Лекции.Орг


Поиск:
Зміст матеріалу для самостійного вивчення
ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

На самостійну роботу за дисципліною „Фінансовий менеджмент” студентам денної форми навчання відведено 12 години, а заочної – 62 години. До складу самостійної роботи студентів включено такі її види:

- опрацювання теоретичних питань,

- підготовка до практичних занять,

- домашнє розв’язування задач,

- виконання індивідуальних домашніх завдань,

- робота з проблемними питаннями,

- підготовка до тестового опитування.

Формами контролю самостійної роботи є:

- опитування на практичних заняттях,

- контроль знань у вигляді позааудиторного тестування,

- проведення аудиторних контрольно-модульних робіт,

- перевірка звітів з ІДЗ,

- підготовка доповідей,

- проведення інших видів поточно-модульного контролю.

ТЕМА 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Сутність фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту та їх значення. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства.

Мета, основні завдання, стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об’єкти і суб’єкти фінансового менеджменту.

Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства. Особливості організації фінансового менеджменту залежно від форми організації бізнесу і сфери діяльності. Методи і прийоми фінансового менеджменту.

Перелік питань до самостійного вивчення

1. Необхідність і сутність фінансового менеджменту.

2. Особливості фінансового менеджменту, пов'язані з формою власності і сферою здійснення бізнесу.

3. Об'єкт, мета та завдання фінансового менеджменту.

4. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.

5. Функції та механізм фінансового менеджменту.

6. Прийоми фінансового менеджменту та їх характеристика.

7. Суб'єкти фінансового менеджменту та їх характеристика.

8. Обов'язки фінансового менеджера.

 

Теми доповідей

1. Необхідність і сутність фінансового менеджменту.

2. Система конкретних методів і прийомів фінансового менеджменту та її характеристика.

3. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.

4. Функції фінансового менеджменту як системи управління.

5. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством.

6. Державне нормативно-правове регулювання фінансової діяльності підприємства.

7. Ринковий механізм регулювання фінансової діяльності підприємства.

8. Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів фінансової діяльності підприємства.

 

Література: [35, с. 9-32]; [36, с. 9-23]; [25, с. 6-10]; [8, с. 11-24]; [20, с.13-39];

[21, с.9-33].

ТЕМА 2

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту.

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Характеристика моделі фінансової інфраструктури підприємства. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Зміст фінансової звітності. Загальні вимоги до інформаційної бази. Основні користувачі фінансової інформації.

Перелік питань до самостійного вивчення

1. Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту.

2. Ієрархічна і функціональна будови центрів управління під­приємством.

3.Функціональна будова центрів управління на підприємствах різних розмірів.

4 Типова схема організаційної структури фінансового управ­ління на великих підприємствах.

5. Поняття «центри відповідальності» на підприємстві.

6. Види центрів відповідальності та їх характеристика.

Теми доповідей

1. Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту.

2. Характеристика і вимоги до інформаційної системи фінансового менеджменту.

3. Характеристика внутрішніх та зовнішніх користувачів фінансової інформації.

4. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із зовнішніх джерел.

5. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються з внутрішніх джерел.

Література: [35, с.33-55]; [25, с.10-13]; [8, с. 24-68]; [20, с. 39-79]; [21, с.33-73].

ТЕМА 3

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 186 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Самообман может довести до саморазрушения. © Неизвестно
==> читать все изречения...

854 - | 705 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.