Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 онструктивн≥ особливост≥ шв≥в дл€ скр≥пленн€ деталей верху взутт€ та шк≥ргалантерейних вироб≥в
“радиц≥йно детал≥ з м'€ких матер≥ал≥в з'Їднуютьс€ нитковими швами. Ќитков≥ шви под≥л€ютьс€ за такими ознаками:

способом переплетенн€ ниток в ст≥бку; видом строчки; к≥льк≥стю строчок; взаЇмним розм≥щенн€м деталей, що з'Їднуютьс€. ” швах, що використовуютьс€ дл€ скр≥пленн€ деталей взутт€ найб≥льш озповсюдженими Ї три основних види переплетень ниток в ст≥бках, €к≥ утворюютьс€ швейними машинами: двониткове внутр≥шнЇ (а), двониткове зовн≥шнЇ (б), однониткове зовн≥шнЇ (в).

—трочки бувають л≥-

н≥йн≥ або зигзагопод≥бн≥.

ќстанн≥ застосовуютьс€ дл€

з'Їднанн€ деталей встик, об-

метуванн€ €зичк≥в та ≥нших

деталей.

«а к≥льк≥стю строчок

шви можуть бути одно-, дво-,

три- та багатострочков≥.  ≥ль-

к≥сть строчок залежить в≥д

навантаженн€, €кого зазнаЇ

шов в процес≥ експлуатац≥њ

взутт€.

«а взаЇмним розм≥-

щенн€м деталей, що зшива-

ютьс€, шви под≥л€ютьс€ на

настрочений (а), п≥дкладковий

(б), зшивний (в), зивор≥тний

(г), переметувальний встик (д),

потайний (Ї) та њх модиф≥кац≥њ

(рис. 2. 21).

Ќайб≥льш розповсюд-

женим Ї настрочений шов.

Ќим з'Їднують б≥льш≥сть деталей верху ≥ п≥дкладки взутт€ та шк≥ргалантерейних вироб≥в. ÷ей шов може бути в одну, дв≥ або три строчки (рис. 2.22).Ѕ≥льшу м≥цн≥сть маЇ шов у дв≥ та три строчки, тому ним з'Їднують найб≥льш в≥дпов≥дальн≥ детал≥: носки, союзки, задинки, задн≥ зовн≥шн≥ ремен≥ та ≥н. ƒл€ прикрашанн€ деталей ≥нод≥ м≥ж строчками робл€ть перфорац≥ю (рис. 2.22, б). ѕ≥сл€ р€ду отвор≥в обов'€зково повинна виконуватись строчка, в протилежному випадку шов значно ослаблюЇтьс€.

ѕрипуск на настрочений шов пор≥вн€но з ≥ншими швами найб≥льший ≥ коливаЇтьс€ в межах 6-11 мм. Ќа нього впливають: к≥льк≥сть строчок, вид матер≥алу, призначенн€ взутт€, на€вн≥сть перфорац≥њ та д≥аметр отвор≥в, в≥дстань м≥ж строчками тощо. ѕ≥дкладковим швом з'Їднують вузли зовн≥шн≥х ≥ внутр≥шн≥х деталей по канту. ѕри цьому зовн≥шн€ деталь може бути оброблена загинанн€м або фарбуванн€м. ƒо п≥дкладки даЇтьс€ припуск 2-4 мм дл€ зручност≥ виконанн€ операц≥њ (строчки). «шивним швом в основному з'Їднують детал≥ по задньому контуру (п'€тковому). ƒл€ укр≥пленн€ такого шва його розстрочують з зовн≥шнього або внутр≥шнього боку детал≥ ременем або тасьмою (рис. 2.21, ж, з). «адн≥й зовн≥шн≥й рем≥нь, €кий нашиваЇтьс€ на зшивний шов одн≥Їю або двома строчками, також укр≥плюЇ його. ≤нколи зшивний шов не розстрочують, а прокладають прошву м≥ж хал€вами по задньому контуру (рис. 2.21, и). ѕо перше, прошва ущ≥льнюЇ шов, робл€чи його б≥льш водост≥йким; по-друге, дозвол€Ї краще ст€гнути детал≥ та виключити њх сковзанн€, що також зб≥льшуЇ м≥цн≥сть шва ≥ запоб≥гаЇ

перетиранню ниток. “аку ж роль в≥д≥граЇ ≥ б≥зик, €кий прокла- даЇтьс€, коли зшиваютьс€ дв≥ нап≥всоюзки посередин≥ (рис. 2.21, ≥, њ). ¬ивор≥тним швом з'Їднують зовн≥шн≥ детал≥ з п≥дкладкою

по канту. ƒл€ закр≥пленн€ деталей у такому положенн≥ њх прошивають строчкою. « давнини використовували дл€ зшиванн€ деталей потайний шов. ¬≥н зараз застосовуЇтьс€ р≥дко (дл€ з'Їднанн€ хал€в з п≥дшивкою в юхтових чоботах). ÷ей шов не даЇ наскр≥зних прокол≥в, що зменшуЇ прониканн€ води.  лейов≥ шви мають де€к≥ переваги перед нитковими, але вони ще не набули такого широкого розповсюдженн€, €к нитков≥. ” даних швах детал≥ не ослаблюютьс€ проколами, Ї перспектива втоматизац≥њ процесу скр≥пленн€ деталей ≥ т. ≥.  лейов≥ шви можна розд≥лити за способом з'Їднанн€ деталей на посл≥довне, паралельне, з одночасною обробкою краю та нанесенн€м клею.  р≥м цього њх можна под≥лити на дв≥ самост≥йн≥ групи: без зм≥цнювальноњ тасьми та з≥ зм≥цнювальною тасьмою. як правило, клейов≥ шви у взуттЇвому виробництв≥ застосовуютьс€ дл€ тимчасового з'Їднанн€ деталей верху або п≥дкладки з наступним њх застрочуванн€м. ƒл€ скр≥пленн€ деталей шк≥ргалантерейних вироб≥в застосовуютьс€ так≥ основн≥ конструкц≥њ шв≥в (рис. 2.23, а): настрочений (накладний) дл€ клапан≥в, кишень, кокеток, додаткових деталей; настрочений по краю - дл€ зовн≥шн≥х (основних та додаткових) деталей, п≥дкладки та корпуса по верхньому краю; зшивний - дл€ зовн≥шн≥х та внутр≥шн≥х деталей. ƒл€ укр≥пленн€ зшивного шва та покращенн€ зовн≥шнього вигл€ду виробу застосовують кедер (рис. 2.24).  р≥м ниткових метод≥в дл€ з'Їднанн€ деталей шк≥ргалантерейних вироб≥в застосовують ще зварюванн€ у пол≥ струм≥в високоњ частоти, заклепки та опл≥тку (рис. 2.23, б).

–ис. 2.23 -  онструкц≥њ шв≥в, що з'Їднують

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 395 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1949 - | 1794 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.