Лекции.Орг
 

Категории:


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...

ТАҚЫРЫП. Қаржы коэффициенттері әдістеріДәріс жоспары(1 сағат)

1. Қаржы коэффициенттері

2. Пайда және пайдалылық коэффициенттері

Әдебиеттер:2,4,5,6,9,10,11

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат)

1-ші сабақ

1. Қаржы коэффициенттері

2.Пайда және пайдалылық коэффициенттері

2-ші сабақ

1. Қорларды пайдалану тиімділігі көрсеткіштері

2. Нарықтық белсенділік көрсеткіштері

 

СӨЖ тапсырмасы:

Практикалық тапсырма: Экономикалық талдауда қолданылатың қаржылық коэффициенттерді, оның ішінде пайдалылық коэффициенттерді қарастыру.

СОӨЖ тапсырмасы:

Келесі сұрақтарды қарастырыңдар:

1. Қаржылық коэффициенттер.Талдаудагы олардың орыны.

2. Өтімділік және төлемқабілеттілік көрсеткіштері.

3. Табыстылық және пайдалылық көрсеткіштері.

4. Қорларды тиімді пайдалану корсеткіштер.

5. Нарықтық белсенділік көрсеткіштері.

6. Кәсіпорынның іскерлік белсенділігінің сипаттайтың коэффициенттер.

 

ШІ МОДУЛЬ. БАСҚАРУШЫЛЫҚ ТАЛДАУ

 

ТАҚЫРЫП. Басқарушылық талдаудыцң әдістері

Дәріс жоспары(1 сағат)

1. Басқарушылық талдаудыңмәні, міндеттері, ролі және маңызы

2. Қаржы және басқарушылық талдау арасындағы өзара байланыс

3. Басқарушылық талдаудың мазмұны және негізгі кезеңдері, ақпарат көздері

Әдебиеттер:1,2,3,5,6,9,10,11

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат)

1-ші сабақ

1. Басқарушылық талдаудыңмәні, міндеттері, ролі және маңызы

2. Қаржы және басқарушылық талдау арасындағы өзара байланыс

 

2-ші сабақ

1. Басқарушылық талдаудың мазмұны және негізгі кезеңдері

2. Ақпарат көздері

СӨЖ тапсырмасы:

Практикалық тапсырма: қаржылық талдау мен басқарушылық талдаудың жүргізу мақсаттарың және арасындағы айырмашылықтарды анықтап зерттеңіздер.

Тақырыптар бойынша реферат орындау:

1. Басқарушылық талдаудыңмақсаты менміндеттері.

2. Басқарушылық талдаудыңролі мен мәні.

3. Қаржы және басқарушылық талдау арасындағы өзара байланыс. Басқарушылық талдаудың негізгі ақпарат көздері.

4.Басқарушылық талдаудың ерекшкліктері мен негізгі кезеңдері, мазмұны

СОӨЖ тапсырмасы:

Келесі сұрақтарға жауап берініздер:

1. Басқарушылық талдаудың негізгі ақпараттық көздері.

2. Қаржылық талдаудың негізгі ақпараттық көздері.

3. Басқарушылық талдаудың маңызы мен қажеттілігі.

4. Қаржылық талдаудың негізгі маңызы мен қажеттілігі.

5. Қаржылық талдау нәтижелерінің негізгі тұтынушылары.

 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:

1. Басқарушылық талдаудың жалпы әдістемесі.

2. Басқарушылық талдау не үшін жүргізіледі, негізгі мақсаты.

ТАҚЫРЫП. Компанияның маркетингтік әрекетін талдау

Дәріс жоспары(1 сағат)

1. Маркетингтік әрекетті талдаудың маңызы және міндеттері

2. Өнімге деген сұранысты және тапсыпыс портфелін қалыптастыруын талдау

3. Сұранысы жоқ өнім тәуекелділігін талдау. Өнімдерді жүзеге асыру нарығын талдау,баға саясатын талдау, өнімнің төлем қабілеттілігін талдау

Әдебиеттер:1,2,3,5,6,8,9,10

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат)

1-ші сабақ

1. Маркетингтік әрекетті талдаудың маңызы және міндеттері

2. Өнімге деген сұранысты және тапсыпыс портфелін қалыптастыруын талдау

2-ші сабақ

1. Сұранысы жоқ өнім тәуекелділігін талдау

2. Өнімдерді жүзеге асыру нарығын талдау, баға саясатын талдау

3. Өнімнің төлем қабілеттілігін талдау

 

СӨЖ тапсырмасы:

Практикалық тапсырма:кәсіпорындардың маркетингтік әрекетің зерттеу. Есеп шығару.

Ші есеп

  Көрсеткіштер Ішкі нарық Экспорт
1-ші жыл 2-ші жыл 3- ші жыл 1-ші жыл 2-ші жыл 3- ші жыл
Өткізілген өнімдерден көлемі (туб)
Өнім бірлігінің бағасы т.г. 1,95 22,8 22,0 2,9 24,0 24,8
Өнім бірлігінің өзіндік құны т.г. 16,3 16,8 17,5 17,9 18,4 19,8
Пайда т.г.            
Пайдалылық            

Қорытынды жасау.

Ші тапсырма.

Тақырыптар бойынша реферат орындау:

1. Сұранысы жоқ өнімнің тәуекелділігін талдау

2. Өнімдерді өткізу нарығын талдау

3.Өнімдердің бәсекеқабілеттілігін талдау

СОӨЖ тапсырмасы:

Келесі сұрақтарға жауап берініздер:

1. Сұраным жоқ өнімдердің тәуекелділігін бағалау.

2. Кәсіпорынның баға саясатын талдау.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:

1. Маркетингтік қызметті талдаудың мәні қандай?

2. Маркетингтік қызметтің алдында қандай мақсаттар бар?

3. Бағаның өндіруге деген сұраным икемділігі немен анықталады?

4. Табысқа деген икемділік коэффициенті нені сипаттайды?

5. Сұранымы жоқ өнімге тәуекелділік қашан анықталуы мүмкін?

6. Кәсңпорынның баға саясаты және өнімнің бесеке қабандаілеттілігін талдау ерекшелігі қандай?

 

Білімін өз бетімен тексеру үшін тестілік сұрақтар

1. Қандай жағдайда тапсырыс портфелі азаяды, өндіріс өнімділігі төмендейді өзіндік құн және шығын өседі

а) өнімге сұраныс өскенде

б) өнімге сұраныс төмендегенде

в) өнімге сұраныс өзгермегенде

2. Тауар бағасы, сапасы, тұтынушылардың табысы және нарықтын толымдылығы осы факторлар мыналарға әсер етеді

а) тұтынушылардың табысы

б) өнімнің өзіндік құны

в) сұраным деңгейі

3. Сұраным қай кезде икемді

а) икемділік коэффициенті 1-ден үлкен

б) икемділік коэффициенті 1- ден төмен

в) икемділік коэффициенті 0-ге тең

4. Сұранымы жоқ өнімнің тәуекелділігін немен сипатталады

а) кәсіпорын қызметінің тиімділік көрсеткіштері

б) тауар және ақша қаражаттарының айналымы

в) материалды және моральды шығын көлемімен

5. Сұранымы жоқ өнім тәуекелділік факторлары келесілерге бөлінеді

а) ішкі және сыртқы

б) ағымдағы және есептік

в) сапалы және сандық

6. Сұранымы жоқ тәуекелділігінің түрлері

а) болжамдық , шынайы

б) өтімді және өтімсіз

в) абсолютті және қатыстық

7. Сұранымы жоқ өнім тәуекелділігін бағалау үшін не істеу керек

а) табыс пен тәекелділігінің арасындағы байланыс тығыздығын анықтау

б) негізгі қорлардың қозғалысы динамикасын анықтау

в) дайын өнімнін қалдықтар динамикасың анықтау

8. Нарықтың бөлек сегменттерінде тауар өмірлік циклнің қанша стадясы бар

а) 5

б) 6

в) 4

 

Дата добавления: 2017-03-12; просмотров: 340 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.