АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Лекции.Орг

Поиск:


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Кримінально-виконавче право України як галузь національної правової системи є предметом вивчення однойменної навчальної дисципліни. Поглиблене засвоєння найбільш актуальних теоретичних і практичних проблем кримінально-виконавчого права України забезпечується також викладанням окремого спеціального курсу "Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права".

Поглиблене засвоєння норм та інститутів кримінально-виконавчого права України частин передбачає вивчення сучасних теоретичних концепцій, дискусійних положень науки кримінально-виконавчого права, критичне осмислення проблемних питань, розвиток самостійного правового мислення, що допоможе правильно зорієнтуватися в нормативному матеріалі і засвоїти необхідний обсяг інформації.

Переважна більшість цих проблем розглядається в лекціях, має бути обговорена в ході семінарських занять та самостійно осмислена студентами при підготовці реферативних повідомлень, згідно визначеної тематики.

При підготовці до семінарських занять і, особливо при написанні реферату в порядку самостійної роботи, слід звертатися до лектора та викладачів, які ведуть семінарські заняття, за консультацією.

Загальна мета:

- формування у студентів науково обґрунтованих уявлень про сучасні проблеми кримінально-виконавчого права та кримінально-виконавчої системи України;

- можливість самостійного комплексного вивчення кримінально-виконавчого законодавства України, що регулює систему кримінально-виконавчих правовідносин у сфері виконання та відбування різних видів кримінальних покарань.

Спеціальна мета:

- формування у студентів теоретично і емпірично обґрунтованих уявлень про актуальні проблеми кримінально-виконавчої політики та права;

- відпрацювання теоретичних та практичних навиків щодо особливостей виконання різних видів кримінальних покарань, порядку звільнення від відбування покарання, як основи для розробки нормативних актів та прийняття управлінських рішень;

- виробка навичок аналізу норм і інститутів кримінально-виконавчого законодавства України, кваліфікованого застосування їх на практиці.

Досягнення зазначеної мети забезпечується вирішенням наступних навчально-методичних завдань:

- надання студентам можливостей ознайомлення на лекціях з новітніми науковими та методичними досягненнями в сфері кримінально-виконавчого права;

- створення оптимальних організаційних і методичних умов для самостійного вивчення курсу;

- закріплення на семінарських заняттях знань про основні теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчого права.

Значення "Актуальних проблем кримінально-виконавчого права" – полягає в тому, що його предмет дає можливість комплексного оволодіння теоретичними знаннями і певними правозастосовчими навичками у галузі правового регулювання виконання різних видів кримінальних покарань, які необхідні для кваліфікованого юриста-правознавця.

Знати:

- поняття, цілі і задачі кримінально-виконавчої політики та законодавства України;

- систему управління органами та установами Державної пенітенціарної служби України;

- шляхи впровадження міжнародних стандартів поводження із засудженими в кримінально-виконавчого законодавство і практичну діяльність органів і установ виконання покарань;

- проблемні питання виконання покарань не повʼязаних із позбавленням волі;

- перспективи вирішення питань з удосконалення виконання покарань, повʼязаних із позбавленням волі;

- проблеми правового регулювання та шляхи удосконалення звільнення засуджених від відбування покарання;

уміти:

- вірно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що регулює призначення, застосування і виконання покарань;

- використовувати у практичній діяльності закони, основні положення міжнародних норм і стандарів правозастосування поводження з увʼязненими;

- логічно мислити, порівнювати, узагальнювати і аналізувати норм національного законодавства та міжнародних нормативно-правових актів;

- працювати з законами, підзаконними нормативними актами та спеціальною літературою.

Дата добавления: 2017-02-28; просмотров: 338 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.