Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕрилади не можна розбирати та розгвинчувати. 3 страница
Ћабораторна робота є 3

“ема

¬изначенн€ в≥дносноњ вологост≥ пов≥тр€

2 ћета ≥ завданн€

2.1 ќзнайомитис€ з р≥зними методами визначенн€ вологост≥ пов≥тр€.

2.2 Ќавчитис€ визначати абсолютну ≥ в≥дносну волог≥сть пов≥тр€.

3 ≤нформац≥йне забезпеченн€

3.1 Ћ. —. ∆данов, √. Ћ. ∆данов. ‘≥зика (ІІ 8.8; 8.9; 9.1 Ц 9.3).

3.2  урс лекц≥й ≥з загальноњ ф≥зики (с. 57 Ц 60; ƒодатки: табл. є11, с. 251).

4 “ехн≥чне забезпеченн€

4.1 √≥грометр; термометр; насос; психрометр; летюча р≥дина; термобарог≥грометр.

ѕри виконанн≥ роботи треба обережно поводитис€ з наданим обладнанн€м. «аборон€Їтьс€ позичати будь Ц €к≥ прилади у ≥нших робочих груп, щоб запоб≥гти њх пад≥нню та травмуванню розбитим склом. ѕри робот≥ з летючою речовиною треба обовТ€зково пров≥трювати прим≥щенн€.

5 “еоретичн≥ в≥домост≥

Ќа€вн≥сть вод€ноњ пари в пов≥тр≥ визначаЇтьс€ абсолютною та в≥дносною волог≥стю.

“иск – або густина r вод€ноњ пари, €ка Ї в пов≥тр≥ при дан≥й температур≥, називаЇтьс€ абсолютною волог≥стю пов≥тр€ ≥ вим≥рюЇтьс€ в одиниц€х тиску (Ќ×м-2) або в одиниц€х густини (кг×м-3).

¬ багатьох природних та техн≥чних процесах дуже важливо знати, в €к≥й м≥р≥ пара, що Ї в пов≥тр≥, близька до насиченн€. ÷ей стан характеризуЇ ф≥зична величина, €ка називаЇтьс€ в≥дносною волог≥стю. ¬она виражаЇтьс€ в≥дношенн€м тиску – або густини r пари, що м≥ститьс€ в пов≥тр≥, до тиску –н або густини rн пари, €ка насичуЇ пов≥тр€ при дан≥й температур≥.

¬≥дносну волог≥сть виражають у в≥дсотках: , або . (1)

ќдним з метод≥в визначенн€ в≥дносноњ вологост≥ пов≥тр€ Ї метод, що пол€гаЇ у знаходженн≥ точки роси tp за г≥грометром, а пот≥м визначенн≥ за таблицею абсолютноњ вологост≥ пов≥тр€.

ѕару, що знаходитьс€ в пов≥тр≥ ≥ не насичуЇ його, можна шл€хом зниженн€ температури перевести в стан насиченн€. ќзнакою насиченн€ пари Ї њњ конденсац≥€ Ц утворенн€ крапельок води на центрах конденсац≥њ (роса, туман). “емпература, при €к≥й вод€на пара, що Ї в пов≥тр≥, стаЇ насиченою, називаЇтьс€ точкою роси tр.

¬ першому досл≥д≥ за допомогою г≥грометра (див. рисунок 3.1 а)) визначають температуру, при €к≥й пара, що м≥ститьс€ в пов≥тр≥, стаЇ насиченою.

“очку роси визначають в такий спос≥б.  амеру г≥грометра (1) заповнюють летучою р≥диною ≥ вставл€ють в нењ термометр. ƒал≥ кр≥зь камеру продувають пов≥тр€ за допомогою груш≥ чи насосу дл€ б≥льш ≥нтенсивного випаровуванн€. ѕри цьому температура в камер≥ суттЇво знижуЇтьс€ ≥ доводитьс€ до того значенн€, при €кому навколишнЇ пов≥тр€ за ц≥Їњ температури стаЇ насиченим вод€ними парами ≥ на дзеркальн≥й поверхн≥ камери випадаЇ роса, що означаЇ, що дана температура Ї точкою роси tр.

÷е добре видно, €кщо дзеркальну поверхню камери, що помутн≥шала, пор≥вн€ти ≥з дзеркальним к≥льцем (2), розташованим навколо камери.  ористуючись таблицею Ђ“иск насичених пар≥в та њх густина при р≥зних температурахї, визначають абсолютну волог≥сть – ≥ r. ѕот≥м за формулами (1) ≥ (2) розраховують в≥дносну волог≥сть пов≥тр€ та њњ середнЇ значенн€.

≤ншим способом визначенн€ в≥дносноњ вологост≥ пов≥тр€ Ї метод, заснований на використанн≥ приладу, що називаЇтьс€ психрометром (див. рисунок 3.1 б)). ¬≥н складаЇтьс€ з двох однакових термометр≥в - сухого ≥ вологого, тобто один з них знаходитьс€ просто у пов≥тр≥, а ≥нший обгорнутий кап≥л€рним матер≥алом, змоченим у воду.

ќчевидно, що покази вологого термометру будуть меншими, н≥ж сухого, оск≥льки при випаровуванн≥ в≥дбуваЇтьс€ зниженн€ температури. –≥зниц€ температур буде тим б≥льшою, чим менша буде волог≥сть пов≥тр€. ÷е по€снюЇтьс€ тим, що при менш≥й вологост≥ випаровуванн€ в≥дбуваЇтьс€ ≥нтенсивн≥ше ≥ температура вологого термометру буде меншою. “аким чином можна простежити залежн≥сть м≥ж р≥зницею температур за показами психрометру ≥ волог≥стю пов≥тр€, €ка надаЇтьс€ у так зван≥й психрометричн≥й таблиц≥.

¬ другому досл≥д≥, визначивши покази температур сухого tс ≥ вологого tв термометр≥в, обчислюЇтьс€ р≥зниц€ њх значень: (2), ≥ за психрометричною таблицею знаходитьс€ значенн€ в≥дносноњ вологост≥ пов≥тр€.

¬изначити в≥дносну волог≥сть пов≥тр€ можна також за допомогою побутового термобарог≥грометра. ƒ≥€ цього г≥грометра заснована на властивост≥ к≥нського волосс€ зм≥нювати свою довжину в залежност≥ в≥д вологост≥ пов≥тр€. ƒо волосс€ за допомогою спец≥ального механ≥зму приЇднуЇтьс€ стр≥лка г≥грометра, €ка за градуйованою шкалою показуЇ в≥дносну волог≥сть.

¬ третьому досл≥д≥ треба лише зн€ти покази в≥дносноњ вологост≥ за побутовим термобарог≥грометром.

¬иконанн€ роботи

6.1 ѕроведенн€ досл≥ду є 1 (робота з г≥грометром)

6.1.1 Ќаданим термометром визначити температуру навколишнього середовища t.

6.1.2  амеру г≥грометра наполовину заповнити летючою р≥диною.

6.1.3 ѕоставити термометр до камери г≥грометра.

6.1.4 ѕродуваючи пов≥тр€ через г≥грометр за допомогою насосу, знизити температуру в камер≥ до по€ви роси на дзеркальн≥й поверхн≥ (1) камери (див. рисунок 3.1 а)).

6.1.5 ¬изначити температуру tр1 в момент по€ви роси на поверхн≥ камери.

6.1.6 ѕрипинити продуванн€ пов≥тр€ ≥ визначити температуру tр 2, при €к≥й роса зникаЇ при п≥двищенн≥ температури в камер≥ г≥грометра.

6.1.7 ƒосл≥д повторити трич≥.

6.1.8 «а таблицею Ђ“иск насичених пар≥в та њх густина при р≥зних температурахї визначити густину r ≥ тиск P при середньому значенн≥ точки роси та r н ≥ Pн насиченоњ пари при к≥мнатн≥й температур≥.

6.1.9 ¬с≥ отриман≥ дан≥ округлити до ц≥лоњ частини ≥ занести до таблиц≥ 1.

6.2 ќпрацюванн€ результат≥в досл≥ду є 1

6.2.5 «а даними таблиц≥ 1 розрахувати середнЇ значенн€ точки роси tр сер.

6.2.6 –озрахувати в≥дносну волог≥сть пов≥тр€ jr ≥ j за значенн€м густини ≥ тиску вод€ноњ пари за формулою (1).

6.2.7 ќбчислити середнЇ значенн€ в≥дносноњ вологост≥ пов≥тр€ у першому досл≥д≥.

6.2.8 –езультати обчислень округлити до ц≥лоњ частини ≥ занести до таблиц≥ 1.

“аблиц€ 1. –езультати досл≥ду є 1

є вим≥ру t, ∞C tр 1, ∞C tр 2, ∞C tр сер, ∞C r´10, кг×м-3 P ´10, ѕа r н ´10, кг×м-3 Pн ´10, ѕа j1r, % j1 , % j1 сер , %
1                      
2          
—ер. Í Í Í Í     Í Í Í Í Í

6.3 ѕроведенн€ досл≥ду є 2 (робота з психрометром)

6.3.5 ¬изначити температуру tс сухого термометра (див. рисунок 3.1 б)).

6.3.6 ¬изначити температуру tв вологого термометра.

6.3.7 ¬с≥ отриман≥ дан≥ занести до таблиц≥ 2.

6.4 ќпрацюванн€ результат≥в досл≥ду є 2

6.4.5 ќбчислити р≥зницю показ≥в сухого ≥ вологого термометр≥в за формулою (2).

6.4.6 визначити в≥дносну волог≥сть j2 за психрометричною таблицею (див. п. 3.2).

6.4.7 ¬с≥ результати обчислень занести до таблиц≥ 2.

“аблиц€ 2. –езультати досл≥ду є 2

tс, ∞— tв,∞— D t, ∞— j2, %
       

6.5 ѕроведенн€ досл≥ду є 3 (робота з термобарог≥грометром)

6.5.5 ¬изначити за шкалою побутового термобарог≥грометру в≥дносну волог≥сть:

j 3 =

6.6 ќпрацюванн€ вс≥х досл≥д≥в

6.6.5 «найти середнЇ значенн€ в≥дносноњ вологост≥ ус≥х досл≥д≥в: j сер =

6.6.6 –озрахувати абсолютн≥ ≥ в≥дносну похибки ≥ зробити висновок:

Dj1=; Dj2 =; Dj3 =; Dj сер =; d =

6.6.7 ќстаточний результат: j =

¬исновок

 

 

 

 

 

 онтрольн≥ запитанн€

1. ўо називаЇтьс€ фазою речовини?

2. ¬ластивост≥ насиченоњ пари.

3. ўо таке волог≥сть пов≥тр€? ‘ормула визначенн€ в≥дносноњ вологост≥ пов≥тр€.

4. ўо таке точка роси?

 

8 ћ≥сце дл€ розрахунк≥в

                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 362 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1314 - | 1349 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.034 с.