Лекции.Орг


Поиск:
Для самостійної науково-дослідної роботи студентів

Таблиця А1 – Завдання до лабораторної роботи №1 (задача 1)

Варіант Зовнішній діаметр г-ду, мм Товщина стінки, мм Початковий тиск, кгс/см2 Початкова температура, 0С Температура ґрунту, 0С Коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2К) Довжина г-ду, км Відносна густина газу Масова витрата, кг/с
      56,0     2,44   0,617 241,4
      55,1     2,45   0,641 264,5
      60,6     2,83   0,641 212,8
      61,5     2,39   0,631 205,4
      63,7     1,01   0,636 308,0
      57,6     2,92   0,641 300,9
      59,4     2,89   0,636 265,9
      53,0     2,15   0,622 258,1
      60,2     2,56   0,631 228,6
      58,8     1,91   0,641 311,9
      56,2     1,61   0,622 252,6
      55,1     2,68   0,622 247,7
      57,9     2,83   0,627 280,8
      53,6     2,07   0,617 214,1
      55,1     1,27   0,646 262,3
      56,9     1,89   0,612 210,9
      55,5     1,01   0,617  
      61,8     2,09   0,636 227,1

Таблиця А2 – Завдання до лабораторної роботи №1 (задача 2)

Варіант Зовнішній діаметр г-ду, мм Товщина стінки, мм Початковий тиск, кгс/см2 Кінцевий тиск, кгс/см2 Початкова температура, 0С Температура ґрунту, 0С Коефіцієнт теплопе-редачі, Вт/(м2К) Довжина г-ду, км Відносна густина газу
      58,9 43,8     1,77   0,617
      61,8 46,8     2,34   0,641
      61,3 46,3     2,98   0,641
      54,2 39,8     2,06   0,631
      57,5 42,1     1,67   0,636
      58,3 43,1     2,76   0,641
      56,4 41,1     1,21   0,636
      62,5 47,8     1,24   0,622
      60,3 46,0     2,26   0,631
      61,5 46,0     1,16   0,641
      59,1 44,6     1,89   0,622
        41,9     1,09   0,617
      54,7       2,26   0,641
      54,6 39,2     1,49   0,641
      61,7 46,3     2,86   0,631
      54,4 39,9     2,92   0,636
      55,9 40,5     2,56   0,641
      58,2 43,7     1,93   0,636
      61,5 46,9     1,50   0,622
      61,7       2,41   0,631

Таблиця А3 – Завдання до лабораторної роботи №1 (задача 3)

№ варіанту Тиск кінцевий, ат Тиск початковий, ат Температура кінцева, 0С Температура початкова, 0С Зовнішній діаметр г-ду, мм Товщина стінки, мм Довжина г-ду, км Коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2∙К) Температура ґрунту, 0С Відносна густина газу
  50,2 72,9           2,68   0,627
  53,3 69,8           2,16   0,646
  50,5 74,3           1,41   0,636
  54,2 69,0           1,06   0,612
  55,3 74,0           1,96   0,597
  53,5 65,5           1,99   0,641
  50,2 68,6           2,59   0,636
  52,3 65,6           2,25   0,627
  53,5 73,2           1,93   0,597
  52,2 66,9           1,52   0,622
  50,3 66,1           2,80   0,631
  55,2 65,2           1,51   0,641
  54,3 74,2           2,92   0,636
  55,5 72,7           1,81   0,622
  55,2 68,2           2,15   0,612
  55,3 74,4           2,64   0,597
  52,5 65,9           2,41   0,641
  50,2 73,7           2,72   0,615

 

 
 

 

 


Рисунок А1 - Схема №1 до лабораторної роботи №2 (задача 1)

 

 
 

 


Рисунок А2 - Схема №2 до лабораторної роботи №2 (задача 1)

 


 

 

Рисунок А3 - Схема №3 до лабораторної роботи №2 (задача 1)

 


Таблиця А4 – Завдання до лабораторної роботи №2 (схема №1)

№ п/п L1 L2 L3 L4 D1 δ1 D2 δ2 D3 δ3 D4 δ4
  км мм
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Таблиця А5 – Завдання до лабораторної роботи №2 (схема №2)

№ п/п L1 L2 L3 L4 D1 δ1 D2 δ2 D3 δ3 D4 δ4
км мм
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 


Таблиця А6 – Завдання до лабораторної роботи №2 (схема №3)

№ п/п L1 L2 L3 L4 D1 δ1 D2 δ2 D3 δ3 D4 δ4
км мм
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 


Таблиця А7 – Завдання до лабораторної роботи №2 (задача 2)

№ варіанту Тиск початковий, кгс/см2 Темп. початкова, 0С Діаметр трубопроводу, мм Товщина стінки, мм Коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2∙К) Температура ґрунту, 0С Продуктивність, млн.м3 Довжина першої ділянки, км Довжина другої ділянки, км Довжина третьої ділянки, км Геом. висота першої точки, м Геом. висота другої точки, м Геом. висота третьої точки, м
  55,2       2,27               -78
  51,3       1,07                
  55,5       2,65               -96
  53,2       1,58                
  53,3       1,86               -96
  51,5       2,99               -90
  50,2       2,71                
  55,3       2,84                
  51,5       2,00               -87
  55,2       1,14               -75
  53,3       2,64               -90
  51,5       2,30                
  50,2       2,83                
  54,3       1,88               -81
  50,5       1,58               -84

Продовження таблиці А7

№ варіанту Тиск початковий, кгс/см2 Темп. початкова, 0С Діаметр трубопроводу, мм Товщина стінки, мм Коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2∙К) Температура ґрунту, 0С Продуктивність, млн.м3 Довжина першої ділянки, км Довжина другої ділянки, км Довжина третьої ділянки, км Геом. висота першої точки, м Геом. висота другої точки, м Геом. висота третьої точки, м
  53,2       1,85   85,1           -96
  53,3       1,43   69,8            
  54,5       2,82   68,2           -96
  53,2       2,29   87,4           -84
  51,3       1,53   89,7           -90

Таблиця А8 – Завдання до лабораторної роботи №2 (задача 3)

№ варіанту Тиск початковий, кгс/см2 Тиск кінцевий, кгс/см2 Темп. початкова, 0С Зовнішній діаметр трубопроводу, мм Товщина стінки, мм Довжина трубопроводу, км Коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2К) Температура ґрунту, 0С Продуктивність, млн.м3 Величина відбору, млн.м3/добу Координати пікетів, км
Перший Другий Третій Першого Другого Третього
  72,7 42,2         1,03   50,3            
  68,6 40,2         1,63   35,4            
  71,1 42,2         1,32   36,4            
  68,5 43,2         1,89   32,4            
  71,3 40,2         1,71   42,9            
  70,9 46,2         1,93   47,6            
  68,8 42,2         1,74   50,3            
                                 

 


Продовження додатку А8

№ варіанту Тиск початковий, кгс/см2 Тиск кінцевий, кгс/см2 Темп. початкова, 0С Зовнішній діаметр трубопроводу, мм Товщина стінки, мм Довжина трубопроводу, км Коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2К) Температура ґрунту, 0С Продуктивність, млн.м3 Величина відбору, млн.м3/добу Координати пікетів, км
Перший Другий Третій Першого Другого Третього
  74,9 43,2         1,22   41,9            
  68,9 43,2         1,84   52,0            
  74,6 48,2         1,67   51,1            
  71,8 41,2         1,86   49,4            
  73,0 43,2         1,93   50,2            
  74,3 41,2         1,51   59,6            
  69,2 42,2         1,32   36,0            
                                 

 


Продовження додатку А8

№ варіанту Тиск початковий, кгс/см2 Тиск кінцевий, кгс/см2 Темп. початкова, 0С Зовнішній діаметр трубопроводу, мм Товщина стінки, мм Довжина трубопроводу, км Коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2К) Температура ґрунту, 0С Продуктивність, млн.м3 Величина відбору, млн.м3/добу Координати пікетів, км
Перший Другий Третій Першого Другого Третього
  72,8 45,2         1,97   58,8            
  72,6 45,2         1,06   48,9            
  68,7 47,2         1,98   41,3            
  72,7 41,2         1,98   45,0            
  68,9 46,2         1,28   53,3            

 


Таблиця А9 – Завдання до лабораторної роботи №3

№ варі­а­нту Тиск кінцевий, кгс/см2 Тиск початковий, кгс/см2 Температура кінцева, 0С Темп. початкова, 0С Зовнішній діаметр трубопроводу, мм Товщина стінки, мм Довжина трубопроводу, км Коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2 К) Температура ґрунту, 0С Продуктивність, млн.м3
  52,2 71,9           1,10    
  52,3 73,0           2,57    
  54,5 69,5           2,71    
  54,2 73,0           2,62    
  55,3 70,2           2,01    
  53,5 74,6           1,90    
  54,2 69,3           1,17    
  54,3 66,3           2,76    
  53,5 66,2           2,66    
  55,2 67,9           2,81    
  51,3 73,7           1,05    
  50,5 72,7           2,94    
  51,2 73,5           2,53    

 


Продовження таблиці А9

 

№ варі­а­нту Тиск кінцевий, кгс/см2 Тиск початковий, кгс/см2 Температура кінцева, 0С Темп. початкова, 0С Зовнішній діаметр трубопроводу, мм Товщина стінки, мм Довжина трубопроводу, км Коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2 К) Температура ґрунту, 0С Продуктивність, млн.м3
  54,3 74,2           1,36    
  52,5 74,6           2,09    
  52,5 72,3           2,07    
  51,5 70,4           1,66    
  55,5 74,0           1,23    
  51,2 66,4           1,80    
  50,3 66,4           2,32    

 

 


Таблиця А10 – Завдання до лабораторної роботи №4

№ варіанту Кількість авто, N(t) Число ГЗК, m Час запрвки, τ3
  7,0 5,0 13,0
  4,0 8,0 15,0
  9,0 7,0 14,0
  4,0 5,0 10,0
  6,0 6,0 11,0
  10,0 7,0 15,0
  8,0 4,0 11,0
  15,0 5,0 15,0
  13,0 6,0 13,0
  1,0 8,0 12,0
  12,0 8,0 12,0
  9,0 4,0 13,0
  12,0 7,0 15,0
  9,0 8,0 12,0
  5,0 5,0 14,0
  2,0 5,0 11,0
  2,0 5,0 13,0
  12,0 4,0 10,0
  7,0 6,0 15,0
  8,0 4,0 10,0

 


Таблиця А11 – Температури повітря в 0С до лабораторної роботи №6

Варіант січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
  -4 -2                   -1
  -5 -3                   -2
  -6 -4 -1                 -2
  -8 -5 -2                 -3
  -3 -2                   -1
  -7 -5                   -2
  -3 -1                   -2
  -7 -4 -1                 -2
  -5 -4 -0,5 6,9   16,2 19,3   15,4 8,8 -2,2 -2,3
  -4 -2                   -1

Таблиця А12 – Вихідні дані до лабораторної роботи №6

Варіант Поровий об’єм, млн.м3 Пористість проникність, мД Товщина покладу, м Максимальний тиск, ат Мінімальний тиск, ат Депресія, ат Пластова температура, К Δ Радіус свердловини, м
  60,47 0,19         3,39   0,589 0,076
  63,46 0,23         3,01   0,577 0,076
  60,38 0,23         3,92   0,59 0,076
  71,15 0,25         2,50   0,584 0,076
  73,51 0,24         2,92   0,584 0,076
  54,76 0,18         2,66   0,583 0,076
  50,43 0,18         2,61   0,567 0,076
  66,51 0,23         3,43   0,568 0,076
  64,94 0,25         3,81   0,578 0,076
  76,38 0,25         2,96   0,581 0,076
  77,51 0,21         2,08   0,58 0,076
  60,11 0,22         3,36   0,577 0,076
  60,30 0,22         3,93   0,577 0,076
  59,02 0,21         3,81   0,597 0,076
  50,08 0,24         3,09   0,593 0,076
  65,06 0,23         3,51   0,577 0,076
  57,66 0,22         3,93   0,59 0,076
  52,86 0,25         3,81   0,586 0,076
  63,21 0,25         2,29   0,591 0,076
  77,40 0,25         3,42   0,583 0,076

 


Таблиця А13 – Вихідні дані до лабораторної роботи №7

 

Варіант Тиск КС, кг/см2 Температура КС, оС Витрата газу КС
вхід вихід вхід вихід млн.м3/ д  
  34,80 45,30 13,00 39,00 22,200
  33,50 45,10 14,00 37,00 37,992
  33,80 44,60 16,00 38,00 35,328
  33,30 43,10 14,00 40,00 26,616
  31,40 41,20 16,00 36,00 26,760
  32,60 43,30 15,00 38,00 11,088
  31,80 41,80 15,00 37,00 21,720
  31,20 41,50 14,00 35,00 28,080
  29,50 36,90 14,00 39,00 40,704
  30,00 40,50 14,00 41,00 33,912
  29,60 38,80 13,00 39,00 32,328
  29,00 38,20 14,00 38,00 32,568
  28,60 35,50 13,00 41,00 22,440
  29,10 36,80 15,00 40,00 22,488
  28,60 36,40 14,00 37,00 22,992
  26,60 37,00 14,00 38,00 28,416
  25,50 34,00 16,00 36,00 20,760
  33,80 42,00 15,00 41,00 23,520
  33,80 43,00 15,00 39,00 18,672
  33,70 45,10 14,00 38,00 18,408
  32,00 39,10 15,00 41,00 28,056
  30,70 40,20 14,00 37,00 37,680
  30,50 40,70 14,00 38,00 34,608
  28,70 39,30 16,00 40,00 35,640
  27,50 37,00 15,00 42,00 33,648

 


Продовження таблиці А13

Варіант Тиск КС, кг/см2 Температура КС, оС Витрата газу КС
вхід вихід вхід вихід млн.м3/ д  
  30,50 40,90 22,10 33,00 41,057
  30,40 40,71 23,80 33,00 40,505
  30,50 40,91 22,10 29,00 41,057
  31,00
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 294 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Победа - это еще не все, все - это постоянное желание побеждать. © Винс Ломбарди
==> читать все изречения...

592 - | 602 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.