Лекции.Орг


Поиск:
Методичні рекомендації щодо виконання роботи. Вихідні дані для проведення розрахунків:
 

Вихідні дані для проведення розрахунків:

- об’єм порового простору , млн. м3;

- пористість ;

- проникність , мД;

- товщина пласта , м;

- пластовий тиск:

- максимальний , ат;

- мінімальний , а т;

- максимально допустима депресія тиску , ат;

- температура газу у пласті , К;

- радіус свердловини , м;

- відносна густина газу за повітрям ;

- динамічна в’язкість газу , Па·с;

- середньомісячні температури повітря протягом року , 0С.

Алгоритм проведення розрахунків.

Визначаємо середньорічну температури повітря

, (6.1)

де - кількість температур.

Розраховуємо параметр

. (6.2)

Якщо знайдений параметр менше нуля, то робимо висновок, що в ці місяці відбувається відбір газу із ПСГ, якщо ж знайдений параметр більше нуля, то – закачування природного газу у пласт.

Знаходимо коефіцієнт стисливості газу при мінімальному тиску пластів

. (6.3)

Коефіцієнт стисливості газу при максимальному тиску пластів

. (6.4)

Визначаємо приведені тиски

, (6.5)

. (6.6)

Загальний активний об’єм газу в ПСГ (млн. м3)

. (6.7)

Знаходимо середню температуру повітря за період відбору газу

, (6.8)

де - кількість місяців відбору.

Обчислюємо коефіцієнт нерівномірності відбору газу

. (6.9)

Має виконуватись наступна умова

. (6.10)

Визначаємо середньомісячний відбір газу (млн. м3/міс)

. (6.11)

Величина місячного відбору для кожного місяця (млн. м3/міс)

. (6.12)

Залишок активного газу в кінці кожного місяця відбору

. (6.13)

Знаходимо приведений пластовий тиск для кожного місяця відбору

. (6.14)

Значення пластового тиску для кожного місяця відбору

. (6.15)

Визначаємо відповідне значення

. (6.16)

Обчислюємо необхідну кількість свердловин Дюпюї

, (6.17)

де - добовий відбір газу із пласта, млн. м3;

, - постійні комплекси величин в формулі Дюпюї;

- пластовий тиск для відповідного місяця відбору, Па;

- величина депресії тиску, Па;

- кількість свердловин.

Величина добового відбору газу визначається за формулою

, (6.18)

де - кількість днів у відповідному місяці відбору.

Постійні комплекси велчин визначаються за формулами

, , (6.19)

, (6.20)

де - об’єм порового простору, м3;

- пористість;

- проникність, м2;

- товщина пласта, м;

- температура газу у пласті, К;

- радіус свердловини, м;

- динамічна в’язкість газу, Па·с;

, - відповідно тиск та температура за стандартних умов, Па, К.

Кількість свердловин для кожного місяця відбору визначаємо методом послідовних наближень на ПЕОМ з допомогою електронних таблиць Excel. Форма таблиці довільна. Задаємось числом свердловин і обчислюємо праву і ліву частини рівняння. Треба визначити момент, коли при збільшенні числа свердловин на одиницю, права частина виявиться трохи більша від лівої.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 238 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. © Сократ
==> читать все изречения...

603 - | 514 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.