Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ законодавства про сертиф≥кац≥ю
Ћекц≥€ є4-5.

—ертиф≥кац≥€ продукц≥њ. ќсновн≥ пон€тт€ ≥ визначенн€ у сфер≥ п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥. ќсновн≥ положенн€ державноњ системи сертиф≥кац≥њ ”кр—≈ѕ–ќ.

 

¬ ринковому простор≥, де реально д≥Ї закон п≥двищенн€ потреб, виникаЇ необх≥дн≥сть зд≥йсненн€ кожним виробником та державою д≥й щодо забезпеченн€ умов реал≥зац≥њ своЇњ продукц≥њ. ƒл€ цього необх≥дно, по-перше, забезпечити створенн€ продукц≥њ ≥з властивост€ми, що в≥дпов≥дають м≥жнародним вимогам; по-друге, захистити цю продукц≥ю в ринков≥й царин≥, тобто завоювати право на њњ виробництва та постачанн€ на ринок; по-третЇ, гарантувати стаб≥льне значенн€ за€влених показник≥в €кост≥ прот€гом усього пер≥оду виробництва продукц≥њ даного виду фактично за кожним конкретним виробом.

∆орстка конкурентна боротьба виробник≥в на внутр≥шньому та зовн≥шньому ринках обумовлюЇ певн≥ правила та умови представленн€ продукц≥њ у сферу збуту. јдже, щоб продукц≥€ ”крањни знайшла визнанн€ на ринку будь-€коњ ≥ншоњ держави, недостатньо того, що вона визнана та маЇ попит на нашому внутр≥шньому ринку. ¬ажливо, щоб попит зТ€вивс€ на ринку т≥Їњ держави, куди вона направл€Їтьс€. ј дл€ цього необх≥дно враховувати м≥жнародн≥ вимоги та вимоги держави-споживача, що висуваютьс€ до продукц≥њ цього видку на зовн≥шньому ринку. Ќа основ≥ такоњ необх≥дност≥ виникаЇ реальн≥сть створенн€ в рамках держави спец≥ального виду д≥€льност≥, в межах €коњ б зд≥йснювались наступн≥ заходи:

Ј гарантоване виробництво продукц≥њ на п≥дприЇмствах держави з р≥внем €кост≥, що в≥дпов≥даЇ потребам внутр≥шнього та зовн≥шнього ринк≥в;

Ј випробуванн€ властивостей продукц≥њ на предмет њх в≥дпов≥дност≥ вимогам в≥тчизн€них та м≥жнародних стандарт≥в;

Ј захист продукц≥њ за представленн€ њњ на зовн≥шньому ринку;

Ј захист в≥тчизн€ного ринку та ≥нтерес≥в споживач≥в в≥д не€к≥сноњ продукц≥њ в≥тчизн€ного та закордонного виробництва;

Ј захист в≥д не€к≥сноњ продукц≥њ, що впливаЇ на еколог≥ю сусп≥льства, його життЇздатн≥сть.

÷ей вид д≥€льност≥ одержав назву Ц сертиф≥кац≥€ продукц≥њ та послуг. —ертиф≥кац≥€ продукц≥њ Ц один з≥ способ≥в п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥ продукц≥њ заданим вимогам. ≤снуЇ думка, що в умовах сучасноњ ринковоњ глобальноњ економ≥ки, сертиф≥кац≥€ Ц основний зас≥б захисту в≥тчизн€ного ринку в≥д недобро€к≥сноњ продукц≥њ.

ѕри цьому, зг≥дно ≥з загальною св≥товою практикою, сертиф≥кац≥€ €к процедура оц≥нки в≥дпов≥дност≥ маЇ на мет≥ ц≥л≥, зображен≥ на рис.1.

–исунок 1 Ц ÷≥л≥ сертиф≥кац≥њ

—ертиф≥кац≥€ в≥дноситьс€ до процедур оц≥нки в≥дпов≥дност≥ (рис.2).

ѕро основн≥ положенн€ та пон€тт€ щодо таких процедур оц≥нки в≥дпов≥дност≥ €к випробуванн€ та контроль йшла мова в попередн≥х розд≥лах.

–исунок 2 Ц ѕроцедури оц≥нки в≥дпов≥дност≥

јкредитац≥€ Ц процедура, у ход≥ €коњ нац≥ональний орган з акредитац≥њ документально засв≥дчуЇ компетентн≥сть юридичноњ особи чи в≥дпов≥дного органу з оц≥нки в≥дпов≥дност≥ виконувати певн≥ види роб≥т (випробуванн€, кал≥бруванн€, сертифiкацiю, контроль). ÷≥л≥ акредитац≥њ зображен≥ на рисунку 3.

–исунок 3 Ц ÷≥л≥ акредитац≥њ

 

«аконодавчу базу державноњ системи сертиф≥кац≥њ складають:

Ј ƒекрет  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в Ђѕро стандартизац≥ю ≥ сертиф≥кац≥юї в≥д 11.06.97р., є333/97-¬–;

Ј «акон ”крањни Ђѕро внесенн€ зм≥н до ƒекрету  аб≥-нету ћ≥н≥стр≥в Ђѕро стандартизац≥ю ≥ сертиф≥кац≥юї в≥д 11.06. 97 р., є333/97-¬–;

Ј «акон ”крањни Ђѕро захист прав споживач≥вї в≥д 12.05. 91р., є1024-XII- ¬¬–;

Ј «акон ”крањни Ђѕро п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥ї в≥д 17.05.2001р., є 2406-≤≤≤;

Ј «акон ”крањни Ђѕро акредитац≥ю орган≥в з оц≥нки в≥д-пов≥дност≥ї в≥д 17.05.2001р., є2407-≤≤≤;

Ј ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 29 листо-пада 2001 р., є 1599 Дѕро затвердженн€ опису та правил застосуванн€ нац≥онального знака в≥дпов≥дност≥Ф;

Ј ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 29 березн€ 2002р., є376 Дѕро затвердженн€ ѕор€дку наданн€ органам ≥з сертиф≥кац≥њ повноважень на проведенн€ роб≥т з п≥дтверд-женн€ в≥дпов≥дност≥ у законодавчо-регульован≥й сфер≥Ф;

Ј ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.04.2002р., є 485 Дѕро затвердженн€ ѕравил визначенн€ вартост≥ роб≥т з п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥ у законодавчо регульован≥й сфер≥Ф.

ќсновним серед цих нормативно-правових акт≥в Ї «акон ”крањни Уѕро п≥дтвердженн€ вiдповiдностiФ. ÷ей «акон визначаЇ правов≥ та органiзацiйнi засади п≥дтвердженн€ вiдповiдностi продукц≥њ, систем €кост≥, систем управл≥нн€ €к≥стю, систем управл≥нн€ довк≥лл€м, персоналу та спр€мований на забезпеченн€ Їдиноњ державноњ техн≥чноњ пол≥тики у сфер≥ п≥дтвердженн€ вiдповiдностi.

” —татт≥ 1 даного «акону наведено основн≥ терм≥ни, €к≥ вживаютьс€ у сфер≥ техн≥чного регулюванн€ та њх визначенн€:

ѕ≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥ Ц д≥€льн≥сть, насл≥дком €коњ Ї гарантуванн€ того, що продукц≥€, системи управл≥нн€ €к≥стю, системи управл≥нн€ довк≥лл€м, персонал в≥дпов≥дають встановленим законодавством вимогам.

ƒекларуванн€ в≥дпов≥дност≥ Ц процедура, за допомогою €коњ виробник або уповноважена ним особа п≥д свою повну в≥дпов≥дальн≥сть документально засв≥дчуЇ, що продукц≥€ в≥дпов≥даЇ встановленим законодавством вимогам.

—ертиф≥катв≥дпов≥дност≥ Ц документ, €кий п≥дтверджуЇ, що продукц≥€, системи €кост≥, системи управл≥нн€ €к≥стю, системи управл≥нн€ довк≥лл€м, персонал в≥дпов≥даЇ встановленим вимогам конкретного стандарту чи ≥ншого нормативного документа визначеного законодавством.

ƒекларац≥€ про в≥дпов≥дн≥сть Ц документально оформлена в установленому пор€дку за€ва виробника, де даЇтьс€ гарант≥€ в≥дпов≥дност≥ продукц≥њ вимогам, встановленим законодавством.

«аконодавчо регульована сфера Ц сфера, в €к≥й вимоги до продукц≥њ та умови введенн€ њњ в об≥г регламентуютьс€ законодавством.

«аконодавчо нерегульована сфера Ц сфера, в €к≥й вимоги до продукц≥њ та умови введенн€ њњ в об≥г не регламентуютьс€ законодавством.

ѕроцедура п≥дтвердженн€ вiдповiдностi в законодавчо регульован≥й сфер≥ Ї обов'€зковою дл€ виробника, постачальника чи уповноваженого органу ≥з сертиф≥кац≥њ.

ѕ≥дтвердженн€ вiдповiдностi в законодавчо нерегульован≥й сфер≥ зд≥йснюЇтьс€ на добров≥льних засадах. ¬iдповiдн≥сть продукц≥њ вимогам, встановленим законодавством, засв≥дчуЇтьс€ декларац≥Їю про вiдповiднiсть або сертиф≥катом вiдповiдностi.

÷ей «акон регулюЇ в≥дносини, що виникають у процес≥ п≥дтвердженн€м в≥дпов≥дност≥продукц≥њ, систем €кост≥, систем управл≥нн€ €к≥стю, систем управл≥нн€ довк≥лл€м, персоналу вимогам, встановленим законодавством ”крањни i поширюЇтьс€ на виробник≥в та постачальник≥впродукц≥њ незалежно в≥д форми власност≥ ≥ вид≥в д≥€льност≥, на органи ≥з сертиф≥кац≥њ, випробувальн≥лаборатор≥њ, а також в≥дпов≥дн≥ органи дер≠жавноњ влади. “аким чином, обТЇктами п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥ Ї: системи управл≥нн€ €к≥стю, персонал, продукц≥€, системи €кост≥, системи управл≥нн€ довк≥лл€м (рис. 5).

–исунок 5 - ќбТЇкти п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥

ќсновн≥ принципи державноњ пол≥тики у сфер≥ п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥:

Ј координац≥€ д≥йорган≥в виконавчоњ влади у сфер≥п≥дтвердженн€вiдповiдностi, розмежуванн€ њх повноважень та уникненн€ дублюванн€;

Ј неупереджен≥сть, прозор≥сть та доступн≥сть процедур п≥дтвердженн€вiдповiдностi;

Ј застосуванн€ з урахуванн€м ≥снуючоњм≥жнародноњ практики способ≥вп≥дтвердженн€вiдповiдностi залежно вiдпотенц≥йного ризику;

Ј забезпеченн€ ≥дентичних процедур п≥дтвердженн€вiдповiдностi продукц≥њ в≥тчизн€ного та ≥ноземного походженн€;

Ј гармонiзацi€ нац≥ональних нормативно-правових акт≥в з п≥дтвердженн€вiдповiдностi з м≥жнародними та Ївропейськими;

Ј спри€нн€ розвитку сфери п≥дтвердженн€вiдповiдностi в законодавчо нерегульован≥йсфер≥;

Ј дотриманн€ вимог щодо конфiденцiйностiiнформацiњ, одержаноњ в результат≥роб≥т з п≥дтвердженн€вiдповiдностi;

Ј забезпеченн€ повного та всеб≥чного≥нформуванн€ з питань п≥дтвердженн€вiдповiдностiвс≥хзац≥кавленихстор≥н.

” статт≥ 8 «акону встановлен≥ вимог до використанн€ Ќац≥онального знаку в≥дпов≥дност≥. Ќац≥ональний знак в≥дпов≥дност≥ - знак, €кий засв≥дчуЇ в≥дпов≥дн≥сть позначеноњ ним продукц≥њ вимогам техн≥чних регламент≥в з п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥, €к≥ поширюютьс€ на нењ. 29 листопада 2001р. прийн€то ѕостанову  ћ” є 1599 Дѕро затвердженн€ опису та правил застосуванн€ нац≥онального знака в≥дпов≥дност≥Ф. ¬≥дпов≥дно до постанови:

Ј нац≥ональний знак в≥дпов≥дност≥ засв≥дчуЇ в≥дпов≥дн≥сть позначеноњ ним продукц≥њ вимогам техн≥чних регламент≥в з п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥, €к≥ поширюютьс€ на нењ;

Ј знак в≥дпов≥дност≥ наноситьс€ т≥льки на т≥ види продукц≥њ, опис €ких м≥ститьс€ в техн≥чних регламентах з п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥. ѕри цьому нанесенн€ знака в≥дпов≥дност≥ Ї обов'€зковим;

Ј у раз≥ п≥дтвердженн€ уповноваженим органом ≥з сертиф≥кац≥њ в≥дпов≥дност≥ продукц≥њ пор€д ≥з знаком в≥дпов≥дност≥ наноситьс€ ≥дентиф≥кац≥йний номер цього органу зг≥д≠но з державним реЇстром таких орган≥в;

Ј знак в≥дпов≥дност≥ наноситьс€ на продукц≥ю безпосередньо њњ виробниками;

Ј знак в≥дпов≥дност≥ наноситьс€ на вир≥б та/або на етикетку, тару, пакуванн€, експлуатац≥йну та товаросупров≥дну документац≥ю тощо. ћ≥сце та спос≥б нанесенн€ (друкуванн€, наклеюванн€, грав≥руванн€, травленн€, штампуванн€, литт€ тощо) знака в≥дпов≥дност≥ визначаЇтьс€ виробником продукц≥њ;

Ј дозвол€Їтьс€ використовувати зображенн€ знака в≥дпов≥дност≥ у реклам≥ позначеноњ ним продукц≥њ;

Ј нац≥ональний знак в≥дпов≥дност≥ маЇ форму незамкненого з правого боку основного кола, усередин≥ €кого вм≥щено стил≥зоване зображенн€ трилисника (рис.6).

–исунок 6 Ц Ќац≥ональний знак в≥дпов≥дност≥

¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ законодавства про сертиф≥кац≥ю

¬иготовлювач (продавець, виконавець) несе в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ правил обов'€зковоњ сертиф≥кац≥њ продукц≥њ в≥дпов≥дно до:

Ј  одексу про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€;

Ј  рим≥нального кодексу;

Ј ƒекрету про нагл€д за дотриманн€м стандарт≥в, норм ≥ правил;

Ј «акону про захист прав споживач≥в.

ƒержавний нагл€д за дотриманн€м стандарт≥в, норм ≥ правил, станом засоб≥в вим≥ру, а також ≥нших вимог, пов'€заних з €к≥стю продукц≥њ, зд≥йснюЇ ƒержспоживстандарт ”крањни ≥ його територ≥альн≥ органи.

 р≥м ƒержспоживстандарту контроль за дотриманн€м законодавства у сфер≥ сертиф≥кац≥њ продукц≥њ проводитьс€ ƒержавною податковою адм≥н≥страц≥Їю й ≥ншими органами держнагл€ду. Ќагл€д за дотриманн€м вимог сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних норм ≥ правил зд≥йснюють органи державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби.

“еритор≥альн≥ органи ƒержспоживстандарту у справах захисту прав споживач≥в розгл€дають справи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€, пов'€зан≥ з порушенн€м законодавства про захист прав споживач≥в у в≥дношенн≥ правопорушень п≥д час реал≥зац≥њ продукц≥њ п≥дприЇмствами громад€нам-споживачам.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 942 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

498 - | 513 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.023 с.