Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕозитронды-эмиссионды томографи€ 19 страница
*Ѕауыр обыры

*+јсқазан дистальд≥ бөл≥г≥н≥ң обыры

*Ћ√ћ

*—оқыр ≥шект≥ң обыры

*Өкпе обыры

 

!Ќауқас 67 жаста, 4 ай бұрын төс сүйег≥ артындағы пайда болған ауырсыну бойынша терапевте қаралып емделген. Ѕ≥р апта бұрын қою тамақтың өңештен өтпеу≥, әлс≥зд≥к, тамақтан кей≥н тамақ түй≥рш≥ктер≥н≥ң шығуымен жөтел, дене қызуының жоғарлауы шағымдарымен стационарға түст≥. ќнкодиспансерде қаралу барысында өңеш рагы диагнозы қойылды. јсқынуы:

*ћеханикалық сарғаю

*≤шек өт≥мс≥зд≥г≥

*ќмыртқа сүйектер≥не метастаз

*+Өңешт≥к-бронхиальд≥ жыланкөз

*јсқазан стенозы

 

!65 жастағы науқасқа 3 жыл бұрын көлденең тоқ ≥шек обыры бойынша хирурги€лық ем жүрг≥з≥лд≥. Ѕақылау қарау кез≥нде анастомоз аймағында өршу табылған. ƒәр≥герд≥ң тактикасы:

*3 айдан кей≥н бақылау қарау

*1 жылдан кей≥н бақылау қарау

*—имптоматикалық емге ж≥беру

*+–адикальд≥ хирурги€лық ем

*ѕаллиативт≥к операци€

 

!Ёндоскопи€лық зерттеуде т≥к ≥шект≥ң полип≥ анықталды, а€қшасы бар, көлем≥ 1,5 см, I клин. топ. ƒәр≥герд≥ң тактикасы:

*ƒинамикада бақылау

*–адикалды ота

*—имптоматикалық терапи€

*+Ёндоскопи€лық полипэктоми€

*’имиосәулел≥к терапи€

 

!Қатерл≥ ≥с≥ктерд≥ң нег≥зг≥ әсер≥

*÷итоплазмадағы биохими€лық үрд≥стерд≥ң бұзылысы

*ядро құрлымы мен цитоплазма байланысының бұзылысы

*+жасуша аппаратының генетикалық бұзылысы

*жасуша ƒЌ -ң бұзылысы 
*зерттелмеген

 

!їќперабельд≥" термин≥не лайық:

*ќпераци€ орындауға мүмк≥нд≥к берет≥ң науқастың жалпы жағдайы.

*+–адикальд≥ операци€ны орындауға мүмк≥нд≥к берет≥ң науқастың жалпы жағдайы.

*÷иторедуктивт≥ операци€ны орындауға мүмк≥нд≥к берет≥ң ≥с≥кт≥ң таралуы.

*–адикальд≥ операци€ны орындауға мүмк≥нд≥к берет≥ң ≥с≥кт≥ң таралуы.

*ќнкологи€да бұл термин қолданылмайды.

 

!Ќауқасқа фиброэзофагоскопи€ жасаған уақытта өңешт≥ң ортаңғы 3/1 бөл≥м≥нде шеттер≥ астауша келген жара анықталды. Ѕұл зерттеуд≥ немен а€қтау қажет?

*науқасты уйге ж≥беру

*сол бойда рентгенологи€лық зерттеуге ж≥беру

*+жаралы аймақтан т≥ң немесе жұғынды алып цитологи€лық және гистологи€лық зерттеуге ж≥беру.

*қан кету қауп≥нең жаралы аймақтаң т≥ң және жұғынды алмау.

*Өңешт≥ ауамен керу арқылы жаралы аймақ қеңей≥п, бет≥ тег≥стелед≥.

 

!Ќауқаста Ђлимфогранулематозї диагнозы қойылған. ћойынның ек≥ жағынаң лимфа түй≥ндер≥н≥ң үлкею≥ және малшынып терлеу пайда болған.Ѕұл көр≥н≥с қай сатыға лайық?

*Iа сатысы

*+IIа сатысы

*IIб сатысы

*IIIа сатысы

*IIIб сатысы

 

!Ќауқас 19 жаста, т≥зедең төмен аймақта тығыз, шеттер≥ тег≥с емес айқын ауырсынумен байқалатын түз≥л≥с анықталды.

Ѕұл шағымдар жарақттаң кей≥н 5 айдаң соң пайда болды.—≥зд≥ң болжам диагнозыныз қандай?

*остеомиелит

*Қабыну инфильтрат

*гематома

*+саркома

*гемангиома

 

!Ќауқас  ., 47 жаста. Ўағымы: эпигастрий аймағындағы тұрақты ауырсынуға, тәбетт≥ң төмендеу≥не, салмақ жоғалуына, кезеңд≥ жүрек айну, сұйық дәретке. јйтуы бойынша 6 ай бойына ауру санайды.

јнамнез бойынша: 10жыл бойына созылмалы холецисто-панкреатитпен ауырған. Өм≥р анамнез≥: шылым шегумен, ≥ш≥мд≥к пайдаланады.

 линикалық: эпигастри тұсы және оң жақ қабырға асты пальпаци€€ кез≥нде  урвуазье оң симптомы, тер≥ к≥легей сарғылт түст≥ байқалады.

»нструментальд≥: ультрасонографи€ кез≥нде ұйқы без≥ үлкейген. Ћабароторлы анализдерде холестирин, с≥лт≥л≥ фосфатазаның, билирубин улкею≥ анықталды.

ћүмк≥ң диагноз қандай?

*бауырдың оң жақ бөл≥м≥н≥ң карциномасы

*асқазанның пилоантральд≥ бөл≥м≥н≥ң карциномасы стенозбен

*токсикалық гепатит

*+ұйқы без басы карциномасы

*гепатит ¬

 

!Ќауқас 58жаста.Ўағымы: оң жақ кеуде қуысының ауырсынуына, дене температурасының 38 градуска дей≥ң көтерлу≥не, құрғақ жөтелге, қақырықта арасында қан ұйындысының болуына, ент≥кпеге, жалпы әлс≥зд≥кке.

Өз≥н аурумын деп 3 айдаң бер≥ санайды.

»нструментальд≥: бронхоскопи€ кез≥ңде каринадаң 3см деңгейде, оң жақ басты өкпе бронхта көлем≥ 1см дей≥ң түз≥л≥с анықталды.—≥зд≥ң алғашқы диагнозыныз қандай?

*бронх полип≥

*туберкулЄзд≥ гранулЄма

*бронхт≥ң қабыну инфильтраты

*бронх лимфосаркомасы

*+өкпен≥ң орталық обыры

 

!Ќауқас 68 жаста.—крининг кез≥нде, ‘√—-те Ђэрозивный гастритї анықталды.  онсервативт≥ терапи€ тағайындалды. Қандай клиникалық топқа науқас жатады?

*1а

*+1б

*2

*3

*4

 

!Ќауқас 50 жаста, сүт без≥нде ауырсынатын, әлс≥з гипермирленген инфильтрат байқалады және лимон қабықша симптомы байқалады. ƒәр≥гер тактикасы қандай?

*”¬„ қолдану

*ем қолданбау, уйге ж≥беру

*кезеңд≥ түрде дәр≥герге шақыртып, қайтадаң зерттеу

*б≥рдең мастэктоми€ орындау

*+инфильтрат биопси€сы және пункционды цитологи€ жасау

 

!Ќауқас 55жаста, Ђ—үт без≥ обыры 3 саты. ≤с≥кт≥-инфильтративт≥ формаї.—≥зд≥ң ем тактикаңыз қандай?

*тек хирурги€лық ем

*тек сәулел≥ ем

*тек химиотерпи€

*комбинирленген ем

*+комплекст≥ ем

 

!Ќауқас 64 жаста, Ђќң жақ өкпен≥ң жоғары бөл≥м≥н≥ң перифери€лық обырыї диагнозы қойылды.≤с≥к көлем≥ 3 см дей≥ң, плеврамаен байланысы жоқ,өкпе бронх лимфатикалық түй≥нде б≥р метастаз бар.Қандай хирурги€лық көлем оптимальд≥ болып саналады?

*≥с≥кт≥ резекци€лау

*сегментэктоми€

*+лобэктоми€ лимфодиссекци€мен

*пульмонэктоми€

*пульмонэктоми€ лимфодиссекци€мен

 

!Ќауқас 66 жаста, ≥шек функци€сының бұзылысына шағымданды. «ерттеуд≥ неден бастау керек.

*тоқ ≥шект≥ рентгенологи€лық зерттеудең бастау (ирригоскопи€)

*колонофиброскопи€даң

*ректороманоскопи€даң

*+т≥к ≥шект≥ ректальд≥ қараудаң

*≥ш қуыс  “

 

!ƒәр≥герге ≥шек қызмет≥н≥ң бұзылуына шағымданған науқасты тексеруд≥ неден бастау қажет:

*“оқ ≥шект≥ рентгенологи€лық зерттеуден

* олонофиброскопи€дан

*–ектороманоскопи€дан

*+“≥к ≥шект≥ саусақпен тексеруден

*”льтрадыбысты зерттеуден

 

!ћ атты 8 жастағы ұл бала мойын лимфа түй≥ндер≥н≥ң ұлғайғанын, әлс≥зд≥к, терлег≥шт≥к, кезеңд≥ түрде тер≥с≥н≥ң қышуын, дене қызуының субфебрильд≥ деңгейге дей≥н жоғарлайтынына шағымданады. ∆анұ€лық дәр≥гер науқасты тексергенде қан анализ≥ндег≥ өзгер≥стерд≥ байқады: аздаған лейкоцитоз (9x109/л), лимфопени€ (10%), Ё“∆ жоғарлаған (40мм). Ѕұл өзгер≥с қай ауруға тән:

*∆едел лейкоз

*—озылмалы лимфолейкоз

*—озылмалы миелолейкоз

*+Ћимфогранулематоз

*ћойын лимфаденит≥

 

!Ѕала 5жаста. Ћимфа түй≥ндер≥н≥ң ұлғайғанына шағымданады. ќбъективт≥: жағдайы орташа ауыр деңгейде. ∆ақ асты лимфа түй≥ндер≥ II өлшемге дей≥н, артқы Ц және алдыңғы мойын түй≥ндер≥ IV өлшемге дей≥н ұлғайған, б≥р б≥р≥мен б≥р≥кпеген, тығыз консистенци€лы, ауырмайды. Қан анализ≥нде: лейкоциттер- 9,2x109 /л, лимфоциттер Ц 11%, Ё“∆-42 мм/сағ. Қандай емдеу әд≥стер≥ қолданады:

*’ирурги€лық терапи€

*ѕарафинд≥ аппликаци€

*√ормонды терапи€

*јнтибиотикт≥ терапи€

*+—әулел≥ және полихими€ терапи€

 

!42 жастағы әйел келд≥. —үт без≥н қарағанда: сүт без≥ тер≥с≥нде б≥р жер≥нде Ђлимон қабықшасыї белг≥с≥ байқалады. —үт без≥н≥ң б≥р секторында тер≥н≥ң тереңдет≥лген Ђумбиликаци€ї түр≥нде, оның астында тығыз консистенци€лы болып анықталады. —≥зд≥ң диагнозыңыз:

*‘ункционалдық мастопати€

*ћастит

*+—үт без≥н≥ң рак ауруы

*—үт без≥н≥ң қатерс≥з ≥с≥г≥

*‘иброзды-кистозды мастопати€

 

!Ќауқаста 10 жылдан соң сүт без≥ рак ауруын радикальд≥ емдегеннен кей≥н оң өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥нде солитарлы метастаз анықталды. ќсы жағдайдағы ең лайықты ем≥ болып:

*+’имиотерапи€

*—әулел≥ терапи€

*’ирурги€лық ем

*√ормонды терапи€

*јнтибиотикт≥ терапи€

 

!Ќауқас  .,47 жаста. Ўағымы- эпигастрий аймағындағы тұрақты ауырсынуға,тәбетт≥ң төмендеу≥,дене салмағының төмендеу≥,периодты түрде жүрек айну мазалайды,сұйық дәрет. 6 ай ауырады. јнамнез бойынша Ц соңғы 10 жыл ≥ш≥нде созылмалы холецисто Цпанкреатитпен ауырады. Өм≥р анамнез≥ бойынша-алкогольд≥ ≥ш≥мд≥к пен темек≥ шегумен әуестенед≥.  линикалық-≥шт≥ң пальпаци€сында эпигастрий аймағында,оң жақ қабырға асты ауырсыну байқалады.  урвуазье симптомы оң мәнд≥. “ер≥ к≥л≥гей сары түст≥. »нструментальды зерттеуден ультрасонографи€да ұйқы без≥ үлкейген. Ћабораторлы зерттеуден холестеринн≥ң с≥лт≥л≥ фосфотаза,билирубин мөлшер≥ көбейген. ћүмк≥н болатын диагнозды атаңыз.

*оң жақ бауыр бөл≥г≥н≥ң карциномасы

*јсқазанның пилораантральды бөл≥г≥н≥ң стенозы бар карциномасы

*токсикалық гепатит

*+ұйқы без≥ басының карциномасы

*гепатит ¬

 

!—үт бездер≥нде айқын емес бұлдыр, тег≥с емес шеттер≥мен, көк≥рек қуысына басқан кезде жоғалмайтын (оң  ениг симптомы); алаңқай симптомы Ц ≥с≥кт≥ ек≥ саусақпен ұстаған кезде алаңқай анық б≥л≥нед≥; Ђлимон қабығыї симптомы, умбиликаци€ симптомы Ц алаңқай орталығында жең≥л ойық, Ђәж≥мдерї симптомы Ц алаңқай ортлығында 1-2 тер≥ әж≥м≥ бар, тер≥н≥ тартқанда жазылмайды, қолдарын жоғары көтергенде Ц сүт бездер≥н≥ң деформаци€сы, емшек ұшының ойығы,  раузе симптомы Ц ареол€рлы аймақты әр қолдың ек≥ саусағымен б≥р мезетте пальпаци€лау кезде зақымдалған жақта жең≥л ≥с≥ну б≥л≥нед≥, емшек ұшының салыстырмалы қалыңдауы (ѕеджет ауруы), ареол€рлы аймақ экскореаци€сы осының объективт≥ көр≥н≥стер≥ болып табылады:

*түй≥нд≥ мастопати€ның

*зарарсыз ≥с≥кт≥ң

*+сүт без≥ обыры

*мастит

*диффузды мастопати€

 

!23 жастағы әйел етекк≥р≥н≥ң басталуы алдында б≥рнеше күн бұрын пайда болып етекк≥р кел≥с≥мен жоғалатын сүт бездер≥н≥ң ауырсыну сез≥м≥не шағымданады. јуырсынулар кез-келген жанасу немесе кеуден≥ жең≥л басу кез≥нде де. —≥зд≥ң болжамды диагнозыңыз:

*+ћастопати€ның бастапқы сатыдағы диффузды формасы (масталги€)

*‘иброаденома

*ќбыр

*∆едел қабыну процесс≥

*ћастопати€ның түй≥нд≥ формасы

 

!40 жастағы науқас әйелд≥ң сүт без≥н≥ң сыртқы-жоғары квадрантында анықталды Ц айқын анықталатын ≥с≥кт≥к түй≥н, тығыз консистенци€лы, шектелген қозғалысты. “ер≥ белг≥лер≥ көр≥нед≥, емшек ұшының қалыңдауы және ≥с≥к анықталған бездег≥ ареол қатпарлары Ц оң  раузе симптомы, ≥с≥к ауырсынусыз, зақымданған жағындағы қолтық астындағы шұңқырда б≥р немесе б≥рнеше к≥ш≥г≥р≥м жылжымалы түй≥ндер. јталған белг≥лерд≥ң үйлесу≥ қандай аурудың таралушылық дәрежес≥н және оның қандай клиникалық сатыларын көрсетед≥?

*—үт без≥н≥ң липомасы

*–етенци€лық киста

*∆едел мастит

*+≈рте сатыдағы сүт без≥н≥ң обыры

*—оңғы сатыдағы сүт без≥н≥ң обыры

 

!Әйелдерде сүт без≥н≥ң обыры бойынша қау≥п белг≥лер≥: сүт без≥н≥ң тығыздануы, жүкт≥л≥к және бала ем≥зумен байланысты емес емшектен кез-келген сипаттағы бөл≥нд≥лер, емшек немесе ареола аймағындағы эрози€, қабықша, қабыршақ, ойылулар, органның ≥с≥нумен байланысты пайда болған деформаци€сы, б≥р сүт без≥н≥ң ұлғаюы немесе к≥ш≥рею≥. ƒәл диагнозды қоюда ең бағалы ақпарат бере алатын диагностика әд≥с≥:

*клиникалық диагностика

*маммографи€

*ультрадыбыстық диагностика

*+морфологи€лық диагностика

*дуктографи€

 

!ѕерифери€лық обыр кез≥ндег≥ патологи€лық өзгер≥стер ≥с≥ктерд≥ң эпителиальды қабаттан өсу≥ кез≥нде б≥л≥нед≥:

*+өкпел≥к паренхима (субсегментарлы, бронхиолалар, альвеолалар)

*1 реттег≥ сегментарлы бронхтардың

*бөл≥кт≥к бронхтардың

*нег≥зг≥ бронхтардың

*трахе€ның

 

!ќрталық өкпе обырының эндобронхиальды түр≥н нақтылайтын диагностика үш≥н келес≥ тексеру әд≥с≥ ең ақпараттандырушы болып табылады:

*ек≥ проекци€да түс≥р≥лет≥н өкпе рентгенографи€сы

*өкпе томографи€сы, компьютерл≥кт≥ қоса отырып

*қалыптан тыс жасушаларға қақырық анализ≥

*торакальды пункци€

*+нысаналы биопси€мен фибробронхоскопи€

 

!ЂЌауқаста қатерл≥ ≥с≥кт≥ң асқынған формасы анықталған жағдайға арналған протоколїдеп аталатын онкологи€лық науқастарды диспансерл≥к бақылаудың қандай формасы?

*ф.є030-6/у

*ф.є090/у

*ф.є027-1/у

*+ф.є027-2/у

*ф.є031/у

 

!48 жастағы науқастың шағымдары: вульва аймағында қатты кышу және ауырсыну сез≥мдер≥.  рауроз және вульваның лейкоплаки€сы анықталған. ћорфологи€лық тексеру кез≥нде дисплази€ анықталмаған. ≈мд≥к тактика:

*бақылау

*+медикаментозды ем

*вульвэктоми€

*сәулел≥ ем

*химиотерапи€

 

!Әйел адамда баланы омыраумен ем≥зген≥нен кей≥н 2 жылдан соң сүт без≥н≥ң диффузды тығыздануы, оның ұлғаюы, тер≥ температурасының көтер≥лу≥, шамалы гипертерми€ пайда болған. ƒәр≥гер не ≥стеу керек?

*қыздырушы компрестер

*физиотерапи€

*ашу және дренирлеу

*динамикада бақылау

*+пункционды биопси€

 

!”ақытында анықталған оң жақ сүт без≥н≥ң фиброаденомасына жоспарлы ота жасалған соң, экспресс-гистологи€сында сүт без≥н≥ң қатерл≥ ≥с≥г≥ анықталған. ≤с≥к өлшем≥ 1,5см. ƒәр≥гер не ≥стейд≥?

*науқасты үстел үст≥нен алып тастайды

*радикальд≥ мастэктомию - отасын жасайды

*үстел үст≥нен алып, отадан кей≥нг≥ сәулел≥ терапи€ курсын тағайындайды

*үстел үст≥нен алады және химиотерапи€ курсын тағайындайды

*+сүт без≥н≥ң радикальд≥ Ц отасын жасайды резекци€сы молочной железы.

 

!48 жастағы науқаста тек кынаптың сводының зақымдануымен қынап ≥с≥г≥ T1N0M0.ќған көрсет≥лген.

*куыс ≥ш≥л≥к сәулеленд≥ру

*б≥р≥ккен сәулел≥ ем

*+жатыр қосалқылары мен кынаптың ½ бөл≥г≥н≥ң ауқымды экстирпаци€

*сәулеленд≥ру + ота + сәулеленд≥ру

*химиотерапи€

 

!ƒәр≥герге ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥м≥н≥ң ауырсынуымен, жи≥ зәр шығару шағымдарымен науқас әйел кел≥п қаралды. Қараған кезде: ≤шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥н пальпаци€лағанда ауырсынумен, т≥т≥ркену симптомы жоқ. јйнамен қараған кезде: жатыр мойны таза, цилиндрл≥ формалы,к≥ш≥ жамбасты ректовагинальды тексеру кез≥нде күрт ауырсынулы тығыз-эластикалы диаметр≥ 15см ≥с≥кт≥ тәр≥зд≥ өс≥нд≥ пальпаци€ланады, жатыр бөлек пальпаци€ланбайды. ∆Қј: эр-4,2 х 10/12, лейк-11,2х10/9, Ё“∆- 24 мм/сағ. Ѕолжам диагнозыңыз:

*+аналық без кистомасы ағының оралуымен

*аналық без апоплекси€сы

*басталып келе жатқан климакс

*түт≥кшел≥ жүкт≥л≥к

*гидросальпинск

 

!63 жастағы әйелде өңешт≥ң төменг≥ үштен б≥р бөл≥г≥нде қатерл≥ ≥с≥к анықталды. ќл плевра және диафрагмаға қарай өскен. ∆ерг≥л≥кт≥ метастаздар анықталмайды. Қалай TNM жүйес≥ бойынша ћ≈…≤Ћ≤ЌЎ≈ дұрыс белг≥лесе болады?

*T1N1M0

*T2N0M0

*T3N1M0

*T4N2M0

*+T4N0M0

 

!65 жастағы ер адамды б≥р жылдың көлем≥нде дисфаги€ және тығыз тағам жегенде төс артындағы ауыру сез≥м≥ мазалайды. ≈к≥ айдан бер≥ дисфаги€ байқалмаған, ас ерк≥н өткен. Ѕ≥рақ аз уақыттан кей≥н жағдайы қайта ауырлап, алдыңғы шағымдар пайда болған. —алмағы төмендеген, әлс≥зд≥к және мазасыздық қосылған. ћ≈…≤Ћ≤ЌЎ≈ мүмк≥н болатын алдын-ала диагноз?

*+Өңеш раг≥

*јсқазан ойық жарасы

*ƒиафрагманың өңешт≥к өзег≥н≥ң жарығы

*∆едел гастрит

* арди€ ахалази€сы

 

!Ќауқасты т≥к ≥шек арқылы саусақпен тексергенде төменг≥ ампул€рлы бөл≥кте түб≥ тығыз, шеттер≥ валик тәр≥зд≥ жара анықталды. ћ≈…≤Ћ≤ЌЎ≈ мүмк≥н болатын диагноз?

*“≥к ≥шек жарасы

*+“≥к ≥шек раг≥

*“≥к ≥шек сызаты

*√еморрой

*—оқыр ≥шек раг≥

 

!60 жастағы ер адамда өңешт≥ң ортаңғы үштен б≥р≥н≥ң рагына күд≥к туды. –ентгенологи€лық зерттеуде өңещт≥ң кеудел≥к бөл≥г≥н≥ң төменг≥ үштен б≥р бөл≥г≥нде 3,0 см-ге созылған, б≥ртект≥ емес тарылу анықталды. ƒиагнозды нақтылау үш≥н қажетт≥ клиникалық минимум?

*Өңешт≥ң шайынды суларын цитологи€лық зерттеу

*Өңешт≥ң манометри€лық зерттеу≥

*Өңешт≥ң электрокимографи€лық зерттеу≥

*+Өңешт≥ биопси€мен б≥рге эндоскопи€лық зерттеу

*Өңешт≥ медиастиноскопи€лық зерттеу

 

!48 жастағы науқаста операци€ланбайтын асқазан раг≥, ≥шастар, бауыр, сүйекте метастаздар, асцит. ≤с≥кке қарсы ем жүрг≥з≥лмеген. ћ≈…≤Ћ≤ЌЎ≈ оңтайлы жүрг≥зу тактикасы қайсысы?

*јнтрациклиндермен жүйел≥ химиотерапи€

*»ммунотерапи€

*—әулел≥ терапи€

*+—имптоматикалық терапи€

*ќперативт≥ ем

 

!65 жастағы ер адамға асқазан раг≥не байланысты дистальд≥ субтотальд≥ резекци€ жасалған. Ћимфа түй≥ндерде метастаздар анықталмады. ∆оспарлы гистологи€лық зерттеуде кесу сызығы бойында ≥с≥к жасушалары анықталды. ≈гер қайта операци€ға қарсы көрсетк≥штер болса, қандай жүрг≥зу тәс≥л≥ ћ≈…≤Ћ≤ЌЎ≈ дұрыс?

*Қайта операци€

*—әулел≥ терапи€

*—имптоматикалық ем

*√ормонотерапи€

*+ѕолихимиотерапи€

 

‘“»«»ј“–»я

!“уберкулезге қарсы қолданатын препараттарға туберкулез микобактери€сының резистентт≥л≥г≥н≥ң қалыптасуы немен байланысты:

*адамның ≥с әрекет≥не байланысты табиғатқа әртүрл≥ заттарды шашу

*туберкулез микобактери€сының генетикалық мутаци€ға табиғы қаб≥летт≥л≥г≥

*+бейадекватты ем, соның ≥ш≥нде антибактериальды препараттарды үз≥п қабылдау

*туберкулезге қарсы қолданатын б≥р препараты ұзақ емделу

*химиопрофилактика

 

 

!Қандай аспапты зерттеулерд≥ қолдану арқылы пациентте Ђќң жоғарғы бөл≥кт≥ң бронх туберкулез≥ї деген асқыну анықталған:

*бронхографи€

*+бронхоскопи€

*аускультаци€

*томографи€

*трансторакальды пункци€

 

 

!Қосымша қандай зерттеулерд≥ң көмег≥мен науқастан зақымдалған учаскеде өкпе т≥н≥н≥ң ыдырауы анықталды:

*Ѕронхоскопи€

*ѕеркусси€

*Ѕронхографи€

*+“омографи€

*Ѕиопси€

 

!ƒәр≥герге қаралу арқылы 32 жастағы ћ. деген пациенттен жаңа анықталған туберкулез бактери€ бөлумен анықталған. “уберкулезге қарсы күрес жүрг≥зет≥н диспансерге ауруханалық емге жатқызылды. ќсы жағдайға байланысты қандай құжаттарды м≥ндетт≥ түрде санэпидстанци€ға және туберкулезге қарсы күрес жүрг≥зу службасына толтырылып ж≥бер≥лед≥:

*“Ѕ 01 науқастың амбулатори€лық картасы

*+089 және 058 шұғыл хабарлама

*016 амбулатори€лық картасы

*093 шабарман қағазы

*тұрмыс жағдайын жақсарту анықтамасы

 

!—оңғы айларда 27 жастағы ». деген науқас әйел дене температурасының 38о дей≥н көтер≥лу≥н, ент≥гу≥н, тез шаршауын, еңбекке қаб≥лет≥н≥ң төменду≥н, тәбетт≥н≥ң төмендеу≥н, жөтелу≥н байқайды. —ол өкпеде ұсақ көп≥рш≥кт≥ ылғалды сырылдар ест≥лед≥.  еуде торша ағзаларының жалпы шолу рентгенограммасында: - сол өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥нде күшейген өкпе сурет≥н≥ң фонында бо€у әлс≥з қанықтағы ошақты көлеңкелер, түб≥рде кальцинаттар көр≥нед≥. Қақырықтан “ћЅ-сы а нықталмады. Қан анализ≥нде лейкоциттер-10,8 х 109 және ЁЎ∆ - 32 мм/сағ. —≥зд≥ң болжам диагнозды таңдаңыз:

* ћилиарлы туберкулез

*+ћол өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥н≥ң ауруханадан тыс пневмони€сы

* ћсол өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥н≥ң инфильтратты туберкулез≥

*  арциноматоз

* Өкпен≥ң ошақты туберкулез≥

 

!ќң өкпен≥ң б≥р≥нш≥ сегмент≥нде орналасқан инфильтратты туберкулез, “ћЅ (+) алғаш рет 25 жастағы  . деген науқаста анықталған, ол науқас 2 ай бойы қарқынды фазасын 4 јЅѕ-мен ауруханада емделд≥ және жалғастырушы фазасының 4 ай жүрг≥з≥лд≥. Ѕактери€ бөлу≥ тоқталды.

–ентгенограммада Цоң өкпен≥ң 1-сегмент≥нде шет≥ анық диаметр≥ 3 х3 см дей≥н б≥ртект≥/гомогенд фокусты ≥ көлеңке көр≥нед≥. —≥зд≥ң таңдаған болжама диагнозыңыз:

*ƒомалақ инфильтрат

*“олған киста

*Ўетк≥ қатерл≥ ≥с≥к

*Ёхинококк

*+“уберкулома

 

!Ќауқас ј, 25 жаста. ƒиагнозы: оң өкпе 2 сегмент≥н≥ң туберкулемасы, “ћЅ (-). ≤ категори€ бойынша 6 ай емделд≥. “ћЅ Цанықталмады. “уберкуломаның диаметр≥ 6 см. Ќаркомани€мен ауырады.  елес≥ емдеу тактикасын таңдаңыз.

*јнтибактериальды терапи€ны жалғастыру

*+Үнемд≥ резекци€

*Ёндотрахеальды дәр≥ құю

*∆асанды пневмоторакс

*ѕневмоперитонеум

 

!36 жастағы —. деген науқаста кешке қарай дене қызуы 37,7о— дей≥н көтер≥лед≥. Қақырықты жөтелге, оң жақ кеуде қуысының ауырсынуына, әлс≥зд≥кке, д≥мкәст≥к-ке, арықтауына шағымданады. ќсы шағымдар бойынша терапевтке қаралады. ƒұрыс тексеру әд≥с≥н таңдаңыз:

*бронхографи€

*электрокардиографи€

*+“ћЅ-на қақырықты зерттеу

*спирографи€
*торакоскопи€

 

!55 жастағы ќ. деген науқас азапты жөтелге, қан түк≥руге, әлс≥зд≥кт≥ң күшею≥не шағымданады. —оңғы айларда 6-7 кг арықтағанын айтады. ƒиагноз қою үш≥н қажетт≥ зерттеу әд≥с≥н таңдау керек:

*спирографи€

*бронхографи€

*+рентгенографи€

*электрокардиографи€
*”ƒ«/”«»

 

!35 жастағы Қ. деген науқас әйел кеуде қуысының ауыру сез≥м≥не, әлс≥зд≥кке, жө-телге шағымданады. Қақырықта қан жолағы бар. 5 күндей дене қызуы субфеб-рильды болды. Өкпеде везикул€рлы тыныс, сырылдар жоқ. Қақырықта “ћЅ анық-талмаған. Ћейкограммада: лейкоциттер Ц 9,5 х 109, эозинофильдер Ц 7 %, Ё“∆ Ц 20 мм/сағ. –ентгенограммада: оң жақ өкпен≥ң 2-ш≥ сегмент≥нде диаметр≥ 4 см-ге дей≥н, шет≥ салыстырмалы анықтықтағы, бо€у қаңықтығы әлс≥з гомогенд≥ күңг≥ртену көлеңкес≥ көр≥нед≥. —≥зд≥ң болжама диагнозыңыз:

*жоғары бөл≥кт≥к пневмони€

*+өкпен≥ң инфильтратты туберкулез

*ракты пневмони€

*эозинофильды инфильтрат

*абсцестелген пневмони€

 

!—ол жақ өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥н≥ң б≥р≥нш≥ рет анықталған инфильтратты туберку-лез≥н≥ң ыдырау фазасы, “ћЅ+ деген диагнозбен 1 категори€ бойынша толық тера-пи€лық курсын 50 жастағы ≈. деген науқас былтырғы жылы алған.“ерапевт≥к нәтижеге жеткен, бактери€ бөлу тоқтаған, б≥рақ ыдыраған жерде каверна түз≥лген. –ентгенограммаға қараңыз:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 722 | Ќарушение авторских прав


Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2042 - | 1769 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.148 с.