Лекции.Орг


Поиск:
Визначте обов'язки логопеда логопедичних пунктів. Та умови призначення на посаду логопеда
 

Посадові обов’язки вчителя-логопеда дошкільного логопедичного пункту:

1. Попереджає виникнення мовленнєвих порушень у дітей-дошкільного віку.

2. Діагностує мовленнєвий розвитку дошкільників старших груп ДНЗ, виявлення серед них тих, хто потребує логопедичної допомоги, оцінює їх мовленнєву готовності до шкільного навчання, зокрема до вивчення предметів мовного циклу.

3. Корегує звуковимову вихованців ДНЗ, зарахованих на дошкільний логопедичний пункт.

4.Взаємодіє з педагогами ДНЗ з питань засвоєння дітьми програмових мовленнєвих норм, що відповідають даній віковій групі;надає консультативну допомогу вихователям ДНЗ.

5. Пропагує логопедичні знання серед педагогічних працівників ДНЗ і батьків, надає відповідні рекомендації щодо створення необхідного мовленнєвого середовища та закріплення набутих мовленнєвих навичок.

6. Здійснює зв’язок з учителями-логопедами інших дошкільних логопедичних пунктів та закладів освіти, дитячих поліклінік, психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК).

7. Систематично підвищує власний професійний рівень, бере участь в роботі методичного об’єднання вчителів-логопедів дошкільних логопедичних пунктів, постійно діючого семінару-практикуму, фахових майстер-класах.

8. Веде документацію, яка відповідає номенклатурі справ вчителя-логопеда дошкільного логопедичного пункту.

Обовязки логопеда на шкільному логопункті:

а) проводить заняття з які навчаються по виправленню різних порушень усної і писемної мови. В ході занять здійснюється робота з попередження і подолання неуспішності з рідної мови, зумовленої первинним мовним порушенням;

б) здійснює взаємодію з вчителями з питань освоєння які навчаються загальноосвітніх програм (особливо з рідної мови);

в) підтримує зв'язок з дошкільними освітніми установами, зі спеціальними (корекційними) освітніми установами для учнів, вихованців з відхиленнями у розвитку, логопедами та лікарями спеціалістами дитячих поліклінік і психолого-медико-педагогічних комісій;

г) бере участь у роботі методичних об'єднань учителів-логопедів;

д) представляє керівнику навчального закладу щорічний звіт про кількість учнів, що мають порушення в розвитку усній і письмовій промови, у загальноосвітньому закладі і результатах навчання на логопедичному пункті за формою

Кваліфікаційні вимоги

2.1. Учителем-логопедом призначається особа, яка має вищу дефектологічну освіту, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами навчально-корекційного процесу, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями.

2.2. Учитель-логопед повинен:

- володіти знаннями в обсязі вищої спеціальної освіти зі спеціальності "Дефектологія та логопедія" для успішного вирішення корекційно-педагогічних завдань;

- знати цілі, принципи, зміст корекційного навчання та виховання дітей із мовленнєвим недорозвитком;

- володіти сучасними методиками усунення мовленнєвих вад, враховуючи анатомо-фізіологічні та клінічні ознаки порушень;

- знати програмові методичні документи, дидактичні матеріали для роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення;

- враховувати індивідуальні та вікові особливості дітей;

- виконувати нормативні вимоги до оснащення логопедичних кабінетів;

- знайомитись із сучасними досягненнями психолого-педагогічної, дефектологічної, логопедичної науки та практики;

- вільно володіти державною мовою відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

2.3. Учитель-логопед повинен ефективно використовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

2.4. Учитель-логопед повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства.

2.5. Вчитель-логопед має володіти культурою спілкування, його формами, засобами.

 

10. Документація логопеда логопедичного пункту:

1.Список дітей з мовленнєвими порушеннями,який подає в орган держ управління освітою, у підпорядкуванні якого перебуває лого пункт.

2. Заповнює мовленнєву картку, де занотовані відомості про дітей зарахованих на лого пункт.

3. Разом з директором складає графік логокорекційної роботи.

4.Річний перспективний план, що має бути затверджений начальником районного(міського) державного відділу освіти.

5. Журнал обліку відвідування, де окремо занотовується присутність дітей на індивідуальних та групових логокорекц заняттях.

6. Журнал обліку консультацій, що надаються батькам дітей з мовленнєвими порушеннями.

7.Наприкінці здійснюється щорічний звіт про роботу у районний (міський) держ орган управління освітою.

8. Перелік обладнання свого лого кабінету.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 954 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

804 - | 639 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.021 с.