Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈стетичний розвиток дитини та методика орган≥зац≥њ дит€чих св€т удома
ѕочутт€ радост≥, позитивн≥ емоц≥њ впливають на ф≥зичне здоровТ€ дитини. якщо дитина росте в атмосфер≥ радост≥, вона стаЇ б≥льш ст≥йкою до неприЇмностей та неспод≥ванок, менше п≥двладна стресам ≥ розчаруванн€м. –одинн≥ св€та мають вс≥ можливост≥ дл€:

Ј розумового вихованн€ дитини - участь у в≥кторинах, конкурсах, плануванн€ св€та разом з дорослими, розгадуванн€ загадок, задач тощо;

Ј трудового вихованн€ Ц п≥дготовка осел≥ до св€та, св€ткового столу, виготовленн€ прикрас, прив≥тань, подарунк≥в;

Ј естетичного вихованн€ Ц д≥ти малюють, сп≥вають, танцюють, бер≥ть участь в ≥нсцен≥вках, слухають музику, прикрашають д≥м;

Ј морального вихованн€ Ц п≥клуванн€ про ≥нших, зм≥цненн€ дружн≥х стосунк≥в з р≥дними, однол≥тками, взаЇмодопомога, вихованн€ культури взаЇмостосунк≥в, вм≥нн€ рад≥ти за ≥ншого тощо;

Ј ф≥зичного вихованн€ Ц спортивн≥ змаганн€, рухлив≥ ≥гри.

–озгл€немо особливост≥ орган≥зац≥њ дит€чого св€та вдома на приклад≥ ƒн€ народженн€ дитини. « власним днем народженн€ у дитини повТ€зан≥ най€скрав≥ш≥ почутт€, оч≥куванн€, спогади. ¬≥н асоц≥юЇтьс€ ≥з фотографуванн€м, вим≥рюванн€м зросту, з тим, що дитина стала доросл≥шою ще на один р≥к, що дуже багато важить у дитинств≥. «авданн€ гувернера Ц продумати та добре орган≥зувати св€то дл€ дитини, наповнити його багатим зм≥стом.

ќрган≥зац≥€ домашнього дит€чого св€та м≥стить к≥лька етап≥в:

≤. ѕ≥дготовка до св€та. ѕроводитьс€ у трьох напр€мках:

Ј —творенн€ й п≥дтриманн€ св€ткового настрою.

Ј ѕлануванн€ св€та Ц обовТ€зково разом з дитиною, обговоренн€ на с≥мейн≥й рад≥ програми, к≥лькост≥ гостей, св€ткового меню.

Ј ¬ласне п≥дготовка до св€та. Ѕажано власноруч зробити письмов≥ запрошенн€ кожн≥й дитин≥, у €кому сл≥д вказати причину св€та, головного винуватц€ св€та, дату св€та, час початку ≥ зак≥нченн€, м≥сце проведенн€, св€тковий ст≥л, ≥мена батьк≥в, адресу, номер телефону. «апрошувати вс≥х д≥тей краще одночасно та за к≥лька дн≥в до св€та. ” п≥дготовку до св€та входить ≥ його оформленн€ Ц кв≥ти, сюрпризи, плакати-в≥танн€, г≥рл€нди, пов≥тр€н≥ кульки, прапорц≥ тощо. ƒ≥ти повинн≥ приймати посильну участь у п≥дготовц≥ св€та.

—в€ткувати дн≥ народженн€ сл≥д з урахуванн€м в≥кових особливостей дитини. ѕри цьому необх≥дно памТ€тати, що д≥ти до 5-ти рок≥в швидко втомлюютьс€, не здатн≥ довго ф≥ксувати увагу на одноман≥тн≥й д≥€льност≥, тому буде доц≥льним час в≥д час≥ проводити рухлив≥ ≥гри. ”часть д≥тей цього в≥ку у п≥дготовц≥ св€та м≥н≥мальна, символ≥чна. ” д≥тей 5-7 рок≥в ≥ старших увага б≥льш розвинута, тому њм можна запропонувати наст≥льн≥ ≥гри, ≥нтелектуальн≥ задач≥, конкурси, в≥кторини. “ак≥ д≥ти беруть б≥льш активну участь в орган≥зац≥њ св€та. ƒоросл≥, €к≥ влаштовують дит€че св€то, повинн≥ подбати про подарунки ≥ призи дл€ вс≥х д≥тей Ц гостей св€та. ќск≥льки д≥ти будуть брати участь у р≥зних змаганн€х, ≥грах в≥кторинах, њм буде приЇмно отримати приз або подарунок, €кий буде нагадувати про св€то. ѕри цьому сл≥д подбати, щоб жодна дитина не залишилас€ без уваги.

≤≤. «устр≥ч гостей. ¬≥дчин€Ї двер≥ ≥ зустр≥чаЇ гостей сама дитина Ц господар св€та. ƒорослим сл≥д допомогти дитин≥ зустр≥ти гостей, запропонувати розваги тим, хто прийшов ран≥ше.

≤≤≤. ЅезпосереднЇ проведенн€ св€та. ћаЇ так≥ етапи:

Ј –озважально-≥гровий. ѕроводитьс€ за попередньо укладеною програмою, в €к≥й передбачено м≥сце дл€ ≥гор, танц≥в тощо.  ер≥вництво д≥тьми при цьому повинно бути опосередкованим. ¬ажливо дати дитин≥ в≥дчути свою самост≥йн≥сть. Ќ≥ в €кому раз≥ не карати њњ при гост€х. „ас на ≥гри, танц≥, концерт визначаЇтьс€ заздалег≥дь. ¬ажливо, щоб ус≥ д≥ти приймали участь у св€т≥. ѕеред заст≥лл€м можна проводити рухлив≥ ≥гри, п≥сл€ нього Ц б≥льш спок≥йн≥. —л≥д добирати так≥ ≥гри, в €ких не обмежуЇтьс€ к≥льк≥сть учасник≥в.

Ј —в€тковий ст≥л. —трави повинн≥ в≥дпов≥дати в≥ков≥ д≥тей, при цьому сл≥д врахувати особливост≥ здоровТ€ запрошених д≥тей. ƒл€ кожноњ дитини в≥двести за столом м≥сце, позначивши його карткою з малюнком або ≥мТ€м дитини (з урахуванн€м в≥ку).

Ј «аключний етап св€та. ¬ажливо завершити св€то так, щоб зберегти св€тковий настр≥й д≥тей (сп≥льна прогул€нка, в≥дв≥дуванн€ цирку, катанн€ на санчатах, л≥пленн€ сн≥говоњ баби, катанн€ на карусел€х тощо). ƒ≥ти не любл€ть йти з гостей. —аме усв≥домленн€ того, що св€то зак≥нчилос€, дуже засмучуЇ њх. ѕриблизно за 15-20 хвилин до зак≥нченн€ св€та потр≥бно припинити рухлив≥ ≥гри дл€ того, щоб д≥ти заспокоњлис€ (почитати казку, провести словесн≥ ≥гри, загадки). —в€то можна завершити врученн€м нагород. ¬с≥ д≥ти повинн≥ п≥ти з гостей одночасно. ћожна провести д≥тей додому по ланцюжку.

 оли гост≥ роз≥йдутьс€, доросл≥ повинн≥ побути певний час з дитиною, обговорити т≥ моменти св€та, €к≥ найб≥льше запамТ€талис€, надати дитин≥ можлив≥сть ще раз в≥дчути рад≥сть св€та.

ѕ≥дготовка до св€та, оч≥куванн€ гостей, саме св€то приЇмне, але велике навантаженн€ на псих≥ку дитини, тому сл≥д заспокоњти дитину, вкласти њњ спати, де€кий час побути б≥л€ нењ.

¬ажливим виховним моментом Ї участь дитини у прибиранн≥ осел≥ п≥сл€ св€та, нав≥ть найменша, символ≥чна, при цьому дитина повинна в≥дчути задоволенн€ в≥д сп≥льноњ прац≥ з дорослими.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1095 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

739 - | 557 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.