Лекции.Орг

Поиск:


Тема 1. Кримінально-виконавча політика та кримінально-виконавче право України на сучасному етапі розвиткуЛекція – 2 години

1. Кримінально-виконавча політика України: поняття, зміст і принципи.

2. Кримінально-виконавча політика України і міжнародні стандарти поводження з засудженими.

3. Характеристика сучасної кримінально-виконавчої політики України та основні напрями її удосконалення.

4. Закріплення та реалізація принципів кримінально-виконавчого права в нормах чинного законодавства.

Тема 2. Теоретичні і практичні проблеми виправлення і ресоціалізації засуджених на сучасному етапі розвитку кримінально-виконавчої системи України

Лекція – 2 години

1. Проблема співвідношення понять "виправлення" і "ресоціалізація" засуджених.

2. Режим як засіб виправлення та окремі проблеми його забезпечення.

3. Суспільно корисна праця засуджених: проблеми та перспективи.

4. Актуальні проблеми соціально-виховної роботи з засудженими.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Кримінально-виконавча політика та кримінально-виконавче право України на сучасному етапі розвитку

Семінар 2 години

1. Поняття кримінально-виконавчої політики та її основні принципи.

2. Проблеми реформування кримінально-виконавчої системи України.

3. Проблеми переоцінки кримінально-виконавчої практики у світі сучасних міжнародних стандартів поводження з засудженими.

4. Основні напрями удосконалення кримінально-виконавчої політики України.

5. Закріплення та реалізація принципів кримінально-виконавчого права в нормах чинного законодавства.

 

Теми рефератів, доповідей

1. Реформування кримінально-виконавчої системи в незалежній Україні.

2. Органи і установи виконання покарань в історії України.

3. Реалізація принципів кримінально-виконавчої політики.

4. Вимоги міжнародних актів про підвищений соціально-правовий захист персоналу органів і установ, які виконують покарання.

5. Прокурорський нагляд за діяльністю органів і установ, які виконують покарання.

6. Історія розвитку кримінально-виконавчого права.

7. Розвиток системи органів і установ, які виконують покарання.

8. Міжнародний контроль, контроль органів державної влади й органів місцевого самоврядування за діяльністю установ кримінально-виконавчої системи.

Питання для самоконтролю

1. Кримінально-виконавча політика України, її цілі та завдання.

2. Сучасні тенденції кримінально-виконавчої політики.

3. Поняття, предмет і метод кримінально-виконавчого права України.

4. Задачі і функції кримінально-виконавчого права.

5. Місце і роль кримінально-виконавчого права в системі інших галузей права.

6. Наука кримінально-виконавчого права.

7. Предмет і система курсу кримінально-виконавчого права.

8. Принципи кримінально-виконавчого права України.

9. Поняття, цілі і задачі кримінально-виконавчого законодавства.

10. Структура і зміст кримінально-виконавчого законодавства України.

11. Дія кримінально-виконавчого законодавства у часі і просторі.

12. Кримінально-виконавче законодавство України і міжнародно-правові акти.

13. Норми кримінально-виконавчого права, їх види та структура.

14. Кримінально-виконавчі правовідносини та їх особливості.

 

Література

1-6, 11-13, 15, 16, 21, 22, 24-28

 

Тема 2. Теоретичні і практичні проблеми виправлення і ресоціалізації засуджених на сучасному етапі розвитку кримінально-виконавчої системи України

Семінар 2 години

1. Проблема співвідношення понять "виправлення" і "ресоціалізація" засуджених.

2. Кримінально-виконавча система як обʼєкт громадського впливу.

3. Режим як засіб виправлення та окремі проблеми його забезпечення.

4. Суспільно корисна праця засуджених: проблеми та перспективи.

5. Актуальні проблеми соціально-виховної роботи з засудженими.

6. Освіта як засіб ресоціалізації засуджених.

7. Значення релігії в досягненні мети кримінального покарання.

 

Теми рефератів, доповідей

1. Виправлення засуджених як одна з основних цілей кримінально-виконавчого законодавства України.

2. Поняття, види і нормативне закріплення основних засобів виправлення засуджених до позбавлення волі на певний строк.

3. Режим в системі основних засобів виправлення засуджених: його поняття, функції та зміст.

4. Правова природа, цілі та правове регулювання праці засуджених.

5. Соціально-демографічна характеристика особистості засудженого.

6. Засоби забезпечення режиму у виправних установах.

7. Підстави і порядок застосування до засуджених заходів безпеки і зброї.

8. Правила режиму, які визначають поведінку інших громадян, які знаходяться у виправних установах і приналежних до них територіях.

9. Матеріально-побутове і медико-санітарне забезпечення засуджених.

10. Особливості матеріально-побутового забезпечення засуджених вагітних жінок, матерів-годувальниць і жінок, які мають дітей.

Питання для самоконтролю

1. Види позбавлення волі.

2. Диференціація й індивідуалізація відбування покарання.

3. Критерії класифікації засуджених: соціально-демографічні, кримінально-правові і кримінально-виконавчі.

4. Соціально-демографічна характеристика особистості засудженого.

5. Засоби забезпечення режиму в установах виконання покарань.

6. Проблеми приведення умов тримання увʼязнених в Україні у відповідність до міжнародних стандартів.

7. Роль соціальної адаптації в попереджені рецидиву.

8. Правова природа адміністративного нагляду.

Література

1-6, 11-13, 15, 16, 21, 22, 24-28

Дата добавления: 2017-02-28; просмотров: 322 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Cравнительная характеристика организационно - правовых форм
 2. I. Государство и право. Их роль в жизни общества → РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ - Государство, право и экономика
 3. I. ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО - НОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
 4. I. Недостаток нормативно-правовой база к закону о медицинском страховании граждан РФ.
 5. I. Поняття кредитних правовідносин. Види кредиту
 6. I. Собственность, ее формы. Правовое регулирование имущественных отношений
 7. I. Стратегия обучения правописанию
 8. I. Уголовное право (Общая часть)
 9. II. Уголовное право (Особенная часть)
 10. IV. Особливостi заповнення та використання декларацiї при митному оформленнi товарiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України в НСБ i БВГ
 11. VI. Супер-финал конкурса — в рамках Межрегионального телевизионного конкурса знатоков православной культуры проходит 5 - 9 сентября 2017 г.
 12. VIII. Правосудие (Justice)


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.