Лекции.Орг


Поиск:
Управління грошовими потоками на підприємстві.
Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Оптимізація грошових потоків. Види грошових потоків та їх класифікація. Принципи управління грошовими потоками. Складання звіту про рух грошових коштів.

Вхідні грошові потоки та їх характеристика. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками. Управління грошовими потоками, що пов’язані з операційною діяльністю. Управління грошовими потоками, що пов’язані з фінансовими операціями та інвестиційною діяльністю.

Управління вихідними потоками. Зміст і завдання управління вихідними грошовими потоками. Управління грошовими потоками: оплата рахунків суб’єктів господарювання, перерахування коштів у бюджет і цільові державні фонди, погашення зобов’язань за кредитами та іншими борговими зобов’язаннями, витрати на оплату праці.

Планування надходження і використання грошових коштів. Розробка і застосування платіжного календаря.

 

Перелік питань до самостійного вивчення

1. Структура вхідних грошових потоків на підприємстві та їх характеристика.

2. Зміст і завдання управління вхідними грошовими пото­ками.

3. Принципи управління грошовими потоками та їх характе­ристика.

4. Стадії управління грошовими потоками.

5. Фактори, що впливають на абсолютну суму грошового по­току, — виручка від реалізації продукції.

6. Фактори, що впливають на формування грошового пото­ку, — виручка від реалізації продукції в часі.

7. Управління грошовим потоком — отримання банківських кредитів.

8. Структура вихідних грошових потоків на підприємстві та особливості їх формування

Теми доповідей

1. Принципи управління грошовими потоками та їх характеристика.

2. Стадії управління грошовими потоками.

3. Фактори, що впливають на абсолютну суму грошового потоку, - виручка від реалізації продукції. Шляхи збільшення абсолютної суми грошового потоку.

4. Вплив вхідних грошових потоків на поточний фінансовий стан і кінцеві результати фінансової діяльності підприємства.

5. Методи оптимізації грошових потоків підприємства.

6. Планування грошових потоків.

Література: [ 35, с.56-90]; [8, с.469-522]; [20, с.79-113]; [21, с.73-122].

 

ТЕМА 4

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ

Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик та його вплив на зміну вартості грошей.

Нарахування простих та складних процентів. Майбутня вартість грошей та її зміст. Поняття компаундирування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Використання процентного фактора у розрахунках майбутньої вартості грошей.

Теперішня вартість грошей та її зміст. Поняття дисконтування та сфери його застосування. Визначення суми дисконту. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Поточна вартість довічної ренти. Використання процентного фактора при розрахунках теперішньої вартості грошей.

Перелік питань до самостійного вивчення

1. Основні причини зміни вартості грошей у часі.

2. Поняття і сутність компаундування. Просте компаундування. Компаундування ануїтетів (ренти).

3. Поняття і сутність дисконтування. Просте дисконтування. Дисконтування звичайної і вексельної ренти.

4. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошей з урахуванням фактора інфляції.

Теми доповідей

1. Необхідність і сутність визначення часової вартості грошей. Основні причини зміни вартості грошей у часі.

2. Проблеми застосування принципів компаундирування та дисконтування в Україні.

3. Значення встановлення зміни часової вартості грошей у світовому господарстві.

4. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошей з урахуванням фактора інфляції.

 

Література: [35, с.91-106]; [20,с.113-130]; [21,с.122-154].

ТЕМА 5

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ

Зміст і завдання управління прибутком підприємства. Системний підхід до управління прибутком. Інформаційна база управління прибутком.

Управління прибутком від операційної діяльності. Фактори, що впливають на формування прибутку. Управління формуванням собівартості. Розрахунок граничної виручки і граничних витрат. Аналіз беззбитковості та поріг рентабельності. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві. Політика максимізації прибутку. Операційний леверидж.

Управління формуванням прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності.

Сутність і завдання управління розподілом прибутку. Фактори, що впливають на розподіл загального прибутку. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування підприємств.

Управління використанням чистого прибутку. Аналіз використання прибутку. Політика розвитку підприємства за рахунок використання прибутку. Дивідендна політика.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...

627 - | 571 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.