Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 11. —татистичн≥ методи контролю €кост≥
 

ѕлан

1. ќснова статистичних метод≥в контролю €кост≥.

2. ’арактеристика статистичних метод≥в.

3. –оль статистичних метод≥в у процесах проектуванн€ продукц≥њ.

1. ќснова статистичних метод≥в контролю €кост≥

¬икористанн€ статистичних метод≥в допомагаЇ орган≥зац≥€м у вир≥шенн≥ проблем ≥ п≥двищенн≥ результативност≥ та ефективност≥ д≥€льност≥. ¬они спри€ють кращому використанню на€вних даних дл€ прийн€тт€ р≥шень.

—татистичн≥ методи в≥д≥грають важливу роль у забезпеченн≥ €кост≥ продукц≥њ. ћетою цих метод≥в Ї виключенн€ випадкових зм≥н €кост≥ продукц≥њ, що викликаютьс€ конкретними причинами, €к≥ потр≥бно встановити ≥ усунути.

 

 

—татистичн≥ методи контролю €кост≥ под≥л€ютьс€ на:

1) статистичний приймальний контроль за альтернативною ознакою;

2) виб≥рковий приймальний контроль за характеристиками €кост≥;

3) стандарти статистичного приймального контролю;

4) плани безперервного виб≥ркового контролю;

5) методи статистичного регулюванн€ технолог≥чних процес≥в.

—татистичн≥ методи контролю €кост≥ мають певн≥ переваги та недол≥ки.

“ак, завд€ки виб≥рковому приймальному контролю можна зд≥йснювати менший обс€г виб≥рки за характеристиками, що зм≥нюютьс€. Ќедол≥ком цього методу Ї те, що дл€ кожноњ контрольованоњ характеристики потр≥бен окремий план контролю.

ѕлани виб≥ркового приймального контролю проектуютьс€ таким чином, щоб була малою ймов≥рн≥сть помилково забракувати придатну продукц≥ю або був малий ризик виробника. Ѕ≥льш≥сть план≥в виб≥ркового контролю проектуЇтьс€ так, щоб ризик виробника був a=0,05.

ѕлан статистичного контролю вказуЇ методи в≥дбору вироб≥в дл€ перев≥рки, ≥ умови, при €ких парт≥ю вироб≥в варто прийн€ти, забракувати чи продовжувати контролювати.

ќсновною характеристикою парт≥њ вироб≥в при контрол≥ за альтернативною ознакою Ї генеральна частка дефектних вироб≥в. ѓњ розраховують за формулою: g=D/N,

де D Ц число дефектних вироб≥в у парт≥њ обс€гом N вироб≥в.

” практиц≥ статистичного контролю генеральна частка g нев≥дома ≥ варто оц≥нити њњ за результатами контролю випадковоњ виб≥рки обс€гом n вироб≥в з m дефектних.

2. ’арактеристика статистичних метод≥в

ќдним з≥ статистичних метод≥в Ї контрольн≥ карти. ¬они Ї одним з основних ≥нструмент≥в у арсенал≥ статистичних метод≥в контролю €кост≥. ≤де€ контрольноњ карти належить американському статистиков≥ ”олтеру Ћ. Ўу-харту. —початку карти використовувались дл€ реЇстрац≥њ результат≥в вим≥р≥в необх≥дних властивостей продукц≥њ. ¬их≥д параметра за меж≥ пол€ допуску св≥дчив про необх≥дн≥сть зупинки виробництва та проведенн€ коректировки процесу у в≥дпов≥дност≥ з≥ знанн€ми фах≥вц≥в, що управл€Ї виробництвом. ÷е дозвол€ло отримати ≥нформац≥ю про те, коли, хто та на €кому устаткуванн≥ одержував брак.

 онтрольна карта складаЇтьс€ ≥з центральноњ л≥н≥њ, двох контрольних меж (над ≥ п≥д центральною л≥н≥Їю) ≥ значень характеристики (показника €кост≥).

” певн≥ пер≥оди часу в≥дбирають (вс≥ п≥др€д; виб≥рково; пер≥одично з безперервного потоку ≥ т.д.) n виготовлених вироб≥в ≥ вим≥рюють певний контрольований параметр.

–езультати виб≥рки нанос€ть на контрольну карту, ≥ в залежност≥ в≥д цього значенн€, ухвалюють р≥шенн€ щодо корегуванн€ процесу або про подовженн€ його без корегуванн€.

 

 онтрольна карта

 

ѕ≥д час оц≥нюванн€ результат≥в виб≥рки розгл€дають положенн€ крапок на контрольн≥й карт≥. —игналом про можливий розлад технолог≥чного процесу може бути: вих≥д крапки за контрольн≥ меж≥ Ц св≥дчить про те, що процес вийшов ≥з-п≥д контролю; розташуванн€ групи посл≥довних крапок б≥л€ одн≥Їњ контрольноњ меж≥, але не вих≥д за нењ (11, 12, 13, 14) Ц св≥дчить про порушенн€ р≥вн€ настроюванн€ устаткуванн€. «начне розс≥юванн€ крапок (15, 16, 17, 18, 19, 20) на контрольн≥й карт≥ щодо середньоњ л≥н≥њ св≥дчить про зниженн€ точност≥ технолог≥чного процесу. ѕри цьому повинна бути ви€влена й усунена причина порушенн€.

 онтрольн≥ карти використовуютьс€ дл€ ви€вленн€ певноњ не випадковоњ причини. ѕевна причина передбачаЇ ≥снуванн€ фактор≥в, €к≥ сл≥д вивчати та уникати.

¬ипадков≥ причини неминуче зустр≥чаютьс€ в будь-€кому процес≥, нав≥ть €кщо технолог≥чна операц≥€ проводитьс€ з використанн€м стандартних метод≥в ≥ сировини. ¬иключенн€ випадкових причин вар≥ац≥њ неможливо техн≥чно або економ≥чно недоц≥льно.

ќдним ≥з статистичних метод≥в Ї використанн€ схеми ≤шикова.

—хема ≤шикава Ц д≥аграма Ђриб€чий кист€кї, д≥аграма причин та результат≥в, дерево тощо. ÷ю схему використовують при визначенн≥ фактор≥в, що впливають на €кий-небудь показник, що характеризуЇ €к≥сть. ¬она запропонована професором “ок≥йського ун≥верситету  аору ≤шикава в 1953 роц≥. ¬она складаЇтьс€ з показник≥в €кост≥, що характеризують результати факторних показник≥в. ƒ≥аграми причин ≥ результат≥в мають ун≥версальне призначенн€. ¬они широко застосовуютьс€ при визначенн≥ найб≥льш значимих фактор≥в, що впливають, наприклад, на продуктивн≥сть прац≥ чи €к≥сть продукц≥њ.

ѕобудова д≥аграми ЂрибТ€чий к≥ст€кї включаЇ так≥ етапи:

1) виб≥р результативного показника, що характеризуЇ €к≥сть виробу або процесу;

2) виб≥р головних причин, що впливають на показник €кост≥. ѓх розм≥щують у пр€мокутники Ђвеликоњ к≥сткиї;

3) виб≥р вторинних причин Ђсередньоњ к≥сткиї, що впливають на головн≥ причини;

4) виб≥р (опис) причин третинного пор€дку Ђдр≥бноњ к≥сткиї, що впливають на вторинн≥ причини;

5) ранжируванн€ фактор≥в за њх значим≥стю й вид≥ленн€м найб≥льш важливих.

«азвичай число ≥стотних дефект≥в незначне й викликаютьс€ вони, €к правило, невеликою к≥льк≥стю причин. “аким чином, зТ€сувавши причини по€ви нечисельних ≥стотно важливих дефект≥в, можна усунути майже вс≥ втрати.

÷€ проблема може вир≥шуватис€ за допомогою д≥аграм ѕарето. ¬они ви€вл€ють головну проблему за результатами д≥€льност≥ ≥ за факторами (причинами), що виникають у ход≥ виробництва, тобто служать дл€ ви€вленн€ головноњ проблеми ≥ в≥дбивають небажан≥ результати (дефекти, в≥дмови).

—л≥д створювати багато д≥аграм ѕарето, при цьому використовують р≥зн≥ способи класиф≥кац≥њ результат≥в ≥ причин, що привод€ть до цих результат≥в.  ращою вважають таку д≥аграму, що ви€вл€Ї нечисленн≥, ≥стотно важлив≥ фактори.

ѕри створенн≥ д≥аграм ѕарето вид≥л€ють наступн≥ етапи:

1) виб≥р виду д≥аграми за результатами або з причин;

2) класиф≥кац≥€ результат≥в або причин;

3) визначенн€ методу й пер≥оду збору даних;

4) розробка контрольного листка дл€ реЇстрац≥њ даних з перерахуванн€м вид≥в збору ≥нформац≥њ;

5) ранжируванн€ даних, отриманих за кожною ознакою, за €кою проводитьс€ перев≥рка, вибудуваних у пор€дку значимост≥;

6) побудова стовпчиковоњ д≥аграми.

¬и€вленн€ фактор≥в, що впливають на €к≥сть продукц≥њ, дозвол€Ї погодити показники виробничоњ €кост≥ з €ким-небудь показником, що характеризуЇ споживчу €к≥сть.

 

3. –оль статистичних метод≥в у процесах проектуванн€ продукц≥њ

«астосуванн€ статистичних метод≥в контролю €кост≥ продукц≥њ можливе при на€вност≥ в≥дпов≥дного кер≥вництва й стандарт≥в, доступних широкому колу ≥нженерно-техн≥чних прац≥вник≥в.

≤снують певн≥ стандарти статистичного приймального контролю. ¬они забезпечують можлив≥сть пор≥вн€ти €кост≥ парт≥й однотипноњ продукц≥њ, що вироблена у р≥зний час ≥ на р≥зних п≥дприЇмствах. —тандарти повинн≥ м≥стити велику к≥льк≥сть план≥в, що мають р≥зн≥ оперативн≥ характеристики. « урахуванн€м особливостей виробництва й вимог споживача до €кост≥ продукц≥њ можливо вибирати плани контролю. ” стандарт≥ повинн≥ бути зазначен≥ р≥зн≥ типи план≥в: одноступенев≥, двоступенев≥, плани посл≥довного контролю.

ѕри приймальному контрол≥ €кост≥ парт≥й готовоњ продукц≥њ, сировини чи нап≥вфабрикат≥в становл€ть ≥нтерес результати контролю окремоњ парт≥њ, а також результати контролю посл≥довност≥ парт≥й вироб≥в. ¬ стандартах повинна бути система правил, €ка вказуЇ, €кий конкретно план контролю сл≥д використати дл€ контролю конкретноњ парт≥њ.  р≥м того, сл≥д врахувати результати контролю попередн≥х парт≥й. ѕри вивченн≥ технолог≥чного процесу, коли на контроль надход€ть парт≥њ продукц≥њ з п≥двищеним вм≥стом дефектних вироб≥в, споживач може напол€гати на використанн≥ план≥в посиленого (твердого) контролю. —тандарт повинен м≥стити правила переходу з нормального контролю на посилений ≥ навпаки. ” тих випадках, коли €к≥сть продукц≥њ висока, використовують плани полегшеного контролю.

ѕриймальний контроль €кост≥ повинен мати так≥ основн≥ елементи стандарт≥в:

− таблиц≥ план≥в виб≥ркового контролю, що використовуютьс€ в умовах нормального ходу виробництва, а також плани дл€ посиленого контролю в умовах розлад≥в ≥ дл€ полегшеного контролю при дос€гненн≥ достатньо високоњ €кост≥ продукц≥њ;

− правила вибору план≥в з урахуванн€м особливостей контролю;

− правила переходу з нормального контролю на посилений або полегшений ≥ зворотний перех≥д при нормальному ход≥ виробництва;

− методи обчисленн€ наступних оц≥нок показник≥в €кост≥ контрольо-ваного процесу.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1131 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

729 - | 558 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.