. 1 жыл көлем≥нде ауырады. ќбъективт≥: ауызын ашқанда төменг≥ жақ оң жаққа ығысады. ќң жақ шайнау бұлшықеттер≥н≥ң гипотрофи€сы және гипотони€сы. “өменг≥ жақ рефлекстер≥ оң жақтан төмендеген. —ез≥мталдық бетте сақталған. ѕатологи€лық процесст≥ң орналасқан жер≥:

*“≥лжұтқыншақ нервт≥ң оң жақ қозғалыс €дролары

*+Үшк≥л нервт≥ң оң жақ қозғалыс €дролары

*Үшк≥л нервт≥ң III тармағы

*Ѕет нерв≥с≥ оң жақтан

* езбе нерв оң жақтан

!Әйел адам, 43 жасар, невропатологқа бет≥н≥ң асимметри€сына шағымданады. ∆уынып жатқанда байқады: ауыз қуысында суды ұстай алмайды, ұртын үрлей алмайды. Өз≥н≥ң ауруын суықпен байланыстырады. ќбъективт≥: көз саңылауы сол жақтан ұлғайған, көз≥ жабылмайды. Қасын түйгенде қыртыс пайда болмайды. —ол жақ мұрын-ер≥н бұрышы тег≥стелген. Ѕелл симптомы сол жақтан оң.  өз≥нен жас ағады. Қасүст≥ рефлекс≥ сол жақтан шақырылмайды. ћишықтық симптомдар және сез≥мталдық бұзылыстар анықталмайды. Ќауқаста қандай диагноз:

*Үшк≥л нервт≥ң невропати€сы

* езбе нервт≥ң невропати€сы

*“≥лжұтқыншақ нервт≥ң невропати€сы

*+Ѕет нервт≥ң невропати€сы

*“≥ласты нервт≥ң невропати€сы

!8 жасар қыздың анасы дәр≥герге мынадай шағымдармен келд≥: соңғы 3 ай көлем≥нде қызы нашар оқи бастады. —абақ үст≥нде қызда периодты түрде қатып қалған көзқарас, сол уақытта сұраққа жауап бермейд≥, өз≥н≥ң атына т≥л қатпайды. “алмалар еш уақытта болмаған. Ќеврологи€лық қарауда ешқандай бұзылыс байқалмады. Ќауқаста қандай диагноз болуы мүмк≥н:

*+јбсанстар

*—инкопальды жағдайлар

*“әрбие дефект≥с≥

*“алу

*ƒжексонды талмалар

!26 жасар ер к≥с≥ емханаға айына 1-2 рет болатын талмаға шағымданып келд≥. “алмалар 6 ай көлем≥нде. “алмалар өзд≥г≥нен пайда болады. “уыстары науқас талма болған кезде құлайтынын, денес≥ тырысып қалатынын айтады, кей≥н талма пайда болатынын, т≥л≥н т≥стейт≥н≥н, ер≥кс≥з зәр шығаратынын айтады.  линикалық зерттеулерден кей≥н диагноз қойылып, ем тағайындалды. Қандай дәр≥л≥к заттар қолданған дұрыс:

*ƒиакарб

*ѕреднизолон

*+ƒепакин

*Ёнцефабол

*ѕрозерин

!Ќауқас бала 3 жаста отыра алмайды, басын әрең ұстайды, омыртқасы доға тәр≥зд≥ бүг≥лген. Ѕұлшықетт≥к тонус төмендеген. ќсы көрсет≥лген симптомдар қандай ауруды сипаттайды?

*¬ердниг-√оффман амиотрофи€сы

*Ўарко-ћари амиотрофи€сы

*“омсен миотони€сы

*+Ћандузи-ƒежерин ауруы

*ƒюшенн ауруы

!8 жастағы науқас ұл балада жүргенде қиындық байқалады. ќбъективт≥: жалпы арықтау фонында балтыр-а€қ бұлшықеттер≥н≥ң көлем≥н≥ң ұлғайғаны айқындалады. »нтеллект төмендеген. ∆үрек ұшында систоликалық шу бар. ћына диагноз қойылады:

*Ћандузи-ƒежерин ауруы

*–евматизм

*+Ўарко-ћари ауруы

*ƒюшенн ауруы

*¬ильсон- оновалов ауруы

!Ќауқас 13 жаста, ешб≥р себепс≥з дене қызуы 39 ∞ көтер≥лд≥, жалпы әлс≥зд≥к, бас ауруы, құсу, психомоторлық қозумен ауысып отыратын ест≥ң өшу≥, жарықтан қорқу пайда болды. ћенингеальд≥ симптомдар айқындалған. Ѕактери€лық менингит диагностикаланған. Қандай ≥с-әрекет жасалады:

*Үйге шақырылған невропотолог кеңес≥мен үйде қалдыру.

*+Ўұғыл интенсивт≥ терапи€ бөл≥мшес≥не жатқызу.

*Ўұғыл инфекци€лық бөл≥мшеге жатқызу.

*Ёндолюмбальд≥ 5% глюкозы ер≥т≥нд≥с≥н 50 мл енг≥зу.

*Ёндолюмбальд≥ преднизолон енг≥зу (30мг).

!10 жастағы балада а€қ жақтардың, бет және денен≥ң бұлшықеттер≥н≥ң ер≥кс≥з тартылуы пайда болды. ≈р≥кс≥з қозғалыс тыныштық кез≥нде де, сол си€қты өз≥нд≥к қозғалыс кез≥нде де болады. Ќауқас б≥ресе көз≥н қатты жұмады, б≥ресе т≥л≥н шығарады, бет-аузын қозғалтады, б≥ресе а€ғын, б≥ресе қолын лақтырады. Ѕұлшықетт≥к тонус төмендеген. Қандай синдром болады?

*√емибаллизм

*јтетоз

*+Xоре€лық гиперкинез

*“орсиондық дистони€

*ћиоклони€

!8 айлық балада омыртқаның белсег≥зкөзд≥к бөл≥м≥ деңгей≥нде жұлынмилық жарық бар, неврологи€лық симптоматика а€қ жақтардардың тарамыстық рефлекстер≥н≥ң к≥шкене жандануымен сипатталады. »нтраоперационды: жұлын ми қыртысының омыртқа ақауының ≥с≥ну≥. Ѕолжаулы диагноз.

*ћиеломенингоцеле

*ћенингорадикулоцеле

*ћиелоцистоцеле

*+ћенингоцеле

*ћиелоцеле

!1 айлық науқас балада ыңырсып жылау, дисфони€, дисфаги€, кенеттен тоқтап қалатын демалудың бұзылуы, спастикалық тетрапарез бар. јнамнез≥нде щипцының көмег≥мен тууға көмектес≥лген. «ақымдану ошағы:

*ќмыртқаның мойын бөл≥м≥

*ќмыртқаның бел бөл≥м≥

*+ раниоспиналдық бөл≥м

*ќмыртқаның кеуде бөл≥м≥

*ќмыртқаның мойын-кеуде бөл≥м≥

!јталған симптомдардың қайсысы сез≥мталдық бұзылысына жатады?

*јфази€

*јнартри€

*+ƒизестези€

*ѕрозоплеги€

*јпракси€

!Ѕұлшық ет тонусының спастикалық түр≥ бойынша жоғарылауына тән:

*Ђ“≥ст≥ доңғалақї симптомы

*ј€қ-қолдардың бер≥лген кей≥п≥нде қатайып қалуы

*+ЂЅүктемел≥ пышақїсимптомы

*ј€қ-қолдардың жазғыш бұлшық еттер≥н≥ң гипертонусы

*ј€қ-қолдардың бүкк≥ш бұлшық еттер≥н≥ң гипертонусы

!Ќауқас ј. қосарлана көр≥ну≥не шағымданады. ќбъективт≥ түрде қарағанда ≥шке қарай қитарлану, көз алмасын сыртқа қарай әкету қызмет≥ бұзылған. Ѕас сүйек нервтерд≥ң қайсысы зақымданған?

*+Әкетк≥ш

* өзқозғалтқыш

*Үшк≥л

*Ѕет

*Ўығыр

!Ќ. науқаста объективт≥ түрде қараған кезде гиперакузи€ анықталады. Қандай бас сүйек нервт≥ң зақымдануына бұл симптом тән болып келед≥?

* езбе нерв≥

*“≥лжұтқыншақ нерв≥

* ≥ребер≥с-ұлу нерв≥

*+Ѕет нерв≥

*Үшк≥л нерв≥

!Ќауқаста сол жақты орталық гемипарез анықталалды. Ѕұл синдромға қандай патологи€лық рефлекс тән болып келед≥?

*ћацкевич симптомы

*Ќери симптомы

*¬асссерман симптомы

*Ўүйде бұлшық еттер≥н≥ң ригидт≥л≥г≥

*+–оссолимо симптомы

!60 жастағы науқаста келес≥ симптомдар анықталады: дисфаги€, дисфони€, дизартри€. Ѕұл жағдайда қандай синдром туралы ойлауға болады?

*“аламикалық синдромы

*ƒжексон альтернирлеуш≥ синдромы

*+Ѕульбарлы синдром

*¬ебер альтернирлеуш≥ синдромы

*ћий€р-√ублер альтернирлеуш≥ синдромы

!Ќауқаста гиперкинетикалық синдромы анықталады. Ѕұл жағдайда қандай жүйен≥ң зақымдануы туралы ойлауға болады?

*+Ёкстрапирамидт≥к

*ѕирамидт≥к

*¬егетативт≥

*—ез≥мталдық

*Ѕас ми қыртысы

!ј. науқас бас айналу, қозғалыс координаци€сының бұзылуына, а€қтардағы әлс≥зд≥кке, жүр≥с≥н≥ң қиындауына, зәр мен нәж≥с шығаруының тоқталуына шағымданады. јнамнез мәл≥меттер≥: үш ай бұрын көз көру қаб≥лет≥н≥ң кенет жойылып, б≥рақ содан соң спонтанды түрде қайта қалпына келген≥ анықталған. ∆ағдайның нашарлауы 2 аптаның ≥ш≥нде пайда болған. ќбъективт≥ түрде төменг≥ спастикалық парапарез және мишықтық атакси€ анықталған. Қандай қосымша зерттеу әд≥с≥ диагнозды дәлелдейд≥?

*јнгиографи€

* раниографи€

*+ онтрасттеумен өтк≥з≥лет≥н бас мидың ћ–“-сы

*Ѕас ми қан тамырларының ”ƒƒ√-сы

*—пондилографи€

!јҚҚ қысымы с.б. бойынша 200/120 мм-ге дей≥н жоғарылайтын артери€лық гипертензи€мен ауруатын 45 жасар науқас, кенет, эмоци€лық стресстен кей≥н оң жақтағы а€қ-қолының әлс≥зд≥г≥ мен сөйлеу қаб≥лет≥н≥ң бұзылуын сезген. Ќеврологи€лық статуста: моторлы афази€ның элементтер≥, оң жақты мұрын-ер≥н қыртысы тег≥стелу≥, т≥лд≥ң оң жаққа қарай девиаци€сы, жең≥л дәрежел≥ оң жақты гемипарез анықталады. Ѕұл симптомдар үш сағаттың ≥ш≥нде регресси€ланған. Қандай профилактика әд≥стер≥н тағайындайсыз?

*¬итаминотерапи€

*+√ипотензивт≥ терапи€

*јнтибиотикотерапи€

*—едативт≥ терапи€

*—пондилографи€

!32 жасар ј. науқас көзд≥ң қосарланып көру≥не, бастың айналуына, жүрген кезде шайқалуына, а€қтардағы әлс≥зд≥кке, жүр≥с≥н≥ң қыиндауына шағымданады. Ќеврологи€лық статуста: сол жақтағы ≥шке қарай қитарлану, мишықтық атакси€сы және төменг≥ спастикалық парапарез. Ѕас мидың ћ–“-сында демиелинизаци€ ошақтары анықталады. ѕатогенетикалық ем≥ рет≥нде қандай препаратты тағайындау қажет?

*ћаннит

*ѕирацетам

*+Ѕетаферон

*÷ераксон

*јктовегин

!40 жастағы науқаста, ∆–¬»-дан 2 апта өткен соң а€қтарында әлс≥зд≥к және жансыздану байқалды. Ѕұлшықеттер≥н≥ң әлс≥зд≥г≥ тез арада қолдарына жайылып, дауысы өзгер≥п, жұтынуы киындай басталды. «ерттеу кез≥нде: тетрапарез, терең рефлекстер≥н≥ң жойылуы, гипалгези€ Ђшұлықї және Ђқолғапї түр≥нде, Ћасег симптомы анықталады. ƒисфаги€, дисфони€. ∆ұтыну рефлекст≥ң жойылуы. —≥зд≥ң емдеу тактикаңыз:

*“рентал

*‘инлепсин

*ћильгамма

*+ѕлазмаферез

*јскорбинова€ кислота

!20 жастағы науқас әйел. јуруы жедел түрде басталған, босанғаннан кей≥н оң жаққа қараған кезде қосарлану (диплопи€) пайда болды. ƒиплопи€ ек≥ аптадан кей≥н регресси€ланған. Ѕ≥р жылдан соң жүрген кезде теңселу, а€ғында әлс≥зд≥к пайда болып, дизартри€ байқалды. ќбъективт≥ түрде қарағанда: эйфори€, горизонталды нистагм. Құрсақ рефлекстер≥ жойылған. “өменг≥ спастикалық парапарез. Ѕабинский симптомы ек≥ жағынан анықталады. —аусақ-мұрын сынамасында интенционды д≥р≥л және теңселу, дисдиадохокинез, дисметри€ байқалады. –омберг сынамасында теңселед≥. Ќесеп шығаруында императивт≥к б≥л≥ну≥ (позы* бар. ≈ң маңызды параклиникалық зерттеуд≥ тағайындаңыз:

*Ѕас сүйектер≥н≥ң рентгенографи€сы

*+Ѕас мидың ћ–“-сы

*қанның жалпы анализ≥

*Ѕас ми қан тамырларының ”ƒƒ√-сы

*Ёлектромиографи€

!Ќауқас оң б≥лег≥ндег≥ әлс≥зд≥кке шағымданады. Ѕақылаған кезде: б≥лез≥к пен саусақ бүгуш≥лерд≥ң күш≥ нольге тең, бұлшық ет тонусы түскен, оң жақтағы карпорадиальды және шынтақ-бүгу рефлекстер≥ жоқ. Ѕ≥лез≥к пен саусақтарды бүгу мүмк≥нд≥г≥ бар. “опикалық диагноз қойыңыз:

*ќң жақтағы кеуде бөл≥г≥ндег≥ жұлынның жарты бөл≥г≥н≥ң зақымдануы

*+ќң жақтағы перифери€лық нервт≥ң зақымдануы

*ќң иық өр≥м≥н≥ң зақымдануы

*ќң жақтағы алдыңғы орталық қатпардың зақымдануы

*—ол жақтағы ≥шк≥ капсуланың зақымдануы

!Ќауқаста келес≥ симптомдар анықталған: бұлшық ет с≥респел≥г≥, брадикинези€, ахейрокинези€, пропульси€, брадилали€, парадоксальды кинези€, б≥лез≥к пен бастағы ұсақ ритмд≥ д≥р≥л, брадипсихи€. Ѕұл синдром қалай аталады:

*ћишық атакси€сы

*ƒжексон синдромы

*+јкинетикалық-с≥респел≥ синдром

*√иперкинетикалық-гипотоникалық

*“етраплеги€

!Ќауқаста ек≥ жақ бойынша ƒIV-ƒVII дерматомдары шег≥нде ауырсыну және температуралық сез≥мталдық бұзылуы байқалады. Ќауқаста сез≥мталдық бұзылуының қай түр≥ көрсет≥лген:

*ѕерифери€лық

*јртқы мүй≥зд≥-сегментарлы

*+ омиссуральды-сегментарлы

*Өтк≥зг≥шт≥к

*ѕолиневритикалық

!Ќауқаста тетрапарез анықталған: қолда тонус төмендеген, а€қта жоғарылаған, қолдағы рефлекстер төмендеген, а€қта жоғарылаған, бұғана деңгей≥нен бастап сез≥мталдықтың барлық түр≥ төмендеген. “опикалық ошақты анықтаңыз:

*∆оғарғы мойын бөл≥г≥ндег≥ жұлынның зақымдануы

*ћойынның жуан бөл≥г≥ндег≥ жұлынның зақымдануы

* еуде бөл≥г≥ндег≥ жұлынның зақымдануы

*Ѕел-сег≥зкөз аймағындағы жұлынның зақымдануы

*∆ұлынның жартылай зақымдану синдромы

!Ќауқаста т≥лд≥ң оң бөл≥г≥ндег≥ атрофи€, т≥лд≥ң оң жақтағы бұлшық еттер≥н≥ң фасцикул€рлы жыбырлауы, т≥лд≥ шығарғанда оңға қарай қисаюы байқалады. Қандай нерв зақымданған:

*“≥л-жұтқыншақ

* езбе

*Үшк≥л

*+ќң жақтағы т≥л асты

*—ол жақтағы т≥л асты

!ќрталық жүйке жүйес≥н≥ң қай бөл≥г≥ ≥ш≥мд≥кпен зақымдағанды?

*—упраорбиталық бұралаң.

*¬ернике зона.

*Ѕұрыштық бұралаң.

*‘оллуккулюс.

*+ћишық құрты.

!17 жастағы науқас қыз, көң≥л-күй≥ жабырқаңқы, мұңайған, жи≥ жылайды, өз≥н≥ң ешк≥мге керекс≥з≥д≥г≥ және пайдасыздығы туралы айтады. Өз≥не-өз≥ қол жұмсау туралы ойларын б≥лд≥ред≥. Ѕұзылушылықтың қай түр≥ екен≥н анықтаңыз?

*эйфори€

*+депресси€

*дисфори€

*ж≥герс≥зд≥ң

*эмбивалентт≥л≥к

!45 жастағы әйел, күнд≥зг≥ дене жүктемес≥нен соң пайда болған қарқынды бас ауруымен, жүрек айну және қайталама құсумен ауруханаға жетк≥з≥лд≥. јуырғанға дей≥н өз≥н сап-саумын деп есептеген. Қарап тексеру кез≥нде: санасы айқын, артериалды қысымы Ц 160/100 мм сын. бағ., тамыр соғысы Ц минутына 70, ырғағы дұрыс, көз≥ қарығады, мойын бұлшықеттер≥н≥ң с≥респел≥л≥г≥, жартылай салдану және басқа неврологи€лық бұзылыстар жоқ. ≈ң ықтимал қандай диагноз?

*ми инфаркты

*субарахноидалды қан құйылу

*+жедел менингит

*транзиторлы-ишеми€лық шабуыл

*дискогенд≥ радикулопати€

!20 жастағы ер адамда, соңғы 5 жол бойы б≥рнеше секунд ≥ш≥нде жағымсыз и≥с сез≥м≥нен басталатын ес≥нен танып қалу ұстамасы пайда болды. ≈с≥нен танып қалу, а€қ-қолдарындағы үндескен және клонусты құрысу, т≥л т≥стем≥ және зәр≥ тоқтамау. Ұстама б≥рнеше минут бойына жалғасады, ұстамадан кей≥н әдетте бас ауруы мазалайды, талма кез≥ндег≥ оқиғалар науқастың ес≥нде жоқ. Ѕастапқыда талмалар жарты жылда б≥р рет болса, соңғы жылы олар айына б≥р ретке дей≥н жи≥леп кетт≥. Қарап тексеру кез≥нде неврологи€лық статуста өзгер≥стер байқалмады.

*+генерализаци€ланған қо€ншық талма

*идиопати€лық эпилепси€

*қамығулар

*қо€ншық ұстамасы

*к≥ш≥ құрысу талмасы

!36 жастағы пациент түнг≥ уақытта күшейет≥н үдемел≥ бас ауруына, сондай-ақ жүрек айну, ауырсынумен құсуларға шағымдарымен келд≥. јнамнез≥нде Ц 4 жыл бұрын сифилис бойынша ем қабылдаған. Ќеврологи€лық статусында нағыз јргайл –обертсон белг≥лер≥н≥ң кешен≥, сол жақ бет≥н≥ң асимметри€сы, орталық тип бойынша жең≥л сол жақтың гемипарез≥, гемигипестези€. Ѕас миының ћ–“-сы жасалды, ми оң жақ жарты шарлардың конвекцитальды бет≥н≥ң (сурет) көлемд≥ құрылымы. Қанында Ц оң ¬ассерман реакци€сы. ≈ң ықтимал қандай диагноз?

*нейробруцеллез

*созылмалы серозды менингит

*+нейросифилис

*ишеми€лық инфаркт

*бет жүйкес≥н≥ң неврит≥

!42 жастағы пациент, оң қолындағы ұдайы құрысуларға шағымданып келд≥, құрысулар оқтын-оқтын күшей≥п тұрады және науқас ес≥нен танып қалады. јнамнез≥нен: тайгада болған кез≥нен кей≥н дене қызуының көтер≥лу≥ және қол бұлшық еттер≥н≥ң әлс≥реу≥ дамуымен жедел инфекци€ға шалдыққан. Қарап тексеру кез≥нде: бас сүйек жүйкес≥ жағынан IX, X, XI және XII бас сүйек жүйкелер≥н≥ң перифери€лық жартылай салдану белг≥лер≥. Қолдарының күш≥ 3 баллға дей≥н төмендеген, олардың айқын солуы. D>S т≥зе рефлекстер≥н≥ң анизорефлекси€сы, 2 жақтан патологи€лық табан рефлекстер≥. “ексер≥п қарау кез≥нде оң қолында үзд≥кс≥з бұлшық етт≥ң құрысуымен гиперкинез≥ байқалды. ≈ң ықтимал қандай диагноз?

*менингоэнцефалит

*+кене энцефалит≥

*нейроревматизм

* паркинсонизм синдромы

* ұмытшақтық склерозы

!52 жастағы әйел адам, миастени€мен азап шегед≥, а€қ-қолдары бұлшық еттер≥н≥ң әлс≥реу≥н≥ң үдеу≥не байланысты, дәр≥герд≥ң кеңес≥нс≥з калимин мөлшер≥н тәул≥г≥не 3 таблеткадан 6-8 таблеткаға дей≥н көбейткен. ќсның салдарынан ≥ш≥нде ауырсынулар және күшт≥ с≥лекейд≥ң бөл≥ну≥ пайда болған, а€қ-қолдарындағы әлс≥зд≥к үдеген. “ексер≥п қарау кез≥нде: тер≥ жабындылары бозғылт, артериалды қысым Ц 80/40 мм сын. бағ., тамыр соғысы Ц минутына 42, тыныс алуы минутына 25-ке дей≥н жи≥леген, қарашықтары қысаң, симметри€лы, а€қ-қолдарының күш≥ 4 баллға дей≥н төмендеген, с≥ң≥р рефлекстер≥ төмен.

*+миастени€лық криз

*тимома

*холинэрги€лық криз

* ишеми€лық инсульт

*субарахноидалды қан құйылу

 

!“ерең сез≥мталдықтың өтк≥зг≥ш жолының үш≥нш≥ нейрондарының денес≥ қайда орналасады?

*бас миы қыртысының артқы ортаңғы и≥р≥м≥нде

*+таламуста

*спинальды ганглийде

*жұлынның артқы мүй≥з≥нде

*сопақша мида

 

!40жастағы ер адам ек≥ жақ а€ғының ауыруына, жансыздану сез≥м≥не және шаншуға, жүр≥с≥н≥ң бұзылуына шағымданады. ќбъективт≥: а€қтарында Ђшұлықї түр≥ндег≥ сез≥мталдықтың барлық түрлер≥ төмендеген, т≥зе рефлекстер≥ төмендеген, ахилл рефлексы жоқ, –омберг сынамасында және жүрген кезде теңселу байқалады,науқас көзд≥ жұмғанда теңселу үдейед≥. —ез≥мталдықтың бұзылыс түр≥н анықтаңыз:

*спинальды өтк≥зг≥ш,

*церебральды қыртыстық

*спинальды сегментарлы

*церебральды өтк≥зг≥ш

*+шетк≥

 

!Ќауқаста бет≥н≥ң, денес≥н≥ң, қолы мен а€ғының оң жағында сез≥мталдықтың барлық түрлер≥н≥ң бұзылыстары бар. «ақымдану ошағы қайда орналасқан?

*+сол жақтан қыртыстың артқы ортаңғы и≥р≥м≥нде

*сол жақтан ≥шк≥ капсула деңгей≥нде

*сол жақтан ми бағанының деңгей≥нде

*оң жақтан ми бағанының деңгей≥нде

*оң жақтан ≥шк≥ капсула деңгей≥нде

 

!23жастағы науқас заттардың ек≥ еселену≥не, бас ауруына, дене қызуының 37, 50 — дей≥н жоғарылауына, түңг≥ тершеңд≥кке шағымданады. Ќеврологи€лық статус: қарашық OD =OS, фотореакци€лар аздаған сипатта,басы симметри€лы, с≥ң≥рл≥к рефлекстер симметри€лы шектелген сипатта, бұлшықетт≥к тонус жетк≥л≥кт≥ симметри€лы,бұлшық ет күш≥ 5 б., сез≥мьалдық сақталған, координаторлы сынамаларды орындайды, мойынарты бұлшықеттер ригидт≥л≥г≥ 3 көлдеңең саусақ, ерниг пен Ѕрудзинский симптомы оң. —индромды диагноз қойыңыз.

*+менингеальды синдром

*паркинсонизм синдромы

*мишықтық атакси€

* лод-Ѕернар-√орнер синдромы

*миоклоникалық синдром

 

!Ќауқасқа папиросты қалай тартатының көрсетуд≥ өт≥нген, науқас папирос корапшасын сырып, сосын с≥р≥ңкен≥ алып оны аузына апарады. «ақымдану қай жерде орналасқан

*доминантты жарты шардың самай бөл≥м≥нде

*сүйелд≥ денен≥ң зақымдануы

*+доминантты жарты шардың төбе бөл≥м≥нде

*маңдай бөл≥м≥нде, доминантты емес жарты шарда

*—ол жақ шүйде бөл≥м≥нде

 

!Ќауқас айтылған сөздерд≥ түс≥нед≥, б≥рақ сөйлей алмайды, т≥лд≥ң, көмейд≥ң, жұмсақ таңдайдың паралич≥ жоқ. Ѕұл зақымдану қалай аталады және қайда орналасқан?

*сенсорлы афази€- сол жақ маңдай бөл≥г≥н≥ң төменг≥ бөл≥м≥ зақымданады, орталық и≥р≥мн≥ң алдыңғы жағында

*сенсорлы афази€- жоғарғы самай и≥р≥м≥н≥ң артқы үштен б≥р≥ зақымданады

*моторлы афази€- жоғарғы самай и≥р≥м≥н≥ң артқы үштен б≥р≥ зақымданады

*+моторлы афази€- сол жақ маңдай бөл≥г≥н≥ң төменг≥ бөл≥м≥ зақымданады, орталық и≥р≥мн≥ң алдыңғы жағында

*амнестикалық афази€- сол жақ маңдай бөл≥г≥н≥ң төменг≥ бөл≥м≥ зақымданады, орталық и≥р≥мн≥ң алдыңғы жағында

 

!62 жасар әйелде, кенеттен оң жақ а€қ қолында әлс≥зд≥к пайда болып, бет≥

Ђқисайдыї. ќбъективт≥: сол жағында қитарланған қылилық, сол көз≥ жабылмайды, сол жақты мұрынер≥н қатпары тег≥стелген, Ђжелкенї симптомы, т≥с≥н ақситқанда сол ауыз бұрышы қалады, т≥л≥ ортаңғы сызық бойында. ќң жақты спастикалық гемипарез.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 491 | Ќарушение авторских прав


Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2022 - | 1885 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.139 с.