Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема є 4. ƒосл≥дженн€ механ≥зм≥в метабол≥чноњ та гормональноњ регул€ц≥њ обм≥ну вуглевод≥в. ÷укровий д≥абет.
ћета зан€тт€: «нати роль гормон≥в у регул€ц≥њ та п≥дтриманн≥ пост≥йного р≥вн€ глюкози в кров≥. «асвоњти особливост≥ порушень обм≥ну вуглевод≥в, жир≥в, б≥лк≥в за цукрового д≥абету.

јктуальн≥сть теми:  онцентрац≥€ глюкози в кров≥ залежить в≥д р≥вноваги м≥ж надходженн€м њњ в кров ≥ споживанн€м тканинами. ќск≥льки виведенн€ глюкози з орган≥зму в норм≥ Ї досить незначне, то п≥дтримка пост≥йност≥ њњ концентрац≥њ у в≥дносно вузьких межах за значних коливань надходженн€ з њжею забезпечуЇтьс€ процесами обм≥ну в тканинах. —истема регул€торних механ≥зм≥в включаЇ гормони ≥нсул≥н, глюкагон, адренал≥н, глюкокортикоњди, а також взаЇмод≥њ м≥ж тканинами: печ≥нкою, мТ€зами, мозком та ≥н.

 онкретн≥ завданн€:

Ø јнал≥зувати основн≥ джерела та шл€хи використанн€ глюкози кров≥.

Ø ѕо€снювати роль гормон≥в у п≥дтримц≥ пост≥йного р≥вн€ глюкози в кров≥.

Ø ѕо€снювати порушенн€ метабол≥зму вуглевод≥в за цукрового д≥абету.

“еоретичн≥ питанн€

1. ќсновн≥ вуглеводи њж≥. ћехан≥зм травленн€ вуглевод≥в у шлунково-кишковому тракт≥. ћехан≥зм всмоктуванн€ вуглевод≥в.

2. Ѕ≥ох≥м≥чн≥ процеси, що забезпечують сталий р≥вень глюкози в кров≥. –оль р≥зних шл€х≥в обм≥ну вуглевод≥в у регул€ц≥њ р≥вн€ глюкози в кров≥.

3. –оль печ≥нки в обм≥н≥ вуглевод≥в.

4. ≈ндокринна регул€ц≥€ обм≥ну вуглевод≥в:

Ј ≥нсул≥н, будова, механ≥зм д≥њ, роль в обм≥н≥ вуглевод≥в;

Ј адренал≥н та глюкагон, механ≥зми њх регулюючоњ д≥њ на обм≥н вуглевод≥в;

Ј глюкокортикоњди, њх вплив на обм≥н вуглевод≥в;

5. ’арактеристика г≥пер-, г≥погл≥кем≥њ та глюкозур≥њ.

6. ≤нсул≥нзалежна та ≥нсул≥ннезалежна форми цукрового д≥абету.

7. ’арактеристика б≥ох≥м≥чних порушень за цукрового д≥абету.

8. Ѕ≥ох≥м≥чн≥ тести дл€ оц≥нки цукрового д≥абету. ѕорушенн€ толерантност≥ до глюкози. Ѕ≥ох≥м≥чн≥ критер≥њ цукрового д≥абету.

 

ѕрактична робота

ƒосл≥д 1.  ≥льк≥сне визначенн€ цукру в кров≥ орто-толуњдиновим методом (за √ульманом).

ѕринцип методу. √люкоза при нагр≥ванн≥ з орто-толуњдином у розчин≥ оцтовоњ кислоти утворюЇ сполуку синьо-зеленого забарвленн€, ≥нтенсивн≥сть €кого Ї пр€мопропорц≥йною до концентрац≥њ глюкози.

 
 

ћатер≥альне забезпеченн€: кров, 3 % розчин трихлороцтовоњ кислоти (“’ќ), орто-толуњдиновий реактив, стандартний розчин глюкози (4 ммоль/л, 720 мг глюкози розчинити в 1 л дистильованоњ води), дистильована вода, штатив з проб≥рками, п≥петки, м≥кроп≥петка на 0,1 мл, центрифуга, центрифужн≥ проб≥рки, ‘≈ , вод€на бан€ (1000 —).

’≥д роботи. ” дв≥ центрифужн≥ проб≥рки наливають по 0,9 мл 3 % розчину “’ќ кислоти. ¬ одну з них внос€ть 0,1 мл кров≥, а в другу Ц 0,1 мл стандартного розчину глюкози. ¬м≥ст проб≥рок перем≥шують ≥ центрифугують при 3000 об/хв прот€г ом 10 хв. « кожноњ проб≥рки в≥дбирають по 0,5 мл надосадовоњ р≥дини та додають по 4,5 мл орто-толуњдинового реактиву. ѕом≥щають проб≥рки в вод€ну баню на 8 хв. ѕот≥м њх виймають з вод€ноњ бан≥ та охолоджують до к≥мнатноњ температури. ѕ≥сл€ цього на ‘≈ у визначають оптичну густину проб у кюветах на 10 мм проти води при довжин≥ хвил≥ 630 нм, використовуючи червоний св≥тлоф≥льтр.

–озрахунок. ¬м≥ст глюкози визначають за формулою:

—“јЌƒ. Ј јƒќ—Ћ.

— =

ј—“јЌƒ.

де: — Ц концентрац≥€ глюкози в кров≥, ммоль/л;

—“јЌƒ. Ц концентрац≥€ стандартного розчину глюкози;

јƒќ—Ћ≥ду Ц оптична густина досл≥джуваноњ проби;

ј—“анд. Ц оптична густина стандартного р-ну глюкози.

ѕор≥вн€ти з нормою отриманий результат. «робити висновок.

ƒосл≥д 2. ¬изначенн€ концентрац≥њ глюкози в кров≥ глюкозооксидазним методом.

ѕринцип методу. ќкисненн€ глюкози киснем пов≥тр€ п≥д д≥Їю глюкозооксидази з утворенн€м г≥дрогену пероксиду, €кий за присутност≥ фенолу з 4-ам≥но-феназоном (4-ам≥ноантип≥рином) утворюЇ забарвлену сполуку.

ћатер≥альне забезпеченн€: глюкозооксидаза (активн≥сть 60 000 Ц 120 000 од/г); пероксидаза з к≥нського хрону (активн≥сть 11 000 од/мг); фенол; 4-ам≥но-феназон; b-ƒ-√люкоза; фосфатний буфер 0,1 ћ рЌ 7,0; робочий реактив (150 мг/л глюкозооксидази, 1,1 мг/л пероксидази, 1,034 г фенолу, 0,148 г 4-ам≥но-феназону, довести фосфатним буфером до 1 л, стаб≥льний прот€гом 1 м≥с в посудин≥ з темного скла при температур≥ 4∞—); 0,2 % розчин бензойноњ кислоти (2 г бензойноњ кислоти розчин€ють у 800 мл дистильованоњ води п≥д час нагр≥ванн€, п≥сл€ охолодженн€ обТЇм розчину довод€ть у м≥рн≥й колб≥ на 1000 мл до позначки дистильованою водою, ф≥льтрують); основний кал≥брувальний розчин глюкози 27,75 ммоль/л (500 мг висушеноњ до сталоњ маси D-глюкози розчин€ють у м≥рн≥й колб≥ на 100 мл в невелик≥й к≥лькост≥ 0,2 % розчину бензойноњ кислоти); кал≥брувальний розчин глюкози 5,55 ммоль/л (100 мг/100 мл); стандарт (основний кал≥брувальний розчин глюкози розвод€ть у 5 раз≥в 0,2 % розчином бензойноњ кислоти); розчин хлоридноњ кислоти Ц 0,33 ммоль/л.

’≥д роботи. ѕосл≥довн≥сть досл≥ду наведено у таблиц≥.

 

ѕосл≥довн≥сть визначенн€ концентрац≥њ глюкози в кров≥ глюкозооксидазним методом
≤нгред≥Їнти ƒосл≥дна проба, мл —тандартна проба, мл  онтрольна проба, мл
—ироватка, плазма 0,02 - -
—тандарт - 0,02 -
–обоч≥ реактиви      

 

¬м≥ст проб≥рок перем≥шують, ≥нкубують за к≥мнатноњ температури 30 Ц 60 хв.  олориметрують за довжини хвил≥ 490 Ц 540 нм проти контрольноњ проби. –езультати обчислюють за формулою:

досл. = ——“јЌƒ. ´ јƒќ—Ћ≤ƒ”,

ј—“јЌƒ.

де —досл. Ц концентрац≥€ глюкози в досл≥дн≥й проб≥, ммоль/л;

—“јЌƒ. Ц концентрац≥€ глюкози в стандартн≥й проб≥, ммоль/л;

јƒќ—Ћ≤ƒ” Ц оптична густина (екстинкц≥€) досл≥дноњ проби;

ј—“јЌƒ. Ц оптична густина стандартноњ проби.

ѕор≥вн€ти з нормою отриманий результат. «робити висновок.

 л≥н≥ко-д≥агностичне значенн€. ‘≥з≥олог≥чн≥ г≥пергл≥кем≥њ спостер≥гають при емоц≥йних стресах, споживанн≥ великоњ к≥лькост≥ вуглевод≥в з њжею. ѕатолог≥чн≥ г≥пергл≥кем≥њ найчаст≥ше повТ€зан≥ з захворюванн€ми ендокринноњ системи, спостер≥гаютьс€ при цукровому д≥абет≥, пухлинах кори наднирник≥в та г≥поф≥зу, важких розладах функц≥њ печ≥нки, г≥перфункц≥њ щитовидноњ залози, орган≥чних ураженн€х нервовоњ системи.

√≥погл≥кем≥€ виникаЇ при аденом≥ остр≥вцевого апарату п≥дшлунковоњ залози внасл≥док п≥двищеноњ продукц≥њ ≥нсул≥ну b-кл≥тинами, недостатн≥й функц≥њ щитовидноњ залози, наднирник≥в, г≥поф≥зу.  р≥м того, г≥погл≥кем≥€ може бути викликана голодуванн€м, важкою ф≥зичною працею, передозуванн€м ≥нсул≥ну при л≥куванн≥, порушенн€м всмоктуванн€ вуглевод≥в, захворюванн€м нирок, €к≥ супроводжуютьс€ зниженн€м ниркового порогу дл€ глюкози.

ќсобливе значенн€ маЇ досл≥дженн€ цукрового навантаженн€ на р≥вень цукру в кров≥. ћетод цукрового навантаженн€ дозвол€Ї ви€вити прихован≥ форми д≥абету, порушенн€ гл≥когенутворювальноњ функц≥њ печ≥нки та вплив ≥нсул≥ну на обм≥н вуглевод≥в, також маЇ особливе значенн€ дл€ диференц≥ац≥њ панкреатичноњ та ренальноњ глюкозур≥њ.

—уттЇве кл≥н≥ко-д≥агностичне значенн€ маЇ д≥агностичний тест на кетонов≥ т≥ла в кров≥ та сеч≥. Ќаприклад, кетонур≥€ при ≤«÷ƒ ≤ типу вказуЇ на загрозу кетоацидозу. ¬≥дсутн≥сть кетонем≥њ або кетонур≥њ п≥д час коматозних стан≥в дозвол€Ї виключити кетоацедозну кому, €к причину порушенн€. Ќеобх≥дно мати на уваз≥, що й ≥нш≥ метабол≥чн≥ стани: голодуванн€, алкогольний кетоацидоз, вживанн€ њж≥ багатоњ на жири та гар€чка можуть призвести до утворенн€ кетонових сполук та по€ви кетонур≥њ (кетонем≥њ).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 856 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

1368 - | 1273 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.