Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—уди над украњнц€ми або полюванн€ на в≥дьом у «—ј
ѕро судов≥ процеси над украњнц€ми, €ких обвинувачують прокурори американськоњ —пец≥€льноњ сл≥дчоњ ком≥с≥њ в доповненню "воЇнних злочин≥в" проти жид≥в, говорив € ≥ з раб≥ном  агана, ≥ з Ѕейски, ≥ з проф. —усленським, ≥ з ≥ншими. ”с≥ вони добре знали, про що йде, бо жид≥вська преса в јмериц≥, тобто з безустанним повторюванн€м, що суд€ть воЇнних злочинц≥в "украњнських антисем≥т≥в", €к≥ скр≥зь помагали н≥мецьким нацистам винищувати жид≥в. ≤ з американською —пец. ком≥с≥Їю, що веде ц≥ справи, дуже живий зв'€зок, бо саме в ≤зрањлю ц€ ком≥с≥€ шукаЇ потр≥бних њй "св≥дк≥в".

- Ќу, - покивують ус≥ при розмов≥ на цю тему повчально, - так маЇ бути. ”крањнських антисем≥т≥в треба провчити, покарати ≥ вс≥х ≥нших антисем≥т≥в!

-  ого провчити? - питаю.

- «а що покарати? ¬и дуже добре знаЇте, що вс≥ сп≥вроб≥тники й виконавц≥ наказ≥в јйхмана в акц≥њ винищуванн€ жид≥в були н≥мц≥. “о чому не шукаЇте винних у Ќ≥меччин≥? Ќ≥мц≥ плат€ть вам б≥льйони марок в≥дшкодувань ≥ ви боњтесь, щоб н≥мц≥ не сердились за вашу мстив≥сть ≥ не перестали платити? “ому ви шукаЇте жертв дл€ заспокоЇнн€ своЇњ жадоби помсти м≥ж безборонними украњнц€ми й ≥ншими ≥м≥грантами з окупованих ћосквою крањн?

- ўо значить заспокоЇнн€ жадоби помсти?

- “о значить, що в американськ≥й газет≥ "‘≥л€дельф≥€ ≤нквайрер" у зв'€зку ≥з судом вибраного на жертву  овальчука в "лист≥ читача" одна жид≥вка так ≥ написала: "—уть процесу символ≥чна.  овальчук може бути винен, може бути, що в≥н зовс≥м не винен. √оловне, що такий суд служить жид≥вським ≥нтересам". ≤ ще додала, що це становище голосноњ жид≥вськоњ орган≥зац≥њ. «начить, вам зовс≥м не йде про справедлив≥сть, винен, чи не винен, вам треба жертви, то ви берете, кого вам  √Ѕ п≥дсунув, щоб при тому ще й "бизнез" зробити з  √Ѕ. “очно так, €к робили з жидами гестапо: треба њм було публ≥чно обвинуватити жид≥в, то й брали на жертву дл€ ц≥Їњ потреби першого-л≥пшого жида, хоч би й зовс≥м невинного й обвинувачували, в ч≥м гестапов≥ було треба. „и це чесно?

- Ќу, а хто питав, чи то чесно вимордувати ш≥сть м≥льйон≥в жид≥в?

- –озум≥ю, тому запитаю вас ≥накше! „и ви певн≥, що це вам оплатитьс€?

- як то?

- ј так то, що насл≥дки вашоњ акц≥њ так≥, що јрафат повинен дати високу винагороду тим, хто це проводить.

- Ќу, чому?

- Ѕо тими напасливими судами, демонстрац€ми, напаст€ми на невинних ви моб≥л≥зуЇте проти жид≥в не т≥льки вс≥х американц≥в украњнського походженн€, але нав≥ть англосакс≥в, що були зовс≥м байдуж≥ до таких проблем. ќсновою американського правосудд€ Ї, що кожну людину не в≥льно уважати винною, поки суд не докаже њњ, вини. ј жиди, скоро т≥льки по€витс€ в газет≥ в≥стка, що на черз≥ Ї €кась нова жертва, "воЇнний злочинець", починають гураганну атаку, демонстрац≥њ проти нього, ≥ в≥дразу визнають його винним у вимордуванню тис€ч жид≥в ≥ домагаютьс€ кари смерти дл€ нього. ÷е страшенно обурюЇ кожного американц€ ≥ в≥н починаЇ вас ненавид≥ти. „ому жиди застановл€ютьс€ над цим? “ож саме жиди такою провокативною повед≥нкою викликують ненависть до себе не-жид≥в. ќтже не €к≥сь "антисем≥ти" а сам≥ жиди нацьковують ус≥х не-жид≥в проти жид≥в.

- ¬и переб≥льшуЇте!

- Ќе переб≥льшую. ќт у тих судових процесах жиди в судових зал€х демонстрували з гаслами "∆ид≥вська справедлив≥сть"! ÷е неймов≥рно сердило американц≥в. ¬они питали, дивл€чись на те, один одного: - ўо значить "жид≥вська справедлив≥сть" в американських судах? Ќе американська, але жид≥вська? „и ми њх колон≥€? Ќе досить того, що наш ур€д з наших податк≥в даЇ ≤зрањлев≥ кожного року б≥льйони дол€р≥в н≥ за що, а ще й наш≥ американськ≥ суди мають покоритис€ жид≥вським вимогам?" як можуть жиди цього не розум≥ти? ¬ам, мабуть здаЇтьс€, що н≥хто з американц≥в не питаЇтьс€, чому то в бюджет≥ јмерики фонд≥в дл€ сн≥данку американськоњ д≥твори нема, але дл€ ≤зрањлю в тому ж бюджет≥ јмерики б≥льйони дол€р≥в Ї. ј ви викликуЇте так≥ питанн€ в ус≥х американц≥в, €к≥ обурено дивл€тьс€ на так≥ жид≥вськ≥ демонстрац≥њ проти невинних людей в јмериц≥.

- якто невинних?

- ј кому ж дос≥ доказали з ус≥х обвинувачених його добров≥льну чи взагал≥ €кусь небудь участь у винищуванню жид≥в? ѕроит обвинуваченого ¬аллюса в „≥кагу одинадц€ть жид≥в прис€гали, що вони його п≥знають зовс≥м певно €к того, що служив у н≥мецьк≥й пол≥ц≥њ ≥ в конц.табор≥ катував жид≥в. ≤ суд у перш≥й ≥нстанц≥њ визнав його винним. ƒо реч≥, судд€ був жид. ј п≥сл€ того адвокат доказав понад ус€кий сумн≥в документами ≥ св≥дками н≥мц€ми, що той ¬алюс весь час в≥йни працював у Ќ≥меччин≥. «начить, ус≥ одинадц€ть св≥дк≥в жид≥в прис€гали фальшиво. „и ви у€вл€Їте €ке страшне обуренн€ серед ус≥х американц≥в проти жид≥в викликав той суд? —ам √еббельс не зум≥в би так настроњти американц≥в проти жид≥в, €к зробили сам≥ жиди. „и ви справд≥ цього не бачите й не розум≥Їте?

- “о ви проти того, щоб судити тих, хто мордував жид≥в?

- Ќ≥! “аких треба було знайти ≥ засудити вже в перших роках по в≥йн≥, а не по сорока роках. ј €к хочете дал≥ њх розшукувати, то шукайте м≥ж н≥мц€ми ≥ м≥ж самими жидами. Ќе наставл€йте проти себе ус≥х нежид≥в јмерики. «астанов≥тьс€ спок≥йно над тим: чи це приносить д≥йсну користь вам, жидам, чи вашим ворогам.

- ј €к це так, що ви сам соб≥ пережили пекло гестап≥вських варварств у конц.таборах, а тепер так пристрасно стаЇте в оборон≥ тих, €к≥ помагали те пекло творити й д≥€ти?

- ÷е питанн€ насамперед треба виправити. я не ставав ≥ не стаю в оборон≥ тих, що справд≥ служили гестап≥вським садистам. я стою в оборон≥ невинно пересл≥дуваних. ” моњх споминах про конц.табори € згадую, що перший м≥й зудар з н≥мц€ми мав м≥сце, коли € восени 1939р. в околиц≥ Ѕелзц€ бачив, €к н≥мц≥ гнали жид≥в через р≥чку в ———– й били та цькували њх собаками. я тод≥ п≥шов до н≥мецькоњ команди й пробував протестувати проти такоњ нелюд€ност≥, €ка н≥ чести, н≥ користи н≥мц€м не приносить. ћене в гестапо остерегали, що €кщо € ще раз в≥дважус€ критикувати н≥мц≥в ≥ ставати в оборон≥ жид≥в, то в≥дразу опинюс€ в найближч≥й груп≥ жид≥в, €ких повезуть на розстр≥л. ќтже вже тод≥ € став в оборон≥ жид≥в перед н≥мецькими нацистами. “епер € стаю в оборон≥ украњнц≥в, невинно обвинувачених жид≥вськими нацистами. „и й ви дасте мен≥ осторогу, що €к € дал≥ буду критикувати жид≥в ≥ боронити украњнц≥в, то ви зробите з≥ мною те, що гестапо робило з жидами?

- „ому ви таке говорите?

- ј тому, що €к п≥сл€ моњх св≥дчень у суд≥ в оборон≥ обвинуваченого ќс≥дача у ‘≥л€дельф≥њ € вийшов на вулицю, на мене наскочила молода актив≥стка ƒжуњш ƒефенс Ћ≥г з криком "ћи тебе знаЇмо! ћи тебе замордуЇмо! ≥ вдарила мене в око ≥ спричинила з≥суненн€ рог≥вки, ≥ € мус≥в перейти дуже серйозну операц≥ю ока.

- “о €кась ≥стеричка. ћи ту групу знаЇмо. ¬они дуже багато шкоди робл€ть ≥ нам, жидам. ѓх пров≥дника ур€д ≤зрањлю викинув з ≤зрањлю. “о люнатики.

- Ќе знаю. ѕеред≥ мною ви њх засуджуЇте, а перед ними, може ви њх хвалите €к героњв. ћен≥ лише дивне одне: де вони були, коли н≥мц≥ винищували жид≥в? „ому вони тод≥ не скакали до гестап≥вц≥в ≥ не вибивали оч≥ њм, гестап≥вц€м. “од≥ вони мали таку "мойру" (страх, перел€к) що в мишачу д≥рку ховалис€. ј тепер вони в јмериц≥ "койдим" (в≥дважн≥, бойов≥) супроти безборонних украњнц≥в. я ще раз ≥ ще раз кажу вам не €к "антисем≥т", а €к ваш при€тель: надуживанн€м ваших вплив≥в в америц≥ дл€ пересл≥дуванн€ невинних украњнц≥в обвинуваченн€м њх у сп≥впрац≥ з н≥мц€ми при винищуванню жид≥в, ви, жиди, с≥Їте в≥тер. ј вс≥м же в≥дома припов≥дка: "’то с≥Ї в≥тер, збираЇ бурю". ѕризадумайтесь добре над цим!

- ўо ви цим хочете сказати? √розите нам новими погромами?

- Ќе грожу, але остер≥гаю, хочби й перед ними. ¬с≥ т≥, що прибули до јмерики з терен≥в —х≥дноњ ≈вропи, окупованоњ большевиками, знають дуже багато такого про ролю жид≥в у найнов≥ш≥й ≥стор≥њ —х≥дньоњ ≈вропи, чого у вашому ≥нтерес≥ не було добре ви€вл€ти перед населенн€м јмерики. ¬они того не ви€вили.

ќтими судами над у€вними "воЇнними злочинц€ми", що н≥бито мордували невинних жид≥в, ви спонукаЇте њх ви€вл€ти все те, що обт€жуЇ жид≥в. „и вам того треба? ¬они мають д≥тей, внук≥в вже тут роджених американських громад€н на р≥зних посадах.  оли ви злобно й безп≥дставно обвинувачуЇте њхн≥х батьк≥в у видуманих вами злочинах, та ще й узагальнюЇте обвинуваченн€, що "вс≥ украњнц≥ антисем≥ти, воЇнн≥ злочинц≥", тод≥ вони дов≥даютьс€ в≥д своњх батьк≥в правду про ролю жид≥в в апарат≥ кривавих „ , √ѕ”, Ќ ¬ƒ,  √Ѕ й передадуть все те вс≥м своњм знайомим, американським роб≥тникам, американським професорам, студентам, журнал≥стам. —каж≥ть ви цього хочете? „и не краще дл€ жид≥в не розпалювати ненависти й жадоби помсти м≥ж жидами й украњнц€ми, жидами й украњнц€ми, жидами й ≥ншими ≥м≥грантами ≥з —х≥дноњ ≈вропи, а вс≥ наш≥ сили сп≥льно звернути против сп≥льного ворога - ≥мпер≥€л≥стичноњ ћоскви? ¬она Ї смертельним ворогом украњнц≥в, јмерики й ≤зрањлю.

 

ўќ “ј ≈ јЌ“»—≈ћ≤“»«ћ?

–едактор ≤зрањльського журналу рос≥йською мовою " руг" ћордель ƒжорг радо прийн€в пропозиц≥ю проф. —усленського зустр≥тис€ й пом≥стити в тому журнал≥ ≥нтерв'ю з≥ мною. ∆урнал " руг" виходить в “ель јв≥в≥ накладом ок. дес€ти тис€ч прим≥рник≥в дл€ жид≥в, що прињхали до ≤зрањлю з ———– ≥ краще волод≥ють рос≥йською, ан≥ж Їврейською мовою.

- ”крањнець, що був чотири роки в н≥мецьких конц.таборах €к в'€зень, а не €к один ≥з тих "есес≥в", що мордував жид≥в? “о дл€ мене людина з планет. ќчевидно, € ц≥кавий подивитис€ на нього й поговорити з ним", - сказав в≥н проф. —услeнському. - ќчевидно, що надрукую ≥нтерв'ю з ним. ’ай читач≥ почують голос другоњ сторони. јдже в кожному суд≥ дають слово обвинуваченому.

—амо ≥нтерв'ю було накручене на лент≥. Ќа п≥дстав≥ того надруковано його у скорочен≥й, але неперекручен≥й форм≥. ѕереклад ≥нтерв'ю подаЇмо на к≥нц≥ цього репортажу, тому окремо згадаю нашу розмову про "антисем≥тизм", €коњ не було в ≥нтерв'ю.

- ћен≥ важко було пов≥рити, що ви, украњнець, прињхали €к г≥сть до ≤зрањлю ≥ Ї членом “овариства ™врейсько-украњнськоњ сп≥впрац≥. як це так? јдже вс≥ украњнц≥ в≥дом≥ антисем≥ти в≥д найдавн≥ших час≥в до сьогодн≥.

- ѕерш за все, пане редакторе, уточн≥ть мен≥, що таке "антисем≥тизм". я привик до такоњ методи дискус≥њ, що на самому початку уточнюЇмо тему ≥ подаЇмо деф≥н≥ц≥ю терм≥ну, що Ї об'Їктом дискус≥њ. ќтже будь-ласка, що таке антисем≥тизм?

–едактор зм≥шавс€.

- Ќу, то вс≥м в≥домо, що воно таке. ƒл€ чого уточнювати?

-  онечно, бо от, наприклад, жиди, вважають найзапекл≥шими антисем≥тами араб≥в. ј вони так≥ ж сем≥ти, €к жиди, бо поход€ть не т≥льки в≥д того самого —ема, сина ЌоЇвого, в≥д €кого й назва дл€ його нащадк≥в "сем≥ти" походить, але в≥д того самого вашого праотц€ јвраама. “о €к же сем≥ти можуть бути антисем≥тами? ≤ чи не мають араби таке саме право називати жид≥в "антисем≥тами", маючи на уваз≥ факт, що найг≥ршими ворогами араб≥в, сем≥т≥в, Ї жиди?

- “акого араби казати не можуть, бо кожний знаЇ, що "антисем≥тизм" означаЇ ненависть до жид≥в, пересл≥дуванн€ жид≥в.

- ј це, значить, погано.

- ƒуже погано, некультурно, це дикунство, злочин. ¬с≥х антисем≥т≥в треба винищувати €к найг≥рших злочинц≥в.

- ј €к жиди не любл€ть украњнц≥в ≥ њх напастують, то це культурно, чесно, за таке треба нагороджувати? ÷е не Ї злочинний "антиукрањн≥зм"? Ќе треба вс≥х "антиукрањнц≥в" винищувати доноги €к крим≥нальних злочинц≥в? „и москал≥, пол€ки не Ї "антиукрањнц≥"?

- ÷е що ≥нше, це боротьба м≥ж народами. ¬они вам щось зробили, рос≥€ни чи пол€ки, ви в≥дплачуЇтесь, ви њм щось зробили, вони в≥дплачуютьс€. ј жиди н≥кому н≥коли н≥чого злого не робили, то за що њх ненавид≥ти й пересл≥дувати? “ому коли жид≥в ненавид€ть ≥ пересл≥дують, то це антисем≥тизм. «лочинний, кариг≥дний антисем≥тизм.

-  оли ж ≥ де в≥н зродивс€ отой бридкий антисем≥тизм? ¬ ”крањн≥ за ’мельницького? –аб≥н  агана казав мен≥, що в початках христи€нства. ј мен≥ здаЇтьс€, що вже перед тим. јдже не любили й пересл≥дували жид≥в ™гипт€ни, вавилонц≥, асир≥йц≥, перси, римл€ни. „и так?

- “ак, в≥д найдавн≥ших час≥в.

- ¬≥д найдавн≥ших час≥в ≥ всюди, де т≥льки по€вилис€ жиди, так? ≤ н≥коли вам не прийшло на думку спок≥йно, науково, глибоко, основно проанал≥зувати, чому це €краз жид≥в ус≥ народи св≥ту й у вс≥х часах, в≥д найдавн≥ших час≥в до сьогодн≥ не любл€ть ≥ так погано, некультурно й злочинно њх пересл≥дують? Ќе думаЇте, що причина цього мусить бути таки у вас самих, в тому, €к ви поводитесь супроти ≥нших?

- “о може скажете, що н≥€кого антисем≥тизму н≥коли не було й нема?

- Ќ≥, "антисем≥тизм" був ≥ Ї скр≥зь, де Ї жиди. “≥льки, не €к ненависть ≥ пересл≥дуванн€ жид≥в, а €к хитра й дуже усп≥шна збро€ в руках жид≥в, безупинно стосована супроти кожного не-жида.

- ўо таке? як ви це розум≥Їте? «бро€ в руках жид≥в?

- “ак, €к збро€. як т≥льки хтось, десь зачепить жида, той зараз кричить "антисем≥тизм! –€туйте, бо мене антисем≥т замордувати хоче!" «а що б то не було. ≤дете вулицею ≥ нехот€чи штуркнете когось. ≤ €кщо це випадково жид, що ви його штуркнули, то хоч ви й не мали часу роздивитис€, кого ви штуркнули, той зараз кричить: "“и антисем≥т! “и мене шукаЇш, бо ти антисем≥т!"

як € вињхав до јмерики, то один давн≥ший ≥м≥грант остер≥г мене: "¬важай, не зач≥пай жид≥в, бо окричать тебе зараз антисем≥том. ј в јмериц≥ "антисем≥т" таке саме, €к ” ———– - "ворог народу". ¬и можете в јмериц≥ критикувати президента јмерики, можете привселюдно казати, що ви його не любите, бо в≥н дурний, в пол≥тиц≥ не визнаЇтьс€ ≥ що т≥льки хочете. «а те вас н≥хто пересл≥дувати не буде. јле €к т≥льки скажете, що ви не любите жид≥в, то ви вже "антисем≥т", тобто - ворог народу.

- ¬и трохи переб≥льшуЇте!

- Ќ≥, ось вам приклад. я працював у коледжу б≥л€ ‘≥л€дельф≥њ, що зветьс€ ”–—≤Ќ”— каледж. Ќа великих воротах каледжу та назва видна в мистецьки вироблених з≥ стал≥ великих л≥терах. ќдн≥Їњ ноч≥ три студенти зробили "джок" ≥ виломили дв≥ перш≥ ≥ дв≥ останн≥ букви. «алишилос€ —≤Ќ каледж, тобто каледж гр≥ху.

«разу це прийн€ли €к глупий жарт студент≥в. јле коли ви€вилос€, що на нов≥ стил≥зован≥ л≥тери треба ждати хоч три м≥с€ц≥ ≥ весь той час на воротах каледжу буде зневажливе "—≤Ќ каледж", "каледж гр≥ху", то дирекц≥€ всердилась, викрила виконавц≥в ≥ вс≥х трьох викинула з каледжу. ƒвох христи€н мовчки прийн€ли кару й в≥д≥йшли, але трет≥й був жид. ≤ вже на другий день у президента каледжу з'€вилас€ жид≥вська делегац≥€, три раб≥ни, з гострим протестом, що каледж антисем≥тський, пересл≥дуЇ жид≥в ≥ €кщо викиненого студента жида не приймуть назад, то п≥де скарга до ¬аш≥нгтону, щоб каледжов≥ в≥д≥брати вс€ку допомогу, бо в≥н ширить антисем≥тизм. Ќе помогло ви€сненн€, що викинули трьох за шк≥дливий учинок дл€ каледжу ≥ н≥хто й не знав, що один з них жид, а два ≥нш≥ христи€ни, ≥ н≥хто з христи€н не називаЇ каледжу антихристи€нським.

"Ќас т≥ два не обход€ть, - вперто обстоювала делегац≥€. « ними роб≥ть, що хочете. ј цей жид, ≥ €к його викинули, то це антисем≥тизм ≥ ми звернемос€ до ¬аш≥нгтону".

≤ що, адм≥н≥страц≥€ каледжу вир≥шила, що краще не рискувати втратою федеральних п≥дмог ≥ викиненого студента прийн€ли назад. ƒвох ≥нших н≥. ќсь вам ≥ Ї "антисем≥тизм" €к збро€. “ому € признаю, що "антисем≥тизм" Ї скр≥зь, де т≥льки Ї жиди. ≤ сам певний, що ви й мене за оце, що € вам сказав, проголосите "антисем≥том". “≥льки ж ц€ збро€ починаЇ ставати бумерангом.

- як то?

- Ѕачите, нав≥ть найкраще л≥карство, €кщо його вживати зачасто, не д≥Ї або й шкодить. «ачасте й крикливе обвинувачуванн€ кожного в антисем≥тизм≥ тратить силу зброњ. јбо й повертаЇтьс€ проти тих, що ц≥Їњ зброњ уживають. як антисем≥тами обзивали украњнц≥в, то це ≥нш≥ примали €к правду, але коли почали вже й президента јмерики, американського м≥н≥стра зовн≥шн≥х справ, м≥н≥стра обоорони галасливо називати антисем≥тами тод≥ €к котрийсь ≥з них в≥дваживс€ зробити щось таке, що не подобаЇтьс€ жидам, то це вже обурюЇ американський нар≥д ≥ вони починають справд≥ не любити жид≥в.  инджал "антисем≥тизм" повертаЇтьс€ проти того, хто ним часто воюЇ. ¬ кожному раз≥, € вже знаю, що € такий же "антисем≥т", €к президент «—ј –еген, €к м≥н≥стр √ейг, €к м≥н≥стр ¬айбергер. ≤ €кби мене розпинали за антисем≥тизм, то € кричатиму, що € не Їдиний антисем≥т, тож хай по моњй правиц≥ роз≥пнуть теж м≥н≥стра √ейга, а по л≥виц≥ м≥н≥стра ¬айнберга, бо вони так≥ ж антисем≥ти, €к €. —ам прем'Їр Ѕег≥н так назвав њх.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 285 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

664 - | 715 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.028 с.