Лекции.Орг


Поиск:
E) Төмен қарай жылжиды.
204. Көміртегілі болаттар үш класқа бөлінеді, ол легірленген болаттар ше?

A) Екеу;

B) Төртеу;

C) Алтау;

D) Сегіз;

E) Он.

205. «А» әрпі легірленген болаттың маркасында соңында тұрса нені білдіреді?

A) Азот мөлшері пайыздың жүзден бір бөлігіндегі;

B) Азот мөлшері пайыздың оннан бір бөлігіндегі;

C) Азоттың пайыздық мөлшері;

D) Жоғары сапалы болат;

E) Авиациялық болат.

206. «А» әрпі легірленген болат маркасының ортасында тұрса нені білдіреді?

A) Болаттың құрамында азот бар;

B) Болаттың құрамында алюминий бар;

C) жоғары сапалы болат;

D) Авиациялық болат;

E) Дұрыс жауабы 2 және 4.

207. Конструкциялық маркалы болаттағы бірінші екі сан (Мысалы 45ХГСТ) нені көрсетеді:

A) созылудың беріктік шегін, ;

B) Июудегі беріктік шегі, ;

C) Көміртегінің мөлшері (пайыздың жүздік үлесі);

D) Соққы тұтқырлығы, ;

E) Салыстырмалы ұзару (%).

208. 18ХГТ маркалы болаттың құрамында... бар.

A) 1,8% С; Cr, Mn, Ti;

B) 0,18% C, Cr, Mn, Ti;

C) 1,8% Cr, Mn, Ti;

D) 0,18% Cr, Mn, Ti;

E) 0,18% C, Cr, Tа.

209. 38ХН3МФА маркалы болаттың құрамында... бар.

A) 3,8% C, Cr, Ni, Mo, V;

B) 0,38% C, Cr, Ni, Mo, V;

C) 3,8% Cr, Ni, Mo, V;

D) 0,38% Cr, Ni, Mo, V;

E) 0,38% C, Ni, Mn, V.

210. Құрал–саймандық болаттарындағы бірінші сан (мысалы 5ХНМ) нені көрсетеді?

A) Үзілудегі беріктік шегін;

B) Июдегі беріктік шегін;

C) Ондық мөлшердегі көміртегінің мөлшерін, %;

D) Соққы тұтқырлығын, ;

E) Салыстырмалы созылуды (%).

211. 3Х2В8Ф маркалы құрал–саймандық болатының құрамында... бар.

A) 0,03% C, Cr, W, V;

B) 0,3% C, Cr, W, V;

C) 0,03% Cr, W, V;

D) 0,3% Cr, W, V;

E) 3% C, Cr, W, V.

212. 15Г; 20Г….40Г2 маркалы болаттар... жатады.

A) Көміртегіліге;

B) Кремнийліге;

C) Марганецтікке;

D) Тозуға төзімдіге;

E) Тот баспайтынға.

213. Марганец легірлеуші элемент ретінде болаттың қайсы қасиетін... көбейтеді.

A) Соққы тұтқырлықты;

B) Салыстырмалы ұзаруды;

C) Шынығу тереңдігін;

D) Дәнді;

E) Ыстыққа беріктілікті.

214. 50С2, 55С2, 60С2, 70С3А маркалы болаттар... қатысты.

A) Құрал – сайманға;

B) Арнайы;

C) шарлы ішпектілерге;

D) Кремнийліге;

E) Жоғары беріктілікке.

215. Кремнийлі болаттардан рессорлар және....... дайындайды.

A) Қақпақтар;

B) Картерлер;

C) Блоктар;

D) Серіппелер;

E) Поршень сақиналарын.

216. Машина жасауда кеңінен қандай хромды конструкциялық болаттарды қолданады?

A) 20Х;

B) Х18Н9Т;

C) Х25Н20С2;

D) 4Х9С2;

E) 4Х14Н4Б2М.

217. Хромды болатқа 0,1%V қосқанда металл құрылымы қалай өзгереді?

A) Өзгермейді;

B) Біраз ірілейді;

C) Ірілендіреді;

D) Майдалайды;

E) Дұрыс жауабы 1 және 3.

218. Иінді біліктерді және басқа да жауапты бұйымдарды қандай болаттан жасайды?

A) Ст4сп;

B) 40Х;

C) У7;

D) Х18Н9Т;

E) 35ХМА.

219. Аса жауапты серіппелерді..... маркалы болаттардан жасайды.

A) Ст3;

B) Ст30;

C) У7;

D) Х18Н9Т;

E) 50ХФА.

220. Беріктігі жоғары болттарды, доңғалақтарды, біліктерді мына болаттардан... жасайды.

A) Ст3;

B) Ст30;

C) Х18Н9Т;

D) 35ХМА;

E) У13.

221. Пластикалық пен тұтқырлықты төмендетпей беріктікті жоғарлататын легірлеуші элементтер:... болып табылады.

A) Мыс;

B) Алюминий;

C) Никель;

D) Марганец;

E) Кремний.

222. 250 ÷ 260 температурада жоғары қаттылықты сақтайтын болаттар…

A) конструкциялық;

B) магнитті;

C) электртехникалық;

D) құрал - саймандық;

E) рессор – серіппелі.

223. Х, 9ХС, ХГ, ХВГ – маркалы болаттар қандай түрге жатады?

A) Конструкциялық;

B) Тоттанбайтын;

C) Электртехникалық;

D) Аспаптық;

E) Рессорлы – серіппелі.

224. Жоғары легірленген аспаптық болаттың құрамындағы қайсысының шамалы мөлшері бар?

A) Ферриттің;

B) Аустениттің;

C) Перлиттің;

D) Карбид түзуші элементтердің;

E) Эвтектоидтың.

225. Жоғары температураларда құралдар қаттылықты және кескіш қасиетін сақтауы қалай аталады?

A) Отқа төзімділік;

B) Ыстыққа төзімділік;

C) Ыстыққа тұрақтылық;

D) Жылуға тұрақтылық;

E) Қызу төзімділігі.

226. Р18, Р12, Р9 – маркалы болаттар қандай түрге жатады?

A) Конструкциялық;

B) Тотбаспайтын;

C) Электртехникалық;

D) Тез кескіш;

E) Рессорлы – серіппелі.

227. Тоттанбайтын болаттар қандай болаттарға жатады?

A) конструкциялық;

B) Аспаптық;

C) Құрамы ерекше;

D) Көміртегілі;

E) Дұрыс жауабы 1 және 3.

228. Әр түрлі ортадағы тоттануға кедергілігі жоғары болаттарды атаңыз?

A) Көміртегілі жай сапалы;

B) Көміртегілі сапалы;

C) Тотбаспайтын;

D) Ыстыққа берік;

E) Ыстыққа тұрақты.

229. Ең көп тараған тоттанбайтын болаттар құрамындағы хромның мөлшері (%):

A) 0,2 ÷ 0,4;

B) 0,5 ÷ 2,0;

C) 3,0 ÷ 5,0;

D) 7,0 ÷ 9,0;

E) 12,0 ÷ 14,0.

230. Құрамында 0,12% С, 18% Cr және...%Ni бар, аустенит класына жататын хромникельді болат жоғары коррозиялық тұрақтылығына ие.

A) 0,1;

B) 0,5;

C) 2,0;

D) 5,0;

E) 9,0.

231. Ыстыққа төзімді қорытпа құрамына кіретін хром, алюминий және....?

 

A) Күкірт;

B) Фосфор;

C) Мыс;

D) Титан;

E) Кремний.

232. Қажалуға төзімді болаттардың тобынан кең қолданылатын болат қандай?

A) Ст4;

B) Ст40;

C) 40Х;

D) Х18Н9Т;

E) 110Г13Л.

233. Экскаватордың күректерін, темір жолдың бағытын (стелкасын) немесе крестовинаны (крестеп айқастырылғанды) қандай болаттан жасайды?

A) Ст4;

B) Ст40;

C) Ст40Х;

D) Х18Н9Т;

E) 110Г13Л.

234. Трансформатордың, генератордың өзекшелерін қандай болаттан жасайды?

A) Конструкциялық;

B) Құрал - саймандық;

C) Жұмсақ магнитті;

D) Қатты магнитті;

E) Тоттанбайтын.

235. Тұрақты магнитті қасиеті бар болатты қандай болаттан жасайды?

A) Конструкциялық;

B) Құрал - саймандық;

C) Жұмсақ магнитті;

D) Қатты магнитті;

E) Тоттанбайтын.

236. Р9Ф5 құрал–саймандық болаттың маркасындағы элементтерді табыңыз:

A) 9% С, 9% W, 5% P;

B) 1,5% С, 9% W, 5% Р;

C) 1,5% С, 9% W, 5% V;

D) 0% С, 9% W, 5% V;

E) 1% С, 9% W, 5%V.

237. 12ХМН3 болаттың маркасындағы элементтерді анықтаңыз:

A) 0,12% С, 2%Cr, 1%Cu, 3%Ni;

B) 0,12% С, 1%Cr, 1%Mn, 3%Ni;

C) 0,12% С, 1%Cr, 1%Mo, 3%Ni;

D) 0,12% С, 1%Cr, 1%Cu, 3%Ni;

E) Дұрыс жауабы 1 және 3

238. «Эвтектика» дегеніміз не?

A) Сұйықтан бір уақытта кристалданатын екі кристалл (не көп) түрінің механикалық қоспасы;

B) Химиялық қосылыс;

C) Қатты ерітінді;

D) Жоғары балқу темепратурасына ие, екі кристалл түрінің механикалық қоспасы;

E) дұрыс жауаптары 2 және 4.

239. Компоненттері механикалық қоспа түзетін қорытпаның эвтектикалық түрленуінің мәні?

A) Ж→А +В

B) Ж→α + β

C) А + Ж→α

D) 3Fe + C→Fe

E) Fe→α + С

240. Аномальді эвтектика дегеніміз не?

A) Микроскоптан анық көрінетін эвтектикалық қатарлардан тұрады және жауапты екінші фазаның тұрақты орналасуымен сипатталады;

B) Трақты емес, ретсіз және қатарлық құрылымы көрінбейтін екінші фазаны айтамыз;

C) Қатарлық құрылым жоқ болғанда және кристалдану кезінде эвтектикалық сұйықтық аз болған жағдайда ғана пайда болады; Екінші фаза әсерінен бірінші ретті кристалдар арасында қабатшалар пайда болады;

D) Жүздік;

E) Фаза.

241. «Ликвация» дегеніміз не?

A) Қорытпадағы кірінділердің дұрыс таралмауы;

B) Қорытпадағы кірінділердің дұрыс таралуы;

C) Құйманың барлық көлемі бойынша кірінділердің біртексіз таралуы;

D) Жекеленген кристалл шегіндегі химиялық құрамның біртексіздігі;

E) Аустенит.

242. «Фаза» дегеніміз не?

A) Жүйе пайда болатын химиялық жеке зат (химиялық элементтер);

B) Гетерогенді жүйенің біртекті бөлігі, жүйенің басқа бөліктерінен (фазалардан) бөлік беттері арқылы бөлінген, басқа бөліктерге өткенде заттардың химиялық құрылымы секірмелі түрде өзгереді;

C) Екі немесе одан да көп элементті балқыту арқылы алынған зат;

D) Металдық қасиеттерге ие және көбінесе металдық элементтерден алынған қорытпа;

E) Перлит.

243. Болат дегеніміз не? Темір көміртегілі қорытпа көміртегінің (% С) мөлшері қанша?

A) 2,14 дейін

B) 2,14 ÷ 6,67

C) 2,14 ÷ 4,3

D) 0,8 ÷ 6,67

E) 1,5 ÷ 5

244. Темірдің балқу температурасы қандай?

A) 11470 С

B) 15390 С

C) 7270 С

D) 14590 С

E) 15000 С

245. Цементит дегеніміз не?

A) α- темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі және басқа кірінділер (С=0,02%);

B) Темірмен көміртегінің химиялық қосылысы (С=6,67%);

C) Феррит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=0,8%);

D) Аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=4,3%);

E) Қатты ерітінді.

246. Феррит дегеніміз не?

A) α- темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі және басқа кірінділер (С=0,02%);

B) Темірмен көміртегінің химиялық қосылысы (С=6,67%);

C) Феррит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=0,8%);

D) Аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=4,3%);

E) Қатты ерітінді.

247. Перлит дегеніміз не?

A) α- темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі және басқа кірінділер (С=0,02%);

B) Темірмен көміртегінің химиялық қосылысы (С=6,67%);

C) Феррит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=0,8%);

D) Аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=4,3%);

E) Қатты ерітінді.

248. Ледебурит дегеніміз не?

A) α- темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі және басқа кірінділер (С=0,02%);

B) Темірмен көміртегінің химиялық қосылысы (С=6,67%);

C) Феррит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=0,8%);

D) Аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=4,3%);

E) Химиялық қосылыс.

249. Аустенит дегеніміз не?

A) γ – Fe–гі көміртегінің және басқа кірінділердің қатты ерітіндісі (көміртегінің ерігіштік шегі 2,14%)

B) γ – Fe–гі көміртегінің және басқа кірінділердің қатты ерітіндісі (көміртегінің ерігіштік шегі 0,02%)

C) α – Fe–гі көміртегінің және басқа кірінділердің қатты ерітіндісі (көміртегінің ерігіштік шегі 0,02%)

D) α – Fe–гі көміртегінің және басқа кірінділердің қатты ерітіндісі (көміртегінің ерігіштік шегі 2,14%)

E) Химиялық қосылыс.

250. Қандай цементит «екінші ретті» деп аталады?

A) Аустениттен бөлінген цементит;

B) Аустенит ыдырауынан бөлінген цементит;

C) Ферриттен бөлінген цементит;

D) Кристалдану кезіндегі балқымадан бөлінген цементит;

E) Феррит + перлит.

251. Қандай шойын эвтектикалық деп аталады? Көміртегінің мөлшері... %.

A) 4,3

B) 2,14 ÷ 4,3

C) 2,14 ÷ 6,67

D) 4,3 ÷ 6,67

E) 3 ÷ 5

252. Болатқа марганецтің тигізетін әсері қандай?

A) Темірдің зиянды қоспаларын және күкірттік қосылыстан қышқылдандыру үшін қолданады, беріктігін арттырады;

B) Тек қышқылдандырғыш ретінде;

C) Суыққа сынғыштық қасиетін тудыртады, кесіп өңдеуді жақсартады, ал мыс қоспасы қосылса қоррозияға төзімділігі жақсарады;

D) 8000 С және одан да жоғары температурада ыстыққа төзімді және морт сынғыш болады, бірақ кесіп өңдеуді жақсартады;

E) Қаттылығын арттырады.

253. Құрамында 4,3% С бар қорытпасының құрылымы қандай?

A) П;

B) Л;

C) Л+ЦΙ

D) П+Ц+Л;

E) Ф+Ц.

254. 7380 С температурадан жоғары қандай фаза тұрақты болады?

A) А+Ц;

B) Ф+Г;

C) А+Г;

D) Ф+Ц;

E) П+Ц.

255. Беріктігі жоғары щойынды маркалау кезінде сандар қайсы шаманы анықтайды?

A) Созылғыштық және иілгіштік қасиеттерінің беріктік шегін;

B) Беріктік шегін және салыстырмалы ұзаруын (%);

C) Аққыштық шегін және иілгіштіктің беріктік шегін;

D) Ию кезіндегі беріктік шегін және салыстырмалы жіңішкеруін (%);

E) Химиялық элементтердің мөлшерін.

256. Қандай шойындар «эвтектикаға дейінгі» деп аталады?

A) 4,3;

B) 2,14 ÷ 4,3;

C) 2,14 ÷ 6,67;

D) 4,3 ÷ 6,67;

E) 3 ÷ 5.

257. Қандай шойындар «эвтектикадан кейінгі» деп аталады?

A) 4,3;

B) 2,14 ÷ 4,3;

C) 2,14 ÷ 6,67;

D) 4,3 ÷ 6,67;

E) 3 ÷ 5.

258. Қандай болаттар «эвтектоидқа дейінгі» және олардағы көміртегінің

(% С) мөлшері қанша?

A) 0,8 дейін;

B) 2. 0,8; \

C) 0,8 ÷ 2,14;

D) 2,14 ÷ 6,67;

E) 3 ÷ 6.

259. Шойын дегеніміз не? Fe–C диаграмасындағы % С мөлшері қанша?

A) 2,14 дейін;

B) 2,14 ÷ 6,67;

C) 2,14 ÷ 4,3;

D) 0,8 ÷ 6,67;

E) 1,5 ÷ 5.

260. Эвтектоидты түрленудің температурасы қандай (0 С)?

A) 1147;

B) 1539;

C) 727;

D) 1439;

E) 750.

261. Цементит дегеніміз не?

A) α- темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі және басқа кірінділер (С=0,02%);

B) Темірмен көміртегінің химиялық қосылысы (С=6,67%);

C) Феррит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=0,8%);

D) Аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=4,3%);

E) Қатты ерітінді.

262. Феррит дегеніміз не?

A) α- темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі және басқа кірінділер (С=0,02%);

B) Темірмен көміртегінің химиялық қосылысы (С=6,67%);

C) Феррит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=0,8%);

D) Аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=4,3%);

E) Қатты ерітінді.

263. Перлит дегеніміз не?

A) α- темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі және басқа кірінділер (С=0,02%);

B) Темірмен көміртегінің химиялық қосылысы (С=6,67%);

C) Феррит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=0,8%);

D) Аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=4,3%);

E) Қатты ерітінді.

264. Ледебурит дегеніміз не?

A) α- темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі және басқа кірінділер (С=0,02%);

B) Темірмен көміртегінің химиялық қосылысы (С=6,67%);

C) Феррит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=0,8%);

D) Аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=4,3%);

E) Химиялық қосылыс.

265. Аустенит дегеніміз не?

A) γ – Fe–гі көміртегінің және басқа кірінділердің қатты ерітіндісі (көміртегінің ерігіштік шегі 2,14%);

B) γ – Fe–гі көміртегінің және басқа кірінділердің қатты ерітіндісі (көміртегінің ерігіштік шегі 0,02%);

C) α – Fe–гі көміртегінің және басқа кірінділердің қатты ерітіндісі (көміртегінің ерігіштік шегі 0,02%);

D) α – Fe–гі көміртегінің және басқа кірінділердің қатты ерітіндісі (көміртегінің ерігіштік шегі 2,14%);

E) Химиялық қосылыс.

266. Қандай цементит «үшінші ретті» деп аталады?

A) Аустениттен бөлінген цементит;

B) Аустенит ыдырауынан бөлінген цементит;

C) Ферриттен бөлінген цементит;

D) Кристалдану кезіндегі балқымадан бөлінген цементит;

E) Феррит + перлит.

267. Қандай шойынды «эвтектикаға дейінгі» деп атаймыз?

Қорытпадағы көміртегінің мөлшері....... (%)

A) 4,3;

B) 2,14 ÷ 4,3;

C) 2,14 ÷ 6,67;

D) 4,3 ÷ 6,67;

E) 3 ÷ 5.

268. Болаттың қасиетіне кремнийдің тигізетін әсері қандай?

A) Темір тотығының зиянды кірінділерін жою үшін, темірдің күкіртті қосындысының, қышқылдануы, беріктігі артады;

B) Тек қана қышқылдануы;

C) Морт күйге өту, температурасын күрт арттырады (суыққа сынғыш етеді), кесіп өңдеуді жеңілдетеді, ал мыс бар болса коррозияға кедергілігін арттырады;

D) 800 0 С-ден және одан жоғары кезінде болаттың (ыстыққа төзімді) морт сынғыштығы болады, бірақ кесіп өңдеуді жеңілдетеді;

E) Зиянды әсер етеді.

269. «А» тобындағы көміртегілі болаттар қандай белгімен ажыратылады?

A) химиялық құрамы бойынша;

B) механикалық қасиеті және құрылымы бойынша;

C) механикалық қасиеті бойынша;

D) құрамы бойынша;

E) Сапасы бойынша.

270. Құрамында 5 % С –сі бар қорытпаның құрылымы қандай?

A) П;

B) Л;

C) Л + Ц;

D) П + Ц + Л;

E) Ф + П.

271. Эвтетикадан кейінгі шойында көміртегінің мөлшері қанша?

A) 4,3;

B) 2.14 ÷ 4.3;

C) 2.14 ÷ 6.67;

D) 4.3 ÷ 6.67;

E) 5 ÷ 7.

272. Эвтектикалық шойында көміртегінің мөлшері қанша?

A) 4,3;

B) 2,14 ÷ 4,3;

C) 2,14 ÷ 6,67;

D) 4,3 ÷ 6,67;

E) 3 ÷ 5.

273. Қандай болаттарды «Эвтектоидқа дейінгі» деп атайды? Көміртегінің мөлшері бойынша?

A) 0,8;

B) 0,8 дейін;

C) 0,8 ÷ 2.14;

D) 2,14 ÷ 6.67;

E) 4,3.

274. Эвтектикалық түрленудің температурасы қандай?

A) 1147;

B) 1539;

C) 727;

D) 1499;

E) 1111.

275. Перитектикалық түрленудің температурасы қандай?

A) 1147;

B) 1539;

C) 727;

D) 1499;

E) 600.

276. Цементит дегеніміз не?

A) α- темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі және басқа кірінділер (С=0,02%);

B) Темірмен көміртегінің химиялық қосылысы (С=6,67%);

C) Феррит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=0,8%);

D) Аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=4,3%);

E) Феррит + Аустенит.

277. Феррит дегеніміз не?

A) α- темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі және басқа кірінділер (С=0,02%);

B) Темірмен көміртегінің химиялық қосылысы (С=6,67%);

C) Феррит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=0,8%);

D) Аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=4,3%);

E) Феррит + Аустенит.

278. Перлит дегеніміз не?

A) α- темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі және басқа кірінділер (С=0,02%);

B) Темірмен көміртегінің химиялық қосылысы (С=6,67%);

C) Феррит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=0,8%);

D) Аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=4,3%);

E) Сұйық+ Аустенит.

279. Ледебурит дегеніміз не?

A) α- темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі және басқа кірінділер (С=0,02%);

B) Темірмен көміртегінің химиялық қосылысы (С=6,67%);

C) Феррит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=0,8%);

D) Аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы (С=4,3%);

E) Феррит + Перлит.

280. Аустенит дегеніміз не?

A) γ – Fe–гі көміртегінің және басқа кірінділердің қатты ерітіндісі (көміртегінің ерігіштік шегі 2,14%);

B) γ – Fe–гі көміртегінің және басқа кірінділердің қатты ерітіндісі (көміртегінің ерігіштік шегі 0,02%);

C) α – Fe–гі көміртегінің және басқа кірінділердің қатты ерітіндісі (көміртегінің ерігіштік шегі 0,02%);

D) α – Fe–гі көміртегінің және басқа кірінділердің қатты ерітіндісі (көміртегінің ерігіштік шегі 2,14%);

E) дұрыс жауабы α - Fe + γ – Fe.

281. Эвтектоидтық түрленудің мәні:

A) ЖС→ АЕ + ЦҒ

B) ЖВ + Фδн→ АJ

C) 3 Fe + С = Fe3 С;

D) АS→ ФαН + ЦК

E) ЖН→Ф + Ц.

282. Қорытпаның қасиетіне ЦΙΙΙ - әсері қандай?

A) Материалға үлкен морттық береді;

B) пластикалық, тұтқырлық береді;

C) Беріктігін арттырады;

D) Салыстырмалы ұзаруын үлкейтеді;

E) Берілген жауаптың бәрі дұрыс.

283. Қандай шойын «эвтектикалық» деп аталады? Көміртегінің... % мөлшері.

A) 4,3;

B) 2,14 ÷ 4,3;

C) 2,14 ÷ 6,67;

D) 4,3 ÷ 6,67;

E) 3 ÷ 5.

284. Болаттың қасиетіне фосфордың әсері қандай?

A) Темірдің зиянды қоспаларын және күкірттік қосылыстан қышқылдандыру үшін қолданады, беріктігін арттырады;

B) Тек қышқылдандырғыш ретінде;

C) Суыққа сынғыштық қасиетін тудыртады, кесіп өңдеуді жақсартады, ал мыс қоспасы қосылса қоррозияға төзімділігі жақсарады;

D) 8000 С және одан да жоғары температурада ыстыққа төзімді және сынғыш болады, бірақ кесіп өңдеуді жақсартады;

E) Дұрыс жауаптары 2 және 3.

285. «Б» тобындағы көміртегілі болаттар қандай ерекшеліктері... ажыратылады?

A) Химиялық құрамы;

B) Химиялық құрамы және механикалық қасиеті;

C) Механикалық қасиеті;

D) Құрылымы;

E) Физикалық қасиеті.

286. Формасы шар тәрізді графит шойынның қасиетіне қалай әсер етеді?

A) Пластикалығын, беріктігін өте жоғарлатады;

B) Пластикалығына әсер етпейді, бірақ қаттылығына әсер етеді;

C) Пластикалығын үлкейтеді, беріктігін төмендетеді;

D) Пластикалығын төмендетеді, беріктігін арттырады;

E) 2 және 1 жауаптары дұрыс.

287. «Эвтектикаға дейінгі» шойындар қайсысы?

A) 4,3; B) 2,14 ÷ 4,3; C) 2,14 ÷ 6,67; D) 4,3 ÷ 6,67; E) 3 ÷ 5.

288. «Эвтектикадан кейінгі» шойындар қайсысы?

A) 4,3; B) 2,14 ÷ 4,3; C) 2,14 ÷ 6,67; D) 4,3 ÷ 6,67; E) 2 ÷ 5.

289. «Эвтектоидқа дейінгі» болаттар және олардағы көміртегі % С мөлшері қанша?

A) 0,8 дейін; B) 0,8; C) 0,8 ÷ 2,14; D) 2,14 ÷ 6,67; E) 3 ÷ 6.

290. Перитектикалық түрленудің температурасы (0 С) қандай?

A) 1147; B) 1539; C) 727; D) 1499; E) 1365.

291. «Бейнит» дегеніміз не?

A) 500 ÷ 2300 C температуралар аралығында аса суытудан түзілген ине тәрізді құрылым;

B) α -темірдегі көміртегінің енген қатты қаныққан ерітіндісі;

C) α -темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі;

D) γ -темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі;

E) дұрыс жауабы 2 және 4.

292. Бөлшек бетіндегі жұмсақ дақтардың ақаулық мәні қандай?

A) Бөлшекті қыздыру кезіндегі беттік қабатына пеш атмосферасының әсер етуіне негізделіп пайда болады, ол дұрыс таңдалған термиялық өңдеумен, не бейтарап атмосферада жүргізілетін қыздыру нәтижесінде жойылады;

B) Суыну жылдамдығын азайтатын, шынықтырғанда бөлшек бетінде бу «көйлектерінің» пайда болуының салдарынан қаттылығы азайған бөлігі; қайта шынықтырумен түзетіледі;

C) Жоғары температурада шынықтырғаннан ірі инелі мартенситтік құрылым түзіледі, сол себептен бұйым жоғары морттыққа ие болады;

D) критикалық жылдамдықтан аз жылдамдықпен суыту нәтижесінде, не шынықтырар алдында болатты аз қыздыру нәтижесінде түзілетін шынықтырудан кейінгі қаттылықтың жеткіліксіздігі; сәйкес режимді қайта шынықтырумен жөндейді;

E) Дұрысы 2 және 4 жауаптар.

293. Қандай болаттарды «легірленген» дейміз?

A) 2,14 % дейін көміртегі бар, темірдің қорытпасы;

B) 2,14 % артық көміртегі бар, темірдің қорытпасы;

C) Арнайы қасиет беру үшін легірлеуші элементтер қосылған болат;

D) Арнайы қасиет беру үшін модификаторлар қосылған болат;

E) Жоғары босатудан өткен болаттар.

294. Шарикті-ішпекті болаттардың негізгі қасиеті қандай?

A) Жоғары беріктілік, қажалуға төзімділік және төзімділік шегі жоғары;

B) Ұзақ уақытқа дейін жоғары серпімділік қасиетіне, серпімділік шегінің жоғары шегіне, төзімділік, төмен пластикалығы кезіндегі қажуды сақтайды;

C) Жақсы пісірілуге;

D) Жоғары қаттылық, үйкеліске шыдамдылық, көп уақытқа дейін өзінің формасы мен өлшемдерін сақтау;

E) Шынықтырылғаннан кейін үлкен дәнге ие болады.

295. «Мартенсит» дегеніміз не?

A) 500 ÷ 2300 C температуралар аралығында аса суытудан түзілген ине тәрізді құрылым;

B) α -темірдегі көміртегінің енген қатты қаныққан ерітіндісі;

C) α -темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі;

D) γ -темірдегі көміртегінің қатты ерітіндісі;

E) дұрыс жауабы 2 және 4.

296. Баяу суытқанда аустенит... өзгереді.

A) Мартенситке; B) Перлитке; C) Ферритке; D) Цементитке; E) Ледебуритке.

297. Ұсақ дисперсті перлит... деп аталады.

A) Сорбит; B) Феррит; C) Аустенит; D) Цементит; E) Ледебурит.

298. Жоғары дисперсті ферритті – цементитті қоспа... деп аталады.

A) Ледебурит; B) Аустенит; C) Троостит; D) Мартенсит; E) Эвтектика.

299. Қорытпаны түзетін элементтер қалай аталады?

A) Фазалар; B) Қатты ертінділер; C) Компоненттер; D) Ингредиенттер; E) Шығындалушы заттар.

300. Беттік бөлігінен бөлек орналасқан қоспаның біртекті бөлігін қалай атайды?

A) Құрылым; B) Дислокация; C) Химиялық қосылыс; D) Фаза; E) Ингредиент.

 

 

«Материалдарды термиялық өңдеу» пәні бойынша тест сұрақтарының жауаптары

 

001-A 002-A 003-B 004-B 005-C 006-D 007-A 008-A 009-A 010-B 011-A 012-A 013-A 014-C 015-A 016-C 017-A 018-A 019-A 020-B 021-A 022-A 023-A 024-A 025-A 026-B 027-A 028-B 029-B 030-A 031-A 032-A 033-D 034-C 035-B 036-C 037-C 038-B 039-B 040-A 041-B 042-C 043-B 044-C 045-E 046-B 047-A 048-A 049-A 050-A 051-C 052-A 053-C 054-B 055-A 056-A 057-A 058-A 059-B 060-C 061-B,C 062-C 063-A 064-A 065-B 066-E 067-A 068-A 069-B 070-A 071-B 072-A 073-A 074-C 075-A 076-D 077-B 078-D 079-A 080-C 081-A 082-A 083-E 084-A 085-C 086-A 087-A 088-A 089-C 090-B 091-A 092-C 093-B 094-A 095-C 096-D 097-B 098-A 099-B 100-D 101-C 102-D 103-А 104-С 105-В 106-А 107-B 108-A 109-B 110-А 111-B 112-В 113-В 114-B 115-С 116-E 117-A 118-C 119-B 120-B 121-C 122-В 123-С 124-D 125-C 126-А 127-C 128-В 129-А 130-D 131-В 132-D 133-Е 134-C 135-E 136-D 137- D 138-С 139-Е 140-C 141-E 142-D 143-C 144-А 145-А 146-С 147-Е 148-А 149-E 150-С 151-C 152-C 153-C 154-С 155-А 156- D 157-A 158-D 159- D 160-D 161-D 162-E 163-В 164-Е 165-B 166-В 167-С 168-B 169-C 170-Е 171-А 172- D 173-Е 174-С 175-В 176-В 177- D 178-Е 179-D 180- D 181-D 182-D 183-E 184-D 185-E 186-D 187-С 188-С 189-С 190-C 191-C 192- D 193-C 194-D 195-А 196-C 197-A 198-С 199-A 200-Е 201-D 202-D 203-E 204-D 205-C 206-C 207-D 208-В 209-C 210-D 211-B 212-C 213-B 214-C 215-C 216-D 217-D 218-A 219-D 220-B 221-E 222-D 223-C 224-D 225-D 226-D 227-D 228-D 229-C 230-C 231-E 232-E 233-E 234-E 235-E 236-C 237-D 238-A 239-A 240-C 241-D 242-B 243-A 244-B 245-B 246-A 247-C 248-D 249-A 250-A 251-A 252-B 253-B 254-A 255-B 256-B 257-D 258-A 259-B 260-C 261-B 262-A 263-C 264-D 265-A 266-C 267-B 268-B 269-B 270-C 271-D 272-A 273-B 274-A 275-D 276-B 277-A 278-C 279-D 280-A 281-C 282-C 283-A 284-C 285-A 286-D 287-B 288-D 289-A 290-D 291-A 292-D 293-C 294-D 295-B 296-B 297-A 298-C 299-C 300-D

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 769 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Наполеон Хилл
==> читать все изречения...

771 - | 680 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.