Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озрахунок зароб≥тноњ плати
¬ основу зароб≥тноњ плати роб≥тника покладено квал≥ф≥кац≥ю, розм≥р погодинноњ тарифноњ ставки та в≥др€дноњ розц≥нки, к≥льк≥сть виготовленоњ продукц≥њ або в≥дсоток виконанн€ завданн€.

«а погодинноњ форми оплати прац≥, оплачуЇтьс€ прац€ роб≥тничих дн≥в, та нараховуЇтьс€ м≥с€чна зароб≥тна плата в розм≥р≥ посадового окладу.

Ќарахуванн€ зарплати робл€ть на п≥дстав≥ показ≥в, €к≥ оформлюютьс€ при прийом≥, переведенн≥, наданн≥ в≥дпусток, зв≥льненн≥, встановленн≥ надбавок, прем≥й та табел€ в €кому ведетьс€ обл≥к в≥дпрацьованого часуЇ. якщо спец≥ал≥ст в≥дпрацював за м≥с€ць вс≥ робоч≥ дн≥, то йому нараховуЇтьс€ м≥с€чна зароб≥тна плата в розм≥р≥ посадового окладу. якщо в≥н був в≥дсутн≥й на робот≥, то дл€ розрахунку зароб≥тноњ плати потр≥бно розрахувати середньоденну зароб≥тну плату, а пот≥м помножити њњ на к≥льк≥сть в≥дпрацьованих дн≥в. —ума нарахувань надбавок, прем≥й, визначаЇтьс€ з суми посадового окладу та розм≥ру надбавок ≥ заохочень. «агальна сума оклад≥в складаЇтьс€ з ус≥х сум. —ума до видач≥ визначаЇтьс€ €к р≥зниц€ сум нарахувань ≥ утримань.

«м.
 ≥льк.
є докум.
ѕ≥дпис
ƒата
јрк.
 
 
Ќадбавки кухар€м за розр€дом:

III розр€д Ц 1.5%.

IV розр€д Ц 1.7%.

V розр€д Ц 1.9%.

VI розр€д Ц 2.2%.

–озрахуЇмо за формулами:

«о Ц основна зароб≥тна плата з урахуванн€м надбавки.

«п Ц допом≥жна зароб≥тна плата.

ћ≥н≥мальна зароб≥тна плата Ц1550грн.

ƒопом≥жна зароб≥тна плата Ц 50% в≥д основноњ.

” мТ€сному цеху њдальн≥ Ђ”пл≥тай-каїпрацюють кухар≥ V, IV ≥ ≤≤≤ розр€ду.

«ароб≥тн€ плата дл€ кухар≥в V розр€ду

«м.
 ≥льк.
є докум.
ѕ≥дпис
ƒата
јрк.
 
 
«о = 1550 * 1,9 = 2945

«п = «о + («о * 50/100)

« = 2945+ (2945* 50/100) = 4417,5

”триманн€ ≥з зароб≥тноњ плати

—ума прибуткового податку залежить в≥д загальноњ суми нарахувань за ≥снуючою шкалою:

‘онд соц≥ального страхуванн€ Ц 1%.

‘онд безроб≥тт€ Ц 1%.

ѕенс≥йний фонд Ц 2%

ѕрофсп≥лков≥ кошти Ц 1%

 

4417,5 * 1/100 = 44,17

4417,5 * 1/100 = 44,17 220,86

4417,5 * 2/100 = 88,35

4417,5 * 1/100 = 44,17

ѕрибутковий податок 15%

4417,5-15%(662,62)=3754,85

¬иконанн€ фотограф≥њ робочого процесу

ƒата спостереженн€ 15 жовтн€ 2015 р.

ѕочаток:12 год. 30 хв.

«ак≥нченн€:14 год 10 хв

“ривал≥сть: 1 год 40 хв

ѕ≥дприЇмство: њдальн€ Ђ”пл≥тай-каї

÷ех: м'€со-рибний

ѕр≥звище кухар€: “ерасенко

—пец≥альн≥сть: кухар

–озр€д: 4-й

¬≥к: 32

«м.
 ≥льк.
є докум.
ѕ≥дпис
ƒата
јрк.
 
 
—таж: 7 рок≥в.

 артка фотограф≥њ робочого процесу приготуванн€ Ђ отлет ѕолтавськихї

Ќа 100 порц≥й

—постереженн€ ѕоточний час “ривал≥сть хв.
√од. ’в.
ѕочаток спостереженн€.      
ќтриманн€ завданн€ ≥ п≥дготуванн€ робочого м≥сц€.      
ќтримати продукту з комори      
«ачистка мТ€са      
ѕодр≥бненн€ на м'€сорубц≥ 2 рази      
ѕодр≥бненн€ часнику      
ƒобавленн€ сала шпик      
ƒоведенн€ до смаку      
ѕорц≥онуванн€      
‘ормуванн€ нап≥вфабрикату      
ѕан≥руванн€      
«ак≥нченн€      
¬сього     1 год 40 хв.

«м.
 ≥льк.
є докум.
ѕ≥дпис
ƒата
јрк.
 
 

«ј Ћё„≈ЌЌя

«м.
 ≥льк.
є докум.
ѕ≥дпис
ƒата
јрк.
 
 
ћетою даноњ роботи було обірунтуванн€ буд≥вництва њдальн≥ на 100 м≥сць у м. ¬ишгород та розробка м'€со-рибного цеху.

ƒл€ того, щоб зробити це п≥дприЇмство конкурентоспроможним, потр≥бно в першу чергу звернути увагу на €к≥сть продукц≥њ, що виготовл€Їтьс€, та обслуговуванн€ в≥дв≥дувач≥в.

 р≥м того, велике значенн€ маЇ те, що в умовах сучасноњ ринковоњ економ≥ки потр≥бно максимально зац≥кавити споживача. ƒл€ ц≥Їњ мети у повн≥й м≥р≥ використовуЇтьс€ реклама Ц це можуть бути в≥зитки з назвою њдальн≥, реклама на телебаченн≥ та рад≥о, р≥зноман≥тн≥ рекламн≥ акц≥њ Ц виставки-розпродаж≥, проведенн€ конкурсних заход≥в, та ≥н..

ƒл€ нормального функц≥онуванн€ закладу та п≥двищенн€ його рентабельност≥, необх≥дно в першу чергу ув≥йти в контакт з постачальниками продукц≥њ. Ѕажано,щоб постачальники були пост≥йними, в цьому раз≥ не буде викликати сумн≥в €к≥сь продукц≥њ та своЇчасн≥сть доставки.

«м.
 ≥льк.
є докум.
ѕ≥дпис
ƒата
јрк.
 
 
ѕри розробц≥ проекту було запропоновано заключити договори о постачанн≥ сировини та продукц≥њ з кињвськими мТ€сокомб≥натами Ђјланї та Ђёв≥лейнийї, кондитерською фабрикою Ђ–ошенї, хл≥бозаводом є 10, ф≥рмою Ђјгро-ќвенї та ≥нш≥. ѕост≥йний контакт з цими п≥дприЇмствами буде спри€ти п≥двищенню €кост≥ продукц≥њ, що в≥дпов≥дно приваблюватиме б≥льшу к≥льк≥сть в≥дв≥дувач≥в, а зв≥дси п≥двищитьс€ конкурентоспроможн≥сть та рентабельн≥сть п≥дприЇмства.

Ќа етап≥ виробництва системою €кост≥ передбачаЇтьс€ комплекс заход≥в, направлених на забезпеченн€ стаб≥льност≥ виробництва дл€ випуску продукц≥њ у в≥дпов≥дност≥ з вимогами нормативноњ документац≥њ. ÷е перед ус≥м контроль €кост≥ виготовленн€ продукц≥њ, контроль забезпеченн€ технолог≥чноњ дисципл≥ни, метролог≥чне забезпеченн€ виробництва. ¬ажливе м≥сце серед метод≥в та засоб≥в забезпеченн€ стаб≥льноњ €кост≥ виготовленн€ продукц≥њ в≥дводитьс€ систем≥ стимулюванн€ прац≥вник≥в п≥дприЇмства, а також њх навчанню та п≥двищенню квал≥ф≥кац≥њ. “акож велике значенн€ в≥д≥граЇ етап техн≥чноњ допомоги та обслуговуванн€.

¬ процес≥ розробки проекту був визначений асортимент продукц≥њ п≥дприЇмства, складена виробнича програма њдальн≥. ¬ результат≥ технолог≥чних розрахунк≥в м'€со-рибного цеху п≥д≥бране механ≥чне та немехан≥чне обладнанн€, розрахована чисельн≥сть прац≥вник≥в цеху.

«м.
 ≥льк.
є докум.
ѕ≥дпис
ƒата
јрк.
 
 
√раф≥чна частина проекту включаЇ фрагменти п≥дприЇмства ≥з зазначенн€м м'€со-рибного цеху та прим≥щень, €к≥ мають ≥з технолог≥чн≥ звТ€зки. ” прим≥щенн≥ м'€со-рибного цеху технолог≥чне обладнанн€ розм≥щене в≥дпов≥дно ≥з вид≥леними робочими м≥сц€ми з урахуванн€м рекомендованих в≥дстаней м≥ж р≥зними видами оснащень. ƒл€ забезпеченн€ виробничого процесу робоч≥ м≥сц€ оснащен≥ в≥дпов≥дним ≥нвентарем та посудом.

1.

«м.
 ≥льк.
є докум.
ѕ≥дпис
ƒата
јрк.
 
 
¬» ќ–»—“јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

1. «акон ”крањни Уѕро п≥дприЇмництвоФ в≥д 22.03.94 є22.

2. ќрганизаци€ производства и обслуживани€ в общественном питании / ѕод ред.Ѕел€ева ћ.»., ћ.: - Ёкономика, 1986.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 423 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

2052 - | 1848 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.