Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕ≥дготовка руки дитини до письма
”досконалювати рухов≥ навички, розвивати оком≥р, др≥бн≥ мТ€зи пТ€стки руки та пальц≥в дитини. ќзнайомити д≥тей з зошитом в кл≥тинку та л≥н≥ю (обкладинка, стор≥нки, пол€, р€док), правилами роботи в ньому, вчити ор≥Їнтуватис€ в зошит≥. ¬чити писати в зошит≥ простим мТ€ким ол≥вцем з коротким в≥стр€м. ¬чити заштриховувати в межах контуру (квадрат, трикутник, коло, €блуко), не виход€чи за л≥н≥ю р≥зними видами штриховки: крапками, короткими переривчастими л≥н≥€ми, пр€мими, похилими, горизонтальними, вертикальними симетричними л≥н≥€ми, ор≥Їнтуватись у напр€мках (згори вниз), ставити крапки на л≥н≥€х та м≥ж ними, проводити пр€м≥, похил≥, довг≥ та коротк≥, ламан≥ л≥н≥њ, малювати предмети з пр€мих, похилих, ламаних л≥н≥й (трикутнички, намет, €линка, цеглинка, човник та ≥н.).

¬чити малювати предмети округлоњ форми, п≥вовальн≥, овальн≥ л≥н≥њ (жолуд≥, €блука, лимон, слива, жук, м≥с€ць та ≥н.); штрихувати предмети нап≥вовальними л≥н≥€ми (шишка, рибка, кукурудза та ≥н.). ¬чити малювати в≥зерунок з округлих, овальних, нап≥вовальних л≥н≥й.

ѕ≥дготувати руку дитини до безв≥дривного проведенн€ хвил€стих, дугопод≥бних л≥н≥й; малюванн€ в≥зерунк≥в з неперервноњ хвил€стоњ та суц≥льноњ дугопод≥бноњ л≥н≥й, сп≥ралепод≥бних л≥н≥й (клубок), закруток (гачки), пр€мих ≥ похилих л≥н≥й з петл€ми, вчити проводити суц≥льну колову л≥н≥ю.

ѕоказники усп≥шного мовленнЇвого розвитку д≥тей

ƒ≥ти вм≥ють:

говорити в м≥ру голосно, ч≥тко, правильно, виразно, додержуючи правил культури мовленн€;

називати предмети, њх ознаки, групувати за при≠значенн€м, ознаками тощо;

сп≥лкуватис€ з однол≥тками й дорослими (будувати д≥алог, брати участь у пол≥логах), добираючи потр≥бний тон (вв≥чливий, лаг≥дний), передаючи потр≥бну ≥нтонац≥ю (запитанн€, радост≥, суму, здивуванн€ тощо);

зосереджено слухати сп≥вбес≥дника, розпов≥дь вихова≠тел€, казку, опов≥данн€, в≥рш; переказувати казки, розпо≠в≥дати в≥рш≥, скоромовки; римувати, складати опов≥данн€, казки, загадки;

розпов≥дати про той чи ≥нший знайомий предмет по≠сл≥довно, без надто довгих пауз, повтор≥в;

розпов≥дати за зм≥стом картини у лог≥чн≥й посл≥дов≠ност≥, плавно, без повтор≥в, зайвих сл≥в, надто довгих пауз (три-чотири реченн€);

вп≥знавати реченн€ у зв'€зних висловлюванн€х, складати окрем≥ реченн€ за малюнками, вид≥л€ти з поширених речень окрем≥ слова, розум≥ти ≥ розр≥зн€ти слова-назви, слова-д≥њ, слова-ознаки;

розр≥зн€ти голосн≥ й приголосн≥ (тверд≥, мТ€к≥) звуки, зд≥йснювати усний звуковий анал≥з сл≥в (на к≥нець року);

д≥лити слова на склади, визначати м≥сце наголошеного складу;

читати по складах слова та невелик≥ реченн€ (на 3 Ц 5 сл≥в) ≥з знайомих л≥тер;

ор≥Їнтуватис€ в зошит≥, в≥льно промальовувати елементи р≥зних форм за зразком; регулювати силу натиску.

”мови усп≥шноњ педагог≥чноњ роботи

ƒотриманн€ мовного режиму дошк≥льного закладу; заохочувати д≥тей дотримувати цього режиму всп≥лкуванн≥ м≥ж собою та з виховател€ми, стежити за культурою мовленн€;

заохочувати д≥тей до використанн€ художн≥х твор≥в р≥зних жанр≥в у ≥грових ситуац≥€х, фрагмент≥в цих твор≥в (цитат) у побутових ситуац≥€х, у сп≥лкуванн≥ з вихова≠тел€ми;

заохочувати вживати власне дит€ч≥ промовл€нки (див. Ђ«олотий колосокї, ч. ≤, стор. 193 ≥ дал≥);

привчати д≥литис€ враженн€ми в≥д сприйн€того, у тому числ≥ в≥д художн≥х твор≥в;

давати д≥т€м дорученн€-завданн€ додому (зокрема, зд≥йснювати с≥мейн≥ прогул€нки, екскурс≥њ у природу, до музею, в театр, на виставку, в≥дв≥дати б≥бл≥отеку, м≥сце роботи батьк≥в, допомогти по господарству тощо) з тим, щоб розпов≥дати про це ≥ншим д≥т€м або особисто вихователев≥;

заохочувати д≥тей до участ≥ в ≥нсцен≥зац≥€х улюблених художн≥х твор≥в.

” нас в гост€х книжка

«м≥ст ≥ завданн€

Ј ѕродовжувати знайомити з творами художньоњ л≥тератури дл€ д≥тей.

Ј ¬чити зд≥йснювати елементарний анал≥з л≥тературно-художньоњ структури твору.

Ј «найомити з украњнськими письменниками.

Ј ѕродовжувати знайомство з дит€чою книжкою.

ѕродовжувати вчити уважно слухати, усв≥домлювати ≥дею та зм≥ст складн≥ших за обс€гом художн≥х твор≥в р≥зних жанр≥в (казка, опов≥данн€, в≥рш, байка) украњнськоњ та заруб≥жноњ л≥тератури дл€ д≥тей; запамТ€товувати ≥ пригадувати жанр, назву та автора художнього твору (за фрагментами, ≥люстрац≥€ми, описом героњв).

¬чити вп≥знавати на слух та визначати жанр твору: казка, в≥рш, опов≥данн€, байка.

ѕродовжувати знайомити д≥тей з чар≥вними, соц≥ально-побутовими, народними та авторськими казками, кол€дками, весн€нками, легендами. «найомити з творами украњнських класик≥в л≥тератури дл€ д≥тей та сучасних письменник≥в (“. Ўевченко, ќлена ѕч≥лка, ≤. ‘ранко,  атр€ √риневичева, ћарко „еремшина, ё. ‘едькович, ™. ярошинська, Ћес€ ”крањнка, Ѕ. √р≥нченко, √рицько √ригоренко, ћар≥йка ѕ≥дг≥р€нка, ¬.  орол≥в-—тарий, ќлександр ќлесь, ёр≥й Ѕуд€к, ј. Ћотоцький, –. «авадович, Ќ. «аб≥ла, ќ. ≤ваненко, ѕ. ¬оронько, √. Ѕойко, ћ. ѕознанська, ќ.  опиленко, “.  олом≥Їць,  . ѕерел≥сна, ¬. —ухомлинський, ё. ярмиш, ѕетро  ороль, ¬. Ћадижець, ј. ћТ€стк≥вський, ¬. Ћучук, Ћ. ѕисьменна, ћ. —тельмах, ƒ. ѕавличко, Ћ.  остенко, ћ. ¬≥нграновський); творми заруб≥жноњ л≥тератури дл€ д≥тей (√.’.јндерсен, Ѕрати √р≥м, ћ.Ќосов, Ў.ѕерро, ќ.ѕушк≥н,  .”шинський та ≥н.).

«найомити д≥тей з приказками, присл≥вТ€ми, вчити розум≥ти ≥ по€снювати њх прихований зм≥ст.

¬чити зд≥йснювати елементарний анал≥з художн≥х твор≥в: знаходити, розум≥ти виразн≥ засоби (пор≥вн€нн€, еп≥тети, повтори, образн≥ художньо-поетичн≥ вирази, зачини, к≥нц≥вки) ≥ спонукати до њх використанн€ у власному мовленн≥.

¬чити д≥тей брати участь у р≥зних видах бес≥д за зм≥стом художн≥х твор≥в (морально-оц≥нювального характеру, за запитанн€м автора твору, у звТ€зку ≥з прочитаним, на зТ€суванн€ розум≥нн€ жанру, засоб≥в художньоњ виразност≥; узагальнювальн≥ бес≥ди, бес≥ди за творч≥стю одного письменника, етичн≥ бес≥ди). ¬чити св≥домо анал≥зувати повед≥нку героњв художн≥х твор≥в, висловлювати своЇ ставленн€ до них, мотивувати моральн≥ оц≥нки.

«найомити з портретами, б≥ограф≥Їю (в доступн≥й форм≥) в≥домих украњнських письменник≥в (“.Ўевченко, Ћ.”крањнка, ≤.‘ранко). ”чити вп≥знавати њх на портретах, пригадувати назви твор≥в.

¬чити роз≥грувати зм≥ст знайомих художн≥х твор≥в у ≥грах-драматизац≥€х, ≥нсценуванн€х, дотримуючись адекватних засоб≥в виразност≥ (вербальних та невербальних).

ѕродовжувати розвивати поетичний слух, бажанн€ слухати поез≥ю, зд≥йснювати елементарний художн≥й анал≥з в≥рш≥в (визначати характер в≥рша; розум≥ти почутт€, висловлен≥ поетом; добирати слова з в≥рша, €к≥ римуютьс€); вивчати та в≥рш≥); виразно читати знайом≥ поетичн≥ твори напамТ€ть (8 Ц 12 р€дк≥в).

ѕродовжувати виховувати ≥нтерес до книги. «вернути увагу д≥тей на те, що на обкладинц≥ вка≠зуютьс€ пр≥звище автора (того, хто написав опов≥данн€ або в≥рш) та назва книжки (вона написана великими л≥терами). Ќа обкладинц≥, €к правило, Ї малюнок.

ѕривчати бережно поводитис€ з книжкою; виховувати бажанн€ лагодити книжки.

ѕривчати до чергуванн€ в куточку книги; залучати до участ≥ у влаштуванн≥ виставки дит€чих книг.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 384 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

741 - | 679 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.