Лекции.Орг


Поиск:
Розділ VI обов'язки осіб, які організовують і обслуговують стрільби
1. Для керівництва стрільбами і його обслуговування, а також забезпечення заходів безпеки по органу внутрішніх справ призначаються: керівник стрільб, черговий лікар (фельдшер) і роздавач боєприпасів. Під час проведення стрільб на стрільбищі виставляється оточення, наглядач і призначається начальник оточення та керівники учбових місць.

2. Керівник стрільб підпорядковується начальнику органу (підрозділу) внутрішніх справ і відповідає за суворе дотримання всіма стрільцями встановленого порядку на стрільбищі (тирі), заходів безпеки, а також умов вправ, що відпрацьовуються. Йому підпорядковані всі особи, що забезпечують стрільби. Він зобов'язаний:

2.1. Перед початком стрільби перевірити відповідність мішеневого обладнання умовам вправ, що виконуються.

2.2. За необхідності (на стрільбищі) підготувати показувачів мішеней, розвести їх по бліндажах (укриттях), перевірити знання ними заходів безпеки і своїх обов'язків та придатність бліндажів.

2.3. Поставити завдання черговому лікарю (фельдшеру), роздавачу боєприпасів, старшому наряду оточення і наглядачу.

2.4. При порушенні стрільцем заходів безпеки, появі на полі людей, машин, тварин або одержанні повідомлення по телефону з бліндажа від показувача терміново подати команду "Відбій", доповісти начальнику органу внутрішніх справ про причину зупинки стрільби і вжити заходів щодо відновлення порядку. Після закінчення виконання вправ стрільцями дати вказівку замінити червоний прапор на білий, після команди "Відбій" дозволити показувачам вийти з бліндажа для огляду мішеней.

2.5. Після закінчення стрільби зняти показувачів і оточення, доповісти начальнику органу (підрозділу) внутрішніх справ про закінчення стрільби, про позитивні сторони і недоліки в стрільбі, зробити відмітку в журналі про проведення стрільб.

3. Старший оточення відповідає за правильне несення служби постами оточення. Він зобов'язаний:

3.1. Знати схему постів оточення і розміщення їх на місцевості.

3.2. Виставити пости оточення, поставити перед ними завдання, вести спостереження і не допускати до стрілецького поля людей, машин і тварин.

3.3. При виявленні на території стрільбища людей, машин або тварин терміново доповісти про це керівнику стрільб і вжити заходів з випровадження їх за межі захисних смуг стрільбища. Пости оточення забезпечуються сигнальними патронами (ракетами) або радіозв'язком.

3.4. Після закінчення стрільб з дозволу керівника стрільб зняти оточення.

4. Наглядач зобов'язаний невідлучно перебувати на командному пункті, вести спостереження у вказаному секторі і доповідати керівнику стрільб про появу людей, машин або тварин на мішеневому полі або подавання сигналів про припинення вогню з постів оточення чи з бліндажа (укриття). За командою керівника стрільб піднімати білий прапор і встановлювати червоний замість білого. Наглядач забезпечується біноклем, а також прапорцями червоного і білого кольору.

5. Показувачі повинні:

5.1. Знаходитись у бліндажі (укритті), що забезпечує їх безпеку, виконувати всі вказівки керівника стрільб про порядок показу, огляду мішеней і доповідати про результати влучень. Виходити з бліндажа (укриття) тільки за командою керівника стрільб.

5.2. Про готовність бліндажа (укриття) до стрільби доповісти по телефону (радіо) і підняти червоний прапор. Прапор повинен піднімати показувач, не вихиляючись з укриття.

5.3. Одержавши наказ на огляд мішеней, підняти білий прапор, вийти з укриття, оглянути мішені, відмітити влучення, повернутись до укриття та підняти червоний прапор.

5.4. У бліндажі (укритті) один з показувачів призначається старшим, який підпорядковується керівнику стрільб.

6. Роздавач боєприпасів призначається з числа стрільців наказом по органу про проведення стрільб. Роздавач боєприпасів зобов'язаний:

6.1. Знати і дотримуватися правил безпеки при поводженні з боєприпасами, вміти споряджати магазин патронами.

6.2. За командою керівника стрільб видавати боєприпаси черговій зміні стрільців.

6.3. Приймати від стрільців невикористані боєприпаси.

6.4. Вести облік одержаних і зданих боєприпасів. Після закінчення стрільб звітувати про одержані, використані і здані боєприпаси.

7. Забороняється призначати керівником стрільб та роздавачем боєприпасів начальників служби озброєння, завідуючого складом, відповідальних за озброєння в підрозділах та інших осіб, на яких покладено облік чи зберігання боєприпасів, у тому числі штатних чергових.

8. На стрільбищі (в тирі) повинна бути така документація:

8.1. Інструкція про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час проведення учбово-тренувальних стрільб.

8.2. Інструкція керівнику стрільб, старшому оточення, лікарю (фельдшеру), наглядачу, показувачу мішеней, роздавачу боєприпасів.

8.3. Схема стрільбища з урахуванням усіх його елементів, кордонів, розмірів і обладнання, схема постів оточення.

8.4. Журнал обліку проведених стрільб та журнал реєстрації інструктажів про заходи поводження з вогнепальною зброєю.

8.5. Роздавально-здавальна відомість видачі боєприпасів (додаток N 5).

9. Документація, зразків якої немає в даному Курсі стрільб, складається в довільній формі.

10. На всіх стрільбах, які проводяться в складі органу внутрішніх справ, у тилу стрільбища на видному для стрільців місці повинні бути вивішені плакати з указанням умов виконання вправ.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 375 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Бутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Неизвестно
==> читать все изречения...

743 - | 811 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.