Лекции.Орг


Поиск:
Управління фінансовими ризиками
Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація.

Основні види фінансових ризиків: валютний, депозитний, процентний, інфляційний, інвестиційний, кредитний. Фактори, що впливають на рівень фінансових ризиків. Визначення рівня ризику та його вплив на фінансовий стан підприємства і його прибутковість.

Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та нейтралізації у фінансовій діяльності підприємства.

Методи розрахунку ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків. Премія за ризик і порядок її визначення.

Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ризиків. Використання механізмів диверсифікації.

 

Перелік питань до самостійного вивчення

1. Сутність і класифікація фінансових ризиків.

2. Політика управління фінансовими ризиками.

3. Порядок виявлення та оцінки фінансових ризиків.

4. Показники оцінки фінансових ризиків.

5. Організація ризик-менеджменту на підприємстві.

6. Премія за ризик та порядок її визначення.

7. Хеджування як інструмент нейтралізації ризиків.

8. Зовнішнє страхування фінансових ризиків.

9. Механізм диверсифікації фінансових вкладень підприємства.

10. Прогнозування ризиків.

Теми доповідей

1. Сутність і класифікація фінансових ризиків.

2. Політика управління фінансовими ризиками.

3. Порядок виявлення та оцінки ризиків.

4. Показники оцінки фінансових ризиків.

5. Організація ризик-менеджменту на підприємстві.

6. Премія за ризик та порядок її визначення.

7. Хеджування як інструмент нейтралізації ризиків.

8. Зовнішнє страхування фінансових ризиків.

9. Механізм диверсифікації фінансових вкладень підприємства.

10.Прогнозування ризиків.

Література: [ 35,с.323-63]; [8, с.522-585]; [20,с.355-389]; [21,с.350-399].

ТЕМА 10

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Призначення і види фінансових звітів. Методи оцінки фінансових звітів. Склад, характеристика та зміст фінансової звітності підприємства відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Зміст і завдання аналізу фінансових звітів.

Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу. Аналіз звіту про прибутки (збитки) підприємства. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Критерії і методика оцінки незадовільної структури балансу підприємств.

Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки. Аналіз економічного потенціалу підприємства. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства. Ліквідності балансу підприємства. Показники фінансової стійкості і стабільності підприємства та їх оцінка. Показники ринкової ділової активності.

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.

 

Перелік питань до самостійного вивчення

1. Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів.

2. Призначення та види фінансових звітів.

3. Бухгалтерський баланс та його значення для аналізу фінан­сового стану підприємства.

4. Методичні принципи оцінки балансу.

5. Аналіз майна та капіталу підприємства.

6. Оцінка ліквідності підприємства та резерви її поліпшення.

8. Управління фінансовою стійкістю підприємства.

9. Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства.

Теми доповідей

1. Аналіз майна та капіталу підприємства.

2. Оцінка ліквідності підприємства та резерви її поліпшення.

3. Платоспроможність підприємства та шляхи її підвищення.

4. Управління фінансовою стійкістю підприємства.

5. Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства.

6. Показники фінансової стійкості і структури капіталу, методика розрахунків і характеристика.

7. Показники ділової активності, методика розрахунків і характеристика.

8. Показники ринкової активності, методика розрахунків і характеристика.

9. Аналіз динаміки і структури активу і пасиву балансу.

10. Аналіз звіту про рух грошових коштів.

11. Критерії і методика оцінки незадовільної структури балансу підприємства.

Література: [35,с.365-424]; [36,с.128-158]; [25,с.65-116]; [20,с.389-435]; [21,с.399-439].

ТЕМА 11

ВНУТРІШНЬО ФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

Фінансове прогнозування та планування в системі фінансового менеджменту. Цілі та завдання внутрішньо фірмового фінансового прогнозування та планування.

Методи фінансового прогнозування та планування.

Бюджетування та його сутність. Види бюджетів. Складання бюджетів(кошторисів). Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів.

Оперативне фінансове планування як основа внутрішньо фірмового фінансового контролю.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 209 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Наполеон Хилл
==> читать все изречения...

775 - | 683 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.