Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ўодо самост≥йноњ роботи студент≥в
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” », ћќЋќƒ≤ “ј —ѕќ–“” ” –јѓЌ»

 –»¬ќ–≤«№ »… “≈’Ќ≤„Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

 афедра економ≥чного анал≥зу ≥ ф≥нанс≥в

 

 

до виконанн€ самост≥йноњ роботи

« дисципл≥ни

Ђ‘≤ЌјЌ—ќ¬»… ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“ї

дл€ студент≥в

напр€му п≥дготовки

0501 Ђ≈коном≥ка ≥ п≥дприЇмництвої

денноњ та заочноњ форм навчанн€

 

 ривий –≥г

”кладач≥: “урило ј.ћ., д.е.н., проф., яковенко √.¬., ст. викл.,

—в€тенко —.¬., асистент.

 

 

¬≥дпов≥дальний за випуск: “урило ј.ћ. д.е.н., професор.

 

 

–ецензент: √арасюк ќ.ј., к.е.н., доцент.

 

ћетодичн≥ вказ≥вки розроблен≥ з метою поглибленого вивченн€ студентами дисципл≥ни Ђ‘≥нансовий менеджментї, набутт€ навичок самост≥йного опрацюванн€ теоретичного матер≥алу, структуруванн€ потр≥бноњ ≥нформац≥њ тощо. Ќаведено список рекомендованоњ л≥тератури.

 

 

–озгл€нуто —хвалено

на зас≥данн≥ на вчен≥й рад≥

кафедри ≈ј‘ економ≥чного факультету

ѕротокол є1 ѕротокол є1

в≥д 31.08.2010 в≥д 08.09.2010

 
 


«ћ≤—“

¬—“”ѕ  
“≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» Ђ‘≤ЌјЌ—ќ¬»… ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“ї  
ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ ўќƒќ —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“» —“”ƒ≈Ќ“≤¬  
«ћ≤—“ ћј“≈–≤јЋ” ƒЋя —јћќ—“≤…Ќќ√ќ ¬»¬„≈ЌЌя ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» Ђ‘≤ЌјЌ—ќ¬»… ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“ї  
Ќј¬„јЋ№Ќќ ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ћј“≈–≤јЋ» « ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»  
   

¬—“”ѕ

‘≥нансовий менеджмент Ч нормативна дисципл≥на, €ка вивчаЇтьс€ при п≥дготовц≥ фах≥вц≥в за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йними р≥вн€ми Ђмаг≥стрї, Ђспец≥ал≥стї напр€му п≥дготовки Ђ≈коном≥ка ≥ п≥дприЇмництвої.

Ќев≥дТЇмною складовою соц≥ально ор≥Їнтованоњ ринковоњ економ≥ки Ї ефективно функц≥онуюча ланка ф≥нансовоњ системи Ч ф≥нанси п≥дприЇмств. ‘ормуванн€ та забезпеченн€ конкурентоспроможност≥ украњнськоњ економ≥ки та њњ ефективне ≥нтегруванн€ у св≥тове економ≥чне сп≥втовариство неможливе без ефективного ф≥нансового управл≥нн€ господарською д≥€льн≥стю п≥дприЇмств.

‘≥нансове управл≥нн€ д≥€льн≥стю п≥дприЇмства маЇ створювати умови дл€ приросту достатку власник≥в такого п≥дприЇмства, забезпечуючи при цьому ефективний перерозпод≥л кап≥талу в межах нац≥ональноњ економ≥ки та формуванн€ середнього класу власник≥в. –озвТ€занн€ цих та ≥нших завдань безпосередньо залежить в≥д р≥вн€ профес≥йноњ п≥дготовки фах≥вц≥в з ф≥нансового менеджменту, р≥вн€ њх компетенц≥њ, вм≥нн€ обірунтовувати та приймати правильн≥ управл≥нськ≥ ф≥нансов≥ р≥шенн€.

ѕредметом дисципл≥ни Ї специф≥чна сфера ф≥нансових в≥дносин, що виникають у процес≥ управл≥нн€ ф≥нансами п≥дприЇмств.

ћета викладанн€ дисципл≥ни Ц оволод≥нн€ студентами базовими знанн€ми з теор≥њ ≥ практики управл≥нн€ ф≥нансами п≥дприЇмств, стратег≥њ ≥ тактики ф≥нансового забезпеченн€ субТЇкт≥в господарюванн€, формуванн€ вм≥нн€ управл€ти операц≥йною та ≥нвестиц≥йною д≥€льн≥стю, прийн€тт€ правильних ф≥нансових р≥шень.

«авданн€ вивченн€ дисципл≥ни:

- ознайомити студент≥в ≥з сутн≥стю та теоретичними основами ф≥нансового менеджменту;

- виробити навички управл≥нн€ вх≥дними та вих≥дними грошовими потоками на п≥дприЇмств≥;

- навчити студент≥в правильно застосовувати методичний ≥нструментар≥й управл≥нн€ ф≥нансами п≥дприЇмств;

- сформувати вм≥нн€ застосовувати системний п≥дх≥д до управл≥нн€ прибутком, ≥нвестиц≥€ми, активами;

- обірунтуванн€ необх≥дност≥ та методики визначенн€ вартост≥ кап≥талу, оптим≥зац≥њ його структури;

- навчити студент≥в правильно оц≥нювати ф≥нансов≥ ризики та застосовувати ≥нструменти антикризового управл≥нн€ п≥дприЇмством.

ƒл€ дос€гненн€ мети вивченн€ дисципл≥ни та розвТ€занн€ основних завдань важливе значенн€ маЇ самост≥йна робота студент≥в, на виконанн€ €коњ ≥ спр€мован≥ дан≥ методичн≥ вказ≥вки, €к≥ м≥ст€ть зм≥ст кожноњ теми, питанн€ дл€ самост≥йного вивченн€.

“≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

Ђ‘≤ЌјЌ—ќ¬»… ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“ї

є модул€ Ќазва     «ћ≤—“    
 
  ‘≥нансове управл≥нн€ на п≥дприЇмств≥ Ћ≈ ÷≤ѓ *  
  “еоретичн≥ та орган≥зац≥йн≥ основи ф≥нансового менеджменту.  
  —истема забезпеченн€ ф≥нансового менеджменту  
  ”правл≥нн€ грошовими потоками на п≥дприЇмств≥.  
  ¬изначенн€ вартост≥ грошей у час≥ та њњ використанн€ у ф≥нансових розрахунках  
  ”правл≥нн€ прибутком.  
  ”правл≥нн€ активами.  
  ¬арт≥сть ≥ оптим≥зац≥€ структури кап≥талу  
  ”правл≥нн€ ≥нвестиц≥€ми  
  ”правл≥нн€ ф≥нансовими ризиками  
  јнал≥з ф≥нансових зв≥т≥в  
  ¬нутр≥шньоф≥рмове ф≥нансове прогнозуванн€ ≥ плануванн€  
  јнтикризове ф≥нансове управл≥нн€ на п≥дприЇмств≥  
ѕ–ј “»„Ќ≤ «јЌя““я *  
  “еоретичн≥ та орган≥зац≥йн≥ основи ф≥нансового менеджменту.  
  —истема забезпеченн€ ф≥нансового менеджменту  
  ”правл≥нн€ грошовими потоками на п≥дприЇмств≥.  
  ¬изначенн€ вартост≥ грошей у час≥ та њњ використанн€ у ф≥нансових розрахунках  
  ”правл≥нн€ прибутком.  
  ”правл≥нн€ активами.  
  ¬арт≥сть ≥ оптим≥зац≥€ структури кап≥талу  
  ”правл≥нн€ ≥нвестиц≥€ми  
  ”правл≥нн€ ф≥нансовими ризиками  
  јнал≥з ф≥нансових зв≥т≥в  
  ¬нутр≥шньоф≥рмове ф≥нансове прогнозуванн€ ≥ плануванн€  
  јнтикризове ф≥нансове управл≥нн€ на п≥дприЇмств≥  
   онтрольна модульна робота**  
   ”–—ќ¬ј –ќЅќ“ј***  

* –озпод≥л годин зг≥дно робочоњ програми з дисципл≥ни.

**  онтрольна модульна робота передбачена дл€ студент≥в денноњ форми навчанн€.

***  урсова робота передбачена дл€ студент≥в спец≥альност≥ Ђ‘≥нансиї.

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

ўќƒќ —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“» —“”ƒ≈Ќ“≤¬

 

—амост≥йна робота передбачена навчальним планом ≥ даЇ можлив≥сть студентам отримати б≥льш широк≥ та поглибленн≥ знанн€ у сфер≥ ф≥нанс≥в п≥дприЇмств, а також набути навички самост≥йного опрацюванн€ теоретичного матер≥алу ≥ навчитись структурувати потр≥бну ≥нформац≥ю за власним розсудом ≥ баченн€м. —амост≥йна робота включаЇ в себе опрацюванн€ теоретичних питань, виконанн€ ≥ндив≥дуальних домашн≥х завдань, п≥дготовку до контрольно-модульноњ роботи та ≥нш≥ види самост≥йноњ роботи.

ѕ≥д час самост≥йного опрацюванн€ тем та при п≥дготовц≥ до практичних зан€ть важливе значенн€ мають лекц≥њ. ¬они дають студентам знанн€ в обс€з≥, необх≥дному дл€ подальшого самост≥йного поглибленого вивченн€ дисципл≥ни, ор≥Їнтують у найрац≥ональн≥шому напр€м≥ щодо самост≥йного опрацюванн€ кожноњ теми, розТ€снюють найскладн≥ш≥ пон€тт€ та положенн€. Ћектор посилаЇтьс€ на навчальн≥, науков≥ та спец≥альн≥ л≥тературн≥ джерела, а також на нормативно-правов≥ акти. ¬еденн€ конспекту лекц≥њ даЇ студенту можлив≥сть уважно проанал≥зувати лекц≥йний матер≥ал при подальшому поглибленому вивченн≥ теми та п≥дготовц≥ до сем≥нарських ≥ практичних зан€ть. ќкрем≥ питанн€, €к≥ розкрит≥ в конспект≥ лекц≥й в загальному вигл€д≥, та т≥, що винесен≥ дл€ самост≥йного вивченн€, студент повинен опрацювати ≥ засвоњти за рекомендованими п≥дручниками, навчальними пос≥бниками, законодавчо-нормативною та дов≥дково-≥нформац≥йною л≥тературою.

ѕ≥д час роботи ≥з л≥тературними джерелами студент повинен ознайомитис€ з њх зм≥стом та в≥д≥брати необх≥дний дл€ вивченн€ матер≥ал (розд≥ли, п≥дрозд≥ли тощо). ѕри самост≥йному вивченн≥ матер≥алу за п≥дручниками, навчальними пос≥бниками, науковою та спец≥альною л≥тературою необх≥дно проанал≥зувати прочитане, пор≥внюючи з прослуханою та законспектованою лекц≥Їю, зробити лог≥чн≥ висновки, позначити незрозум≥л≥ положенн€ з метою подальшого њх зТ€суванн€ на сем≥нарському чи практичному зан€тт≥.

ƒоц≥льно виписувати формулюванн€ конкретних положень та визначень ≥ншими авторами. ѕ≥д час роботи з науковою та спец≥альною л≥тературою студент може знайти посиланн€ на додатков≥ л≥тературн≥ джерела, не вказан≥ у списку рекомендованоњ л≥тератури навчально-методичного комплексу. ¬икористовувати додатков≥ джерела дл€ самост≥йного поглибленого вивченн€ матер≥алу дуже важливо, особливо п≥д час п≥дготовки допов≥дей та реферат≥в.

ћаючи список л≥тературних джерел, необх≥дно звернутис€ до алфав≥тного каталогу б≥бл≥отеки та знайти в ньому каталожну картку з необх≥дним джерелом ≥ б≥бл≥отечним шифром. якщо ж студент поглиблено вивчаЇ конкретну проблему, готуЇ наукову допов≥дь чи реферат ≥ йому не вистачаЇ матер≥алу у списку рекомендованоњ л≥тератури, то необх≥дно звернутис€ до систематичного каталогу б≥бл≥отеки, у тому числ≥ й до тематичного каталогу публ≥кац≥й у пер≥одичних виданн€х.

—амост≥йна робота студент≥в спри€Ї поглибленню знань з дисципл≥ни шл€хом творчого пошуку вивченн€ запропонованоњ проблеми. —амост≥йна робота «а результатами самост≥йного виконанн€ теоретичних завдань визначаЇтьс€ р≥вень засвоЇнн€ студентом основних терм≥н≥в, принцип≥в, показник≥в, методолог≥чних та методичних засад на €ких базуЇтьс€ дисципл≥на.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 247 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

748 - | 555 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.