Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕор€док виконанн€ спортивних стр≥лецьких вправ з п≥столета
7.1. ¬прави з п≥столета виконуютьс€ з п≥столет≥в ћакарова, "‘орт-12", "‘орт-17" та аналог≥чних њм кал≥бру 9 мм, €к≥ прийн€т≥ на озброЇнн€ в ”крањн≥ (конкретно визначаютьс€ положенн€м про змаганн€ або регламентом проведенн€ заход≥в), ≥з положенн€ дл€ стр≥льби сто€чи.

7.2. ƒл€ зд≥йсненн€ постр≥л≥в п≥столет утримуЇтьс€ лише одн≥Їю рукою (кр≥м виконанн€ стр≥лецьких вправ ѕћ-7 та ѕћ-4 у видах спортивних багатоборств).

7.3. „ергова зм≥на за командою кер≥вника стр≥льб шикуЇтьс€ на вих≥дному рубеж≥ зг≥дно з≥ списком зм≥н. «а командами "«м≥на, на л≥н≥ю вогню (старту), руш!", "ѕриготуватис€!" стр≥льц≥ займають вогнев≥ (стартов≥) позиц≥њ, спор€джають магазини в≥дпов≥дною к≥льк≥стю набоњв (у нешвидк≥сних вправах дозвол€Їтьс€ спор€джати зброю по одному набою), готуютьс€ до стр≥льби (в≥дпов≥дно до пп. 6.4 - 6.6). ѕ≥сл€ зак≥нченн€ часу на п≥дготовку кер≥вник оголошуЇ, €ка вправа виконуЇтьс€, ≥ приступаЇ до проведенн€ стр≥льби.

7.4. ѕробн≥ постр≥ли виконуютьс€ перед першою зал≥ковою сер≥Їю та в≥дпов≥дно њњ умовам (у вправ≥ ѕћ-6 - без попереднього подоланн€ смуги перешкод).

7.5. ” вправах ѕћ-1, ѕћ-1(а), ѕћ-2, ѕћ-2(а), ѕћ-3, ѕћ-3(а) перед пробними постр≥лами ≥ зал≥ковими сер≥€ми постр≥л≥в кер≥вник подаЇ команди: "ѕробна (1-а/2-а/3-€ зал≥кова) сер≥€, зар€джай!" ≥ через 2 - 3 секунди - " ¬огонь!".

7.6. ” вправ≥ ѕћ-4 перша та друга сер≥њ стр≥льб виконуютьс€ у верхн≥ та нижн≥ частини комб≥нованих ф≥гурних м≥шеней в≥дпов≥дно, п≥сл€ подоланн€ стр≥льцем в≥дстан≥ 25 м до л≥н≥њ вогню, €ка розм≥щена на в≥дстан≥ 25 метр≥в в≥д л≥н≥њ м≥шеней. „ас на подоланн€ в≥дстан≥ та виконанн€ постр≥л≥в у кожн≥й сер≥њ - 20 секунд. Ќа рубеж≥ старту стр≥лець п≥д нагл€дом кер≥вника спор€джаЇ магазин п'€тьма набо€ми, вставл€Ї його в руко€тку п≥столета, поставленого на запоб≥жник, не виймаючи повн≥стю п≥столет з кобури, €ка знаходитьс€ на по€сному ремен≥. ¬кладаЇ п≥столет в кобуру закритого типу (при цьому п≥столет повн≥стю закритий кобурою), заст≥баЇ њњ та допов≥даЇ кер≥внику про готовн≥сть до виконанн€ вправи. ѕ≥сл€ розвороту м≥шеней з положенн€ "на ребро" в положенн€ "на лице" (€кщо дл€ цього в≥дсутн≥ техн≥чн≥ можливост≥ - м≥шен≥ встановлюютьс€ в положенн€ дл€ стр≥льби) або команд судд≥ "”вага!", "—тарт!" стр≥лець висуваЇтьс€ на л≥н≥ю вогню. Ћише дос€гнувши в≥дм≥тки (л≥н≥€, прапорець тощо), розм≥щеноњ у двох метрах до л≥н≥њ вогню, стр≥лець розст≥баЇ кобуру, з дотриманн€м заход≥в безпеки виймаЇ п≥столет, дос€гнувши л≥н≥њ вогню, досилаЇ патрон у патронник ≥ проводить стр≥льбу (по одному постр≥лу в кожну м≥шень). —игналом дл€ зак≥нченн€ стр≥льби Ї розворот м≥шеней в положенн€ "на ребро" або команди "¬≥дб≥й!". ƒал≥ сл≥дуЇ команда "–озр€джай!", "«брою до огл€ду!". ѕ≥сл€ огл€ду п≥столет вкладаЇтьс€ в кобуру. ѕроводитьс€ визначенн€ та оголошенн€ результату сер≥њ.

7.7. ” вправ≥ ѕћ-5 умови та пор€док виконанн€ ус≥х сер≥й стр≥льби однаков≥. „ас на виконанн€ кожноњ сер≥њ - 8 секунд. —тр≥лець на л≥н≥њ вогню п≥д нагл€дом кер≥вника спор€джаЇ магазин трьома набо€ми, вставл€Ї його в руко€тку п≥столета, поставленого на запоб≥жник, не виймаючи повн≥стю п≥столет з кобури, €ка знаходитьс€ на по€сному ремен≥. ¬кладаЇ п≥столет в кобуру закритого типу (при цьому п≥столет повн≥стю закритий кобурою), заст≥баЇ њњ, займаЇ положенн€ дл€ стр≥льби, сто€чи спиною до м≥шеней, не торкаючись кобури, ≥ допов≥даЇ кер≥внику про готовн≥сть до виконанн€ вправи. „ерез 2 - 3 секунди за командою кер≥вника "¬огонь!" м≥шен≥ повертаютьс€ з положенн€ "на ребро" в положенн€ "на лице" (€кщо дл€ цього в≥дсутн≥ техн≥чн≥ можливост≥ - м≥шен≥ встановлюютьс€ в положенн€ дл€ стр≥льби), учасник розвертаЇтьс€ до них обличч€м, розст≥баючи кобуру, з дотриманн€м заход≥в безпеки д≥стаЇ п≥столет, досилаЇ патрон у патронник ≥ проводить стр≥льбу (по одному постр≥лу в кожну м≥шень). —игналом дл€ зак≥нченн€ стр≥льби Ї розворот м≥шеней в положенн€ "на ребро" або команда кер≥вника "¬≥дб≥й!". ƒал≥ сл≥дуЇ команда "–озр€джай!", "«брою до огл€ду!". ѕ≥сл€ огл€ду п≥столет вкладаЇтьс€ в кобуру. ѕроводитьс€ визначенн€ та оголошенн€ результату сер≥њ.

7.8. ” вправ≥ ѕћ-6 стр≥льба виконуЇтьс€ на в≥дстан≥ 50 м п≥сл€ подоланн€ 100-метровоњ смуги перешкод (додаток 4) по ф≥гурн≥й м≥шен≥ N 1 (додаток 2), що з'€вл€Їтьс€, 3 пробн≥ постр≥ли та одна сер≥€ ≥з 12 зал≥кових постр≥л≥в. ѕри стр≥льб≥ використовуютьс€ 2 магазини, спор€джен≥ ш≥стьма набо€ми кожний. „ас на подоланн€ смуги перешкод та виконанн€ постр≥л≥в - 100 секунд.

—тр≥лець на м≥сц≥ старту за командою кер≥вника вставл€Ї магазин з набо€ми в руко€тку п≥столета, поставленого на запоб≥жник, не виймаючи повн≥стю п≥столет з кобури, €ка знаходитьс€ на по€сному ремен≥. ¬кладаЇ п≥столет та другий магазин в кобуру закритого типу (при цьому п≥столет повн≥стю закритий кобурою), заст≥баЇ њњ ≥ допов≥даЇ кер≥внику про готовн≥сть до виконанн€ вправи. «а командами "”вага!", "—тарт!" або ≥ншим сигналом м≥шен≥ розвертаютьс€ з положенн€ "на ребро" в положенн€ "на лице" (€кщо дл€ цього в≥дсутн≥ техн≥чн≥ можливост≥ - м≥шень встановлюютьс€ в положенн€ дл€ стр≥льби), стр≥лець долаЇ перешкоди у наступн≥й посл≥довност≥: "ѕаркан", " олода", "–≥в з водою". ѕерешкода "ѕаркан" долаЇтьс€ будь-€ким способом, кр≥м обб≥ганн€.

ѕерешкода " олода" вважаЇтьс€ подоланою, €кщо стр≥лець почав рух по н≥й з ближнього краю, проб≥г по вс≥й њњ довжин≥ та з≥скочив з њњ дальнього краю.

ѕерешкода "–≥в з водою" вважаЇтьс€ подоланою, €кщо учасник, перескочивши через нього, при приземленн≥ наступить хоча б одн≥Їю ногою на л≥н≥ю, що позначаЇ њњ дальн≥й край, або заступить за нењ.

—тр≥льцю дозвол€Їтьс€ робити повторн≥ спроби подоланн€ перешкод.

ѕри дос€гненн≥ в≥дм≥тки (л≥н≥€, прапорець тощо), розм≥щеноњ у двох метрах до л≥н≥њ вогню, учасник розст≥баЇ кобуру, з дотриманн€м заход≥в безпеки виймаЇ п≥столет, дос€гнувши л≥н≥њ вогню, досилаЇ патрон в патронник та проводить стр≥льбу (по одному постр≥лу в кожну м≥шень). «ак≥нчивши перш≥ ш≥сть постр≥л≥в, стр≥лець зам≥нюЇ магазин ≥ продовжуЇ виконувати вправу. —игналом дл€ зак≥нченн€ стр≥льби Ї розворот м≥шеней в положенн€ "на ребро" або команда судд≥ " ¬≥дб≥й!". ѕот≥м сл≥дуЇ команда " –озр€джай!", "«брою до огл€ду!". ѕ≥сл€ огл€ду п≥столет вкладаЇтьс€ в кобуру.

7.9. ¬права ѕћ-7 виконуЇтьс€ на в≥дстан≥ 15 м по трьох нерухомих м≥шен€х N 4 - грудна ф≥гура з колами, 3 пробних постр≥ли та одна сер≥€ ≥з 12 зал≥кових постр≥л≥в. ѕри стр≥льб≥ використовуютьс€ 2 магазини, спор€джен≥ ш≥стьма набо€ми кожний. ” зал≥ков≥й сер≥њ вогонь ведетьс€ по трьох м≥шен€х, подвоЇними постр≥лами в кожну м≥шень, ≥з зам≥ною магазину п≥сл€ шести постр≥л≥в. „ас на виконанн€ сер≥њ - 25 секунд.

—тр≥лець на л≥н≥њ вогню п≥д нагл€дом кер≥вника спор€джаЇ 2 магазини з ш≥стьма патронами кожний, вставл€Ї магазин з набо€ми в руко€тку п≥столета, поставленого на запоб≥жник, не виймаючи повн≥стю п≥столет з кобури, €ка знаходитьс€ на по€сному ремен≥. ¬кладаЇ п≥столет та другий магазин в кобуру закритого типу (при цьому п≥столет повн≥стю закритий кобурою), заст≥баЇ њњ, займаЇ положенн€ дл€ стр≥льби обличч€м до м≥шен≥, руки опущен≥ вниз, не торкаючись кобури, п≥сл€ чого, допов≥даЇ кер≥внику стр≥льб про готовн≥сть до виконанн€ вправи. ѕ≥сл€ розвороту м≥шеней з положенн€ "на ребро" в положенн€ "на лице" (€кщо дл€ цього в≥дсутн≥ техн≥чн≥ можливост≥ - м≥шен≥ встановлюютьс€ в положенн€ дл€ стр≥льби) або за командою кер≥вника "¬огонь!" стр≥лець д≥стаЇ п≥столет з кобури, досилаЇ патрон в патронник ≥ проводить стр≥льбу подвоЇними постр≥лами в кожну м≥шень з переносом вогню по фронту. Ќапр€мок переносу вогню (вправо чи вл≥во) по ц≥л€х - в≥льний. ѕ≥сл€ зам≥ни магазину стр≥лець робить другу сер≥ю постр≥л≥в. ѕри виконанн≥ вправи вс≥ д≥њ з≥ зброЇю стр≥лець проводить самост≥йно.

—игналом дл€ зак≥нченн€ стр≥льби Ї розворот м≥шеней в положенн€ "на ребро" або команда судд≥ "¬≥дб≥й!". ѕот≥м сл≥дуЇ команда "–озр€джай!", "«брою до огл€ду!". ѕ≥сл€ огл€ду п≥столет вкладаЇтьс€ в кобуру. ѕроводитьс€ визначенн€ та оголошенн€ результату вправи.

7.10. ¬права ѕћ-8 - стр≥льба з п≥столета на в≥дстан≥ 25 м по м≥шен≥ N 5, що з'€вл€Їтьс€ на 3 секунди.

ѕ≥сл€ виклику зм≥ни на л≥н≥ю вогню стр≥льц€м надаЇтьс€ 3 хв. дл€ п≥дготовки до вправи. ѕ≥сл€ завершенн€ часу на п≥дготовку кер≥вник подаЇ команду "«ар€джай, м≥шен≥ на "ребро"!". —тр≥льц≥ на л≥н≥њ вогню упродовж одн≥Їњ хвилини спор€джають магазини п'€тьма патронами, вставл€ють його в руко€тку п≥столета ≥ досилають патрон в патронник, приймають вих≥дне положенн€ дл€ стр≥льби. ” вих≥дному положенн≥ дл€ стр≥льби перед кожним постр≥лом рука з п≥столетом опущена п≥д кутом не б≥льше 45∞ до вертикал≥ та залишаЇтьс€ нерухомою в цьому положенн≥ до по€ви м≥шен≥ (команди "¬огонь!"). ћ≥шень повертаЇтьс€ в положенн€ "на лице", що Ї сигналом дл€ виконанн€ постр≥лу. —тр≥льцю дозвол€Їтьс€ п≥д≥ймати руку з п≥столетом в момент початку розвороту м≥шеней. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ часу - 3 секунди, в≥дведеного на постр≥л, м≥шень повертаЇтьс€ в положенн€ "на ребро" (подаЇтьс€ команда "¬≥дб≥й!") на 7 секунд, рука з≥ зброЇю опускаЇтьс€ у вих≥дне положенн€. ѕри кожн≥й по€в≥ м≥шен≥ виконуЇтьс€ т≥льки один постр≥л. ѕ≥сл€ кожних п'€ти постр≥л≥в проводитьс€ розр€джанн€ та огл€д зброњ за командами "¬≥дб≥й!", "–озр€джай!", "«брою до огл€ду!", п≥сл€ чого п≥столет огл€даЇтьс€ та кладетьс€ на столик чи вкладаЇтьс€ в кобуру. ƒал≥ проводитьс€ визначенн€ та оголошенн€ результату стр≥льби в сер≥њ, зам≥на (заклеюванн€) м≥шен≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 426 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2050 - | 1836 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.