Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема: ‘ункц≥ональна анатом≥€ орган≥в дихальноњ системи (ѕов≥троносн≥ шл€хи).
ќснащенн€: “аблиц≥: Ђƒихальна системаї, Ђ ≥стки та хр€щ≥ носуї, Ђѕорожнина носуї, Ђ’р€щ≥ гортан≥ї, ЂЅронх≥альне деревої. —келет людини на п≥дставц≥. “орс людини. ћул€ж≥ гортан≥, бронх≥ального дерева, ленег≥в. ћетодичне забезпеченн€ дл€ студент≥в: ≥нструкц≥њ, атласи, дидактичний матер≥ал (тести, завданн€, ситуац≥йн≥ задач≥, питанн€, Ђн≥м≥ї малюнки).

 онкретн≥ ц≥л≥:

«нати: топограф≥ю, будову та значенн€ пов≥троносних шл€х≥в за анатом≥чними препаратами, мул€жами, атласами, г≥столог≥чними препаратами.

¬м≥ти:

«добути практичн≥ навички:

¾ ум≥ти визначати в≥дд≥ли та топограф≥ю орган≥в диханн€, њхню скелетотоп≥ю;

¾ визначати в≥дд≥ли та топограф≥ю орган≥в дихальноњ системи, проекц≥ю њх на скелет;

¾ складати графолог≥чн≥ структури будови дихальноњ системи та њњ окремих орган≥в;

¾ застосовувати анатом≥чну терм≥нолог≥ю.

’≥д зан€тт€:

«авданн€ є1

ƒайте в≥дпов≥дь на запропонован≥ питанн€ по тем≥

«авданн€ є4

ƒайте назву малюнку. ѕозначте основн≥ анатом≥чн≥ утворенн€ дихальних шл€х≥в. «верн≥ть увагу на перехрест дихального та травного шл€х≥в. —пираючись на теоретичн≥ знанн€ продовж≥ть схематичне зображенн€ дихальних шл€х≥в.

 

«авданн€ є5

ѕозначте, €к≥ органи в≥днос€ть до верхн≥х дихальних шл€х≥в, а €к≥ о нижн≥х (впиш≥ть до таблиц≥ цифри €кими позначен≥ вар≥анти в≥дпов≥дей):

 

¬ерхн≥ дихальн≥ шл€хи Ќижн≥ дихальн≥ шл€хи
     

 

1 носова порожнина; 2 трахе€;

3 головн≥ бронхи; 4 гортань;

5 носоглотка; 6 леген≥.

 

«авданн€ є6

¬каж≥ть к≥стки та хр€щ≥ носа.

 ≥стки: ’р€щ≥:

 

 

«авданн€ є7

«аповн≥ть структурно-лог≥чну схему:

Ќосова порожнина
частини
ходи
раковини
функц≥њ
 

 


«авданн€ є8

ƒайте назву малюнку. ѕозначте основн≥ анатом≥чн≥ утворенн€.

 

«авданн€ є9

Ќазв≥ть анатом≥чн≥ утворенн€ позначен≥ цифрами.

—амост≥йно позначте парн≥ хр€щ≥ гортан≥.

 

«авданн€ є10

Ќазв≥ть мТ€зи гортан≥,

 

«авданн€ є11

¬изначте парн≥ та непарн≥ хр€щ≥ гортан≥ (впиш≥ть до таблиц≥ цифри €кими позначен≥ вар≥анти в≥дпов≥дей):

ѕарн≥ хр€щ≥ Ќепарн≥ хр€щ≥
     

 

1 персневидний; 2 черпакуватий;

3 надгортанник; 4 щитовидний;

5 клиновидний; 6 р≥жковидний.

 

«авданн€

ƒайте назву малюнку. ¬изначте анатом≥чн≥ утворенн€, що позначен≥ цифрами. «Т€суйте принцип розгалуженн€ головних бронх≥в.

 

Ќазв≥ть анатом≥чн≥ утворенн€, що позначен≥ цифрами.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

 

«Т€суйте принцип розгалуженн€ головних бронх≥в.

 

 

Ќазв≥ть бронхи I пор€дку:

Ќазв≥ть бронхи II пор€дку:

Ќазв≥ть бронхи III пор€дку:

«авданн€ є13

–озвТ€ж≥ть ситуац≥йн≥ завданн€. ¬≥дпов≥д≥ запиш≥ть, надаючи анатом≥чне обірунтуванн€.

є1

„ому у пац≥Їнт≥в набр€ки слизовоњ оболонки порожнини носа, €к правило, супроводжуютьс€ активним сльозовид≥ленн€м?

 

 

є2

ƒитина, граючись, вдихнула др≥бну деталь ≥грашки. ¬ €кому бронху б≥льш ≥мов≥рне њњ застр€ганн€? „ерез €к≥ органи необх≥дно л≥карю пройти бронхоскопом, щоб видалити стороннЇ т≥ло?

 

 

є3

ƒо приймального в≥дд≥ленн€ л≥карн≥ поступив пац≥Їнт ≥з колотою раною в д≥л€нц≥ шињ. « рани вид≥л€Їтьс€ кров, що п≥нитьс€, поступово зб≥льшуЇтьс€ дихальна недостатн≥сть. „ерговий х≥рург терм≥ново в≥дправл€Ї хворого до операц≥йноњ задл€ х≥рург≥чного втручанн€ на органах грудноњ порожнини. як≥ органи ≥мов≥рн≥ше ушкоджен≥?

 

є4

«адл€ ≥нтубац≥њ трахењ необх≥дно пропальпувати через з≥в вх≥д до гортан≥. яким анатом≥чним утворенн€м обмежений вх≥д у гортань?

 

 

є5

«апальним процесом у пац≥Їнта зруйнована задн€ ст≥нка трахењ. Ќа €кий орган може перейти запальний процес?

 

 

ѕрим≥тки та оц≥нка викладача

ѕрактичне зан€тт€ є12

ƒата

“ема: ‘ункц≥ональна анатом≥€ орган≥в дихальноњ системи (Ћеген≥)

ќснащенн€: “аблиц≥: Ђƒихальна системаї, ЂЋеген≥ї. —келет людини на п≥дставц≥. “орс людини. ћул€ж ленег≥в. ћетодичне забезпеченн€ дл€ студент≥в: ≥нструкц≥њ, атласи, дидактичний матер≥ал (тести, завданн€, ситуац≥йн≥ задач≥, питанн€, Ђн≥м≥ї малюнки).

 

 онкретн≥ ц≥л≥:

«нати: Ћеген≥: топограф≥€, зовн≥шн€ будова. ¬орота легень. ¬изначати структури, що формують кор≥нь леген≥. „астки, сегменти, часточки. јцинус Ч структурно-функц≥ональна одиниц€ легень. Ќазивати структурн≥ компоненти, що формують альвеол€рне дерево.  ровоносна система легень.

ѕлевра: визначенн€, листки плеври. „астини пар≥Їтальноњ плеври. Ќазивати утвори пар≥Їтальноњ плеври: закутки. ѕлевральна порожнина.

¬м≥ти:

«добути практичн≥ навички:

¾ визначати та демонструвати зовн≥шню ≥ внутр≥шню будову легень;

¾ демонструвати листки плеври та плевральн≥ закутки на таблиц€х ≥ мул€жах;

¾ застосовувати анатом≥чну терм≥нолог≥ю.

’≥д зан€тт€:

«авданн€ є1

ѕродовженн€ роботи над проектом.

«авданн€ є2

ƒайте в≥дпов≥дь на запропонован≥ питанн€.

«авданн€ є3

ƒайте назву малюнку.

Ќазв≥ть анатом≥чн≥ утворенн€ позначен≥ буквами та цифрами.

 

 

«авданн€ є4

ќбер≥ть правильн≥ ознаки €к≥ характеризують л≥ву легеню:

1. коса щ≥лина,

2. горизонтальна щ≥лина

3. ворота легень,

4. основа леген≥,

5. верх≥вка леген≥,

6. серцева вир≥зка,

7. реброва поверхн€,

8. д≥афрагмальна поверхн€,

9. серцевий €зичок,

10. мед≥альна поверхн€.

 

«авданн€ є5

ƒайте назву бронхолегеневим сегментам,

 

ѕроанал≥зувати таблицю Ђћеж≥ легеньї

є з/п ћеж≥ легень ѕравоњ леген≥ Ћ≥воњ леген≥
  ¬ерхн€ межа Ќа 2 Ц 3 см вище ≤ ребра, на 1 Ц 2 см над ключицею Ќа 2 Ц 3 см вище ≤ ребра, на 1 Ц 2 см над ключицею
  ѕередн€ леген€ ѕо пригрудинн≥й л≥н≥њ йде до ”≤ ребра ѕо пригрудинн≥й л≥н≥њ йде до ≤” ребра, утворюЇ серцеву вир≥зку ≥ продовжуЇтьс€ по середньо-ключичн≥й л≥н≥њ до ”≤ ребра
  Ќижн€ межа -по середньоп≥дключич н≥й л≥н≥њ - до ”≤ ребра -по середн≥й пахвов≥й л≥н≥њ - до ”≤≤≤ ребра -по лопатков≥й л≥н≥њ Ц до ’ ребра   ѕо середньо ключичн≥й л≥н≥њ Ц до ”≤ ребра (”≤≤ р€д) по середн≥й пахвов≥й Ц до ”≤≤≤ ребра (≤’ ребра) по лопатков≥й л≥н≥њ ’ ребра  
  «адн€ межа -по прихребетн≥й л≥н≥њ Ц до ’≤ ребра по прихребетн≥й л≥н≥њ до ’≤ ребра

 

—клад≥ть таблицю: Ђѕроекц≥€ нижнього краю легень на грудну кл≥ткуї

”мовна л≥н≥€ ћежа справа ћежа зл≥ва
1. середньоключична    
2. передн€ пахвова    
3. лопаткова    
4. прихребетна    

 

 

«авданн€ є6

«аповн≥ть таблицю Ђѕроекц≥€ плеври на грудну кл≥ткуї

Ћ≥н≥€ —права «л≥ва
—ередньоключична    
ѕередн€ пахвинна    
—ередн€ пахвинна    
«адн€ пахвинна    
Ћопаткова    

«авданн€ є7

–озвТ€ж≥ть ситуац≥йн≥ завданн€. ¬≥дпов≥д≥ запиш≥ть, надаючи анатом≥чне обірунтуванн€.

є1

” пац≥Їнта ви€влений плеврит (запаленн€ плеври), що супроводжуЇтьс€ вид≥ленн€м ексудату у плевральну порожнину. ¬ €кому закутку плеври у першу чергу буде накопичуватис€ р≥дина?

 

є2

–озмежуванн€ леген≥ на частини в≥дбуваЇтьс€ за допомогою щ≥лин. Ќа €ку щ≥лину сл≥д ор≥Їнтуватис€ х≥рургу за умови оперативного втручанн€ на нижн≥й частин≥ правоњ леген≥?

 

ѕрим≥тки та оц≥нка викладача

 

ѕрактичне зан€тт€ є12

ƒата

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1715 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1638 - | 1500 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.05 с.