Лекции.Орг
 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...

Способи перевірки написання ненаголошеного ЕОРФОГРАФІЯ

Це розділ мовознавства, що вивчає правила передачі усного мовлення на письмі.

Орфографічні правила входять до системи обов’язкових літературних норм. Знання орфографії сприяє кращому спілкуванню між людьми, полегшує його, робить його дійовим і ефективним.

В основу української орфографії покладено чотири принципи, два з них – фонетичний і морфологічний – основні, два інших – історичний і традиційний – допоміжні.

За фонетичним принципом слова пишемо так, як вимовляємо: сніг, мати, молоко, сіно, завод.

За морфологічним принципом морфеми (значущі частини слова – корінь, префікс, суфікс) у споріднених словах пишуться однаково, незалежно від їх звучання: весна, живу, веселий, смієшся, прекрасно, діжечка, гнешся, спиться. Щоб правильно написати слово, треба мати міцні знання про корені, префікси, суфікси української мови.

За історичним (традиційним) принципом слова пишуться так, як писалися в давнину, тобто за традицією. У сучасній мові таке написання не пояснюється ні вимовою, ні граматичною будовою: левада, леміш, чепурний, кучерявий, дебелий, тендітний, кишеня, комин. За традицією пишемо слова з Ь, Ї, Щ, а також з Я, Ю, Є, які позначають два звуки: борщ, їжак, лялька, юний.

Коли правильне написання слова визначаємо з контексту, то це слово пишеться за смисловим (диференційним) принципом: роман – Роман, зате – за те, щоб – що б, запорожець – «Запорожець», назустріч – на зустріч, напам’ять – на пам'ять, по-третє – по третє, вперше – в перше.

 

Правопис префіксів

ззбігти, зловити, зжити, зчепити, зшити, зсадити, ззирнутися, зцілити.

с (перед К, П, Т, Ф, Х) – сказати, спитати, схитнути, сфотографувати, стиха.

роз, без, воз, черезбезкраїй, розстріл, безсмертя, безкорисливий, розчесати, вознести, черезсідельник.

від, над, під, перед, між, обвідкрити, надпис, підкласти, передплата, міжкласовий, обкидати.

ви, перевиробник, перездати.

пре =. дуже; пре – у Пк, Пс: презавзятий, премудро, прекрасний.

при ≠ дуже; при – у Дс, Дпк, Дпс: приборкати, приборканий, приборкавши, прикрашений.

прі – три слова - прірва, прізвище, прізвисько.

!!! препрезирство. престол, прелюдія, президія, прем’єр, президент, прем’єра, престиж, претендент, претензія.

приприбережний, принагідний, прикордонний, приміський, присадибний, привабливий, привілей, привітання.

 

Правопис суфіксів

ик (Ім. ІІ в.) – кулеметник, апаратник, краник, хлопчик, ключик, дощик, вітрик.

ив (Ім. ІІ в.), лив (Пк) – вариво, куриво, прядиво, меливо, розважливий, турботливий, збудливий, суперечливий, передбачливий.

АЛЕ!!! марево.

ичок, ичк (ине випадає) – хлопчичок, кошичок, паличка, вогничок.

ищ 15. иц (Ім. І в.) – палиця, вулиця, околиця, ударниця, страдниця, месниця.

ин а)(Ім. І в.) – рівнина, височина, Рівненщина, Одещина; б) множинні Ім.. – входини, заручини, пострижини, оглядини.

ин, їн (присвій. Пк) – бабусин, свекрушин, Валин, Маріїн, Софіїн, Надіїн.

ень, ець, тель (Ім. ІІ в.) – велетень, учень, в’язень, мовознавець, любитель, учитель.

8.енн (я) (віддієслівні Ім.) – звернення, напруження, прискорення, входження.

ена) (Ім. ІУ в.) – гусеня, каченя, вовченя; б) (Дпк) – здійснений, уповноважений, закінчений.

ечк, єчк (О) – діжечка, копієчка, віконечко, ручечка.

енк (о) – Кравченко, безбатченко, Ватченко.

еньк, есеньк, ісіньк, юсінькніженька, білесенький, чорнісінький, малюсінький.

івна, ївна, ович, йович (жін. і чол.. по батькові) – Петрівна, Сергіївна, Ігорович, Геннадійович, Юрійович.

ов, ев, ів,їв (присвій Пк) – Олегова, Ігорева, Петрів, Андріїв.

Способи перевірки написання ненаголошеного Е

Під наголосселянський, бо села, веселий, бо весело, земля, бо землі.

Чергування з О, І, Осеми (сім), мітел (мітла), брести (бродити).

У сполученняхере, еле – березень, селезень, шелест, зелень.

Чергування з И(далі – склад з наголошеним а)беру - забирати, стелю – застилати, деру-здирати.

У суфіксах ень, ець, тель Ім. ІІ в. – палець, смалець, в’язень, учень, мислитель, учитель.

У віддієслівних Ім..на енн (я) – оголошення, призначення, ствердження, прискорення.

У суфіксі ен Ім.. ІУ в., Дпккозеня, лисеня, стверджений, заскороджений, присоромлений.

У суфіксі ечк, єчк,коли(О )книжечка, стрічечка, ручечка, мережечка.

У суфіксі енк (о)Юхименко, безбатченко, Лещенко, Кравченко.

У суфіксах еньк, есенькрученька, ніженька, тонесенький, гарнесенький.

У суфіксах ев, єв (Пк)ситцевий,плюшевий, алюмінієвий, життєвий.

АЛЕ!!! левада, пелюстка, пелюшка, печаль, леміш, чекати, тремтіти, трембіта, чемодан, кучерявий, тендітний, печатка, секрет, делегат.

 

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 286 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.