Лекции.Орг


Поиск:
Критерії оцінювання навчального соціального проекту
Аспекти оцінювання            
1. Теоретична підготовка студента:  
Знання теми проектування вільно визначає визначає з утрудненням знає, але допускає помилки визначає за допомогою викладача не знає  
Знання змісту наукових робіт, що задіяно під час встановлення актуальності вільно володіє матеріалом має незначні утруднення називає, але зміст не розкриває називає за допомогою викладача джерела перелічено в бібліографічному списку, але назвати їх не може  
Знання понятійно-термінологічного апарату дає визначення не менше 10 основних понять дає визначення не менше 5 понять називає, але визначення не дає називає за допомогою викладачі не може назвати та дати визначення  
Знання різноманітних ресурсів, які може бути задіяно під час розробки проекту Знає різноманітні джерела та здатен їх застосувати Має незначні утруднення Ресурси знає, але застосувати не може Називає за допомогою викладача Не знає  
Знання основних нормативно-правових документів, що відповідають змісту проекту Знає не менше 5 документів, та вільно володіє змістом Знає не менше 5 документів у визначенні змісту допускає помилки Знає назви не менше 5 документів, уявлення про зміст фрагментарні Називає за допомогою викладача У проекті відображені, але назвати і охарактеризувати не може  
ІІ. Зміст проекту  
Актуальність, концептуальність, обгрунтованість проблеми, відповідність завданням науки чітко простежується у цілому наявна суперечлива потребує доопрацювання не розкрито  
Відповідність мети, завдань, плану, результатів обраній темі чітко простежу-ється у цілому відповідає є зауваження потребує доопрацювання не відповідає  
Практична чи теоретична значущість чітко простежу-ється у цілому простежуєть-ся Суперечли-ва потребує доопрацювання не простежуєть-ся  
Новизна, оригінальність чітко простежу-ється у цілому простежуєть-ся Суперечли-ва потребує доопрацювання не простежуєть-ся  
Обсяг та повнота розробки Відповіда-ють вимогам у цілому відповідають вимогам є зауваження потребує доопрацю-вання недостатні  
Залучення ресурсів, розподіл обовязків чітко простежу-ється у цілому простежуєть-ся є зауваження потребує доопрацю-вання не простежу-ється  
ІІІ. Оцінка результатів проекту  
Реальність та можливості застосування (витратність прибутковість з позицій менеджменту) абсолютно реальний в цілому реальний Супереч-лива потребує доопрацювання не реальний  
Універсальність (можливість його реалізації в різних умовах, різними категоріями) абсолютно універсальний в цілому універсальний Супереч-лива потребує доопрацювання не універсальний  
Завершеність, готовність для подальшого застосування абсолютно завершений в цілому завершений Є зауваження потребує доопрацювання не завершений
Якість оформлення результатів повністю відповідає вимогам в цілому відповідає вимогам Є зауваження потребує доопрацювання не відповідає вимогам
ІУ. Захист проекту
Якість доповіді (композиція, логіка, послідовність, аргументованість, чіткість, оригінальність чітко простежу-ється в цілому простежу-ється є зауваження   майже не простежуєть-ся не простежуєть-ся  
Педагогічна техніка (культура мовлення, почуття часу, утримання уваги аудиторії, артистизм) чітко простежу-ється в цілому простежу-ється є зауваження майже не простежуєть-ся не простежуєть-ся
Відповіді на питання на всі питання вільно відповідає допускає незначні помилки у відповіді на деякі відповідає за допомогою викладача не відповідає  
Методика використання наочних та технічних засобів Використовує презента-цію має наочну інформацію наочна інформація представлена, але не прокоментована виникли труднощі у застосуванні не використовує
Уміння оцінити власну діяльність та її результати вільно і правильно оцінює відчуває утруднення, правильно оцінює відчуває утруднення, допускає помилки за допомогою викладача оцінити не може
Разом          
                           

 

 

Література

1. Безпалько О.В. Соціальне проектування. – К, 2010. – 127 с.

2. Інновації у соціальних службах: Навч.-метод.посіб. /Семигіна Т.В., Покладова В.В, Грига І.М. та ін. – К.: Університетське видавництво «Пульсари», 2002. – 168 с.

3. Луков В.А. Социальное проектирование: учебное пособие. – М.: Флинта, 2003. – 239 с.

4. Основы социальной работы: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений /под ред Н.Ф.Басова. – М.: Академия, 2004. – 288 с. – С.255-269

5. Социальная работа /Под общ.ред В.И.Курбатова. – Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 480 с. – С.257-290

6. www.iom.int. (Міжнародна Організація Міграції (МОМ))

7. www.migrantinfo.org.ua (Центри Консультування Мігрантів МОМ)

8. www.osce.org (ОБСЄ)

9. www.la-strada.org.ua (Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна»)

10. [email protected] («Гаряча» електронна адреса з протидії торгівлі людьми)

11. http: //www.sms.gov.ua (сайт молоді та сім’ї)

12. www.everychild.org.ua – КОЖНІЙ ДИТИНІ В УКРАЇНІ

13. www.unicef.org – Дитячий фонд ООН Юнісеф

14. E-mail:[email protected] (Громадська організація. Херсонський обласний центр «Успішна жінка»)

15. www.terra-futura.com ([email protected]) (Херсонський міський центр молодіжних ініціатив «Тотем»)

16. [email protected] (Херсонський обласний громадський центр «Чоловіки проти насильства»)

17. ngo mangust@ mail.ru (Херсонський обласний благодійний фонд «Мангуст»)

18. [email protected] (Херсонський Центр профілактики та боротьби зі СНІДОМ)

19. [email protected] (Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я)

20. [email protected] (Херсонський комітет захисту прав і свобод людини ім.Джона Говарда)

21. [email protected] (Херсонське обласне відділення Української студентської спілки)

22. www.selena.kherson.ua/newgener (Молодіжна організація «Нова генерація»)

23. www.socioprostir.org.ua/htdocs/organization (Херсонський обласний осередок «Ліга соціальних працівників України»)

24. www.ccf.kiev.ua - Проект «Покращення якості соціальних послуг дітям і сімям в громаді»

25. www.vd-spb.ru

26. www.newdayonline.ru/ - зразки проектів Росія

27. www.vd-spb.ru – проекти Росія

28. www.iom.int. (Міжнародна Організація Міграції (МОМ))

29. www.migrantinfo.org.ua (Центри Консультування Мігрантів МОМ)

30. www.osce.org (ОБСЄ)

31. www.la-strada.org.ua (Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна»)

32. [email protected] («Гаряча» електронна адреса з протидії торгівлі людьми)

33. http: //www.sms.gov.ua (сайт молоді та сім’ї)

34. www.everychild.org.ua – КОЖНІЙ ДИТИНІ В УКРАЇНІ

35. www.unicef.org – Дитячий фонд ООН Юнісеф

36. E-mail:[email protected] (Громадська організація. Херсонський обласний центр «Успішна жінка»)

37. www.terra-futura.com ([email protected]) (Херсонський міський центр молодіжних ініціатив «Тотем»)

38. [email protected] (Херсонський обласний громадський центр «Чоловіки проти насильства»)

39. ngo mangust@ mail.ru (Херсонський обласний благодійний фонд «Мангуст»)

40. [email protected] (Херсонський Центр профілактики та боротьби зі СНІДОМ)

41. [email protected] (Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я)

42. [email protected] (Херсонський комітет захисту прав і свобод людини ім.Джона Говарда)

43. [email protected] (Херсонське обласне відділення Української студентської спілки)

44. www.selena.kherson.ua/newgener (Молодіжна організація «Нова генерація»)

45. www.socioprostir.org.ua/htdocs/organization (Херсонський обласний осередок «Ліга соціальних працівників України»)

46. www.ccf.kiev.ua - Проект «Покращення якості соціальних послуг дітям і сімям в громаді»

47. www.vd-spb.ru

48. www.newdayonline.ru/ - зразки проектів Росія

49. www.vd-spb.ru – проекти Росія

 

Структура підручників та навчальних посібників:

- зміст (перелік розділів);

- вступ (або передмова);

- основний текст;

- питання, тести для самоконтролю;

- обов’язкові та додаткові задачі, приклади;

- довідково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, схеми тощо);

- апарат для орієнтації в матеріалах книги (предметний, іменний покажчики).

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 265 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

828 - | 748 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.