Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—татт€ 13. —уми, що належать власников≥
а)”слуги, оплачуван≥ турагентством, указуютьс€ в документ≥ про бронюванн€, що направл€Їтьс€ в готель.

би)“урагентство, що уклало готельний контракт, несе в≥дпов≥дь ственность за оплату вс≥х обумовлених послуг, за вин€тком випадк≥в, коли за домовлен≥стю рахунок оплачуватиметьс€ безпосередньо кл≥Їнтом.

у)” випадку тривалого терм≥ну мешканн€ турагентство в≥дпов≥дно до умов контракту прот€гом цього терм≥ну оплачуватиме готелю варт≥сть наданих послуг.

грам)¬ тих випадках, коли послуги готелю оплачуЇ непосредственноклиент, власник гарантуЇ турагентству оплату його ком≥с≥йних за обумовлен≥ послуги.

д)ѕри таких безпосередн≥х розрахунках власник може на св≥й розсуд приймати до оплати т≥льки кредитн≥ карти.

—татт€ 14. ясне у€вленн€ про виплату ком≥с≥йних ѕол≥тика готелю в≥дносно того, чи сл≥д власников≥ платити ком≥с≥йн≥, ≥ €кщо так, то на €ких умовах, маЇ бути €сно виражена ≥ узгоджена з турагентством заздалег≥дь або одночасно з в≥дправленн€м п≥дтвердженн€.

≤нформац≥€, що маЇ безпосереднЇ в≥дношенн€ до розум≥нн€ пол≥тики в питанн≥ про ком≥с≥йних, зазвичай включаЇ наступне:

а)плат€тс€ або не плат€тьс€ ком≥с≥йн≥; за €к≥ послуги;

би)суммы ком≥с≥йних;

в) чи плат€тьс€ комиссионные за продовженн€ мешканн€, узгоджене з готелем, або за бронюванн€ в майбутньому, проведене кл≥Їнтом п≥д час мешканн€, Ч за умови, що турагентство гарантуЇ оплату. —татт€ 15. јнулюванн€

а)”слови€ ≥ терм≥ни повного або часткового анулюванн€ готельного контракту з обумовленою сумою компенсац≥њ у раз≥ п≥знього анулюванн€ сл≥д звести наклеп у момент в≥дправки п≥дтвердженн€. ¬ласник повинен €сно роз'€снити пор€док анулюванн€ суказанием в≥дпов≥дних терм≥н≥в.

 л≥Їнт маЇ бути пов≥домлений про вказаний пор€док анулюванн€ контракту.

би)¬се спов≥щенн€ про анулюванн€ контракту мають бути датован≥ ≥ в≥дправлен≥ письмово (рекомендований лист, телекс з номером, факс). якщо анулюванн€ набуваЇ чинност≥ з моменту усного спов≥щенн€, ч≥тку обмовку про це сл≥д занести в письмове п≥дтвердженн€. Ѕудь-€кий отриманий з готелю документ в
письменном вигл€д≥, в €кому Ї посиланн€ на усне пов≥домленн€, зв≥льн€Ї турагентство в≥д необх≥дност≥ надал≥ направл€тьписьменное п≥дтвердженн€.

” раз≥ потреби готель видаЇ вит≥каюч≥ номери по анулюванню, що зв≥льн€Ї турагентство в≥д необх≥дност≥ посилати пов≥домленн€ про анулюванн€ письмово.

у)ƒл€ спец≥альних зањзд≥в, типу великих з'њзд≥в, сем≥нар≥в, виставок ≥ тому под≥бне, можуть потр≥бно окрем≥ угоди в письменномвиде.

√рупа Ч це не менше 15 чолов≥к, що прибувають ≥ убувають сп≥льно ≥ що Ї дл€ турагентства ≥ власника окремою одиницею. √рупове п≥дтвердженн€ в≥д власника маЇ на уваз≥ однаков≥ умови дл€ кожного, а рахунок на всю суму буде один на вс≥х. якщо п≥сл€ бронюванн€ число прињжджих зменшитьс€ ≥ група складатиметьс€ менш н≥ж з 15 чолов≥к, власников≥ сл≥д запитати турагентство, чи продовжуЇ воно вважати цю к≥льк≥сть за групу.

грам)ѕри в≥дсутност≥ спец≥альноњ угоди на цю тему турагентство може в≥дмовитис€ в≥д бронюванн€ на групу ≥ не платити компенсац≥њ в≥дпов≥дно до наступних правил:

| в≥дмова на всю групу Ч не менше чим за 30 дн≥в до зањзду. ѕри бронюванн≥ зањзду групи, €ка займе б≥льше 30 % номер≥в в готел≥, власник повинен письмово спов≥стити турагентство в строк в≥д 60 до 30 дн≥в до зањзду, що в≥н сам розпор€дитьс€ тими номерами, зањзд в €ких не гарантувало турагентство; €кщо турагентство гарантуЇ зањзд у вс≥ заброньован≥ номери, в≥дмова в≥дм≥н€Їтьс€;

| анулюванн€ не б≥льше 50 % первинного бронюванн€ Ч не п≥зн≥ше чим за 21 доби до зањзду;

|анулюванн€ не б≥льше 25 % первинного бронюванн€ Ч не
позднее чим за 14 д≥б до зањзду.

д)ќтказы, що прийшли п≥зн≥ше за зазначен≥ терм≥ни, дають готелю право вимагати в≥дшкодуванн€, €кщо т≥льки власник не в≥дшкодуЇ своњх збитк≥в, здавши номер (знайшовши посто€льц€), при цьому у власника можуть зажадати доказ≥в, що номер залишавс€ незайн€тим:

|у розм≥р≥, обумовленому заздалег≥дь;

|за в≥дсутност≥ такоњ угоди Ч у розм≥р≥ 2/3 вартост≥ заброньованих послуг (але не менше одн≥й ноч≥ мешканн€ на анулюваного посто€льц€);

|при в≥дмов≥ за 3 дн≥ (72 години) до зањзду Ч у розм≥р≥ 3/4 вартост≥ замовленн€.

е)” випадку раннього в≥д'њзду або невикористанн€ замовлених послуг турагентство в≥дшкодуЇ власников≥ його фактичн≥ збитки, за вин€тком випадк≥в, коли ранн≥й в≥д'њзд/невикористанн€ случилисьиз-за ненаданн€ замовлених послуг власником. якщо аванс непокрывает вс≥Їњ суми по рахунку, власник маЇ право добрати недо
стающее безпосередньо з кл≥Їнта.

—правжн≥ положенн€ застосовуютьс€ в тих случа€х,.когда готель дотримуЇтьс€ т≥Їњ ж пол≥тики по в≥дношенню до посто€льц≥в, прибулих не через турагентство.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 730 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2022 - | 1884 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.026 с.