Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘ормат STEP-анал≥зу ≥з використанн€м таблиц≥
≈тапи реал≥зац≥њ методики

1. ¬изначенн€ обТЇкта анал≥зу: п≥дприЇмство загалом, окрем≥ п≥дрозд≥ли (ф≥л≥али ≥ т.д.) чи б≥знес-одиниц≥.

2. ¬изначенн€ критер≥њв в≥дбору ≥ в≥дб≥р експерт≥в (анал≥з проводитьс€ методом експертних оц≥нок або методом ƒельф≥). ѕри необх≥дност≥ Ц встановленн€ рейтингових коеф≥ц≥Їнт≥в дл€ р≥зних експерт≥в.

3. –озробка формату дл€ занесенн€ результат≥в анал≥зу фактор≥в експертами ≥ розробка п≥дсумковоњ таблиц≥. ѕри необх≥дност≥ Ц проведенн€ тестуванн€ формату анал≥зу.

4. «аповненн€ формату STEP-анал≥зу.  ожен експерт самост≥йно визначаЇ наб≥р фактор≥в макросередовища, €к≥, з його точки зору, можуть чинити найсильн≥ший вплив на п≥дприЇмство, ≥ визначаЇ групи, до €ких вони належать: соц≥альн≥, технолог≥чн≥, економ≥чн≥ ≥ пол≥тичн≥.

5. ѕ≥дготовка п≥дсумкового формату анал≥зу макросередовища.

6. ¬икористанн€ результат≥в п≥дсумкового формату анал≥зу макросередовища в процес≥ стратег≥чного ≥ тактичного плануванн€.

7. ѕроведенн€ оц≥нки запланованих д≥й п≥сл€ зак≥нченн€ планового пер≥оду, щоб ви€снити, чи вдалос€ за њх допомогою знизити негативний вплив ≥ використати позитивний вплив макросередовища.

‘ормат анал≥зу маЇ такий вигл€д (табл. 4.1).

ћетодика STEP-анал≥зу ≥з використанн€м табличного формату

≈тапи реал≥зац≥њ методики:

1. ¬изначенн€ обТЇкта анал≥зу: п≥дприЇмство загалом, окрем≥ п≥дрозд≥ли (ф≥л≥али ≥ т.д.) чи б≥знес-одиниц≥.

2. ¬изначенн€ критер≥њв в≥дбору ≥ в≥дб≥р експерт≥в (анал≥з проводитьс€ методом експертних оц≥нок або методом ƒельф≥). ѕри необх≥дност≥ Ц встановленн€ рейтингових коеф≥ц≥Їнт≥в дл€ р≥зних експерт≥в.

3. –озробка формату дл€ занесенн€ результат≥в анал≥зу фактор≥в експертами ≥ розробка п≥дсумковоњ форми анал≥зу. ѕри необх≥дност≥ Ц проведенн€ тестуванн€ формату.

“аблиц€ 4.1

‘ормат STEP-анал≥зу ≥з використанн€м 4-польовоњ матриц≥

 

—оц≥альн≥ фактори   Е “ехнолог≥чн≥ фактори   Е
≈коном≥чн≥ фактори   Е ѕол≥тичн≥ фактори   Е

‘ормат анал≥зу маЇ такий вигл€д (табл. 4.2).

 

“аблиц€ 4.2

‘ормат STEP-анал≥зу ≥з використанн€м таблиц≥

 

√рупи фактор≥в ќпис под≥њ / факто-р≥в Ќебезпека / можлив≥сть ќц≥нка ≥мов≥рност≥ под≥њ або про€ву фактора ќц≥нка важливост≥ фактора або под≥њ «агальний вплив на компан≥ю ѕрограма д≥й
             
—оц≥альн≥          
“ехнолог≥чн≥          
≈коном≥чн≥          
ѕол≥тичн≥          

 

4. «аповненн€ формату STEP-анал≥зу. ‘ормат заповнюЇтьс€ самост≥йно кожним експертом таким чином:

—товпчик 1 Ц вибираЇтьс€ група, до €коњ належить фактор.

—товпчик 2 Ц записуютьс€ значим≥ з точки зору експерта фактори макросередовища, а також важлив≥ под≥њ, €к≥ можуть вплинути на д≥€льн≥сть компан≥њ.

—товпчик 3 Ц анал≥зуЇтьс€ вплив кожного фактора, ви€вл€Їтьс€, чи в≥н становить можлив≥сть чи загрозу дл€ п≥дприЇмства. ≤нод≥ один ≥ той самий фактор може становити можлив≥сть ≥ небезпеку одночасно, в такому випадку розгл€даютьс€ обидва вар≥анти. ¬ даному стовпчику проставл€ютьс€ знаки "+" (можлив≥сть) ≥ "-" (небезпека).

—товпчик 4 Ц оц≥нюЇтьс€ кожен включений в анал≥з фактор або под≥€ з точки зору ≥мов≥рност≥ його про€ву або настанн€ под≥њ (шкала може бути к≥льк≥сна Ц в≥д 100% до 1 Ц або €к≥сна: висока Ц середн€ Ц низька).

—товпчик 5 Ц оц≥нюЇтьс€ важлив≥сть фактор≥в за шкалою в≥д 1 до 10.

—товпчик 6 Ц розраховуЇтьс€ вплив кожного фактора на компан≥ю шл€хом множенн€ стовпчик≥в 4 ≥ 5 ≥ додаванн€ знаку ≥з стовпчика 3.

—товпчик 7 Ц на основ≥ анал≥зу пропонуютьс€ можлив≥ д≥њ п≥дприЇмства ≥з врахуванн€м впливу макросередовища. ѕ≥дсумкова форма буде м≥стити програми можливих д≥й п≥дприЇмства з точки зору експерт≥в.

5. ѕ≥дготовка Їдиноњ п≥дсумковоњ форми оц≥нки впливу фактор≥в макросередовища, €ка узагальнюЇ результати роботи вс≥х експерт≥в, ≥ розробка спец≥ал≥стами п≥дприЇмства програми д≥й по кожн≥й груп≥ фактор≥в ≥ окремих под≥€х ≥ факторах.

6. ¬икористанн€ результат≥в п≥дсумкового формату анал≥зу макросередовища в процес≥ стратег≥чного ≥ тактичного плануванн€.

7. ѕроведенн€ оц≥нки запланованих д≥й п≥сл€ зак≥нченн€ планового пер≥оду, щоб ви€снити, чи вдалос€ за њх допомогою знизити негативний вплив ≥ використати позитивний вплив макросередовища.

 

2. ћетодика анал≥зу загроз ≥ можливостей макросередовища ≈“ќћ

≈“ќћ-анал≥з Ц цематричний метод анал≥зу загроз ≥ можливостей макросередовища (Environmental Threats and Opportunities Matrix).

≈тапи реал≥зац≥њ методики:

1. ¬изначенн€ обТЇкта анал≥зу: п≥дприЇмство загалом, окрем≥ п≥дрозд≥ли (ф≥л≥али ≥ т.д.) чи б≥знес-одиниц≥.

2. ¬изначенн€ критер≥њв в≥дбору ≥ в≥дб≥р експерт≥в (анал≥з проводитьс€ методом експертних оц≥нок або методом ƒельф≥). ѕри необх≥дност≥ Ц встановленн€ рейтингових коеф≥ц≥Їнт≥в дл€ р≥зних експерт≥в.

3. –озробка формату дл€ занесенн€ результат≥в анал≥зу фактор≥в експертами ≥ розробка п≥дсумковоњ форми анал≥зу. ѕри необх≥дност≥ Ц проведенн€ тестуванн€ формату.

‘ормат анал≥зу маЇ такий вигл€д (табл. 4.3).

 

 

“аблиц€ 4.3

‘ормат ≈“ќћ-анал≥зу

√рупи фактор≥в ќпис под≥њ / фактор≥в «агроза (-) ћожлив≥сть (+) ќц≥нка ваги (1 Ц 5) ќц≥нка важливост≥ (1 Ц 15) —укупний вплив на стратег≥ю компан≥њ
             
≈коном≥чн≥            
¬сього  
—оц≥альн≥ ≥ культурн≥            
¬сього  
ƒемограф≥чн≥            
¬сього  
√еограф≥чн≥            
¬сього  
ѕол≥тичн≥ ≥ юридичн≥            
¬сього  
“ехнолог≥чн≥            
¬сього  
 онкурентн≥            
¬сього  
–азом (-)            
–азом (+)            

 

4. «аповненн€ формату ≈“ќћ-анал≥зу|. ‘ормат заповнюЇтьс€ самост≥йно| кожним експертом таким чином:

—товпчик 1 Ч визначаЇтьс€ група, до €коњ належить фак≠тор|: економ≥чний, соц≥альний ≥ культурний, демограф≥чний|, географ≥чний, пол≥тичний ≥ юридичний, техно≠лог≥чний| ≥ конкурентний.

—товпчик 2 Ч записуютьс€|занотовують| значим≥|значущ≥| з точки зору|з погл€ду| екс≠перта| чинники|фактори| макросередовища|середовища|, а також важлив≥|поважн≥| под≥њ, €к≥ можуть вплинути на д≥€льн≥сть компан≥њ.

—товпчик 3 Ч по кожн≥й вид≥лен≥й под≥њ або фак≠тору| визначаЇтьс€, чи може в≥н бути|з'€вл€тис€| загрозою|погрозою| ≥ мати негативний| вплив, €кщо може, то ставитьс€ знак "Ч"|.

—товпчик 4 Ч по кожн≥й вид≥лен≥й под≥њ або фак≠тору| визначаЇтьс€, чи може в≥н бути|з'€вл€тис€| можлив≥стю|спроможн≥стю| ≥ мати позитивний вплив, €кщо може, то ставитьс€ знак "+"|.

—товпчик 5 Ч оц≥нюЇтьс€|оц≥нюЇ| вага (в≥д 1 Ч найменша до 5 Ч найб≥льша) кожного включеного в анал≥з чинника|фактору| з точки зору|з погл€ду| можливоњ сили д≥њ на д≥€льн≥сть п≥дприЇмства| (усередин≥|всередин≥| групи чинник≥в|фактор≥в|).

—товпчик 6 Ч встановлюЇтьс€ рейтинг важливост≥ серед вс≥х включених в анал≥з под≥й ≥ чинник≥в|фактор≥в| (всього њх повинно бути 15 за умовами анал≥зу) в≥дпов≥дно в≥д 1 Ч найменший до 15 Ч найб≥льший.

—товпчик 7 Ч розраховуЇтьс€ сукупний вплив чинника|фактору| або под≥њ на стратег≥ю п≥дприЇмства.

‘ормула: множенн€ значенн€ ваги чинника|фактору| (стовпчик 4) на значенн€ рейтингу (стовпчик 5). «нак отриманого результату (Ч або +) залежить в≥д вибраного значенн€ в стовпчику 3 або 4. ” раз≥, коли одна ≥ та ж под≥€ або чинник|фактор| Ї|з'€вл€Їтьс€| ≥ можлив≥стю|спроможн≥стю|, ≥ загрозою|погрозою|, враховуютьс€ обидва вар≥анти, причому бальна| оц≥нка у них завжди в≥др≥зн€тиметьс€ за показниками ваги ≥ рейтингу.

–€дки таблиц≥ "¬сього" м≥ст€ть|утримують| загальну|загальну| оц≥нку впливу на стратег≥ю п≥дприЇмства вс≥х груп чинник≥в|фактор≥в|.

5. ѕ≥дготовка п≥дсумковоњ форми оц≥нки впливу фактор≥в макросередовища (табл. 4.4)|. “аким чином, за результатами|за насл≥дками| роботи по модулю кожного| експерта вибираютьс€ три найважлив≥ших|поважних| показники макросередовища|, ≥ дал≥ в процес≥ плануванн€|плануванн€| ≥ оперативного управл≥нн€| використовуютьс€ вже ц≥ результати.

6. –озробка фах≥вц€ми|спец≥ал≥стами| програми д≥й п≥дприЇмства| по кожн≥й груп≥ ≥ окремих чинниках|факторам|.

7. ¬икористанн€ результат≥в п≥дсумкового формату анал≥зу макросередовища|середовища| в процес≥ стратег≥чного ≥ тактичного плануванн€|.

8. ѕроведенн€ оц≥нки запланованих д≥й п≥сл€|пот≥м| зак≥нченн€ планового пер≥оду, щоб|аби| з'€сувати, чи вдалос€ за|≥з| њх допомогою знизити|знизити| негативний вплив ≥ використати позитив≠ний| вплив макросередовища|середовища|.

 

“аблиц€ 4.4

ѕ≥дсумкова таблиц€ ≈“ќћ методом експертних оц≥нок

 

≈ксперт “ри фактори, €к≥ отримали найвищ≥ оц≥нки
опис фактора можлив≥сть (+) загроза (-)
       
       
       
       
       
       
       
       
Е      

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 399 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

575 - | 518 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.