Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодика заповненн€ «в≥ту про ф≥нансов≥ результати
«в≥т форми є2 складаЇтьс€ ≥з чотирьох розд≥л≥в. –озгл€немо особливост≥ њх заповненн€.

–озд≥л ≤ "‘≥нансов≥ результати". –озкриваЇ ≥нформац≥ю про отриман≥ доходи в розр≥з≥ вид≥в д≥€льност≥ п≥дприЇмства, про витрати, пов'€зан≥ з отриманн€м цих доход≥в за зв≥тний пер≥од (включаючи податок на прибуток), в≥дображаЇ ф≥нансовий результат за кожним видом д≥€льност≥: звичайною (операц≥йною, ф≥нансовою, ≥нвестиц≥йною) ≥ надзвичайною.

Ќа п≥дстав≥ з≥ставленн€ цих показник≥в визначають к≥нцевий ф≥нансовий результат за зв≥тний пер≥од (прибуток або збиток). ≤нформац≥€ наводитьс€ на дв≥ дати (за зв≥тний пер≥од ≥ за в≥дпов≥дний попередн≥й пер≥од), що важливо дл€ проведенн€ анал≥зу д≥€льност≥ п≥дприЇмства. ƒл€ заповненн€ використовуютьс€ дан≥ анал≥тичного обл≥ку за субрахунками клас≥в 7 ≥ 9 ѕлану рахунк≥в.

ѕор€док заповненн€ розд≥лу ≤ «в≥ту розгл€немо в табл. 1.

“аблиц€ 1

 

Ќайменуванн€ показника  од р€дка ќбл≥ков≥ записи (обороти рахунк≥в)
     
„истий дох≥д в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг)   ƒт 701, 702, 703 -  т 791 за вирахуванн€м оборот≥в, в≥дображених кореспонденц≥Їю рахунк≥в ƒт 791 -  т 704
ѕрим≥тка. ¬≥дображаЇтьс€ дох≥д (виручка) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ, товар≥в, роб≥т, послуг (в т.ч. платеж≥ в≥д оренди об'Їкт≥в ≥нвестиц≥йноњ нерухомост≥) за вирахуванн€м наданих знижок, вартост≥ повернених ран≥ше проданих товар≥в, доход≥в, €к≥ за договорами належать ком≥тентам (принципалам ≥ т. п.), а також податк≥в ≥ збор≥в.
—об≥варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг)   (ƒт 791 -  т 901, 902, 903)
ѕрим≥тка. ¬≥дображаЇтьс€ виробнича соб≥варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ (роб≥т, послуг) ≥/або соб≥варт≥сть реал≥зованих товар≥в, визначена зг≥дно ѕ(—) Ѕќ 9, ѕ(—) Ѕќ 16, ѕ(—) Ѕќ 30.
¬алов≥: - прибуток     —тор. 2000 - —тор. 2050 (позитивне значенн€)
- збиток   —тор. 2050 - —тор. 2000 (негативне значенн€)
≤нш≥ операц≥йн≥ доходи    т 71 (без ѕƒ¬ в частин≥ доход≥в в≥д реал≥зац≥њ оборотних ≥ необоротних актив≥в, оренди)
ѕрим≥тка. ¬≥дображаютьс€ суми ≥нших доход≥в в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства: дох≥д в≥д операц≥йноњ оренди актив≥в; дох≥д в≥д операц≥йних курсових р≥зниць; в≥дшкодуванн€ ран≥ше списаних актив≥в; дох≥д в≥д ро€лт≥; в≥дсотк≥в, одержаних на залишки засоб≥в на поточних рахунках в банках; дох≥д в≥д реал≥зац≥њ оборотних актив≥в (окр≥м ф≥нансових ≥нвестиц≥й), необоротних актив≥в, утоимуваних дл€ продажу, ≥ групи вибутт€; дох≥д в≥д списанн€ кредиторськоњ заборгованост≥; одержан≥ штрафи, пен≥, неустойки ≥ т.п.
јдм≥н≥стративн≥ витрати   (ƒт 791 -  т 92)
¬итрати на збут   (ƒт 791 -  т 93)
≤нш≥ операц≥йн≥ витрати   (ƒт 791 -  т 94)
ѕрим≥тка. ” р. 2180 в≥дображаютьс€ соб≥варт≥сть реал≥зованих виробничих запас≥в, необоротних актив≥в, утримуваних дл€ продажу, ≥ групи вибутт€; в≥драхуванн€ на створенн€ резерву сумн≥вних борг≥в ≥ суми списаноњ безнад≥йноњ деб≥торськоњ заборгованост≥ ≥ т.п.
‘≥нансовий результат в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥: - прибуток   р. 2090 + р. 2120 - р. 2130 - р. 2150 - р. 2180 (позитивне значенн€)
- збиток   р. 2095 + р. 2130 + р. 2150 + р. 2180 - р. 2120 (негативне значенн€)
ƒох≥д в≥д участ≥ в кап≥тал≥    т 72
ѕрим≥тка. ¬≥дображаЇтьс€ дох≥д, одержаний в≥д ≥нвестиц≥й в асоц≥йован≥, доч≥рн≥ або сп≥льн≥ п≥дприЇмства, обл≥к €ких ведетьс€ по методу участ≥ в кап≥тал≥.
≤нш≥ ф≥нансов≥ доходи    т 73
ѕрим≥тка. ¬≥дображаютьс€ див≥денди, в≥дсотки ≥ ≥нш≥ доходи, одержан≥ в≥д ф≥нансових ≥нвестиц≥й (окр≥м доход≥в, €к≥ враховуютьс€ по методу участ≥ в кап≥тал≥).
≤нш≥ доходи    т 74
ѕрим≥тка. ¬≥дображаЇтьс€ дох≥д в≥д реал≥зац≥њ ф≥нансових ≥нвестиц≥й; дох≥д в≥д неоперац≥йних курсових р≥зниць ≥ ≥нш≥ доходи, €к≥ виникають в процес≥ господарськоњ д≥€льност≥, але не пов'€зан≥ з операц≥йною д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.
‘≥нансов≥ витрати   (ƒт 792 -  т 95)
ѕрим≥тка. ¬≥дображаютьс€ витрати на в≥дсотки ≥ ≥нш≥ витрати п≥дприЇмства, пов'€зан≥ ≥з запозиченн€ми (окр≥м ф≥нансових витрат, €к≥ включаютьс€ в соб≥варт≥сть квал≥ф≥кац≥йних актив≥в в≥дпов≥дно до ѕ(—) Ѕќ 31.
¬трати в≥д участ≥ в кап≥тал≥   (ƒт 792 -  т 96)
ѕрим≥тка. ¬≥дображаЇтьс€ збиток в≥д ≥нвестиц≥й в асоц≥йован≥, доч≥рн≥ або сп≥льн≥ п≥дприЇмства, обл≥к €ких ведетьс€ по методу участ≥ в кап≥тал≥.
≤нш≥ витрати   (ƒт 793 -  т 97)
ѕрим≥тка. ¬≥дображаЇтьс€ збиток в≥д ≥нвестиц≥й в асоц≥йован≥, доч≥рн≥ або сп≥льн≥ п≥дприЇмства, обл≥к €ких ведетьс€ по методу участ≥ в кап≥тал≥.
‘≥нансов≥ результати до оподаткуванн€: - прибуток         р. 2190 +. 2200 + р. 2220 + р. 2240 - р. 2250 - р. 2255 - р. 2270 (позитивне значенн€)
- збиток   р. 2195 + р. 2250 + р. 2255 + р. 2270 - р. 2200 - р. 2220 - р. 2240 (негативне значенн€)
¬итрати (дох≥д) по податку на прибуток   ƒт 791 -  т 981 (витрати) або ƒт 791 -  т 746 (у частин≥ нарахованого доходу по податку на прибуток)
ѕрим≥тка. ¬≥дображаЇтьс€ сума витрат (доходу) по податку на прибуток, визначена зг≥дно ѕ(—) Ѕќ 17. ” пром≥жн≥й ф≥нансов≥й зв≥тност≥ приводитьс€ т≥льки сума поточного податку на прибуток. ѕроте врахуйте, що платники податку на прибуток, €к≥ плат€ть авансов≥ внески по цьому податку, цей р€док не заповнюють, оск≥льки сума таких внеск≥в визнаЇтьс€ деб≥торською заборгован≥стю ≥ в≥дображаЇтьс€ т≥льки в Ѕаланс≥.
ѕрибуток (збиток) в≥д припиненоњ д≥€льност≥ п≥сл€ оподаткуванн€   ƒоходи в≥д реал≥зац≥њ майна в≥д припиненоњ д≥€льност≥ ( т 71 або  т 74) за вирахуванн€м витрат, пов'€заних з припиненн€м д≥€льност≥ (ƒт 94 або ƒт 97), ≥ за вирахуванн€м податку на прибуток, в частин≥ прибутку в≥д припиненоњ д≥€льност≥
ѕрим≥тка. ¬≥дображаютьс€ в≥дпов≥дно прибуток або збиток в≥д припиненоњ д≥€льност≥ п≥сл€ оподаткуванн€ ≥/або прибуток або збиток в≥д переоц≥нки необоротних актив≥в ≥ груп вибутт€, €к≥ утворюють припинену д≥€льн≥сть ≥ оц≥нюютьс€ за чистою варт≥стю реал≥зац≥њ.
„истий ф≥нансовий результат: - прибуток     р. 2290 ± р. 2300 ± р. 2305 -р. 2295 (позитивне значенн€)
- збиток   р. 2295 ± р. 2300 ± р. 2305 - р. 2290 (негативне значенн€)
ѕрим≥тка. –озраховуЇтьс€ €к сума алгебри прибутку (збитку) до оподаткуванн€, податку на прибуток ≥ прибутки (збитку) в≥д припиненоњ д≥€льност≥ п≥сл€ оподаткуванн€.
         

 

” статт≥ "„истий дох≥д в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг)" в≥дображаЇтьс€ дох≥д (виручка) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ, товар≥в, роб≥т, послуг (у т. ч. платеж≥ в≥д оренди об'Їкт≥в ≥нвестиц≥йноњ нерухомост≥) за вирахуванн€м наданих знижок, вартост≥ повернутих ран≥ше проданих товар≥в, доход≥в, що за договорами належать ком≥тентам (принципалам тощо), та податк≥в ≥ збор≥в.

ќрган≥зац≥њ, основною д≥€льн≥стю €ких Ї торг≥вл€ ц≥нними паперами, у ц≥й статт≥ в≥дображають варт≥сть, за €кою реал≥зовано ц≥нн≥ папери, та суму винагороди за виконанн€ ≥нших операц≥й, пов'€заних з розм≥щенн€м, куп≥влею ≥ продажем ц≥нних папер≥в, з урахуванн€м в≥дпов≥дних вирахувань.

” додатков≥й статт≥ "„ист≥ зароблен≥ страхов≥ прем≥њ" страховики навод€ть суму страхових прем≥й (платеж≥в, внеск≥в) за договорами страхуванн€ та за договорами перестрахуванн€ з перестрахувальниками прот€гом зв≥тного пер≥оду, €ка включаЇ частки страхових прем≥й (платеж≥в, внеск≥в), належних страховику, зменшену на суму резерву незароблених прем≥й на початок зв≥тного пер≥оду (за виключенн€м частки перестраховика) ≥ зб≥льшену на суму резерву незароблених прем≥й на к≥нець зв≥тного пер≥оду (за виключенн€м частки перестраховика) та зменшену на загальну суму страхових прем≥й (платеж≥в, внеск≥в), повернутих страхувальникам та перестрахувальникам прот€гом зв≥тного пер≥оду. «агальна сума чистих зароблених страхових прем≥й враховуЇтьс€ при розрахунку валового прибутку (збитку).

” статт≥ "—об≥варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг)" в≥дображаЇтьс€ виробнича соб≥варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ (роб≥т, послуг) та/або соб≥варт≥сть реал≥зованих товар≥в. —об≥варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг) визначаЇтьс€ зг≥дно з ѕоложенн€м (стандартом) 9, ѕоложенн€м (стандартом) бухгалтерського обл≥ку 16 "¬итрати", затвердженим наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 31 грудн€ 1999 року є318, зареЇстрованим у ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 19 с≥чн€ 2000 року за є27/4248 (з≥ зм≥нами), ѕоложенн€м (стандартом) 30. ” ц≥й статт≥ орган≥зац≥њ, основною д≥€льн≥стю €ких Ї торг≥вл€ ц≥нними паперами, в≥дображають балансову варт≥сть реал≥зованих ц≥нних папер≥в. ѕ≥дприЇмства, €к≥ провад€ть д≥€льн≥сть з випуску та проведенн€ лотерей, у ц≥й статт≥ навод€ть в≥драхуванн€ на створенн€ (формуванн€) за зв≥тний пер≥од призового фонду, а також резерву, що покриваЇ розм≥р джек-поту, не забезпечений сплатою участ≥ у лотерењ.

” додатков≥й статт≥ "„ист≥ понесен≥ збитки за страховими виплатами" страховики в≥дображають р≥зницю м≥ж загальною сумою збитк≥в за страховими виплатами та сумою в≥дшкодуванн€, що належить до отриманн€ (отриманою) в≥д перестраховика цих збитк≥в. ≤нформац≥€ за ц≥Їю статтею враховуЇтьс€ при розрахунку валового прибутку (збитку).

¬аловий прибуток (збиток) розраховуЇтьс€ €к р≥зниц€ м≥ж чистим доходом в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг) ≥ соб≥варт≥стю реал≥зованоњ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг) з урахуванн€м сум, €к≥ наведен≥ у додаткових статт€х.

” додатков≥й статт≥ "ƒох≥д (витрати) в≥д зм≥ни у резервах довгострокових зобов'€зань" страховики в≥дображають дох≥д (витрати) за результатами зменшенн€ (зб≥льшенн€) резерв≥в довгострокових зобов'€зань ≥ в≥дпов≥дноњ частки перестраховик≥в, кр≥м курсових р≥зниць та придбанн€ або вибутт€ доч≥рн≥х п≥дприЇмств. ≤нформац≥€ за ц≥Їю статтею враховуЇтьс€ при розрахунку прибутку (збитку) операц≥йноњ д≥€льност≥.

” додатков≥й статт≥ "ƒох≥д (витрати) в≥д зм≥ни ≥нших страхових резерв≥в" страховики навод€ть дох≥д (витрати) за результатами зменшенн€ (зб≥льшенн€) ≥нших страхових резерв≥в, кр≥м курсових р≥зниць та придбанн€ або вибутт€ доч≥рн≥х п≥дприЇмств. ≤нформац≥€ за ц≥Їю статтею враховуЇтьс€ при розрахунку прибутку (збитку) операц≥йноњ д≥€льност≥.

” статт≥ "≤нш≥ операц≥йн≥ доходи" в≥дображаютьс€ суми ≥нших доход≥в в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства, кр≥м чистого доходу в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг): дох≥д в≥д операц≥йноњ оренди актив≥в; дох≥д в≥д операц≥йних курсових р≥зниць; в≥дшкодуванн€ ран≥ше списаних актив≥в; дох≥д в≥д ро€лт≥, в≥дсотк≥в, отриманих на залишки кошт≥в на поточних рахунках в банках, дох≥д в≥д реал≥зац≥њ оборотних актив≥в (кр≥м ф≥нансових ≥нвестиц≥й), необоротних актив≥в, утримуваних дл€ продажу, та групи вибутт€, дох≥д в≥д списанн€ кредиторськоњ заборгованост≥, одержан≥ штрафи, пен≥, неустойки тощо.

ƒо ц≥Їњ статт≥ можуть наводитись додатков≥ статт≥:

"ƒох≥д в≥д зм≥ни вартост≥ актив≥в, €к≥ оц≥нюютьс€ за справедливою варт≥стю", в €к≥й в≥дображаЇтьс€ дох≥д в≥д зм≥ни вартост≥ вс≥х актив≥в (ф≥нансових ≥нструмент≥в, ≥нвестиц≥йноњ нерухомост≥, б≥олог≥чних актив≥в та ≥нших), €к≥ оц≥нюютьс€ за справедливою варт≥стю. ѕ≥дприЇмства, основною д≥€льн≥стю €ких Ї торг≥вл€ ц≥нними паперами, у ц≥й статт≥ в≥дображають дох≥д в≥д зм≥ни вартост≥ ф≥нансових ≥нструмент≥в, €к≥ оц≥нюютьс€ за справедливою варт≥стю;

"ƒох≥д в≥д перв≥сного визнанн€ б≥олог≥чних актив≥в ≥ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ", в €к≥й в≥дображаЇтьс€ дох≥д в≥д перв≥сного визнанн€ б≥олог≥чних актив≥в ≥ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ, одержаних унасл≥док с≥льськогосподарськоњ д≥€льност≥. ƒо розрахунк≥в приймаЇтьс€ загальна сума ≥нших операц≥йних доход≥в.

” статт≥ "јдм≥н≥стративн≥ витрати" в≥дображаютьс€ загальногосподарськ≥ витрати, пов'€зан≥ з управл≥нн€м та обслуговуванн€м п≥дприЇмства.

” статт≥ "¬итрати на збут" в≥дображаютьс€ витрати п≥дприЇмства, пов'€зан≥ з реал≥зац≥Їю продукц≥њ (товар≥в), - витрати на утриманн€ п≥дрозд≥л≥в, що займаютьс€ збутом продукц≥њ (товар≥в), рекламу, доставку продукц≥њ споживачам тощо.

” статт≥ "≤нш≥ операц≥йн≥ витрати" в≥дображаютьс€ соб≥варт≥сть реал≥зованих виробничих запас≥в, необоротних актив≥в, утримуваних дл€ продажу, та групи вибутт€; в≥драхуванн€ на створенн€ резерву сумн≥вних борг≥в ≥ суми списаноњ безнад≥йноњ деб≥торськоњ заборгованост≥ в≥дпов≥дно до ѕоложенн€ (стандарту) 10; втрати в≥д знец≥ненн€ запас≥в; втрати в≥д операц≥йних курсових р≥зниць; визнан≥ економ≥чн≥ (ф≥нансов≥) санкц≥њ; в≥драхуванн€ дл€ забезпеченн€ наступних операц≥йних витрат, а також ус≥ ≥нш≥ витрати, що виникають в процес≥ операц≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства (кр≥м витрат, що включаютьс€ до соб≥вартост≥ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг)).

ƒо ц≥Їњ статт≥ можуть наводитись додатков≥ статт≥:

"¬итрати в≥д зм≥ни вартост≥ актив≥в, €к≥ оц≥нюютьс€ за справедливою варт≥стю", в €к≥й в≥дображаютьс€ витрати в≥д зм≥ни вартост≥ вс≥х актив≥в (ф≥нансових ≥нструмент≥в, ≥нвестиц≥йноњ нерухомост≥, б≥олог≥чних актив≥в та ≥нших), €к≥ оц≥нюютьс€ за справедливою варт≥стю. ѕ≥дприЇмства, основною д≥€льн≥стю €ких Ї торг≥вл€ ц≥нними паперами, у ц≥й статт≥ в≥дображають витрати в≥д зм≥ни вартост≥ ф≥нансових ≥нструмент≥в, €к≥ оц≥нюютьс€ за справедливою варт≥стю;

"¬итрати в≥д перв≥сного визнанн€ б≥олог≥чних актив≥в ≥ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ", в €к≥й в≥дображаютьс€ витрати в≥д перв≥сного визнанн€ б≥олог≥чних актив≥в ≥ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ, одержаних унасл≥док с≥льськогосподарськоњ д≥€льност≥. ƒо розрахунк≥в приймаЇтьс€ загальна сума ≥нших операц≥йних витрат.

ѕрибуток (збиток) в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥ визначаЇтьс€ €к алгебрањчна сума валового прибутку (збитку), ≥ншого операц≥йного доходу, адм≥н≥стративних витрат, витрат на збут та ≥нших операц≥йних витрат з урахуванн€м сум, €к≥ наведен≥ у додаткових статт€х.

” статт≥ "ƒох≥д в≥д участ≥ в кап≥тал≥" в≥дображаЇтьс€ дох≥д, отриманий в≥д ≥нвестиц≥й в асоц≥йован≥, доч≥рн≥ або сп≥льн≥ п≥дприЇмства, обл≥к €ких ведетьс€ методом участ≥ в кап≥тал≥.

” статт≥ "≤нш≥ ф≥нансов≥ доходи" в≥дображаютьс€ див≥денди, в≥дсотки та ≥нш≥ доходи, отриман≥ в≥д ф≥нансових ≥нвестиц≥й (кр≥м доход≥в, €к≥ обл≥ковуютьс€ за методом участ≥ в кап≥тал≥).

” статт≥ "≤нш≥ доходи" в≥дображаЇтьс€ дох≥д в≥д реал≥зац≥њ ф≥нансових ≥нвестиц≥й; дох≥д в≥д неоперац≥йних курсових р≥зниць; дох≥д п≥дприЇмств (кр≥м тих, основною д≥€льн≥стю €ких Ї торг≥вл€ ц≥нними паперами) в≥д зм≥ни балансовоњ вартост≥ ф≥нансових ≥нструмент≥в, €к≥ оц≥нюютьс€ за справедливою варт≥стю, та ≥нш≥ доходи, €к≥ виникають у процес≥ господарськоњ д≥€льност≥, але не пов'€зан≥ з операц≥йною д≥€льн≥стю п≥дприЇмства. ƒо ц≥Їњ статт≥ окремо наводитьс€ додаткова статт€ "ƒох≥д в≥д благод≥йноњ допомоги", в €к≥й наводитьс€ сума доходу, пов'€заного з благод≥йною допомогою, €ка в≥дпов≥дно до законодавства зв≥льн€Їтьс€ в≥д оподаткуванн€ податком на додану варт≥сть, що визнаЇтьс€ у пор€дку, встановленому ѕоложенн€м (стандартом) бухгалтерського обл≥ку 15 "ƒох≥д", затвердженим наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 29 листопада 1999 року є290, зареЇстрованим у ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 14 грудн€ 1999 року за є860/4153 (з≥ зм≥нами). ƒо розрахунк≥в приймаЇтьс€ загальна сума ≥нших доход≥в.

” статт≥ "‘≥нансов≥ витрати" в≥дображаютьс€ витрати на проценти та ≥нш≥ витрати п≥дприЇмства, пов'€зан≥ ≥з запозиченн€ми (кр≥м ф≥нансових витрат, €к≥ включаютьс€ до соб≥вартост≥ квал≥ф≥кац≥йних актив≥в в≥дпов≥дно до ѕоложенн€ (стандарту) бухгалтерського обл≥ку 31 "‘≥нансов≥ витрати", затвердженого наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 28 кв≥тн€ 2006 року є415, зареЇстрованого в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 26 травн€ 2006 року за є610/12484 (з≥ зм≥нами)).

” статт≥ "¬трати в≥д участ≥ в кап≥тал≥" в≥дображаЇтьс€ збиток в≥д ≥нвестиц≥й в асоц≥йован≥, доч≥рн≥ або сп≥льн≥ п≥дприЇмства, обл≥к €ких ведетьс€ методом участ≥ в кап≥тал≥.

” статт≥ "≤нш≥ витрати" в≥дображаютьс€ соб≥варт≥сть реал≥зац≥њ ф≥нансових ≥нвестиц≥й; втрати в≥д неоперац≥йних курсових р≥зниць; втрати в≥д уц≥нки ф≥нансових ≥нвестиц≥й та необоротних актив≥в; витрати п≥дприЇмств (кр≥м тих, основною д≥€льн≥стю €ких Ї торг≥вл€ ц≥нними паперами) в≥д зм≥ни балансовоњ вартост≥ ф≥нансових ≥нструмент≥в, €к≥ оц≥нюютьс€ за справедливою варт≥стю; ≥нш≥ витрати, €к≥ виникають у процес≥ господарськоњ д≥€льност≥ (кр≥м ф≥нансових витрат), але не пов'€зан≥ з операц≥йною д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.

” додатков≥й статт≥ "ѕрибуток (збиток) в≥д впливу ≥нфл€ц≥њ на монетарн≥ статт≥" наводитьс€ сума прибутку (збитку) в≥д впливу ≥нфл€ц≥њ на монетарн≥ статт≥, що визначаЇтьс€ в≥дпов≥дно до ѕоложенн€ (стандарту) бухгалтерського обл≥ку 22 "¬плив ≥нфл€ц≥њ", затвердженого наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 28 лютого 2002 року є147, зареЇстрованого в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 19 березн€ 2002 року за є269/6557 (з≥ зм≥нами). ≤нформац≥€ за ц≥Їю статтею враховуЇтьс€ при розрахунку прибутку (збитку) до оподаткуванн€.

ѕрибуток (збиток) до оподаткуванн€ визначаЇтьс€ €к алгебрањчна сума прибутку (збитку) в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥, ф≥нансових та ≥нших доход≥в (прибутк≥в), ф≥нансових та ≥нших витрат (збитк≥в) з урахуванн€м сум, €к≥ наведен≥ у додаткових статт€х.

” статт≥ "¬итрати (дох≥д) з податку на прибуток" в≥дображаЇтьс€ сума витрат (доходу) з податку на прибуток, визначена зг≥дно з ѕоложенн€м (стандартом) 17.

” статт≥ "ѕрибуток (збиток) в≥д припиненоњ д≥€льност≥ п≥сл€ оподаткуванн€" в≥дображаютьс€ в≥дпов≥дно прибуток або збиток в≥д припиненоњ д≥€льност≥ п≥сл€ оподаткуванн€ та/або прибуток або збиток в≥д переоц≥нки необоротних актив≥в та груп вибутт€, що утворюють припинену д≥€льн≥сть ≥ оц≥нюютьс€ за чистою варт≥стю реал≥зац≥њ.

„истий прибуток (збиток) розраховуЇтьс€ €к алгебрањчна сума прибутку (збитку) до оподаткуванн€, податку на прибуток та прибутку (збитку) в≥д припиненоњ д≥€льност≥ п≥сл€ оподаткуванн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 763 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

1953 - | 1682 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.