Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕрилади не можна розбирати та розгвинчувати. 2 страница
Ќа п≥дстав≥ отриманих даних виконуЇтьс€ граф≥чне кресленн€ залежност≥ тиску в≥д обТЇму газу в досл≥джуван≥й трубц≥, тобто будуЇтьс€ так звана PV- д≥аграма.

ѕ≥сл€ виконанн€ вс≥х вим≥р≥в, розрахунк≥в ≥ креслень треба зробити висновок, €кий €вл€Їтьс€ коротким п≥дсумком проведеного досл≥ду, даЇ тлумаченн€ отриманих даних ≥ законом≥рностей та п≥дтверджуЇ справедлив≥сть закону, що розгл€давс€.

¬иконанн€ роботи

6.1 ѕроведенн€ досл≥д≥в

6.1.1. ¬им≥рити д≥аметр d наданоњ трубки.

6.1.2. ¬им≥рити довжину трубки l1 в≥д њњ закритого к≥нц€ до в≥дкритого, тобто довжину стовпчика пов≥тр€ (див. рисунок 2.1 а)).

6.1.3. «робити вим≥р атмосферного тиску P 1 наданим барометром.

6.1.4. ƒл€ зм≥ни обТЇму ≥ тиску пов≥тр€ в трубц≥ занурити њњ у мензурку з водою в≥дкритим к≥нцем вниз приблизно на 1 / 4 вс≥Їњ глибини (див. рисунок 2.1 б)).

6.1.5. ќдночасно зробити вим≥р глибини зануренн€ H 2 ≥ висоту стовпчика води D h 2, €кий зайшов у трубку.

6.1.6. ƒл€ подальших вим≥рювань занурити трубку ще трич≥ приблизно на 1 / 2, пот≥м на 3 / 4 ≥ на всю глибину мензурки, одночасно вим≥рюючи глибини занурень H 3, H 4 та H 5 ≥ висоти стовпчик≥в води D h 3, D h 4 та D h 5, €к≥ зайшли у трубку.

6.1.7. ¬с≥ отриман≥ дан≥ занести до таблиц≥ 1.

6.2. ќпрацюванн€ результат≥в

6.2.1. «а даними таблиц≥ 1 розрахувати значенн€ площ≥ A перер≥зу трубки зг≥дно формули (2).

6.2.2. ќбчислити висоти стовпчик≥в пов≥тр€ l2, l3 за формулою (5)

6.2.3. –озрахувати значенн€ обТЇм≥в пов≥тр€ у трубц≥ V 1, V 2, V 3 за формулою (4)

6.2.4. ќбчислити висоти вод€них стовпчик≥в h 2, h 3, h 4, h 5, €к≥ додатково тиснуть на газ у трубц≥, за формулою (7).

6.2.5. –озрахувати тиски пов≥тр€ P 2, P 3 всередин≥ трубки за формулою (6)

6.2.6. ќбчислити коеф≥ц≥Їнти — 1, — 2, — 3 за формулою (8)

6.2.7. ¬изначити середнЇ значенн€ коеф≥ц≥Їнта —сер за формулою (9)

6.2.8. ¬изначити абсолютн≥ похибки D—N трьох вим≥рювань зг≥дно формули (10).

6.2.9. ¬изначити середнЇ значенн€ абсолютноњ похибки за формулою (11)

6.2.10. ¬изначити в≥дносну похибку d за формулою (12)

6.2.11. ѕри розрахунках результати обчислень округлити до сотих ≥ занести до таблиц≥ 1 (у закреслен≥ кл≥тинки значенн€ не занос€тьс€).

6.2.12. ѕобудувати граф≥к ≥зотерми на PV-д≥аграм≥ ≥ зробити висновок.

“аблиц€ 1. –езультати досл≥д≥в

є досл≥ду d ´10-3, м A ´10-6, м2 HN, м D hN ´10-3, м l N, м VN ´10-6, м3 hN, м ѕа C D C d, %
      Í Í     Í        
                 
                 
—ер. Í Í Í Í Í Í Í Í     Í

6.2.13. ќстаточний результат: C = Cсер ± Δ—сер; —=

¬исновок

 

 

 

 

 

 онтрольн≥ запитанн€

  1. Ќазв≥ть основн≥ положенн€ ћ “.
  2. ўо таке ≥деальний газ?
  3. „им обумовлюЇтьс€ тиск газу?
  4. «аписати основне р≥вн€нн€ ћ “, що воно повТ€зуЇ?

8 ћ≥сце дл€ розрахунк≥в та креслень

                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                     
                                                                     
                                                                   
                                                                     

 

                                                                   
                                                                 
P ´105 ѕа

                                                                 
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                 
                                                           
V ´10-6 м3

     
                                                                   
                                                                   

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 299 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

2024 - | 1871 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.