Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕрилади не можна розбирати та розгвинчувати. 4 страница
Ћабораторна робота є 4

“ема

¬изначенн€ питомого опору пров≥дника

2 ћета ≥ завданн€

2.1 ќзнайомитис€ з одним ≥з метод≥в визначенн€ питомого опору пров≥дник≥в.

2.2 Ќавчитис€ складати електричн≥ схеми та користуватис€ амперметром ≥ вольтметром.

3 ≤нформац≥йне забезпеченн€

3.1 Ћ. —. ∆данов, √. Ћ. ∆данов. ‘≥зика (ІІ 16.6 Ц 16.9).

4 “ехн≥чне забезпеченн€

4.1 –еостат; амперметр; вольтметр; джерело живленн€; вимикач; м≥крометр або штангенциркуль; вим≥рювальна л≥н≥йка; зТЇднувальн≥ пров≥дники.


Ќе починати виконувати роботу, €кщо в ≥нструкц≥њ що-небудь залишилось незрозум≥лим.

ƒуже обережно поводитис€ з приладами, запоб≥гати њх пад≥нню.

ѕри монтуванн≥ електричноњ схеми заборон€Їтьс€ користуватис€ пров≥дниками з пошкодженою ≥зол€ц≥Їю та з в≥дсутн≥ми клемами.

ѕри зТЇднанн≥ амперметру ≥ вольтметру звернути увагу на пол€рн≥сть п≥дключенн€ до джерела струму.

¬микати коло можна т≥льки п≥сл€ обов'€зковоњ перев≥рки монтажу викладачем.

«аборон€Їтьс€ п≥д час експерименту торкатись до оголених частин електричного кола, особливо до металевих частин реостат≥в.

ѕри надм≥рному нагр≥ванн≥ окремих частин електричного кола або при по€в≥ запаху чи диму негайно вимкнути джерело струму та допов≥сти викладачев≥.

5 “еоретичн≥ в≥домост≥

ќп≥р електричному струму - це ф≥зична властив≥сть ус≥х матер≥ал≥в, що залежить в≥д природи тоњ чи ≥ншоњ речовини. ÷€ властив≥сть характеризуЇтьс€ ф≥зичною величиною, €ка називаЇтьс€ питомим опором rе. ¬раховуючи, що д≥електрики практично не провод€ть електричного струму, цю величину застосовують дл€ характеристики електропров≥дних властивостей пров≥дникових матер≥ал≥в.

ѕитомим опором називають величину, €ка чисельно дор≥внюЇ опору пров≥дника завдовжки 1 м ≥ площею поперечного перер≥зу 1 м2. “од≥ оп≥р R того чи ≥ншого пров≥дника при незм≥нн≥й температур≥ пр€мо пропорц≥йний довжин≥ пров≥дника l ≥ обернено пропорц≥йний площ≥ поперечного перер≥зу ј: (1), зв≥дки питомий оп≥р: (2).

ќп≥р пров≥дника можна визначити за законом ќма дл€ д≥л€нки кола: (3), де

U - напруга на досл≥дному зразку; I - сила струму, що йде через зразок.

ѕлощу поперечного перер≥зу пров≥дника цил≥ндричноњ форми можна знайти за формулою: (4). ќск≥льки в робот≥ досл≥дним зразком €вл€Їтьс€ реостат R1, довжину його високоомного дроту l, включеного в електричне коло, тобто довжину дроту в≥д клеми  1 до повзунка ѕ (робоча зона, див. рисунок 4.1), можна визначити помноживши довжину одного витка l1 на њх к≥льк≥сть N в робоч≥й зон≥ реостату: (5).

ƒовжина одного витка: (6), де D - д≥аметр реостата (витка), €кий визначаЇтьс€ за допомогою штангенциркул€.

 ≥льк≥сть витк≥в N можна обчислити наступним чином. ¬изначити за допомогою штангенциркул€ д≥аметр d проводу реостата ≥ довжину робочоњ зони L. ѕот≥м, под≥ливши довжину робочоњ зони на д≥аметр проводу, одержимо к≥льк≥сть витк≥в: (7).

« урахуванн€м вище наведеного, розрахункова формула (2) набуваЇ вигл€ду:

(8).

¬иконанн€ роботи

6.1 ѕроведенн€ досл≥ду

6.1.1 «а допомогою наданого штангенциркул€ або м≥крометра вим≥р€ти д≥аметр дроту d ≥ д≥аметр витка D реостата R1.

6.1.2 —класти електричне коло за схемою (див. рисунок 4.1), сл≥дкуючи за пол€рн≥стю п≥дключенн€ амперметра P2 ≥ вольтметра P1 в≥дносно джерела струму1.

6.1.3 ¬становити повзунок реостата R1 на максимальне значенн€ опору ≥ надати складену схему на перев≥рку викладачу.

6.1.4 ”в≥мкнути джерело1 ≥ замкнути вимикач S1.

6.1.5 «м≥нюючи положенн€ повзунка реостата R1, обрати три значенн€ сили струму, не б≥льших 1 ј (щоб запоб≥гти перевантаженню джерела струму).

6.1.6 ” кожному з положень повзунка реостата R1 вим≥р€ти довжину L робочоњ зони реостата, вв≥мкненого в коло.

6.1.7 ” кожному з положень повзунка реостата R1 вим≥р€ти за наданими амперметром P2 ≥ вольтметром P1 значенн€ сили струму I ≥ напруги U.

6.1.8 ¬с≥ отриман≥ дан≥ занести до таблиц≥ 1.

6.2 ќпрацюванн€ результат≥в досл≥ду

6.2.1 «а даними таблиц≥ 1 розрахувати питомий оп≥р високоомного пров≥дника зг≥дно формули (8).

6.2.2 –озрахувати середнЇ значенн€ питомого опору r е сер, абсолютн≥ Dr е ≥ в≥дносну d похибки.

6.2.3 ѕор≥вн€ти знайдене середнЇ значенн€ питомого опору r е сер з≥ значенн€м питомого опору r е д, вз€тим з дов≥дника, ≥ обчислити в≥дносну похибку d д:

.

6.2.4 ¬с≥ результати обчислень занести до таблиц≥ 1 ≥ зробити висновок.

“аблиц€ 1. –езультати досл≥ду

є досл≥ду d ´10, м D, м L, м I, ј U, ¬ r е ´10, ќм×м Dr е ´10, ќм×м d, % r е д ´10, ќм×м d д, %
1                    
2          
3          
—ер. Í Í Í Í Í     Í Í Í

6.2.5 ќстаточний результат: r е =

¬исновок

 

 

 

 

 онтрольн≥ запитанн€

1. –озкрити ф≥зичний зм≥ст активного опору пров≥дника.

2. ўо називаЇтьс€ питомим опором ≥ в €ких одиниц€х його вим≥рюють?

3. ¬ чому пол€гаЇ закон ќма дл€ д≥л€нки ≥ дл€ повного кола?

4. як залежить оп≥р пров≥дника в≥д температури?

8 ћ≥сце дл€ розрахунк≥в

                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 327 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1466 - | 1393 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.023 с.