Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озумове вихованн€ та навчанн€ дошк≥льник≥в удома
ќр≥Їнтиром у робот≥ дл€ вс≥х прац≥вник≥в у галуз≥ дошк≥льного вихованн€ Ї Ѕазовий компонент дошк≥льноњ осв≥ти Ц державний стандарт дошк≥льноњ осв≥ти.. Ќа його програмно-методичне забезпеченн€ спр€мован≥ зусилл€ науковц≥в, методист≥в, творчих практик≥в. —творюЇтьс€ базова державна "ѕрограма розвитку особистост≥ дошк≥льника". ƒо завершенн€ ц≥Їњ роботи на допомогу виховател€м п≥дготовлено доопрацьован≥, оновлен≥ програми розвитку, навчанн€ ≥ вихованн€ дошк≥льник≥в "ћал€тко" ≥ "ƒитина", а також рекомендац≥њ до них. ƒл€ усп≥шного зд≥йсненн€ р≥зних тип≥в дошк≥льного вихованн€ розробл€ютьс€ комплекси вар≥ативних програм та методичн≥ рекомендац≥њ до них.

” У«акон≥ ”крањни про дошк≥льну осв≥туФ статт€ 22 вказано:

—татт€ 22. Ѕазовий компонент дошк≥льноњ осв≥ти

1. Ѕазовий компонент дошк≥льноњ осв≥ти (державний стандарт, що м≥стить норми ≥ положенн€, €к≥ визначають державн≥ вимоги до р≥вн€ розвиненост≥ та вихованост≥ дитини дошк≥льного в≥ку, а також умови, за €ких вони можуть бути дос€гнут≥. ¬иконанн€ вимог Ѕазового компонента дошк≥льноњ осв≥ти Ї обов'€зковим дл€ ус≥х дошк≥льних навчальних заклад≥в незалежно в≥д п≥дпор€дкуванн€, тип≥в ≥ форми власност≥, ≥нших форм здобутт€ дошк≥льноњ осв≥ти.

Ѕазовий компонент дошк≥льноњ осв≥ти розробл€Їтьс€ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади у галуз≥ осв≥ти ≥ науки сп≥льно з јкадем≥Їю педагог≥чних наук ”крањни, затверджуЇтьс€ в установленому пор€дку ≥ перегл€даЇтьс€ не р≥дше одного разу на дес€ть рок≥в. «м≥на зм≥сту ≥ обс€гу Ѕазового компонента дошк≥льноњ осв≥ти не допускаЇтьс€.

2. ѕрограмно-методичне забезпеченн€ реал≥зац≥њ Ѕазового компонента дошк≥льноњ осв≥ти зд≥йснюЇтьс€ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади у галуз≥ осв≥ти ≥ науки сп≥льно з јкадем≥Їю педагог≥чних наук ”крањни.

” статт≥ 23 сформульован≥ основн≥ вимоги до дошк≥льноњ осв≥ти:

—татт€ 23. ¬имоги до зм≥сту дошк≥льноњ осв≥ти, його реал≥зац≥€.

1. «м≥ст дошк≥льноњ осв≥ти визначаЇтьс€ Ѕазовим компонентом дошк≥льноњ осв≥ти, €кий передбачаЇ:

- формуванн€ основ соц≥альноњ адаптац≥њ та життЇвоњ компетентност≥ дитини;

- вихованн€ елемент≥в природодоц≥льного св≥тогл€ду, розвиток позитивного емоц≥йно-ц≥нн≥сного ставленн€ до довк≥лл€;

- утвердженн€ емоц≥йно-ц≥нн≥сного ставленн€ до практичноњ та духовноњ д≥€льност≥ людини;

- розвиток потреби в реал≥зац≥њ власних творчих зд≥бностей.

2. ƒошк≥льна осв≥та у межах Ѕазового компонента дошк≥льноњ осв≥ти зд≥йснюЇтьс€ за ƒержавною базовою програмою та навчально-методичними пос≥бниками, затвердженими спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади у галуз≥ осв≥ти ≥ науки.

3. «добутт€ дошк≥льноњ осв≥ти д≥тьми, €к≥ потребують корекц≥њ ф≥зичного та (або) розумового розвитку, тривалого л≥куванн€ та реаб≥л≥тац≥њ, зд≥йснюЇтьс€ за окремими програмами ≥ методиками, розробленими на основ≥ ƒержавноњ базовоњ програми.

4. ƒодатков≥ осв≥тн≥ послуги, €к≥ не визначен≥ Ѕазовим компонентом дошк≥льноњ осв≥ти, ввод€тьс€ лише за згодою батьк≥в дитини або ос≥б, €к≥ њх зам≥нюють, за рахунок кошт≥в батьк≥в або ос≥б, €к≥ њх зам≥нюють, ф≥зичних та юридичних ос≥б на основ≥ угоди м≥ж батьками або особами, €к≥ њх зам≥нюють, та дошк≥льним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаженн€ дитини.

јнал≥з програми першого класу школи св≥дчить, що усп≥шно оволод≥ти нею зможе та дитина, €ке вже маЇ певний запас знань з≥ шк≥льних предмет≥в, волод≥Ї основами навички читанн€. ¬читель буде спиратис€ на ц≥ знанн€ учн€, розвивати ≥ збагачувати њх. «нанн€, таким чином, складають основу дл€ початку навчанн€ з≥ спец≥альних шк≥льних предмет≥в.

ќбовТ€зковий зм≥ст знань дошк≥льника, €кий забезпечить йому основу дл€ усп≥шного оволод≥нн€ програмою першого класу, включаЇ:

Ј ≈лементарн≥ математичн≥ у€вленн€ Ц вага, обТЇм, форма, розм≥щенн€ у простор≥, довжина, часов≥ пром≥жки, пон€тт€ про число ≥ цифру тощо.

Ј –озвиток мовленн€, основи навичок читанн€ ≥ письма Ц словниковий запас, складанн€ речень ≥ коротких опов≥дань, вимова звук≥в, наголос, пон€тт€ про звук ≥ л≥теру, складанн€ звук≥в у склади, читанн€ склад≥в, основи правописних навичок тощо.

Ј «нанн€ про навколишнЇ середовище. (—фери Ц природа, культура, люди, У€ самФ тощо).

Ј ≈лементарн≥ зображувальн≥ навички Ц малюванн€, л≥пленн€, апл≥кац≥€, тощо. («а УЅазовим компонентом дошк≥льноњ осв≥ти в ”крањн≥Ф, програмами Ућал€ткоФ, УƒитинаФ).

≤ндив≥дуальна форма Ї основною формою орган≥зац≥њ навчанн€ дитини удома. ¬она м≥стить у соб≥ багато позитивних фактор≥в. ѕедагог маЇ можлив≥сть визначити задачу, зм≥ст, методи й засоби навчанн€ в≥дпов≥дно р≥внев≥ розвитку вихованц€, з урахуванн€м темпу засвоЇнн€ ним матер≥алу, особливостей псих≥чних процес≥в тощо. «розум≥ло, що вихователев≥ дит€чого садка зробити це набагато важче. ќднак, сучасн≥ досл≥дженн€ ви€вили такий недол≥к ≥ндив≥дуального зан€тт€: його проведенн€ вимагаЇ в≥д дитини великих нервових затрат, часом викликаЇ у нењ стан емоц≥йного дискомфорту. «алишившись один на один з педагогом, дитина в≥дчуваЇ н≥€ков≥сть, на нењ Дтисне авторитет знаючого ≥ розумного дорослого (™.¬. —убботський). ѕозиц≥€ Дмене навчаютьФ, ви€вл€Їтьс€, не моб≥л≥зуЇ њњ, а навпаки, формуЇ у€вленн€ про себе €к про ≥стоту несамост≥йну, оп≥кувану, що стримуЇ активн≥сть дитини. ” цьому розум≥нн≥ дитин≥ необх≥дне сп≥лкуванн€ з ровесниками, щоб просуватис€ у навчанн≥. ¬≥д дорослого дитина Дбере ≥нформац≥юФ, засвоюЇ способи д≥й, а на однол≥тка дивитьс€, €к у дзеркало: €кий €?. ” процес≥ сп≥лкуванн€ з однол≥тками дитина пор≥внюЇ своњ дос€гненн€ з ≥ншими, заспокоюЇтьс€, коли бачить, що ≥ у ≥нших так≥ ж ускладненн€, €к ≥ в нењ. “ак≥ ситуац≥њ виключно важлив≥ дл€ формуванн€ у дитини здатност≥ до самооц≥нки, взаЇмо оц≥нки, сп≥впереживанн€. ѕро це сл≥д памТ€тати гувернеру, орган≥зуючи навчальний процес з дитиною, а, отже, хоча б ≥нколи проводи тини зан€тт€ сп≥льно з однол≥тками вихованц€.

ќднак у р€д≥ випадк≥в альтернативи ≥ндив≥дуальним зан€тт€м немаЇ. ѕерш за все це стосуЇтьс€ д≥тей з недол≥ками у розвитку, хворобливих д≥тей, таких, що мають проблеми з повед≥нкою (непосидюч≥сть, ≥мпульсивн≥сть повед≥нки, п≥двищена збудлив≥сть тощо). ѕрацюючи з такими д≥тьми ≥ндив≥дуально, гувернер допомагаЇ њм засвоювати необх≥дн≥ знанн€ ≥ вм≥нн€, розвивати здатн≥сть керувати своњми псих≥чними процесами. ≤ндив≥дуальних зан€ть потребують також д≥ти з €скраво вираженими зд≥бност€ми до т≥Їњ чи ≥ншоњ д≥€льност≥ (до малюванн€, музики, математики тощо), ≥ д≥ти з дом≥нуючим п≥знавальним ≥нтересом (до техн≥ки, тварин).

 

 

ѕ»“јЌЌя ƒЋя —јћќ ќЌ“–ќЋё:

1. Ќазв≥ть основн≥ функц≥њ сп≥лкуванн€ гувернера з дитиною

2. –озкрийте педагог≥чний потенц≥ал д≥алог≥чного сп≥лкуванн€ з дитиною

3. –озкрийте значенн€ сп≥лкуванн€ дорослого у соц≥ал≥зац≥њ дитини.

4. «наючи мелан≥зм ≥ компоненти морального вихованн€ (моральн≥ знанн€ й у€вленн€, мотиви, почутт€ ≥ ставленн€, навички ≥ звички, вчинки ≥ повед≥нка), спробуйте по€снити, що в≥дбудетьс€ з моральною €к≥стю при виключенн≥ одного з компонент≥в. „и можна зам≥нити його ≥ншим компонентом?

5. ƒовед≥ть на конкретних прикладах залежн≥сть зм≥сту моральних правил ≥ норм в≥д р≥зних умов. —пробуйте знайти по€сненн€ розб≥жност€м у зм≥ст≥.

6. Ќазв≥ть види л≥тературноњ творчост≥ дл€ д≥тей.

7. ќхарактеризуйте форми естетичного вихованн€, €к≥ може використовувати гувернер в ≥ндив≥дуальн≥й робот≥ з дитиною

8. ѕодумайте, €к можна визначити схильн≥сть вихованц€ до тих чи ≥нших вид≥в художньоњ д≥€льност≥.

9. ќбірунтуйте значенн€ дит€чих св€т дл€ розвитку особистост≥ вихованц€.

10. як ви вважаЇте, €ких помилок найчаст≥ше припускаютьс€ доросл≥, орган≥зовуючи дит€че св€то вдома?

11. –озкрийте взаЇмозвТ€зок ф≥зичного ≥ розумового розвитку дитини дошк≥льного в≥ку.

12. √оловними завданн€ми ф≥зичного вихованн€ дитини Ї.... (продовжить).

13. ѕерел≥чите в≥дом≥ вам методи загартовуванн€ д≥тей.

14. ”клад≥ть перел≥к правил безпеки при зан€тт€х дитини дошк≥льного в≥ку ф≥зичною культурою.

15. Ќазв≥ть можлив≥ екстремальн≥ ситуац≥њ, в €ких можуть опинитис€ гувернер ≥ дитина.

16. –озкрийте зм≥ст статевого вихованн€ дитини за УЅазовим компонентом дошк≥льноњ осв≥ти в ”крањн≥Ф.

17. ѕо€сн≥сть р≥зницю м≥ж пон€тт€ми Уф≥з≥олог≥чна статьФ ≥ Упсихолог≥чна статьФ.

18. ѕо€сн≥ть р≥зницю м≥ж пон€тт€ми Устатеве вихованн€Ф ≥ Усексуальне вихованн€Ф

19. –озкрийте зм≥ст пон€ть Устатева ≥дентиф≥кац≥€Ф, Устатеворольова повед≥нкаФ.

20. –озкрийте основн≥ завданн€ розумового вихованн€ дл€ кожного в≥кового пер≥оду дошк≥льного дитинства.

21. ƒовед≥ть звТ€зок сенсорного ≥ розумового розвитку, ф≥зичного ≥ розумового розвитку дитини.

22. ѕо€сн≥ть, що вкладаЇтьс€ у пон€тт€ У залученн€ д≥тей до сенсорноњ культуриФ?

23. як≥ прийоми дл€ розвитку п≥знавальноњ активност≥ дитини ви порадите батькам?

24. Ќазв≥ть основн≥ в≥дзнаки прац≥ дитини в≥д прац≥ дорослого.

25. –озкрийте зм≥ст (види) прац≥ д≥тей у в≥дпов≥дност≥ до окремих пер≥од≥в дошк≥льного дитинства.

26. ѕерел≥ч≥ть форми орган≥зац≥њ прац≥ дошк≥льник≥в та конкретизуйте њх зм≥ст в≥дпов≥дно в≥кових груп д≥тей.

27. ј.—. ћакаренко вважав за правило, що прац€ не може використовуватис€ €к покаранн€.. —пробуйте спрогнозувати, €к може вплинути на формуванн€ особистост≥ дитини недотриманн€ цього правила

28. ”класти конспект виступу за темою Д‘ункц≥њ педагог≥чного сп≥лкуванн€ гувернера з вихованцемФ.

29. ”класти перел≥к вимог педагог≥чного такту до гувернера.

ѕ–ј “»„Ќ≤ «ј¬ƒјЌЌя:

1. ”кладанн€ анотованого перел≥ку дит€чих тво≠р≥в, €к≥ доц≥льно використовувати у моральному вихованн≥ дитини.

2. ”кладанн€ методичноњ розробки роботи з казкою або твором дит€чоњ художньоњ л≥тератури у формуванн≥ моральних у€влень дитини (казка за в≥льним вибором)

3. ƒопов≥дь: У¬иди дозв≥лл€ д≥тей у с≥мТњ та вимоги до њх орган≥зац≥њФ

4. ”кладанн€ методичноњ розробки домашнього дит€чого св€та

5. ”кладанн€ розробки зан€тт€ з дитиною по ознайомленню њњ з в≥домими спортсменами.

6. ƒоб≥р комплексу вправ ранковоњ г≥мнастики з урахуванн€м р≥вн€ здоровТ€ дитини

7. ƒоб≥р ф≥зичних вправ ≥ експеримент≥в по вивченню дитиною свого орган≥зму.

8. –еферат: У–оль с≥мТњ у статевому вихованн≥ дошк≥льникаФ

9. ”кладанн€ методичноњ розробки бес≥ди з дитиною на тему У«в≥дки € вз€вс€Ф

10. ќпиш≥ть структуру та зм≥ст УЅазового компоненту дошк≥льноњ осв≥ти в ”крањн≥Ф.

11. ѕ≥дготуйте реферат: У√ра у розумовому вихованн≥ дитиниФ

12. ”кладанн€ перел≥к≥в трудових навичок д≥тей р≥зних в≥кових груп.

13. «д≥йсненн€ ц≥леспр€мованого педагог≥чного спостере≠женн€ за дошк≥льником у процес≥ трудовоњ д≥€льност≥. ”кладанн€ протоколу спостереженн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 766 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

714 - | 636 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.