Лекции.Орг


Поиск:
Вартість і оптимізація структури капіталу
Сутність капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу.

Власний капітал та його формування. Статутний капітал. Пайовий капітал. Резервний капітал. Нерозподілений прибуток. Управління формуванням власного капіталу.

Позичковий капітал. Використання позичок для формування оборотного капіталу. Фінансовий кредит як основне джерело формування позичкових коштів. Політика залучення фінансових кредитів. Кредитоспроможність суб’єктів господарювання. Довгострокові та короткострокові фінансові зобов’язання. Управління позичковим капіталом.

Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка позичок. Оцінка загальної вартості капіталу. Інфляція та ринкова вартість капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу. Ефект фінансового лівериджу.

Структура капіталу. Фактори, що впливають на структуру капіталу. Управління структурою капіталу. Оптимізація структури капіталу. Політика підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.

Перелік питань до самостійного вивчення

1. Капітал і його сутність.

2. Визначення вартості капіталу.

3. Сутність власного капіталу підприємства.

4. Складові власного капіталу та їх характеристика.

5. Оптимізація структури капіталу.

6. Структура капіталу та інвестиційна діяльність підприємства.

7. Основи теорії Міллера—Модільяні.

8. Сутність левериджу (фінансового, виробничого).

Теми доповідей

1. Капітал і його сутність.

2. Визначення вартості капіталу.

3. Сутність власного капіталу підприємства.

4. Складові власного капіталу та їх характеристика.

5. Визначення ціни капіталу.

6. Визначення ціни акціонерного капіталу.

7. Визначення ціни нерозподіленого прибутку.

8. Оптимізація структури капіталу.

9. Вплив структури капіталу на фінансування акціонерного товариства.

Література: [35,с.225-273]; [36,с.279-314]; [25,с.187-196]; [8,с.251-380]; [20,с.248-316]; [21,с.239-284].

ТЕМА 8

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Сутність і значення інвестиційної діяльності підприємства. Форми інвестиційної діяльності. Види інвестицій. Формування інвестиційної політики.

Капітальні вкладення. Види інвестиційних проектів та вимоги до їх розробки. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Окупність капітальних вкладень та її розрахунок. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.

Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Використання прибутку. Інструменти довготермінового фінансування інвестицій. Визначення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень. Прогнозування джерел.

 

Перелік питань до самостійного вивчення

1. Економічна сутність і класифікація інвестицій.

2. Інвестиційна політика підприємства.

3. Форми реальних інвестицій та їх характеристика.

4. Класифікація інвестиційних проектів підприємства.

5. Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

6. Форми фінансових інвестицій та їх характеристика.

Теми доповідей

1. Структура капіталу та інвестиційна діяльність підприємства.

2. Економічна сутність і класифікація інвестицій.

3. Інвестиційна політика підприємства.

4. Форми реальних інвестицій і їх характеристика.

5. Класифікація інвестиційних проектів підприємства.

6. Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

7. Форми фінансових інвестицій і їх характеристика.

8. Розробка політики управління фінансовими інвестиціями.

9. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій.

10.Формування портфеля фінансових інвестицій.

 

Література: [ 35,с.275-321]; [36,с.253-272]; [25,с.141-164]; [8, с.380-469]; [20,с.316-355]; [21,с.284-350].

 

ТЕМА 9

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 312 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

570 - | 590 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.