Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√отел≥ категор≥њ п'€ть з≥рок
¬имоги до будинку так≥ сам≥, €к до готел≥в категор≥њ чотири з≥рки. ¬ин€тковий дизайн ≥нтер'Ї≠ру. Ќомери, холи, вестибюль прикрашено авторськими роботами: картинами, декоративними при≠красами, керам≥кою, гобеленами тощо. ѕредмети ≥нтер'Їру ≥ оформленн€ повинн≥ створювати рес≠пектабельну атмосферу готелю.

«агальне устаткованн€, устаткованн€ громадських прим≥щень, к≥мнат та санвузл≥в, мебл≥ та килими повинн≥ бути з найдорожчих матер≥ал≥в, мати власн≥ неповторн≥ особливост≥ ≥ перебувати у бездоганному стан≥. ѕосуд та столов≥ прибори мають бути одного стилю, гарн≥турн≥.

ѕост≥льна б≥лизна з тонкотканих натуральних тканин з вишитою або витканою емблемою готелю.


 јЅ≤Ќ≈“ ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ»

ѕ ќ — “ ј Ќ ќ ¬ ј

в≥д 29 липн€ 2009 р. N 803

 ињв

ѕќ–яƒќ 

встановленн€ категор≥й готел€м та ≥ншим об'Їктам, що призначаютьс€ дл€ наданн€ послуг з тимчасового розм≥щенн€ (проживанн€)

1. ÷ей ѕор€док визначаЇ процедуру встановленн€ категор≥й готел€м та ≥ншим об'Їктам, що призначаютьс€ дл€ наданн€ послуг з тимчасового розм≥щенн€ (проживанн€).

2. ” цьому ѕор€дку терм≥ни вживаютьс€ у значенн≥, наведеному у «акон≥ ”крањни "ѕро туризм" (324/95-¬–) та ≥нших нормативно-правових актах з питань туризму.

3.  атегор≥њ готел€м та ≥ншим об'Їктам, що призначаютьс€ дл€ наданн€ послуг з тимчасового розм≥щенн€ (проживанн€), встановлюютьс€ за результатами обов'€зковоњ сертиф≥кац≥њ послуг з тимчасового розм≥щенн€, що ними надаютьс€, стосовно р≥вн€ безпеки дл€ житт€ та здоров'€ людей, захисту њх майна та охорони навколишнього природного середовища в державн≥й систем≥ сертиф≥кац≥њ ”кр—≈ѕ–ќ та оц≥нюванн€ в≥дпов≥дност≥ готел≥в вимогам певноњ категор≥њ (дал≥ - оц≥нюванн€ готелю), що провод€тьс€ в≥дпов≥дно до ѕравил обов'€зковоњ сертиф≥кац≥њ послуг з тимчасового розм≥щенн€ (проживанн€), затверджених ћ≥некономрозвитку.

4. √отел€м встановлюютьс€ так≥ категор≥њ: "п'€ть з≥рок", "чотири з≥рки", "три з≥рки", "дв≥ з≥рки" та "одна з≥рка". ≤ншим об'Їктам, що призначаютьс€ дл€ наданн€ послуг з тимчасового розм≥щенн€ (проживанн€), у тому числ≥ мотел€м, панс≥онатам, будинкам в≥дпочинку, туристичним базам, кемп≥нгам, категор≥€ встановлюЇтьс€ за р≥внем обслуговуванн€ в них (перший, другий, трет≥й, четвертий та в≥дпов≥дно п'€тий р≥вн≥).

5. ¬становленн€ категор≥њ готел€м та ≥ншим об'Їктам, що призначаютьс€ дл€ наданн€ послуг з тимчасового розм≥щенн€ (дал≥ - готел≥), зд≥йснюЇ уповноважений орган ≥з встановленн€ категор≥й готел€м.

‘ункц≥њ уповноваженого органу ≥з встановленн€ категор≥й готел€м виконуЇ ƒержтуризмкурорт, €ке:

утворюЇ ком≥с≥ю ≥з встановленн€ категор≥й готел€м, до складу €коњ вход€ть представники ƒержтуризмкурорт, ћ≥некономрозвитку, ≥нших за≥нтересованих центральних орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в з питань сертиф≥кац≥њ та за згодою представники громадських орган≥зац≥й ≥ €ка приймаЇ р≥шенн€ про присвоЇнн€ категор≥њ готелю за результатами розгл€ду документ≥в про результати його оц≥нюванн€;

{ јбзац четвертий пункту 5 виключено на п≥дстав≥ ѕостанови  ћ N 1054 (1054-2011-п) в≥д 17.10.2011 } бере участь у п≥дготовц≥ та атестац≥њ аудитор≥в ≥з сертиф≥кац≥њ послуг з тимчасового розм≥щенн€;

веде реЇстр св≥доцтв про встановленн€ категор≥й готел€м.

{ѕункт 5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1054 (1054-2011-п) в≥д 17.10.2011 }

6. ќбов'€зкову сертиф≥кац≥ю та оц≥нюванн€ готелю зд≥йснюють органи ≥з сертиф≥кац≥њ, що призначаютьс€ ћ≥некономрозвитку дл€ виконанн€ у державн≥й систем≥ сертиф≥кац≥њ ”кр—≈ѕ–ќ роб≥т ≥з сертиф≥кац≥њ (дал≥ - органи ≥з сертиф≥кац≥њ).

7. ¬ласник або уповноважена ним особа (дал≥ - за€вник) надсилаЇ за€ву про встановленн€ в≥дпов≥дноњ категор≥њ готелю органов≥ ≥з сертиф≥кац≥њ, на територ≥њ €кого розм≥щений готель.

ќрган ≥з сертиф≥кац≥њ розгл€даЇ за€ву та орган≥зовуЇ проведенн€ роб≥т ≥з встановленн€ в≥дпов≥дноњ категор≥њ готелю.

8. ” раз≥ на€вност≥ позитивних результат≥в проведенн€ обов'€зковоњ сертиф≥кац≥њ послуг з тимчасового розм≥щенн€ (проживанн€) орган ≥з сертиф≥кац≥њ утворюЇ ком≥с≥ю з питань оц≥нюванн€ готелю ≥ призначаЇ њњ голову.

ƒо складу ком≥с≥њ з питань оц≥нюванн€ можуть залучатис€ висококвал≥ф≥кован≥ фах≥вц≥ готельного господарства та туризму, не б≥льш €к три аудитори ≥з сертиф≥кац≥њ, представники ƒержтуризмкурорт, ≥нших центральних орган≥в виконавчоњ влади, управл≥нь (в≥дд≥л≥в) з питань туризму ≥ курорт≥в ћ≥н≥стерства курорт≥в ≥ туризму јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських держадм≥н≥страц≥й (за згодою њх кер≥вник≥в).

—клад ком≥с≥њ затверджуЇтьс€ кер≥вником органу ≥з сертиф≥кац≥њ.

{ѕункт 8 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1054(1054-2011-п) в≥д 17.10.2011 }

9. –оботи з оц≥нюванн€ готел≥в виконуютьс€ в≥дпов≥дно до вимог ƒ—“” 4269 "ѕослуги туристичн≥.  ласиф≥кац≥€ готел≥в".

ƒл€ проведенн€ зазначених роб≥т за€вник зобов'€заний створити спри€тлив≥ дл€ роботи ком≥с≥њ з питань оц≥нюванн€ готелю умови, у тому числ≥ безперешкодний доступ до прим≥щень, де надаютьс€ послуги, та необх≥дних документ≥в.

10. ќрган ≥з сертиф≥кац≥њ надсилаЇ документи про результати оц≥нюванн€ готелю та пропозиц≥њ щодо встановленн€ йому в≥дпов≥дноњ категор≥њ ком≥с≥њ ≥з встановленн€ категор≥й готел€м, €ка прот€гом 14 дн≥в розгл€даЇ њх ≥ приймаЇ р≥шенн€ б≥льш≥стю голос≥в.

” раз≥ прийн€тт€ р≥шенн€ про неможлив≥сть присвоЇнн€ категор≥њ, на €ку претендуЇ за€вник, за погодженн€м ≥з власником готелю або уповноваженим ним органом може бути встановлено нижчу категор≥ю, €кщо готель в≥дпов≥даЇ њњ вимогам.

11.  ом≥с≥€ ≥з встановленн€ категор≥й готел€м оформлюЇ та видаЇ за€внику св≥доцтво про встановленн€ готелю в≥дпов≥дноњ категор≥њ за формою, що розробл€Їтьс€ та затверджуЇтьс€ ћ≥н≥нфраструктури. { јбзац перший пункту 11 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1054 (1054-2011-п) в≥д 17.10.2011 }

«азначене св≥доцтво видаЇтьс€ не б≥льш €к на три роки або за на€вност≥ в готел≥ системи управл≥нн€ €к≥стю не б≥льш €к на п'€ть рок≥в.

12.  ом≥с≥€ ≥з встановленн€ категор≥њ готел€м надсилаЇ органов≥ ≥з сертиф≥кац≥њ в≥домост≥ про встановленн€ готелю в≥дпов≥дноњ категор≥њ.

13. ≤нформац≥€ про категор≥ю готелю зазначаЇтьс€ на фасад≥ готелю пор€д з його назвою.

14. «а€вник ≥нформуЇ органи ≥з сертиф≥кац≥њ про зм≥ни умов наданн€ послуг, що можуть вплинути на результати оц≥нюванн€ готелю, п≥дтверджен≥ при встановленн≥ категор≥њ.

15. «м≥на встановленоњ категор≥њ або повторне встановленн€ категор≥њ готелю зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до вимог цього ѕор€дку.

16. ¬арт≥сть проведенн€ роб≥т з оц≥нюванн€ готелю зазначаЇтьс€ в договор≥, що укладаЇтьс€ м≥ж за€вником ≥ органом ≥з сертиф≥кац≥њ.

17. ќргани ≥з сертиф≥кац≥њ та ком≥с≥€ ≥з встановленн€ категор≥й забезпечують дотриманн€ конф≥денц≥йност≥ ≥нформац≥њ, що становить комерц≥йну таЇмницю.

18. —п≥рн≥ питанн€, що виникають п≥д час встановленн€ категор≥њ готел€м, розгл€даютьс€ ком≥с≥Їю з апел€ц≥й, положенн€ про €ку затверджуЇтьс€ ћ≥н≥нфраструктури за погодженн€м з ћ≥некономрозвитку.

{ѕункт 18 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1054 (1054-2011-п) в≥д 17.10.2011 }


“≈ћј 9.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 696 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2023 - | 1985 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.