Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕам'€тка дл€ заповненн€ пол≥в дов≥дки
‘орма N 2-ќѕѕ


∆”–ЌјЋ реЇстрац≥њ за€в та пов≥домлень про вз€тт€ на обл≥к (реорган≥зац≥ю, унесенн€ зм≥н, перереЇстрац≥ю) платник≥в податк≥в

N з/п ƒата отриманн€, вх≥дний номер та назва документа ѕричини поданн€ за€ви чи надходженн€ пов≥домленн€ ѕодатковий номер Ќайменуванн€ платника податк≥в ƒата вз€тт€ на обл≥к та внесенн€ даних до ™диного банку даних юридичних ос≥б ѕрим≥тка
             

 

(додаток 1 у редакц≥њ наказу ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 06.11.2012 р. N 1146)

 


ƒодаток 2
до ѕор€дку обл≥ку платник≥в податк≥в ≥ збор≥в


‘орма N 4-ќѕѕ


  Ћицьовий б≥к
в≥д "___" ____________ 20__ року N _____________  
     


ƒќ¬≤ƒ ј
про вз€тт€ на обл≥к платника податк≥в*

ѕов≥домл€Їмо, що платник податк≥в

 

                   

(податковий номер або сер≥€ та номер паспорта**)

______________________ (повне найменуванн€ або пр≥звище, ≥м'€, по батьков≥ дл€ ф≥зичноњ особи) ______________________ ______________________ (м≥сцезнаходженн€, м≥сце проживанн€) ______________________ кер≥вник______________ (пр≥звище, ≥м'€, по батьков≥ та реЇстрац≥йний номер обл≥ковоњ картки платника податк≥в або сер≥€ та номер паспорта**) уз€тий на обл≥к в органах державноњ податковоњ служби "___" _________ ____ року за N ________________ Ќа дату видач≥ ц≥Їњ дов≥дки перебуваЇ на обл≥ку у ___________________________________ (найменуванн€ та код органу державноњ податковоњ служби) ______________________ ƒов≥дка д≥йсна до внесенн€ зм≥н у дан≥, що вказуютьс€ у ц≥й дов≥дц≥, ≥з урахуванн€м обмеженн€ строку њњ д≥њ ______________________________________ (зазначити дату або вказати "необмежено")
Ќачальн к п≥дрозд≥лу реЇстрац≥њ та обл≥ку платник≥в податк≥в органу державноњ податковоњ служби _______________ (п≥дпис) ____________________ (пр≥звище, ≥н≥ц≥али)
ћ. ѕ.    


____________
* ƒл€ ф≥зичних ос≥б, €к≥ зд≥йснюють незалежну профес≥йну д≥€льн≥сть, ц€ дов≥дка Ї св≥доцтвом про реЇстрац≥ю в орган≥ державноњ податковоњ служби.

** —ер≥€ та номер паспорта зазначаютьс€ лише дл€ ф≥зичних ос≥б - платник≥в податк≥в, €к≥ через своњ рел≥г≥йн≥ переконанн€ в≥дмовилис€ в≥д прийн€тт€ реЇстрац≥йного номера обл≥ковоњ картки платника податк≥в та пов≥домили про це в≥дпов≥дний орган державноњ податковоњ служби ≥ мають в≥дм≥тку у паспорт≥.

 


 

  «воротний б≥к

ѕјћ'я“ ј ƒЋя «јѕќ¬Ќ≈ЌЌя ѕќЋ≤¬ ƒќ¬≤ƒ »

1. –€док "ѕовне найменуванн€ або пр≥звище, ≥м'€, по батьков≥ дл€ ф≥зичноњ особи" заповнюЇтьс€ ≥з урахуванн€м такого: 1.1. ƒл€ договору про сп≥льну д≥€льн≥сть зазначаЇтьс€ "ƒогов≥р про сп≥льну д≥€льн≥сть в≥д ________ N _____ - уповноважена особа ____________________________________". (найменуванн€ та код за ™ƒ–ѕќ” уповноваженоњ особи) {ѕ≥дпункт 1.2 пункту 1 виключено на п≥дстав≥ Ќаказу ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в N 1146 (z2013-12) в≥д 06.11.2012 } 1.2. ƒл€ договору управл≥нн€ майном зазначаЇтьс€ "ƒогов≥р управл≥нн€ майном в≥д ________ N ____ - управитель майна ________________________________". (найменуванн€ та код за ™ƒ–ѕќ” управител€ майна) {ѕ≥дпункт 1.4 пункту 1 виключено на п≥дстав≥ Ќаказу ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в N 1146 (z2013-12) в≥д 06.11.2012 } 1.3. ƒл€ ф≥зичноњ особи, €ка зд≥йснюЇ незалежну профес≥йну д≥€льн≥сть, перед пр≥звищем, ≥м'€м та по батьков≥ такоњ особи обов'€зково вказуЇтьс€ вид профес≥йноњ д≥€льност≥, наприклад, "ѕриватний нотар≥ус", "јдвокат" тощо. 2. якщо юридична особа перебуваЇ у процес≥ припиненн€, то у р€дку " ер≥вник" перед пр≥звищем, ≥м'€м, по батьков≥ та реЇстрац≥йним номером обл≥ковоњ картки платника податк≥в (сер≥Їю та номером паспорта) голови ком≥с≥њ з припиненн€ (ком≥с≥њ з реорган≥зац≥њ, л≥кв≥дац≥йноњ ком≥с≥њ) або л≥кв≥датора юридичноњ особи обов'€зково вказуЇтьс€ в≥дпов≥дно "√олова ком≥с≥њ з припиненн€" або "Ћ≥кв≥датор". 3. ѕ≥сл€ р€дка "(найменуванн€ та код органу державноњ податковоњ служби)" зазначаЇтьс€: 3.1. ƒл€ дипломатичноњ м≥с≥њ, €ка виконуЇ обов'€зки податкового агента щодо сплати податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, - "€к податковий агент щодо сплати податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б". 3.2. ƒл€ пост≥йного представництва нерезидента, що включено до реЇстру платник≥в податк≥в - нерезидент≥в ≥з ознакою платника податку на прибуток, - "€к пост≥йне представництво нерезидента". 4. –€дки щодо строку д≥њ дов≥дки за ф. N 4-ќѕѕ заповнюютьс€ ≥з урахуванн€м такого: 4.1. ƒл€ ф≥зичноњ особи, €ка зд≥йснюЇ незалежну профес≥йну д≥€льн≥сть, зазначаЇтьс€ строк, €кщо такий строк вказаний у св≥доцтв≥ про реЇстрац≥ю чи ≥ншому документ≥ (дозвол≥, сертиф≥кат≥ тощо), що п≥дтверджуЇ право ф≥зичноњ особи на провадженн€ незалежноњ профес≥йноњ д≥€льност≥. 4.2. ƒл€ договору про сп≥льну д≥€льн≥сть зазначаЇтьс€ строк д≥њ договору про сп≥льну д≥€льн≥сть, €кщо такий строк указаний у договор≥. 4.3. ƒл€ договору управл≥нн€ майном зазначаЇтьс€ строк д≥њ договору управл≥нн€ майном, указаний у договор≥, або п'€ть рок≥в, €кщо сторони не визначили строку договору управл≥нн€ майном. 4.4. якщо платник податк≥в створений на визначений строк чи перебуваЇ на обл≥ку в орган≥ державноњ податковоњ служби до визначеного терм≥ну, зазначаЇтьс€ в≥дпов≥дна дата.

(додаток 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з наказом

ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 06.11.2012 р. N 1146)

 


ƒодаток 3
до ѕор€дку обл≥ку платник≥в податк≥в ≥ збор≥в


‘орма N 4-”–ѕ


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 391 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1439 - | 1406 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.