Лекции.Орг


Поиск:
Загальна частина. 1.1. Забезпечує виконання покладених на відділ повноважень щодо дотримання вимог законодавства та реалізації державної політики про працю і соціальний захист
 

1.1. Забезпечує виконання покладених на відділ повноважень щодо дотримання вимог законодавства та реалізації державної політики про працю і соціальний захист працюючих на території району.

 

1.2. Призначення на посаду та припинення виконання обов’язків здійснюється головою районної у місті ради згідно з чинним законодавством.

 

1.3. Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на керівних посадах на менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки на менше 4 років, або стаж роботи на посаді головного спеціаліста не менше 7 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

1.4. Підпорядковується начальнику управління праці та соціального захисту населення.

 

1.5. Має в підпорядкуванні заступника начальника відділу та спеціалістів згідно зі штатним розкладом.

 

1.6. У своїй роботі керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської та районної у місті рад, їх виконкомів, розпорядженнями міського голови та голови районної у місті ради, наказами головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Положенням про відділ праці управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, цією посадовою інструкцією.

 

1.7. Повинен знати:

 

- законодавство та нормативно-правові акти що регламентують діяльність відділу;

 

- правила ділового етикету;

 

- основні принципи роботи з комп’ютером та програмні засоби, що використовуються у відділі;

 

- державну мову на рівні вільного володіння;

 

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

 

1.8. На час відсутності його обов’язки виконує заступник начальника відділу, а в разі його відсутності один із спеціалістів за погодженням з начальником управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради.

 

 

2. Завдання та обов’язки

 

2.1. Здійснює керівництво відділом, планує його роботу та забезпечує виконання поточних і перспективних планів роботи.

 

2.2. Організує розробку та виконання заходів щодо реалізації державної політики з питань охорони та умов праці, оплати праці та трудових відносин на території району.

 

2.3. Забезпечує підготовку матеріалів до розгляду на сесіях, засіданнях комісій, виконкому районної у місті ради з питань охорони, умов, оплати праці та трудових відносин.

 

2.4. Організовує контроль за дотриманням законодавства про працю, охорону праці, а також щодо зайнятості населення, у межах своїх повноважень, на підприємствах, в установах, організаціях району.

 

2.5. Контролює стан соціального захисту працюючих з шкідливими та важкими умовами праці, атестації робочих місць, сприяє поліпшенню умов праці на підприємствах району.

 

2.6. Організовує вивчення стану використання трудових ресурсів, професійної підготовки кадрів на виробництві, виконання заходів щодо розвитку трудового потенціалу на підприємствах району.

2.7. Координує роботу з контролюючими органами.

 

2.8. Здійснює заходи щодо надання методичної та консультативної допомоги підприємствам, установам, організаціям району з питань, що входять до компетенції відділу.

 

2.9. Сприяє укладенню колективних договорів та забезпечує їх повідомну реєстрацію.

 

2.10. Забезпечує проведення семінарів, нарад з працівниками підприємств, установ, організацій з питань охорони, умов, оплати праці та трудових відносин.

 

2.11. Організовує та контролює розгляд у відділі звернень громадян, підприємств, установ, організацій з питань додержання законодавства про охорону праці, трудові відносини, проводить їх аналіз.

 

2.12. Забезпечує підготовку публікацій у засобах масової інформації з питань, що входять до компетенції відділу.

 

2.13. Вносить в установленому порядку до державних контролюючих органів пропозиції щодо застосування заходів впливу до керівників підприємств, установ та організацій району у випадках порушення законодавства та нормативних вимог з питань, що знаходяться у компетенції відділу.

 

2.14. Забезпечує виконання заходів, спрямованих на підвищення культури обслуговування громадян та ефективної роботи з підприємствами, установами, організаціями району.

 

2.15. Проводить періодичні інструктажі з питань охорони праці з працівниками відділу.

 

2.16. Організовує навчання працівників з питань законодавства, що стосується повноважень відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

 

 

Права

 

3.1. Відвідувати підприємства, установи, організації, вивчати їх діяльність, знайомитись із службовою інформацією та звітністю, отримувати документи з питань, що входять до компетенції відділу праці.

3.2. Одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, необхідну для виконання повноважень відділу.

 

3.3. Контролювати своєчасність виконання дорученої роботи спеціалістами відділу праці.

 

3.4. Готувати та передавати в установленому порядку матеріали про порушення трудового законодавства для відповідного реагування до державних органів контролю, в правоохоронні органи, прокуратуру.

 

3.5. Представляти інтереси відділу праці в інших органах виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань, що знаходяться у компетенції відділу.

 

3.6. Залучати спеціалістів управління, районної у місті ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу праці.

 

3.7. Вносити на розгляд начальника управління праці та соціального захисту населення пропозиції з питань діяльності відділу.

 

 

4. Відповідальність

4.1. Відповідає за якісне, своєчасне виконання посадових обов’язків, бездіяльність, невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям його на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.

 

4.2. Відповідає за дотриманням працівниками відділу трудової дисципліни, режиму роботи, правил з охорони праці та протипожежного захисту.

 

4.3. Відповідає за матеріальні цінності, закріплені за відділом, визначає відповідальних за це спеціалістів відділу.

 

4.4. Притягнення до відповідальності здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

 

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. Координує взаємодію відділу праці з Територіальною державною інспекцією праці у Чернігівській області, Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Чернігівській області, міським відділенням обласної дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, міською санепідемстанцією, міським центром зайнятості та іншими органами та організаціями з питань діяльності відділу праці.

 

5.2. В межах своєї компетенції співпрацює зі спеціалістами, відділами головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, районної у місті ради і управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради.

 

Начальник управління праці та

соціального захисту населення

районної у місті ради І.П. Марчук

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 457 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

755 - | 693 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.