Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальн≥ вимоги до виконанн€ спортивних стр≥лецьких вправ
5.1. «м≥ст ≥ умови виконанн€ стр≥лецьких вправ наведен≥ в таблиц≥ та њх опис≥, вказаних у п. п. 1 ≥ 2 розд≥лу V  урсу стр≥льб.

5.2. ѕоложенн€ дл€ стр≥льби.

ѕри виконанн≥ вправи стр≥лець повинен перебувати на в≥дведен≥й йому вогнев≥й позиц≥њ без торканн€ до будь-€ких предмет≥в та розташовуватись позаду (до) л≥н≥њ вогню.

5.2.1. ѕоложенн€ дл€ виконанн€ вправ з гвинт≥вки або автомата:

5.2.1.1. Ћежачи.

—тр≥лець розташовуЇтьс€ на стр≥лецькому м≥сц≥ головою в сторону м≥шен≥. ѕри стр≥льб≥ без упору збро€ може утримуватись т≥льки двома руками ≥ одним плечем. ѕ≥д час приц≥люванн€ щока стр≥льц€ може опиратись на приклад. «бро€ може п≥дтримуватись ременем ≥ не повинна доторкатись або опиратись н≥ на €к≥ ≥нш≥ предмети, в тому числ≥ п≥дстилку. ѕередпл≥чч€ руки ≥ рукав над л≥ктем повинн≥ ч≥тко в≥дд≥л€тись в≥д поверхн≥ стр≥лецького м≥сц€.

5.2.1.2. « кол≥на.

—тр≥лець може торкатись поверхн≥ стр≥лецького м≥сц€ носком ≥ кол≥ном одноњ ноги та ступнею ≥ншоњ. «бро€ може утримуватись т≥льки двома руками ≥ одним плечем. ѕ≥д час приц≥люванн€ щока стр≥льц€ може опиратись на приклад. Ћ≥коть повинен опиратись на в≥дпов≥дне йому кол≥но, при цьому точка опори не повинна бути б≥льш н≥ж на 100 мм попереду або на 150 мм позаду кол≥на. «бро€ може утримуватись ременем ≥ не повинна доторкатись або опиратись на будь-€к≥ ≥нш≥ предмети. ћоже використовуватись п≥дгом≥льник (валик), але в будь-€кому випадку н≥ стегна, н≥ с≥дниц≥ стр≥льц€ не повинн≥ торкатись поверхн≥ стр≥лецькоњ позиц≥њ (п≥дстилки).

5.2.1.3. —то€чи.

—тр≥лець повинен сто€ти в≥льно обома ногами на стр≥лецькому м≥сц≥ без будь-€коњ додатковоњ опори. «бро€ може утримуватись двома руками ≥ плечем (верхньою правою (л≥вою) частиною грудей) або верхньою частиною руки близько до плеча, щокою ≥ верхньою правою (л≥вою) частиною грудей. ѕ≥д час приц≥люванн€ щока стр≥льц€ може опиратись на приклад. ¬ерхн€ частина ≥ л≥коть руки можуть опиратись на корпус стр≥льц€ або на п≥дсумок дл€ магазин≥в.

5.2.2. ѕоложенн€ дл€ виконанн€ вправ з п≥столета.

—тр≥лець повинен сто€ти обома ступн€ми повн≥стю на своЇму стр≥лецькому м≥сц≥, н≥ на що не спираючись. ѕ≥столет повинен утримуватись одн≥Їю рукою (кр≥м вправи ѕћ-7 та ѕћ-4 у видах спортивних багатоборств), ≥ постр≥л повинен виконуватись т≥Їю ж рукою. ” положенн≥ дл€ стр≥льби повинно бути ч≥тко видно, що кисть руки в≥льна ≥ не доторкаЇтьс€ н≥ до €ких предмет≥в. «аборонено закр≥плювати зап'€ст€ руки, €ка утримуЇ зброю, та використовувати будь-€к≥ пристроњ, €к≥ могли б служити опорою дл€ п≥столета ≥ утримуючоњ його руки.

5.3. ¬ момент постр≥лу дульний зр≥з зброњ повинен знаходитись попереду л≥н≥њ вогню.

5.4. —ер≥њ вправ виконуютьс€ розд≥льно. ” перервах м≥ж сер≥€ми виконуЇтьс€ зам≥на м≥шеней або показ влучень та оголошенн€ результату з подальшим заклеюванн€м пробоњн. ѕри виконанн≥ одн≥Їњ сер≥њ з 10 постр≥л≥в у дв≥ м≥шен≥ (вправи ѕћ-1, ѕћ-2, ѕћ-3, ѕћ-8 та ≥нш≥) встановлений час д≥литьс€, надаЇтьс€ час дл€ зам≥ни м≥шеней або заклеюванн€ пробоњн ≥ перед продовженн€м сер≥њ даЇтьс€ час на приготуванн€ 1 хв.

5.5. ѕ≥сл€ виклику зм≥ни на л≥н≥ю вогню стр≥льц€м в≥дводитьс€ час дл€ п≥дготовки: до виконанн€ вправи - 3 хв., п≥сл€ перерви, м≥ж сер≥€ми - 1 хв. ” цей час м≥шен≥ повинн≥ бути п≥дн€т≥ (виставлен≥) дл€ огл€ду.

5.6. ѕ≥д час п≥дготовки до виконанн€ вправи (п≥сл€ команди "ѕриготуватись!" ≥ до команди "«ар€джай!" або "¬огонь!" (—тарт!")) дозвол€Їтьс€ на л≥н≥њ вогню з дотриманн€м заход≥в безпеки при поводженн≥ з≥ зброЇю та набо€ми:

- виймати зброю з кобури (чохла);

- готувати зброю до стр≥льби;

- приц≥люватись без патрона та проводити холост≥ спуски курка, ≥м≥туючи виконанн€ вправи;

- спор€джати магазин набо€ми та приЇднувати його до зброњ.

5.7. ƒо команди "ѕриготуватись!" стр≥льц€м дозвол€Їтьс€ прибувати на л≥н≥ю вогню з≥ спор€дженими дл€ виконанн€ вправи магазинами (кр≥м вправ ј -2, ѕћ-4, ѕћ-5), не приЇднуючи њх до зброњ.

5.8. ѕри стр≥льб≥ по м≥шен€х, що з'€вл€ютьс€, в≥дл≥к часу починаЇтьс€ з моменту початку розвороту м≥шеней в положенн≥ "на лице" ≥ зак≥нчуЇтьс€ в момент початку повороту м≥шеней в положенн€ "на ребро".

ѕри стр≥льб≥ по нерухомих м≥шен€х в≥дл≥к часу починаЇтьс€ з моменту подач≥ команди "¬огонь!" ("—тарт!") ≥ зупин€Їтьс€ по команд≥ "¬≥дб≥й!" ("—топ!").

5.9. ѕостр≥ли, €к≥ виконан≥ п≥сл€ зак≥нченн€ часу, в≥дведеного дл€ даноњ вправи, або не виконан≥ упродовж цього часу, вважаютьс€ промахами, €кщо т≥льки кер≥вник стр≥льб не надав стр≥льцю за техн≥чних причин додаткового часу. ѕри неможливост≥ визначити результат пробоњни в≥д постр≥лу, виконаного п≥сл€ команди "¬≥дб≥й!", краща пробоњна в м≥шен≥ в дан≥й сер≥њ анулюЇтьс€.

5.10. ѕри виконанн≥ стр≥лецьких вправ з автомата або гвинт≥вки:

- дозвол€Їтьс€ використовувати парн≥ (однаков≥) рукавиц≥ форменого типу (п'€типал≥, однотонного чорного, коричневого або темно-с≥рого кольору з однаково закритими пальц€ми, без зовн≥шн≥х накладок) з еластичного матер≥алу, загальна товщина кожноњ з €ких при вим≥рюванн≥ лицевоњ ≥ тильноњ частини разом поза межами шв≥в та складок не перевищуЇ 12 мм (при стисканн≥ ≥з зусилл€м 5 кг). –укавиц€ не повинна заходити на руку дал≥ €к на 50 мм за центр променевозап'€стного суглоба (мал.). Ѕ≥л€ зап'€ст€ рукавиц€ повинна бути в≥льною дл€ зручност≥ при вд€ганн≥, будь-€к≥ зав'€зки заборонен≥;

- заборон€Їтьс€ користуватис€ лунками дл€ л≥кт≥в, торкатись магазином чи ≥ншими частинами зброњ до земл≥ чи будь-€ких предмет≥в (за вин€тком вправ —√-3, —√-5);

- при стр≥льб≥ з будь-€кого положенн€ дозвол€Їтьс€ використовувати рем≥нь зброњ (при цьому дозвол€Їтьс€ використанн€ на ремен≥ ф≥ксатора в≥д послабленн€), не в≥дст≥баючи його з обох стор≥н в≥д зброњ;

- руко€тка зброњ та рука, €ка њњ утримуЇ, не повинн≥ торкатис€ другоњ руки чи рукава;

- дозвол€Їтьс€ додатково забезпечувати ущ≥льненн€ отвору кришки ствольноњ коробки автомата;

- при стр≥льб≥ з кол≥на (за вин€тком вправ ј -2, ј -4) дозвол€Їтьс€ використовувати п≥дгом≥льник (валик) завдовжки до 250 мм та д≥аметром до 180 мм з еластичного матер≥алу без каркасу, €кий надаЇ форму;

- допускаЇтьс€ використанн€ п≥д час стр≥льби на по€сному ремен≥ п≥дсумка з магазинами, €ким комплектуЇтьс€ збро€, що використовуЇтьс€;

- стр≥льц€м, €к≥ зак≥нчили стр≥льбу ран≥ше встановленого часу, заборон€Їтьс€ до поданн€ загальноњ команди про зак≥нченн€ стр≥льби з цього положенн€ (сер≥њ) готуватис€ до наступного, заважати ≥ншим стр≥льц€м.

ћал. –укавиц€ дл€ стр≥льби з автомата або гвинт≥вки.

6. ѕор€док виконанн€ спортивних стр≥лецьких вправ з≥ штурмовоњ гвинт≥вки (автомата)

6.1. ¬прави з≥ штурмовоњ гвинт≥вки (автомата) виконуютьс€ з модиф≥кац≥й (автомата  алашникова), €к≥ прийн€т≥ на озброЇнн€ в ”крањн≥.

6.2. ѕеред виконанн€м вправи, сер≥њ (окремого положенн€) кер≥вник стр≥льб подаЇ команду "ƒо стр≥льби лежачи (з кол≥на, сто€чи) приготуватись!". „ас на приготуванн€ в≥дпов≥дно п. 6.5.

6.3. ѕробн≥ постр≥ли виконуютьс€ з положенн€ "лежачи" перед першою зал≥ковою сер≥Їю та в≥дпов≥дно њњ умовам (кр≥м вправи ј -2).

6.4. ” вправах ј -1 ≥ ј -3 п≥сл€ виклику зм≥ни на л≥н≥ю вогню учасникам надаЇтьс€ час дл€ п≥дготовки до вправи в≥дпов≥дно до вимог п. 6.5 розд≥лу V  урсу стр≥льб. ѕ≥сл€ завершенн€ часу на п≥дготовку перед пробними постр≥лами ≥ зал≥ковими сер≥€ми постр≥л≥в кер≥вник стр≥льб подаЇ команди: "ѕробна (1-а/2-а/3-€ зал≥кова) сер≥€, зар€джай!" ≥ через 2 - 3 сек. - "¬огонь!". ѕоложенн€ дл€ стр≥льби, пор€док ≥ час њњ виконанн€ та к≥льк≥сть постр≥л≥в визначена умовами виконанн€ вправ (п. п. 1 ≥ 2 розд≥лу V).

6.5. ” вправ≥ ј -2 стр≥льц≥ в присутност≥ контролера спор€джають 3 магазини по 10 набоњв кожний. «а командою кер≥вника "«м≥на, на л≥н≥ю вогню, руш!" зм≥на виходить на вказаний руб≥ж ≥ за командою (п. 7.2) готуЇтьс€ до стр≥льби. ѕ≥сл€ завершенн€ часу на п≥дготовку кер≥вник командуЇ: "«ар€джай!" та проводить показ розташуванн€ м≥шеней (додаток 2) прот€гом 30 сек. ѕ≥сл€ чого м≥шен≥ прибираютьс€ ≥ через 30 сек. з'€вл€ютьс€ на 15 сек. дл€ виконанн€ стр≥льби ≥з положенн€ "лежачи", стр≥льба ведетьс€ чергами (по 2 - 3 постр≥ли). ќдиночний постр≥л дозвол€Їтьс€ лише останн≥м набоЇм. якщо учасник виконав одиночний постр≥л на початку або в середин≥ сер≥њ, то в≥н штрафуЇтьс€ на таку к≥льк≥сть пробоњн, €ка дор≥внюЇ к≥лькост≥ зроблених одиночних постр≥л≥в.

ѕеред виконанн€м стр≥льби з положень "з кол≥на" ≥ "сто€чи" даЇтьс€ одна хвилина на п≥дготовку без попереднього показу м≥шеней. „ас дл€ виконанн€ стр≥льби з кол≥на - 20 сек., сто€чи - 25 сек.

6.6. ” вправ≥ ј -4 п≥сл€ виклику зм≥ни на л≥н≥ю вогню стр≥льц€м надаЇтьс€ час дл€ п≥дготовки до вправи в≥дпов≥дно до вимог п. 7.2 розд≥лу V  урсу стр≥льб. ѕ≥сл€ завершенн€ часу на п≥дготовку кер≥вник стр≥льб подаЇ команду "«ар€джай!" ≥ м≥шен≥ прибираютьс€ в положенн€ "на ребро" (€кщо дл€ цього Ї техн≥чн≥ можливост≥). „ерез 20 сек. п≥сл€ ц≥Їњ команди в≥н оголошуЇ: "«алишилос€ 10 секунд!". ѕ≥сл€ зак≥нченн€ цього часу м≥шен≥ повертаютьс€ в положенн€ "на лице", що Ї сигналом дл€ початку стр≥льби. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ часу, в≥дведеного на стр≥льбу, м≥шень повертаЇтьс€ в положенн€ "на ребро" (подаЇтьс€ команда "¬≥дб≥й!"), проводитьс€ розр€джанн€ та огл€д зброњ, оц≥нка та оголошенн€ результату сер≥њ.

ѕеред виконанн€м черговоњ сер≥њ кер≥вник подаЇ команду "ƒо стр≥льби з кол≥на (сто€чи) приготуватись!". Ќа п≥дготовку даЇтьс€ 1 хв. ƒал≥ подаЇтьс€ команда "«ар€джай!". ƒл€ наступних сер≥й стр≥льби подаютьс€ аналог≥чн≥ команди.

якщо дана вправа виконуЇтьс€ по нерухом≥й м≥шен≥, сигналом дл€ початку виконанн€ вправи Ї команда "¬огонь!", а дл€ њњ зак≥нченн€ - "¬≥дб≥й!".

6.7. ѕ≥сл€ виконанн€ пробних постр≥л≥в, а також зак≥нченн€ кожноњ зал≥ковоњ сер≥њ (або њњ частини) подаютьс€ команди "¬≥дб≥й!", "–озр€джай!", "«брою до огл€ду!".

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 336 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

748 - | 555 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.