Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћодуль 3. јнал≥з традиц≥йних п≥дход≥в до вир≥шенн€ ≥снуючоњ проблеми
јнал≥з традиц≥йних п≥дход≥в до вир≥шенн€ ≥снуючоњ проблеми передбачаЇ ви€вленн€ субТЇкт≥в соц≥альноњ роботи, €к≥ залучен≥ до цього процесу (соц≥альн≥ служби, громадськ≥ орган≥зац≥њ, органи державного управл≥нн€ ≥ м≥сцевого самовр€дуванн€), опис типових технолог≥й розвТ€занн€ ≥снуючоњ проблеми (вказати 3-4 традиц≥йн≥ способи розвТ€занн€ проблеми); зд≥йсненн€ висновк≥в, чому вищезазначена д≥€льн≥сть Ї недостатньо ефективною

–озвТ€занн€ першого завданн€ зд≥йснюЇтьс€ на основ≥ знань ≥ ум≥нь, одержаних п≥д час вивченн€ дисципл≥ни Ђ—оц≥альн≥ служби в ”крањн≥ї, Ђ√ромадськ≥ обТЇднанн€ в ”крањн≥ї.

—оц≥альн≥ служби можуть бути територ≥альн≥ ≥ в≥домч≥. ƒо числа перших в≥днос€тьс€ ÷ентри соц≥альних служб дл€ с≥мТњ, д≥тей та молод≥. ÷е спец≥альний заклад, що забезпечуЇ орган≥зац≥ю та проведенн€ у в≥дпов≥дн≥й територ≥альн≥й громад≥ соц≥альноњ роботи ≥з соц≥ально незахищеними категор≥€ми с≥мей, д≥тей та молод≥, €к≥ перебувають у складних життЇвих обставинах та потребують сторонньоњ допомоги.

ћережа центр≥в складаЇтьс€ з республ≥канського (јвтономноњ –еспубл≥ки  рим), обласних,  ињвського та севастопольського м≥ських, районних, м≥ських, районних у м≥стах, селищних та с≥льських центр≥в

” своЇму склад≥ ÷———ƒћ може мати так≥ с пец≥ал≥зован≥ формуванн€:

1. —лужба соц≥альноњ п≥дтримки с≥мей Ц спец≥ал≥зоване формуванн€ ÷———ƒћ, €ке створюЇтьс€ з метою зд≥йсненн€ соц≥альноњ п≥дтримки с≥мей, €к≥ перебувають у складних життЇвих обставинах.

2. —лужба соц≥ально-проф≥лактичноњ роботи Ц Ї спец≥ал≥зованим формуванн€м ÷———ƒћ, €ке утворюЇтьс€ дл€ зд≥йсненн€ соц≥ально-проф≥лактичноњ роботи з вживачами психоактивних речовин, у тому числ≥ споживачами ≥нТЇкц≥йних наркотик≥в. ѓњ метою Ї зд≥йсненн€ соц≥ально-проф≥лактичноњ роботи з кл≥Їнтами, €ка спр€мована на проф≥лактику ¬≤Ћ-≥нфекц≥њ та ≥нфекц≥й, що передаютьс€ статевим шл€хом, ≥нших хвороб, покращенн€ соц≥ального функц≥онуванн€ шл€хом зменшенн€ шкоди ≥ негативних насл≥дк≥в в≥д уживанн€ психоактивних речовин.

3. Ўкола волонтер≥в ÷———ƒћ Ц це спец≥ал≥зоване формуванн€ ÷———ƒћ, основним завданн€м €кого Ї забезпеченн€ теоретичноњ та практичноњ п≥дготовки волонтер≥в до реал≥зац≥њ соц≥альних програм

4.  онсультац≥йний пункт в пологових стац≥онарах, ж≥ночих консультац≥€х та будинках дитини Ц це спец≥ал≥зоване формуванн€ ÷———ƒћ дл€ зд≥йсненн€ соц≥альноњ роботи з ваг≥тними ж≥нками та ж≥нками, €к≥ народили дитину; з неповнол≥тн≥ми матер€ми; з молодим подружж€м; з матер€ми, €к≥ мають нам≥р в≥дмовитис€ в≥д новонародженоњ дитини; з батьками (або особами, €к≥ њх зам≥нюють), €к≥ тимчасово влаштували дитину в будинок дитини;з батьками, у €ких народилис€ д≥ти з вадами розвитку або померли новонароджен≥ д≥ти. ћетою консультац≥йного пункту Ї спри€нн€ зм≥цненню ≥нституту с≥мњ шл€хом формуванн€ засад в≥дпов≥дального, усв≥домленого батьк≥вства.

5. ћоб≥льний консультац≥йний пункт соц≥альноњ роботи в с≥льськ≥й та г≥рськ≥й м≥сцевост≥, в≥ддалених районах м≥ст - це спец≥ал≥зоване формуванн€ ÷———ƒћ дл€ зд≥йсненн€ соц≥альноњ роботи в с≥льськ≥й та г≥рськ≥й м≥сцевост€х, в≥ддалених районах м≥ст. …ого метою Ї забезпеченн€ доступу до соц≥альних послуг р≥зних категор≥й д≥тей, молод≥ та с≥мей в с≥льськ≥й та г≥рськ≥й м≥сцевост€х, в≥ддалених районах м≥ст.

6. —лужба Ђ“елефон ƒов≥риї - спец≥ал≥зоване формуванн€, €ке утворюЇтьс€ ÷———ƒћ з метою наданн€ психолог≥чних, соц≥ально-педагог≥чних, соц≥ально-медичних, юридичних та ≥нформац≥йних послуг особам, €к≥ опинилис€ у складних життЇвих обставинах та звернулис€ до служби.

7. —тудентська соц≥альна служба Ц спец≥ал≥зоване формуванн€ ÷————ƒћ, €ке створюЇтьс€ при вищих навчальних закладах ”крањни з метою розвТ€занн€ соц≥альних проблем та пол≥пшенн€ становища студентськоњ молод≥, наданн€ комплексу соц≥альних послуг студентам, створенн€ спри€тливих умов дл€ њхньоњ самореал≥зац≥њ та самовдосконаленн€.

8. ≤нформац≥йно-ресурсн≥ центри Ц спец≥ал≥зоване формуванн€ ÷———ƒћ, €ке утворюЇтьс€ з метою орган≥зац≥њ методичноњ роботи в ÷ентрах, наданн€ ≥нформац≥йних (дов≥дкових, просв≥тницьких, рекламно-пропагандистських) послуг д≥т€м, молод≥ та р≥зним категор≥€м с≥мей; ресурсного забезпеченн€ соц≥альноњ роботи.

9. “рен≥нговий центр ÷———ƒћ Ц спец≥ал≥зоване формуванн€ ÷———ƒћ, дл€ орган≥зац≥њ та проведенн€ трен≥нг≥в ≥ сем≥нар≥в дл€ прац≥вник≥в районних, м≥ських, районних у м≥стах, селищних та с≥льських центр≥в соц≥альних служб дл€ с≥мТњ, д≥тей та молод≥, спец≥ал≥ст≥в ÷———ƒћ, спец≥ал≥ст≥в центр≥в соц≥ально-психолог≥чноњ допомоги, соц≥альних гуртожитк≥в дл€ д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн€, соц≥альних центр≥в матер≥ та дитини, центр≥в соц≥ально-психолог≥чноњ реаб≥л≥тац≥њ д≥тей та молод≥ з функц≥ональними обмеженн€ми, центр≥в дл€ ¬≤Ћ-≥нф≥кованих д≥тей та молод≥, потенц≥йних оп≥кун≥в, п≥клувальник≥в, батьк≥в-виховател≥в, кандидат≥в у прийомн≥ батьки.

÷———ƒћ також зд≥йснюЇ орган≥зац≥йно-методичне кер≥вництво такими закладами соц≥ального обслуговуванн€ с≥мТњ, д≥тей та молод≥:

1. —оц≥альний центр матер≥ та дитини Ц заклад тимчасового проживанн€ ж≥нок на сьомому-девТ€тому м≥с€ц≥ ваг≥тност≥ та матер≥в з д≥тьми в≥ком в≥д народженн€ до 18 м≥с€ц≥в, €к≥ опинилис€ в складних життЇвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обовТ€зку

2. —оц≥альний гуртожиток дл€ д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн€ Ц заклад дл€ тимчасового проживанн€ (терм≥ном до 3 рок≥в) д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн€, в≥ком в≥д 15 до 18 рок≥в, а також ос≥б з числа д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн€, в≥ком в≥д 18 до 23 рок≥в. …ого метою Ї створенн€ умов дл€ соц≥альноњ адаптац≥њ ос≥б, що в цьому проживають та п≥дготовка до самост≥йного житт€.  р≥м тимчасового забезпеченн€ житлом передбачаЇтьс€ наданн€ психолог≥чних, соц≥ально-педагог≥чних, юридичних, соц≥ально-економ≥чних та ≥нформац≥йних послуг зазначеним особам.

3. ÷ентр соц≥ально-психолог≥чноњ реаб≥л≥тац≥њ д≥тей та молод≥ з функц≥ональними обмеженн€ми Ц заклад денного перебуванн€ д≥тей та молод≥ з функц≥ональними обмеженн€ми в≥ком в≥д 7 до 35 рок≥в, метою д≥€льност≥ €кого Ї в≥дновленн€ та п≥дтримка њх ф≥зичного та псих≥чного стану, адаптац≥€ та ≥нтеграц≥€ у сусп≥льство шл€хом наданн€ психолог≥чних, соц≥ально-педагог≥чних, соц≥ально-медичних, юридичних та ≥нформац≥йних послуг кл≥Їнтам та членам њх с≥мей.

4. ÷ентр соц≥ально-психолог≥чноњ допомоги Ц заклад, що надаЇ соц≥альн≥ послуги особам, €к≥ опинилис€ в складних життЇвих обставинах. ќсновним завданн€м центру Ї наданн€ нев≥дкладних психолог≥чних, соц≥ально-побутових, соц≥ально-педагог≥чних, соц≥ально-медичних, соц≥ально-економ≥чних, ≥нформац≥йних ≥ юридичних послуг, послуг з працевлаштуванн€ ос≥б у складних життЇвих обставинах дл€ спри€нн€ њх €кнайшвидшому поверненню до нормальних умов життЇд≥€льност≥.

5. ÷ентр дл€ в≥д-≥нф≥кованих д≥тей та молод≥ Ц спец≥ал≥зований заклад, що проводить роботу ≥з соц≥альноњ адаптац≥њ ¬≤Ћ-≥нф≥кованих д≥тей та молод≥ (створюЇ дл€ цього в≥дпов≥дн≥ умови), розробл€Ї та зд≥йснюЇ заходи щодо соц≥альноњ п≥дтримки ≥ супроводу таких д≥тей та молод≥, що спр€мована на њх ≥нтеграц≥ю в сусп≥льство

6. ÷ентр ре соц≥ал≥зац≥њ наркозалежноњ молод≥ Ц спец≥ал≥зований заклад, у €кому на добров≥льних засадах перебувають на реаб≥л≥тац≥њ особи, що вживали наркотики ≥ пройшли курс л≥куванн€ у медичних закладах. …ого метою Ї ре соц≥ал≥зац≥€ наркозалежноњ молод≥ шл€хом наданн€ комплексу соц≥ально-реаб≥л≥тац≥йних та ≥нших послуг, а також проф≥лактична робота з молоддю.

ƒ≥€льн≥сть вс≥х вищезазначених структур регламентуЇтьс€ положенн€ми, створеними та основ≥ “ипового положенн€, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни або наказом ћ≥н≥стерства ”крањни у справах с≥мТњ, молод≥ та спорту).

—истема в≥домчих соц≥альних служб представлена такими закладами ≥ установами:

ћ≥н≥стерство соц≥альноњ пол≥тики:

- будинок-≥нтернат загального проф≥лю дл€ громад€н похилого в≥ку та ≥нвал≥д≥в - стац≥онарна соц≥ально-медична установа загального типу дл€ пост≥йного проживанн€ громад€н похилого в≥ку, ветеран≥в в≥йни та прац≥, ≥нвал≥д≥в, €к≥ потребують стороннього догл€ду, побутового ≥ медичного обслуговуванн€;

- спец≥альний будинок-≥нтернат дл€ громад€н похилого в≥ку та ≥нвал≥д≥в - стац≥онарна соц≥ально-медична установа, призначена дл€ пост≥йного проживанн€ ос≥б похилого в≥ку, переважно з числа особливо небезпечних рецидив≥ст≥в та ≥нших ос≥б, за €кими в≥дпов≥дно до чинного законодавства встановлено адм≥н≥стративний нагл€д, ≥нвал≥д≥в ≥ громад€н похилого в≥ку з колишн≥х засуджених, €к≥ потребують побутового, медичного обслуговуванн€ ≥ ц≥леспр€мованого вихованого впливу, а також дл€ громад€н, €ких за р≥шенн€м м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади перевод€ть з ≥ншим ≥нтернат них установ загального типу за систематичне порушенн€ громадського пор€дку, вживанн€ алкоголю, токсичних препарат≥в, за б≥йки тощо;

- гер≥атричний панс≥онат - стац≥онарна медико-соц≥альна установа дл€ проживанн€ ос≥б з вираженими в≥ковими порушенн€ми псих≥ки, п≥дтвердженими висновком л≥кувально-консультативноњ ком≥с≥њ орган≥в охорони здоровТ€;

- панс≥онат дл€ ветеран≥в в≥йни та прац≥ - установа ≥нтернатного типу п≥двищеноњ комфортност≥) спец≥альн≥ житлов≥ будинки дл€ ветеран≥в та пенс≥онер≥в. ‘ункц≥онально вони Ї пром≥жною ланкою м≥ж стац≥онарним догл€дом ≥ догл€дом у громад≥. ÷≥ заклади працюють €к закордонн≥ будинки компактного проживанн€, але розрахован≥ на значно б≥льше мешканц≥в ≥ не ор≥Їнтован≥ на њх активну участь в управл≥нн≥ будинком. ѕевною м≥рою розвТ€зуючи соц≥ально-побутов≥ та соц≥ально-медичн≥ проблеми людей похилого в≥ку, вони не ц≥лком враховують сучасне розум≥нн€ старост≥ €к активного етапу в житт≥ людини та право людей похилого в≥ку на ≥нтеграц≥ю в сусп≥льство.

- психоневролог≥чний ≥нтернат Ц стац≥онарна соц≥ально-медична установа, призначена дл€ пост≥йного проживанн€ громад€н з психоневролог≥чними захворюванн€ми, €к≥ потребують стороннього догл€ду, побутового ≥ медичного обслуговуванн€. ќсновним завданн€м ≥нтернату Ї забезпеченн€ належних умов проживанн€ псих≥чно хворих громад€н, €к≥ потребують стороннього догл€ду ≥ допомоги.

—пец≥ал≥зований будинок дл€ ветеран≥в в≥йни та прац≥, громад€н похилого в≥ку та ≥нвал≥д≥ в - це буд≥вл€, €ка складаЇтьс€ з окремих, з ус≥ма комунальними зручност€ми однок≥мнатних житлових прим≥щень, розрахованих на одну особу або подружж€. Ќа нижн≥х поверхах буд≥вл≥ можуть бути розм≥щен≥ служби соц≥ально-побутового призначенн€ ≥ медичного обслуговуванн€, а у штат≥ прац≥вники служб соц≥ально-побутового призначенн€ ≥ медичного обслуговуванн€, €к≥ надають соц≥альн≥ послуги.

“еритор≥альний центр соц≥ального обслуговуванн€ Ї бюджетною установою, €ка утворюЇтьс€ дл€ зд≥йсненн€ соц≥ального обслуговуванн€ та наданн€ соц≥альних послуг громад€нам, €к≥ перебувають у складних життЇвих обставинах ≥ потребують сторонньоњ допомоги, за м≥сцем проживанн€, в умовах стац≥онарного, тимчасового або денного перебуванн€. Ќа соц≥альне обслуговуванн€ (наданн€ соц≥альних послуг) в територ≥альному центр≥ мають право: громад€ни похилого в≥ку, ≥нвал≥ди, хвор≥ (з числа ос≥б працездатного в≥ку на пер≥од до встановленн€ њм групи ≥нвал≥дност≥, але не б≥льш €к чотири м≥с€ц≥), €к≥ не здатн≥ до самообслуговуванн€ ≥ потребують пост≥йноњ сторонньоњ допомоги, визнан≥ такими в пор€дку, затвердженому ћќ«; громад€ни, €к≥ перебувають у складн≥й життЇв≥й ситуац≥њ у зв'€зку з безроб≥тт€м ≥ зареЇстрован≥ в державн≥й служб≥ зайн€тост≥ €к так≥, що шукають роботу, стих≥йним лихом, катастрофою (≥ мають на своЇму утриманн≥ неповнол≥тн≥х д≥тей, д≥тей-≥нвал≥д≥в, ос≥б похилого в≥ку, ≥нвал≥д≥в), €кщо середньом≥с€чний сукупний дох≥д њх с≥мей нижчий н≥ж прожитковий

м≥н≥мум дл€ с≥м'њ. ” територ≥альному центр≥ можуть утворюватис€ так≥ структурн≥ в≥дд≥ленн€ (не менш €к два р≥зного спр€муванн€): соц≥альноњ допомоги вдома; соц≥ально-побутовоњ адаптац≥њ; соц≥ально-медичних послуг; стац≥онарне дл€ пост≥йного або тимчасового проживанн€; орган≥зац≥њ наданн€ адресноњ натуральноњ та грошовоњ

допомоги.

÷ентр профес≥йноњ реаб≥л≥тац≥њ ≥нвал≥д≥в Ї закладом системи орган≥в прац≥ та соц≥ального захисту населенн€, метою д≥€льност≥ €кого Ї зд≥йсненн€ заход≥в, спр€мованих на п≥дготовку особи з ≥нвал≥дн≥стю до профес≥йноњ д≥€льност≥, в≥дновленн€ чи здобутт€ профес≥йноњ працездатност≥ шл€хом адаптац≥њ, реадаптац≥њ, навчанн€, перенавчанн€ дл€ подальшого ефективного працевлаштуванн€ з урахуванн€м стану њњ здоров'€, особистих схильностей та побажань. ÷ентр забезпечуЇ профес≥йну реаб≥л≥тац≥њ ≥нвал≥д≥в в≥дпов≥дно до висновк≥в медико-соц≥альноњ експертноњ ком≥с≥њ з урахуванн€м конкурентоспроможност≥ ≥нвал≥да на ринку прац≥ ≥ його працевлаштуванн€ €к у звичайних виробничих умовах, так ≥ у спец≥ально створених умовах прац≥.

÷ентр соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ д≥тей-≥нвал≥д≥в Ї закладом системи орган≥в прац≥ та соц≥ального захисту населенн€, метою д≥€льност≥ €кого Ї зд≥йсненн€ заход≥в, спр€мованих на розвиток та коригуванн€ порушень розвитку дитини-≥нвал≥да, навчанн€ њњ основним соц≥альним та побутовим навичкам, розвиток зд≥бностей, створенн€ передумов дл€ ≥нтеграц≥њ у сусп≥льство. ÷ентри раннього втручанн€. …ого метою Ї забезпеченн€ права д≥тей-≥нвал≥д≥в на соц≥альну реаб≥л≥тац≥ю та адаптац≥ю з метою њх наступноњ ≥нтеграц≥њ в дит€ч≥ колективи дошк≥льних установ та загальноосв≥тн≥х шк≥л.

¬≥дпов≥дно до закону ”крањни Ђѕро основи соц≥ального захисту бездомних громад€н ≥ безпритульних д≥тей, закладами соц≥ального захисту дл€ бездомних громад€н Ї: будинок н≥чного перебуванн€, центр ре≥нтеграц≥њ, соц≥альний готель

Ѕудинок н≥чного перебуванн€ Ц заклад соц≥ального захисту дл€ ноч≥вл≥ (розм≥щенн€ на н≥ч) бездомних громад€н, прийом до €кого не потребуЇ попереднього медичного обстеженн€

÷ентр ре≥нтеграц≥њ Ц заклад соц≥ального захисту дл€ бездомних громад€н, д≥€льн≥сть €кого спр€мована на поступове поверненн€ особи до самост≥йного повноц≥нного житт€ шл€хом наданн€ њй комплексу послуг (соц≥альних, психолог≥чних, юридичних, медичних тощо) з урахуванн€м ≥ндив≥дуальних потреб

—оц≥альний готель Ц заклад соц≥ального захисту дл€ перебуванн€ бездомних громад€н, €кий маЇ у своЇму склад≥ окрем≥ номери (к≥мнати), розм≥щенн€ та проживанн€ бездомних громад€н у соц≥альному готел≥ Ї платним.

÷ентр соц≥альноњ адаптац≥њ ос≥б, зв≥льнених з м≥сць позбавленн€ вол≥ Ц соц≥альна установа дл€ наданн€ соц≥альних послуг особам, зв≥льненим з м≥сць позбавленн€ вол≥, та њх тимчасового перебуванн€. ќсновною метою ÷ентру Ї ре соц≥ал≥зац≥€, ре≥нтеграц≥€ та соц≥альна адаптац≥€ кл≥Їнт≥в.

¬≥дпов≥дно до закону ”крањни Ђѕро житловий фонд соц≥ального призначенн€ в≥д 12.01.2006 є 3334-≤”) в ”крањн≥ передбачен≥ так≥ заклади дл€ бездомних громад€н:

—оц≥альний гуртожиток Ц соц≥альне житло, €ке надаЇтьс€ громад€нам ”крањни на час њх перебуванн€ на соц≥альному квартирному обл≥ку за умови, що таке житло Ї Їдиним м≥сцем њх проживанн€

—пец≥ал≥зований будинок дл€ б≥дних та безпритульних Ц установа соц≥ального обслуговуванн€, €ка створюЇтьс€ з метою повного забезпеченн€ б≥дних та безпритульних громад€н прим≥щенн€ми дл€ проживанн€, њжею, передбаченою законодавством медичною, правовою, соц≥альною, психолог≥чною та побутовою допомогою, допомогою щодо працевлаштуванн€

“имчасовий притулок дл€ дорослих Ц установа соц≥ального обслуговуванн€, €ка створюЇтьс€ з метою безоплатного забезпеченн€ громад€н без визначеного м≥сц€ проживанн€ тимчасовим житлом, њжею, передбаченою законодавством медичною, правовою, соц≥альною, психолог≥чною та побутовою допомогою, а також спри€нн€ таким громад€нам у встановленн≥ особи, в≥дновленн≥ документ≥в, паспортизац≥њ та працевлаштуванн≥

 

ћ≥н≥стерство охорони здоровТ€. ƒ≥€льн≥сть соц≥альних служб в систем≥ охорони здоровТ€ спр€мована на р еал≥зац≥ю державноњ пол≥тики у сфер≥ охорони здоровТ€, координац≥ю медичного обслуговуванн€, охорону громадського здоровТ€ та п≥дготовку кадр≥в в галуз≥. —истема заклад≥в складають:

- заклади охорони здоровТ€ (л≥карн€н≥, амбулаторно-пол≥кл≥н≥чн≥ заклади, станц≥њ швидкоњ допомоги, санаторно-курортн≥, аптечн≥, сан≥тарно-проф≥лактичн≥ заклади);

- будинок дитини загального типу Ч дл€ медико-соц≥ального захисту д≥тей-сир≥т, д≥тей, €к≥ залишилис€ без п≥клуванн€ батьк≥в, в≥ком в≥д народженн€ до трьох рок≥в. “ут також можуть перебувати д≥ти, €к≥ мають с≥м'ю, проте утриманн€ та вихованн€ њх у с≥м'њ з поважних причин (хвороба годувальника, тривале в≥др€дженн€, навчанн€ тощо) неможли≠ве, а також д≥ти ≥з затримкою розумового та ф≥зичного розвитку внасл≥док неспри€тливих умов вихованн€;

- спец≥ал≥зований будинок дитини Ч дл€ медико-соц≥ального захисту д≥тей-сир≥т, д≥тей, €к≥ залишились без п≥клуванн€ батьк≥в, з вадами ф≥зичного та розумового розвитку (IIIЧV груп здоров'€) в≥ком в≥д народженн€ до чотирьох рок≥в, а також: 1) з орган≥чним ураженн€м нервовоњ системи та порушенн€м псих≥ки; 2) з орган≥чним ураженн€м центральноњ нервовоњ си≠стеми, в тому числ≥ з дит€чим церебральним парал≥чем без пору≠шенн€ псих≥ки; 3) з порушенн€м функц≥њ опорно-рухового апа≠рату та ≥ншими вадами ф≥зичного розвитку без порушенн€ пси≠х≥ки; 4) з порушенн€м слуху та мови; 5) з порушенн€м мови; 6) з порушенн€м зору (сл≥п≥, слабозор≥); 8) туб≥нф≥кованих, хво≠рих з малими та згасаючими формами туберкульозу, ¬≤Ћ-≥нф≥кованих

- ÷ентр медико-соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ неповнол≥тн≥х - це л≥кувально-реаб≥л≥тац≥йний заклад дл€ неповнол≥тн≥х, €к≥ вжи≠вають алкоголь, наркотичн≥ засоби ≥ психотропн≥ речовини, а також дл€ неповнол≥тн≥х, €к≥ за станом здоров'€ не можуть бути направлен≥ до загальноосв≥тн≥х шк≥л та профес≥йних училищ соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ. ќсновними завданн€ми центру Ї створенн€ умов ≥ забезпе≠ченн€ л≥куванн€ неповнол≥тн≥х, €к≥ вживають алкоголь, нар≠котичн≥ засоби ≥ психотропн≥ речовини, проведенн€ психолог≥ч≠ноњ корекц≥њ та заход≥в соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ, а також реаб≥л≥тац≥њ неповнол≥тн≥х з дев≥антними формами повед≥нки, що призводить до њхньоњ соц≥альноњ дезадаптац≥њ, наданн€ психолог≥чноњ допомоги њхн≥м с≥м'€м, робота з батьками.

- ћедико -соц≥альна експертна ком≥с≥€ (ћ—≈ )

- осп≥си Ц медичний заклад, у €кому хвор≥ з прогнозованим неспри€тливим переб≥гом хвороби отримують г≥дний догл€д та обслуговуванн€. ћедичний персонал надаЇ пал≥ативну медичну допомогу: хвор≥ можуть отримувати кисень, знеболювальне, зондове харчуванн€. ќсновна мета перебуванн€ у хосп≥с≥ Ц покращити останн≥ дн≥ житт€, полегшити стражданн€.

- ѕсихолого-медико-педагог≥чн≥ консультац≥њ - Ї державними д≥агностико-корекц≥йними структурами, що функц≥онують в систем≥ осв≥ти ≥ науки ”крањни та јкадем≥њ педагог≥чних наук.

- ѕсихолог≥чна служба системи осв≥ти ”крањни Ц Ї складовою державноњ системи охорони ф≥зичного та псих≥чного здоров€ молодих громад€н ≥ д≥Ї з метою ви€вленн€ та створенн€ оптимальних соц≥ально-психолог≥чних умов дл€ розвитку особистост≥. «абезпечуЇ своЇчасне ≥ систематичне вивченн€ психоф≥зичного розвитку дитини, мотив≥в њњ повед≥нки, створенн€ умов дл€ саморозвитку та самовихованн€, спри€Ї виконанню осв≥тн≥х ≥ виховних завдань навчальних заклад≥в шл€хом забезпеченн€ ≥ндив≥дуального п≥дходу, створенн€ умов дл€ формуванн€ мотивац≥њ до самовихованн€ та саморозвитку, проф≥лактики й корекц≥њ в≥дхилень в ≥ндив≥дуальному й особист≥сному розвитку.

- ƒошк≥льний навчальний заклад Ц навчальний заклад, що забезпечуЇ реал≥зац≥ю права дитини на здобутт€ дошк≥льноњ осв≥ти, њњ ф≥зичний, розумовий ≥ духовний розвиток, соц≥альну адаптац≥ю та готовн≥сть продовжувати осв≥ту

- дит€чий будинок Ц навчальний заклад ≥нтернатного типу, що забезпечуЇ розвиток, вихованн€, навчанн€ та соц≥альну адаптац≥ю д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн€ дошк≥льного та шк≥льного в≥ку, а також тих, €к≥ перебувають у родинних стосунках

- загальноосв≥тн€ школа-≥нтернат Ц загальноосв≥тн≥й навчальних заклад, що забезпечуЇ вихованн€, навчанн€ та соц≥альну адаптац≥ю д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн€

- спец≥ал≥зована школа-≥нтернат Ц загальноосв≥тн≥й навчальний заклад з поглибленим вивченн€м окремих предмет≥в та курс≥в, що забезпечуЇ вихованн€, навчанн€ та соц≥альну адаптац≥ю обдарованих д≥тей-сир≥т ≥ д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн€

- спец≥альна загальноосв≥тн€ школа-≥нтернат Ц загальноосв≥тн≥й навчальний заклад, що забезпечуЇ вихованн€, навчанн€, соц≥альну адаптац≥ю та корекц≥ю д≥тей, €к≥ потребують корекц≥њ ф≥зичного та розумового розвитку.

- загальноосв≥тн€ санаторна школа-≥нтернат Ц загальноосв≥тн≥й навчальний заклад з в≥дпов≥дним проф≥лем, що забезпечуЇ вихованн€, навчанн€ та л≥куванн€ д≥тей, €к≥ потребують тривалого л≥куванн€. ћаЇ на мет≥ в≥дновленн€ ≥ зм≥цненн€ здоров€ у поЇднанн≥ ≥з загальноосв≥тньою п≥дготовкою, наданн€ квал≥ф≥кованоњ медико-психолого-педагог≥чноњ допомоги, спри€нн€ самовизначенню. “ипи: дл€ д≥тей з психоневролог≥чними захворюванн€ми; хворих на скол≥оз; ≥з захворюванн€ми серцево-судинноњ системи; ≥з хрон≥чними неспециф≥чними захворюванн€ми орган≥в диханн€; ≥з хрон≥чними неспециф≥чними захворюванн€ми орган≥в травленн€; хворих на цукровий д≥абет; з малими ≥ неактивними формами туберкульозу

- «агальноосв≥тн≥ школи ≥ профес≥йн≥ училища соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ - спец≥альн≥ навчально-виховн≥ заклади дл€ неповнол≥тн≥х, €к≥ потребують особливих умов вихованн€. Ќаправл€ютьс€ особи, €к≥ вчинили злочин до 18 рок≥в або правопорушенн€ до дос€гненн€ в≥ку крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥. ќсновними завданн€ми Ї: створенн€ належних умов дл€ житт€, навчанн€ ≥ вихованн€ учн≥в, п≥двищенн€ њх загальноосв≥тнього ≥ культурного р≥вн€, профес≥йноњ п≥дготовки, розвитку ≥ндив≥дуальних зд≥бностей ≥ нахил≥в, забезпеченн€ необх≥дноњ медичноњ допомоги; забезпеченн€ соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ учн≥в, њх правового вихованн€ та соц≥ального захисту в умовах пост≥йного педагог≥чного режиму

- ћолод≥жний центр прац≥ Ц це спец≥ал≥зована державна установа, €ка д≥Ї на госпрозрахунков≥й основ≥ ≥ маЇ на мет≥ вир≥шенн€ питань працевлаштуванн€ молод≥, забезпеченн€ њњ зайн€тост≥ у в≥льний в≥д навчанн€ час, спри€нн€ розвитку молод≥жних ≥н≥ц≥атив у трудов≥й сфер≥, переп≥дготовку та п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ молод≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 334 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

524 - | 528 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.034 с.