Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетоди розрахунку розм≥рного асортименту
–озрахунковий метод.

ќсновн≥ етапи розрахунку розм≥рного асортименту розрахунковим методом(за таблиц€ми типових розм≥рних асортимент≥в):

-визначенн€ вих≥дного номера(є вих..) за середньою довжиною стопи ћх дл€ цього району ≥ ц≥Їњ групи населенн€.

-визначенн€ торгового розм≥рного асортименту за таблиц€ми типових розм≥рних асортимент≥в, залежно в≥д G та ћх дл€ ц≥Їњ групи

-розрахунки виробничого асортименту цеху залежно в≥д район≥в та обс€г≥в постачанн€ взутт€

-визначенн€ к≥лькост≥ запуск≥в залежно в≥д величини передавальноњ парт≥њ взутт€

-розрахунки корегувального запуску

2.–озрахунки розм≥рного асортименту за номограмами ≤гнат≥Їва ¬.ћ.

ћетод дуже трудом≥сткий.

ќсновн≥ етапи розрахунку:

-визначенн€ к≥лькост≥ розпод≥лу кожноњ довжини стопи(з ≥нтервалом 5 мм),користуючись номограмою ≤гнат≥Їва

-розрахунки торгового розм≥рного асортименту

-розрахунки виробничого асортименту цеху залежно в≥д район≥в ≥ обс€г≥в постачанн€ взутт€

-визначенн€ к≥лькост≥ запуск≥в залежно в≥д величини передавальноњ парт≥њ взутт€

-розрахунок корегувального запуску

ћетоди розрахунку розм≥рного асортименту з допомогоюѕ 

–озрахунок провод€ть з використанн€м ѕ≈ќћ за методами:

1.‘арн≥Ївоњ ќ.¬. (”крЌƒ≤Ўѕ),€кий враховуЇ к≥льк≥сть р≥вних значень де€ких величин розм≥р≥в(ƒ) стоп окремих в≥кових груп,р≥зницю величин њх G,а також сп≥вв≥дношенн€ м≥ж розм≥рами стопи ≥ взутт€ залежно в≥д виду, висоти каблука, в≥ку, стат≥ людини та ≥н.

2. оновала ¬.ѕ.(  Ќ”“ƒ) €кий враховуЇ величину в≥дхиленн€ розм≥р≥в асортиментноњ групи в≥д теоретичного двовим≥рного нормального розпод≥лу њх(€кщо асиметр≥€ менше 0,2-однор≥дна група, б≥льше 0,2-неоднор≥дна);р≥зницю коеф≥ц≥Їнт≥в сп≥вв≥дношенн€ розм≥р≥в стоп ≥ внутр≥шньоњ форми взутт€ в р≥зних статевих групах людей, видах взутт€, маркетингу;метод також використовуЇ новий п≥дх≥д п≥д час врахуванн€ законом≥рностей залежно в≥д розм≥р≥в за ƒ ≥ ќ(нормальний розпод≥л чи логнормальний).

–озрахунок повнотного асортименту

1.ћетод розрахунку повнотного асортименту за номограмою ≤гнат≥Їва.

ќсновн≥ етапи:

-визначенн€ к≥лькост≥ розпод≥лу за трьома повнотами(вузькою,середньою,широкою)

-перерахуванн€ отриманого процентного сп≥вв≥дношенн€ до 100%

2.ћетод  оновала ¬.ѕ. за допомогою ѕ .

Ќа першому етап≥ формують банк даних, у €кому в≥дтворюють ≥ загальн≥ в≥домост≥, ≥ коеф≥ц≥Їнти переходу в≥д розм≥р≥в стопи до внутр≥шньоњ форми взутт€.

–озрахунок провод€ть за формулою розрахунку логнормального розпод≥лу повнотного асортименту.

 

 онструюванн€

11) √оловн≥ ознаки класиф≥кац≥њ взутт€. ¬зутт€ основних та додаткових тип≥в.

 ласиф≥кац≥€ взутт€ за призначенн€м та умовами нос≥нн€

¬зутт€ призначене дл€ охорони ступн≥, аотже ≥ всього орган≥зму людини в≥д неспри€тливоњ д≥њ навколишнього середовища(низькоњ та високоњ температур, атмосферних опад≥в,пилу,бруду,мех. та х≥м. ¬плив≥в, рад≥ац≥њ) ≥ забезпеченн€ њњ труд. ƒ≥€льност≥ та в≥дпочинку.

¬з. под≥л. на побутове та спец≥альне.

ѕобутове -€ке викор. у побутових умовах ≥ не потребуЇ застосуванн€ спец захисних мат-≥в та деталей.

—пец призначенн€ - взутт€ спец конструкц≥й в €кому при виготовленн≥ можуть бути застосован≥ захисн≥ матер≥али та детал≥.

ѕобутове под≥л€Їтьс€

-повс€кденне, €ке використ в повс€кденному нос≥нн≥ на вулиц≥ та в прим≥щенн≥

-модельне до художньо-естетич показник≥в ≥ €кост≥ €кого предТ€вл€ютьс€ п≥двищенн≥ вимоги;його використ дл€ повс€кденнго нос≥нн€ та в урочистих випадках

-домашнЇ-вз полегш конструкц≥њ, €ке використ дл€ нос≥нн€ вдома

-легке-вз полегш та менш жорстких конструкц≥й, €ке використ дл€ нос≥нн€ на вулиц≥, дл€ зан€ть ф≥з. п≥дготовкою,прогул€нок.

—пец вз под≥л

-виробниче-призначене дл€ охорони ступн≥ а ≥нод≥ ≥ вс≥Їњ ноги в≥д шк≥дливих зовн вплив≥в, високоњ та низькоњ температур, води, жир≥в, нафтопродукт≥в, кислот,луг≥в та ≥н х≥м. –ечовин, удар≥в та в≥брац≥њ у виробничих умовах.

-—портивне призначене дл€ полегшенн€ рух≥в та захисту н≥г при зан€тт≥ спортом.

—портивне вз под≥л за видами спортуна:лижне,ковзан€рське,тен≥сне,велосипедне,руристське,альп≥н≥стське,г≥рськолижне та ≥н. онструкц≥њ вз дл€ кожного виду спорту мають особливост≥, €к≥ повТ€зан≥ з вимогами що до них предТ€вл€ютьс€.

- ќртопедичне вз призначене дл€ л≥куванн€ патолог≥чних в≥дхилень в будов≥ стопи. ѕроф≥лактичне вз признач дл€ попередженн€ захворювань ступн≥, в основному плоскостопост≥.

 ласиф≥кац≥€ за вимогами використанн€(за сезонами)

-утеплене або зимове

-л≥тнЇ

-ос≥нньо-весн€не

 ласиф вз за видами

¬ид- це конструктивна ознака класиф≥кац≥њ вз, €ка визнач ступенем закритт€ ноги детал€ми верху.

«а ц≥Їю ознакою вз под≥л на 5 основних вид≥в:

1.рем≥нцево-сандальне -верх €кого склад з рем≥нц≥в або деталей близьких за формою до них, а також вз з дуже розр≥заною(розчленованою) заготовкою верху, €ке не повн≥стю закриваЇ тильну поверхню стопи. „асто сандал€ми наз вз з суц≥льними детал€ми верху без уст≥лки, €ке виготовлене сандальним методом кр≥пленн€.

2.туфл≥ -вз, верх €кого частково закриваЇ тильну поверхню стопи, ≥ з берц€ми, розташованими нижче щиколоток з через п≥дйомним ременем або без нього.

ƒо допом≥жних тип≥в туфель в≥днос:

-мокасини-вз заготовка €кого становить конструктивну Їдн≥сть з уст≥лкою, а у передн≥й частин≥ маЇ овальну вставку

-пантофл≥-вз, заготовка €кого закриваЇ тильну частину плесно-фалангового зчленуванн€ стопи ≥ маЇ т≥льки союзку

3.нап≥вчеревики -вз, верх €кого закриваЇ всю тильну поверхню стопи до щиколоток, ≥ маЇ пристроњ дл€ закр≥пленн€ його на стоп≥.

ƒопом≥жн≥ типи:

-крос≥вки - вз дл€ активного в≥дпочинку, заготовка €кого в≥дпов≥даЇ конструкц≥њ нап≥вчеревик≥в.

-п≥нетки-черевики чи туфл≥ дл€ д≥тей в≥ком до року

-лаофер-нап≥вчеревики з боковими резинками

-сандалети-вз, заготовка €кого за конструкц≥Їю в≥дпов≥даЇ нап≥вчеревикам ≥ маЇ р≥зноматн≥ за формою та розм≥рами перфорац≥йн≥ отвори

4.черевики -вз, верх €кого закриваЇ тильну поверхню стопи ≥ нижню частину гом≥лки вище щиколотки, ≥ маЇ пристроњ дл€ закр≥пленн€ його на ноз≥.

ƒопом≥жн≥ типи: гусарки, бот≥льйони, з овальною вставкою, мокасини, типу мокасин.

5.чоботи (чоб≥тки)-вз з високими хал€вами, €к≥ закривають стопу, гом≥лку, або њњ частину, а деколи стегно.

ƒо допом≥жних тип≥в чоб≥т в≥днос€тьс€:

-вал€нки-вз з вовони, збитоњ на колодках

-бурки-вз з фетру або сукна, оздоблене шк≥р€ним носком, задинкою, передн≥м ≥ задн≥м зовн ремен€ми.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 362 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

2031 - | 1852 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.