Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќайпрост≥ш≥ навантажувально-розвантажувальн≥ механ≥зми (пристроњ).
ѕо признаку робочого органу найпрост≥ш≥ механ≥зми ≥ пристроњ под≥л€ютьс€ на ручн≥ ≥ так≥, що мають силовий прив≥д (двигун).

ƒамо характеристику пристро€м, наведеним на рис.11.7, а також де€ким ≥ншим найпрост≥шим Ќ–«.

 

 

–ис. 11.7. Ќайпрост≥ш≥ вантажоп≥дйомн≥ пристроњ з ручним приводом.

а Ц рейковий домкрат; б Ц гвинтовий домкрат; в Ц пол≥спаст; г Ц г≥дравл≥чний домкрат; д Ц леб≥дка; 1 Ц рейка; 2 Ц корпус; 3,12 Ц руко€тка; 4 Ц гвинт; 5 Ц поршень; 6,8 Ц в≥дпов≥дно нерухома ≥ рухома обойма з гаками ≥ роликами; 7,13 Ц канат; 9 Ц барабан; 10 Ц передаточний механ≥зм; 11 Ц опора.

 

ѕол≥спаст Ц €вл€Ї собою систему рухомих ≥ нерухомих блок≥в, що огинаютьс€ гнучким Їдиним канатом (ланцюгом ≥ т.п.). ѕол≥спасти Ї складовою частиною вс≥х механ≥зм≥в, що мають тросову систему, њх використовують дл€ п≥дйому ≥ перем≥щенн€ вантаж≥в. ¬ основ≥ роботи пол≥спаста лежить правило механ≥ки, €ке говорить про те, що за виграш у сил≥ приходитьс€ платити програшем в перем≥щенн≥.

ќсновною характеристикою пол≥спаста Ї кратн≥сть Ц передаточне число, €ке характеризуЇ виграш в сил≥ або швидкост≥.

ѕол≥спасти розр≥зн€ють силов≥ ≥ швидк≥сн≥.

ѕо виконанню розр≥зн€ють одинарн≥ ≥ здвоЇн≥ пол≥спасти.

ƒомкрати Ц прост≥ п≥дйомн≥ механ≥зми з жорстким висувним органом, що використовуЇтьс€ дл€ п≥дйому або перем≥щенн€ вантажу на в≥дстань не б≥льше 1 м. ƒомкрати використовуютьс€ на буд≥вельно-монтажних ≥ ремонтних роботах, наприклад при зам≥н≥ кол≥с на автомоб≥л€х ≥ ≥нш≥й моб≥льн≥й техн≥ц≥. ¬антажоп≥дйомн≥сть домкрат≥в дос€гаЇ 500 т, швидк≥сть п≥дйому вантажу 10Е100 мм/хв., власна вага 1Е150кг.

ќсновними перевагами домкрат≥в Ї:

Ц простота ≥ компактн≥сть конструкц≥њ;

Ц можлив≥сть роботи без поштовх≥в ≥ удар≥в;

Ц можлив≥сть точноњ зупинки вантажу, що перем≥щуЇтьс€ ≥ т.п.

ƒомкрати под≥л€ютьс€ на рейков≥, гвинтов≥ ≥ г≥дравл≥чн≥, характеристика €ких показана в таблиц≥ 11.2.

“аблиц€ 11.2

ќсновн≥ характеристики домкрат≥в

ƒомкрат ¬антажоп≥дйомн≥сть, т ¬исота п≥дйому, мм ¬ласна вага, кг   ƒ домкрата
√винтовий 1, 3, 5, 10, 20, 25 ƒо 0,35 1,7Е60 кг 0,3Е0,4
–ейковий 1, 3, 5, 6 ƒо 0,38 1,0Е7,0 кг 0,75Е0,85
√≥дравл≥чний 3Е200 ƒо 0,40 3Е80 кг 0,75Е0,8

 

–учн≥ леб≥дки Ц найпрост≥ш≥ вантажоп≥дйомн≥ машини, що перетворюють обертовий рух вала поступальний рух гнучкого органу (канату, троса), що використовуЇтьс€ дл€ п≥дйому ≥ перем≥щенн€ вантаж≥в (рис. 11.8).

 

–ис. 11.8. Ћеб≥дка однобарабанна з ручним приводом

1 Ц станина; 2 Ц барабан; 3 Ц зн≥мна руко€тка; 4 Ц автоматичн≥ гвинтов≥ вантажоупорн≥ гальма; 5 Ц блок шестерень; 6 Ц зубчаст≥ шестерн≥.

ќсновними параметрами леб≥док Ї:

Ц т€гове зусилл€;

Ц канатоЇмн≥сть барабану;

Ц швидк≥сть роботи;

Ц вага.

Ћеб≥дки використовуютьс€ €к самост≥йний п≥дйомний механ≥зм або €к складова частина складних вантажоп≥дйомних механ≥зм≥в ≥ машин.

ѕо виду робочого органу леб≥дки розд≥л€ють на барабанн≥ ≥ важ≥льн≥. Ѕарабани бувають гладкими ≥ нар≥зними по гвинтов≥й л≥н≥њ.

«а ознаками леб≥дки д≥л€ть на:

Ц вантажоп≥дйомн≥ Ц дл€ п≥дйому вантажу;

Ц т€гов≥ Ц дл€ перем≥щенн€ вантажу;

Ц поворотн≥ Ц дл€ обертанн€ окремих частин машин ≥ механ≥зм≥в.

ѕо способу установки Ц д≥л€тьс€ на рухом≥ ≥ стац≥онарн≥.

–учн≥ тал≥ Ц компактн≥ п≥дв≥сн≥ вантажоп≥дйомн≥ пристроњ, змонтован≥ в одному корпус≥ з леб≥дкою. ¬они використовуютьс€ дл€ механ≥зац≥њ навантажувально-розвантажувальних, транспортних ≥ складських роб≥т з тарно-пакувальними ≥ штучними вантажами (рис.11.9).

–ис. 11.9. “ал≥ ручн≥.

а Ц п≥дв≥сна; б Ц балочна; 1 Ц корпус; 2 Ц гакова п≥дв≥ска; 3 Ц т€говий ланцюг; 4 Ц в≥зок; 5 Ц барабан.

ѕо виду гнучкого елементу тал≥ д≥л€тьс€ на ланцюгов≥ ≥ канатн≥.

ѕо способу установки Ц на стац≥онарн≥ ≥ рухом≥.

ѕо виду передаточного механ≥зму Ц на шестеренчаст≥ ≥ червТ€чн≥.

–учн≥ в≥зки Ц використовують дл€ навантаженн€-розвантаженн€ ≥ перем≥щенн€ на невелику в≥дстань тарно-пакувальних ≥ штучних вантаж≥в. ¬ залежност≥ в≥д призначенн€ ≥ умов роботи конструктивн≥ схеми в≥зк≥в дуже р≥зноман≥тн≥ (рис. 11.10).

–ис. 11.10. ¬озики ручн≥ вантажн≥ двохколесн≥ (а-г) ≥ спец≥альн≥ (д-е)

а-  √250ƒ; б Ц  √300; в Ц  √200 (з в≥дкидною полкою); г Ц  √Ѕ1 (дл€ транспортуванн€ газового балона); д Ц  —150 (сходова); е Ц  Ѕ350 (дл€ бочок)

ѕо облаштуванню ходовоњ частини в≥зки бувають одно-, двох-, трьох- ≥ чотирьохкол≥сн≥.

ѕо транспортуючому пристрою, дл€ полегшенн€ роботи з тарно-штучними ≥ штучними вантажами, в≥зки под≥л€ютьс€ на:

Ц з платформою, що не регулюЇтьс€ по висот≥;

Ц з платформою, що регулюЇтьс€ по висот≥;

Ц вилков≥, що регулюютьс€ по висот≥;

Ц вилков≥, що не регулюютьс€ по висот≥;

Ц з крановою стр≥лою;

Ц з кантувальником дл€ бочок.

ƒл€ полегшенн€ роботи з тарно-пакувальними ≥ штучними вантажами, що сформован≥ в пакети на п≥ддонах, використовують ручн≥ вилков≥ в≥зки з г≥дравл≥чним п≥дйомом вил Ц транспалети, що називаютьс€ роклами (в≥д назви ф≥нськоњ ф≥рми ДRoclaФ) рис.11.11.

–учн≥ вилков≥ г≥дравл≥чн≥ в≥зки ≥з-за своЇњ дешевизни, маневреност≥ ≥ простоти в користуванн≥ Ц Ї найб≥льш розповсюдженим засобом механ≥зац≥њ на складах. ¬антажоп≥дйомн≥сть в≥зка складаЇ близько 2 т, висота п≥дйому вил Ц 115 мм, вага в спор€дженому стан≥ Ц до 80 кг.

≈лектричн≥ леб≥дки Ц це пристроњ в ц≥лому под≥бн≥ ручним, т≥льки мають електродвигун дл€ приводу робочого валу.

≈лектричн≥ тал≥ Ц один ≥з найб≥льш розповсюджених п≥дйомник≥в. ѓх широке використанн€ обумовлене компактн≥стю конструкц≥њ, зручн≥стю ≥ безпекою експлуатац≥њ, над≥йн≥стю ≥ довгов≥чн≥стю, невеликою вагою по в≥дношенню до вантажоп≥дйомност≥.

–учн≥ вилков≥ г≥дравл≥чн≥ в≥зки ≥з-за своЇњ дешевизни, маневреност≥ ≥ простоти в користуванн≥ Ц Ї найб≥льш розповсюдженим засобом механ≥зац≥њ на складах. ¬антажоп≥дйомн≥сть в≥зка складаЇ близько 2 т, висота п≥дйому вил Ц 115 мм, вага в спор€дженому стан≥ Ц до 80 кг.

≈лектричн≥ леб≥дки Ц це пристроњ в ц≥лому под≥бн≥ ручним, т≥льки мають електродвигун дл€ приводу робочого валу.

 

–ис. 11.11. –учний вилковий в≥зок.

а Ц загальний вигл€д; б Ц конструктивна схема; 1 Ц г≥дро штовхач; 2 Ц опорний кронштейн; 3 Ц √-под≥бний важ≥ль; 4 Ц вилкова платформа; 5 Ц шток; 6 Ц некероване колесо; 7 Ц важ≥ль; 8 Ц кероване колесо; 9 Ц опорна муфта; 10 Ц дишло важ≥л€ насоса.

 

≈лектричн≥ тал≥ Ц один ≥з найб≥льш розповсюджених п≥дйомник≥в. ѓх широке використанн€ обумовлене компактн≥стю конструкц≥њ, зручн≥стю ≥ безпекою експлуатац≥њ, над≥йн≥стю ≥ довгов≥чн≥стю, невеликою вагою по в≥дношенню до вантажоп≥дйомност≥.

ѕо способу установки електротал≥ под≥л€ютьс€ на:

Ц стац≥онарн≥ Ц використовуютьс€ €к самост≥йн≥ леб≥дки, так ≥ в €кост≥ механ≥зм≥в п≥дйому кранового вантажного в≥зка, кран≥в-штабелер≥в ≥ л≥фт≥в;

Ц рухом≥ Ц п≥дв≥шуютьс€ до приводних або неприводних в≥зк≥в монорельсових транспортних засоб≥в ≥ кран≥в.

ѕневматичн≥ тал≥ Ц привод€тьс€ в д≥ю з допомогою стиснутого пов≥тр€ ≥ використовуютьс€ в пожежонебезпечних ≥ вибухонебезпечних виробництвах.

ћонорельсов≥ в≥зки призначен≥ дл€ п≥дйому ≥ горизонтального перем≥щенн€ по п≥дв≥сн≥й балц≥ двотаврового перер≥зу сипучих ≥ штучних вантаж≥в.  омплектуютьс€ тал€ми з крюковими ≥ грейферними захватами вантажоп≥дйомн≥стю 3Е10 т. ¬икористанн€ монорельсових в≥зк≥в зб≥льшуЇ робочу зону д≥њ талей, що змонтован≥ разом з ними.

Ћекц≥€ 12.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1976 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1355 - | 1282 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.