Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«м≥ни аудиторськ≥й документац≥њ за вин€ткових обставин п≥сл€ дати аудиторського висновку
31. якщо п≥сл€ дати аудиторського висновку виникають вин€тков≥ обставини, що вимагають в≥д аудитора виконанн€ нових або додаткових аудиторських процедур або привод€ть до того, що аудитор доходить нових висновк≥в, аудитор повинен документувати:

а) обставини, що виникли;

б) виконан≥ нов≥ або додатков≥ аудиторськ≥ процедури, отриман≥ аудиторськ≥ докази та нов≥ висновки;

в) коли й ким були зроблен≥ та (€кщо це необх≥дно) огл€нут≥ остаточн≥ зм≥ни.

32. “ак≥ вин€тков≥ обставини включають ви€вленн€ факт≥в, що стосуютьс€ перев≥реноњ ф≥нансовоњ ≥нформац≥њ, €к≥ ≥снували на дату аудиторського висновку та могли би вплинути на аудиторський висновок, €кби аудиторов≥ було в≥домо про них.

 

ћ—ј 240 У¬≥дпов≥дальн≥сть аудитора за розгл€д шахрайства п≥д час аудиторськоњ перев≥рки ф≥нансових зв≥т≥вФ

 

–екомендац≥њ з вивченн€ ћ—ј 240.

1. ѕон€тт€ ДпомилкаФ ≥ ДшахрайствоФ, р≥зниц€ м≥ж ними.

2. ѕриклади помилок, види шахрайства, типи важливих навмисних спотворень дл€ аудитора.

3. —кладанн€ нев≥рних ф≥нансових зв≥т≥в: напр€ми ≥ умови.

4. Ќезаконне привласненн€ актив≥в.

5. Ўахрайство ≥ в≥дпов≥дальн≥сть управл≥нського персоналу.

6. ¬ластив≥ обмеженн€ аудиту в контекст≥ шахрайства.

7. ¬≥дпов≥дальн≥сть аудитора за ви€вленн€ суттЇвих викривлень внасл≥док шахрайства.

8. ѕрофес≥йний скептицизм аудитора в умовах ризику шахрайства.

9. –озгл€д аудитором ≥ншоњ ≥нформац≥њ в контекст≥ шахрайства.

10. –изики шахрайства у визнанн≥ доход≥в.

11. ƒ≥њ аудитора у в≥дпов≥дь на ризики суттЇвих викривлень внасл≥док шахрайства.

12. Ѕ≥знесове обірунтуванн€ значних операц≥й.

13. ≤нформуванн€ регул€торних та правоохоронних орган≥в.

14. Ќеможлив≥сть продовжити виконанн€ завданн€.

 

¬ступ.

1. ћетою даного ћ≥жнародного стандарту аудиту (ћ—ј) Ї встановленн€ стандарт≥в та наданн€ рекомендац≥й щодо в≥дпов≥дальност≥ аудитора за розгл€д шахрайства п≥д час аудиторськоњ перев≥рки ф≥нансових зв≥т≥в, а також по€сненн€, €к стандарти та рекомендац≥њ, викладен≥ в ћ—ј 315 У–озум≥нн€ субТЇкту господарюванн€ та його середовища та оц≥нка ризик≥в суттЇвих викривленьФ, застосовуютьс€ до ризик≥в суттЇвих викривлень внасл≥док шахрайства. —тандарти та рекомендац≥њ, викладен≥ в даному ћ—ј, необх≥дно ≥нтегрувати в загальний процес аудиту.

2. ƒаний стандарт:

а) в≥др≥зн€Ї шахрайство в≥д помилки та розгл€даЇ два р≥зновиди шахрайства, €к≥ мають значенн€ дл€ аудитора, тобто викривленн€ внасл≥док незаконного привласненн€ актив≥в та викривленн€, €к≥ Ї результатом неправдивоњ ф≥нансовоњ зв≥тност≥; описуЇ в≥дпов≥дальн≥сть найвищого кер≥вництва та кер≥вництва субТЇкту господарюванн€ за попередженн€ та ви€вленн€ шахрайства, описуЇ властив≥ обмеженн€ аудиту в контекст≥ шахрайства та встановлюЇ в≥дпов≥дальн≥сть аудитора за ви€вленн€ суттЇвих викривлень внасл≥док шахрайства;

б) вимагаЇ в≥д аудитора дотриманн€ профес≥йного скептицизму та визнанн€ можливост≥ ≥снуванн€ суттЇвих викривлень внасл≥док шахрайства незалежно в≥д досв≥ду минулоњ сп≥впрац≥ аудитора з субТЇктом господарюванн€ та щодо чесност≥ управл≥нського та найвищого управл≥нського персоналу;

в) вимагаЇ в≥д член≥в групи з завданн€ обговоренн€ впливу на ф≥нансову зв≥тн≥сть субТЇкта господарюванн€ суттЇвих викривлень внасл≥док шахрайства та вимагаЇ в≥д партнера з завданн€ визначенн€ того, з €ких питань необх≥дно ≥нформувати тих член≥в групи з завданн€, €к≥ не приймали участь в обговоренн≥;

г) вимагаЇ в≥д аудитора:

Х виконанн€ процедур отриманн€ ≥нформац≥њ, €ка необх≥дна дл€ ≥дентиф≥кац≥њ суттЇвих викривлень внасл≥док шахрайства;

Х ≥дентиф≥кац≥њ та оц≥нки ризик≥в суттЇвих викривлень внасл≥док шахрайства на р≥вн≥ ф≥нансових зв≥т≥в та на р≥вн≥ тверджень; дл€ оц≥нених ризик≥в, що можуть призвести до суттЇвих викривлень внасл≥док шахрайства, Ц оц≥нки структури системи внутр≥шнього контролю субТЇкту господарюванн€ та застосовуваних заход≥в контролю, та визначенн€, чи були вони зд≥йснен≥;

Х визначенн€ загальних д≥й у в≥дпов≥дь на ризики суттЇвих викривлень внасл≥док шахрайства на р≥вн≥ ф≥нансових зв≥т≥в, розгл€ду завданн€ та нагл€ду за персоналом; вивченн€ обл≥ковоњ пол≥тики субТЇкту господарюванн€ та включенн€ елементу непередбачуваност≥ у виб≥р виду, часу та обс€гу аудиторських процедур, €к≥ мають виконуватись;

Х розробки та виконанн€ аудиторських процедур у в≥дпов≥дь на ризик можливост≥ управл≥нського персоналу уникнути контролю;

Х визначенн€ ≥ виконанн€ необх≥дних процедур у в≥дпов≥дь на оц≥нен≥ ризики суттЇвих викривлень внасл≥док шахрайства;

Х розгл€ду, чи може бути ви€влене викривленн€ показником шахрайства;

Х отриманн€ письмових по€снень управл≥нського персоналу щодо шахрайства; та

Х ≥нформуванн€ найвищого управл≥нського та управл≥нського персоналу;

Х надаЇ поради щодо ≥нформуванн€ регул€торних та правоохоронних орган≥в;

д) надаЇ поради дл€ випадк≥в, коли в результат≥ викривлень внасл≥док шахрайства аудитор потрапл€Ї в вин€тков≥ обставини, що ставл€ть п≥д сумн≥в можлив≥сть аудитора продовжити виконанн€ завданн€ з аудиту;

е) встановлюЇ вимоги до документуванн€.

3. ѕри плануванн≥ та виконанн≥ завдань з аудиту аудитор повинен розгл€нути ризики суттЇвих викривлень в ф≥нансових зв≥тах внасл≥док шахрайства дл€ зменшенн€ аудиторського ризику до прийн€тно низького р≥вн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 310 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

477 - | 456 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.