Лекции.Орг


Поиск:
Методи визначення показників щодо руху грошових коштів.
У Звіті про рух грошових коштів відображається інформація про надходження і витрачання грошових коштів та їх еквівалентів за поточний ріку розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Інакше кажучи, у Звіті показуються згруповані в особливому порядку дебетові та кредитові обороти на рахунках грошових коштів та їх еквівалентів.

До грошових коштів належать готівка в касі, грошові кошти на поточних рахунках у банках і депозити до запитання (тобто на рахунках 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті", 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті").

Еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються в певні суми грошових коштів, які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості. Такі активи відображаються на субрахунку 351 "Еквіваленти грошових коштів" і у практиці вітчизняних підприємств зустрічаються вкрай рідко.

Одна з основних проблем заповнення Звіту полягає в тому, що іноді дуже важко розподілити грошові потоки між зазначеними в ньому видами діяльності.

Такі обороти потрібно розкласти за трьома розділами Звіту, кожен з яких призначено для певного виду діяльності:

– розділ І - операційна діяльність (основна та інші види діяльності, які не є інвестиційними або фінансовими);

– розділ II - інвестиційна діяльність (придбання та реалізація необоротних активів і фінансових інвестицій, які не відносяться до еквівалентів грошових коштів);

– розділ IІІ - фінансова діяльність (діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства).

Тим часом стосовно деяких операцій можуть виникнути складнощі з класифікацією їх за видами діяльності для цілей складання Звіту за ф. №3.

У цілому ж у "спірних" ситуаціях бухгалтеру доводиться на власний розсуд робити вибір між віднесенням грошової операції до певного виду діяльності, головне – щоб такі суми було враховано в одному з розділів Звіту за ф. №3.

При заповненні Звіту за ф. №3 не враховуються внутрішні операції руху грошових коштів і негрошові (власне, за ними оборотів на зазначених рахунках не буде. Виняток становить субрахунок 351, але, як уже зазначалося, операції на ньому (тим більше негрошові) зустрічаються вкрай рідко).

У нормативах не застерігається, які саме операції належать до "внутрішніх" змін. За логікою це ті операції, коли рух грошових коштів відбувається виключно "всередині" підприємства (див. табл. 1). Виняток становлять операції з іноземною валютою, за якими в деяких випадках у Звіті доведеться відобразити курсові різниці. Курсові різниці за операціями в іноземній валюті відображаються окремо в кінці Звіту.

Таблиця 1.

"Внутрішні" операції з руху грошових коштів

Господарська операція Кореспонденції рахунків
1. Здавання готівки з каси підприємства (каси відокремлених підрозділів) на поточний рахунок у банку Дт 311, 312 – Кт 301, 302
2. Здавання готівки з каси відокремлених підрозділів підприємства до головної каси підприємства Дт 301, 302 – Кт 301/відокремл, 302/відокремл
3. Отримання готівки з поточного рахунка у банку до каси підприємства (до каси відокремлених підрозділів) Дт 301, 302 – Кт 311, 312
4. Отримання готівки з головної каси підприємства до каси відокремлених підрозділів Дт 301/відокремл, 302/відокремл – Кт 301, 302
5. Розміщення вільних грошових коштів на депозитних рахунках за договором банківського рахунка (вкладу) на умовах повернення вкладу (депозиту) на першу вимогу (1) Дт 313, 314 –Кт 311, 312
6. Повернення грошових коштів з депозитного рахунка (на умовах повернення на першу вимогу) на поточний рахунок Дт 311, 312 – Кт 313, 314
7. Переказ грошових коштів з поточного рахунка на акредитивний Дт 313, 314 –Кт 311, 312
8. Перерахування грошових коштів з акредитивного рахунка на поточний Дт 311, 312 – Кт 313, 314
9. Переказ грошових коштів з поточного рахунка в одному банку на поточний рахунок в іншому банку Дт 311, 312 – Кт 311, 312
10. Переказ грошових коштів з основного поточного рахунка на поточний рахунок, доступний для проведення розрахунків зі спеціальними платіжними засобами Дт 311/СПЗ, 312/СПЗ – Кт 311, 312
11. Повернення коштів з поточного рахунка, доступного для проведення розрахунків зі спеціальними платіжними засобами, з карткових рахунків на основний поточний рахунок підприємства Дт 311, 312 – Кт 311/СПЗ, 312/СПЗ
12. Перерахування грошових коштів з поточного рахунка головного підприємства на поточний рахунок його філії Дт 311/філія, 312/філія – Кт 311, 312
13. Перерахування грошових коштів з поточного рахунка філії на поточний рахунок її головного підприємства Дт 311, 312 – Кт 311/філія, 312/філія
14. Перерахування грошових коштів з поточного рахунка в національній валюті для купівлі іноземної валюти Дт 333 – Кт 311
15. Повернення залишку коштів після придбання валюти на поточний рахунок у гривнях Дт 311 – Кт 333
16. Зарахування на поточний валютний рахунок придбаної іноземної валюти Дт 312 – Кт 333
17. Перерахування з поточного валютного рахунка валюти для продажу (2) Дт 334 – Кт 312
18. Зарахування коштів від продажу валюти на поточний рахунок(2) Дт 311 – Кт 377
19. Інвестування вільних грошових коштів в еквіваленти грошових коштів Дт 351 – Кт 311, 312
20. Отримання грошових коштів за еквіваленти грошових коштів Дт 311, 312 – Кт 351
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 464 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. © Джим Рон
==> читать все изречения...

1270 - | 1104 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.