Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”правл≥нн€ осв≥тою. ƒержавно-громадське управл≥нн€ осв≥тою.
”правл≥нн€ осв≥тою Ц ц≥леспр€мована зм≥на њњ стану. ≈фективне ≥ результативне управл≥нн€ потребуЇ знанн€ природи обТЇкта управл≥нн€, на€вност≥ в≥дпов≥дноњ ≥нформац≥њ дл€ прийн€тт€ управл≥нських р≥шень, механ≥зм≥в та ресурс≥в њх реал≥зац≥њ.

”правл≥нськ≥ д≥њ спр€мован≥ на дос€гненн€ стратег≥чних пр≥оритетних ц≥лей функц≥онуванн€ та розвитку осв≥ти. —учасними осв≥тн≥ми пр≥оритетами визнано: зб≥льшенн€ охопленн€ населенн€ осв≥тою; забезпеченн€ осв≥ти прот€гом житт€; р≥вний доступ до €к≥сноњ осв≥ти; посиленн€ рол≥ держави в гарантуванн≥ справедливост≥ у здобутт≥ осв≥ти; гуман≥зац≥€ та демократизац≥€ осв≥ти; оновленн€ зм≥сту, форм, метод≥в ≥ засоб≥в навчанн€; п≥двищенн€ профес≥йноњ компетентност≥ викладач≥в; становленн€ державно-громадського управл≥нн€ осв≥тою; поширенн€ ≥нформац≥њ про €к≥сть осв≥тн≥х послуг; ефективне та результативне використанн€ видатк≥в на осв≥ту. ÷е спонукаЇ до зд≥йсненн€ мон≥торингу ≥ пор≥вн€нь у сфер≥ осв≥ти.

¬ ”крањн≥ дл€ управл≥нн€ осв≥тою створюЇтьс€ система орган≥в державного управл≥нн€, орган≥в управл≥нн€ навчальних заклад≥в й громадських орган≥в, вид≥л€ютьс€ людськ≥, ф≥нансов≥, матер≥альн≥ ресурси. ¬ основу управл≥нн€ осв≥тою покладено державну осв≥тню пол≥тику, €ка ф≥ксуЇтьс€ в законодавств≥ та доц≥льно ор≥ЇнтуЇ управл≥нську д≥€льн≥сть.

ќсновною метою управл≥нн€ осв≥тою сьогодн≥ стаЇ забезпеченн€ гарант≥њ ефективного осв≥тнього розвитку громад€н, дос€гненн€ ними такого осв≥тнього р≥вн€, €кий адекватний не лише ≥ндив≥дуальним потребам, а й реальним потребам розвитку держави. “ому €к св≥тов≥й осв≥т€нськ≥й практиц≥, так ≥ украњнськ≥й, притаманний пост≥йний пошук методолог≥чних засад ≥ орган≥зац≥йних форм створенн€ ефективноњ системи управл≥нн€ осв≥тою.

—утн≥сть управл≥нн€ €к одного з р≥зновид≥в сп≥льноњ д≥€льност≥ зводитьс€ до координац≥њ зусиль субТЇкт≥в д≥€льност≥ дл€ дос€гненн€ сп≥льноњ мети.

Ѕудь-€кий р≥вень управл≥нн€ характеризуЇтьс€ на€вн≥стю чотирьох первинних функц≥й: ц≥левизначенн€ ≥ плануванн€, орган≥зац≥€, мотивац≥€, контроль; двох обТЇднальних процес≥в: комун≥кац≥њ ≥ прийн€тт€ р≥шень та самост≥йноњ д≥€льност≥ Ц кер≥вництво, сутн≥сть €кого зводитьс€ до можливостей ≥ механ≥зм≥в впливу на окремих прац≥вник≥в або њх групи таким чином, щоб вони працювали дл€ дос€гненн€ мети.

ƒл€ ефективноњ д≥€льност≥ центральних орган≥в управл≥нн€ будь-€кою системою бажано було б забезпечити на законодавчому р≥вн≥ усп≥шне, виконанн€ визначених вище основних функц≥й та процес≥в управл≥нн€.

 ор≥нь державно-громадського управл≥нн€ осв≥тою Ц у глибоко розум≥юч≥й ≥ п≥дтримуюч≥й взаЇмод≥њ, з одного боку, кер≥вника навчального закладу, з другого Ц його учн≥в чи студент≥в, батьк≥в ≥ громадськост≥. Ѕез взаЇморозум≥нн€, п≥дтримки, готовност≥ ≥ здатност≥ прислухатись до думки один одного, зробити крок назустр≥ч про ефективн≥сть громадсько-державного управл≥нн€ не може бути й мови.

 ожен ≥з субТЇкт≥в навчального процесу маЇ бути не т≥льки псих≥чно, субТЇктивно готовим до участ≥ в управл≥нн≥, але й обТЇктивно Ц теоретично ≥ методично Ц п≥дготовленим до цього. —истема под≥бноњ п≥дготовки в ”крањн≥ ще т≥льки формуЇтьс€. ќсобливою проблемою Ї робота з батьками. јмб≥ц≥њ останн≥х, бажанн€ облаштувати життЇд≥€льн≥сть навчального закладу на св≥й смак нер≥дко переливаютьс€ через край. ¬≥дсутн≥сть у батьк≥в належних знань з педагог≥ки ≥ педагог≥чного процесу, сутност≥ навчанн€ ≥ вихованн€ та ще й њхн≥ амб≥ц≥њ можуть перерости в непримиренну позиц≥ю, що вкрай негативно позначитьс€ €к на педагог≥чному процес≥, так ≥ на дол≥ вс≥х його учасник≥в. —аме тому членами громадських рад (оп≥кунських, нагл€дових, благод≥йних тощо) при навчальному заклад≥ мають бути в≥дом≥ ≥ видатн≥ особистост≥, визнан≥ науковц≥, виробничники, адм≥н≥стратори, д≥€ч≥ науки ≥ культури, заслужен≥ прац≥вники ≥нших сфер сусп≥льноњ життЇд≥€льност≥. ѓхн€ мудр≥сть, громадський авторитет ≥ зважена позиц≥€ допоможуть не т≥льки залагодити суперечност≥, конфл≥кти, що час в≥д часу виникають у колектив≥ чи у сп≥лкуванн≥ кер≥вництва навчального закладу з батьками, але й конструктивно розвТ€зати њх.

√оловними ж завданн€ми залученн€ громадськост≥ до управл≥нн€ навчальним закладом Ї:

Ј моб≥л≥зац≥€ сусп≥льного досв≥ду ≥ громад€нськоњ мудрост≥ дл€ орган≥зац≥њ навчанн€ та вихованн€ в≥дпов≥дно до виклик≥в епохи;

Ј забезпеченн€ експертноњ допомоги у визначенн≥ зм≥сту й структури навчальних дисципл≥н, навчальних план≥в ≥ програм, п≥дручник≥в ≥ навчальних пос≥бник≥в;

Ј консультуванн€ у процес≥ формуванн€ громадських (учн≥вських, студентських, ж≥ночих тощо) самоуправл≥нських рад;

Ј спри€нн€ загальн≥й орган≥зац≥њ життЇд≥€льност≥ навчального закладу;

Ј залученн€ до його розбудови та рац≥онального використанн€ спонсорських кошт≥в, внутр≥шн≥х та ≥ноземних ≥нвестиц≥й тощо.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 723 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

761 - | 586 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.