Лекции.Орг


Поиск:
Вихідні принципи розгляду категорій соціології особистості
google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); Вихідні принципи розгляду категорій соціології особистості (Н. Черниш)*254
  Кожен індивід є людиною, але не кожен - особистістю. Особистістю не народжуються - нею стають. Індивід, у даному випадку, є висхідним пунктом для розвитку в людині особистості, а особистість, своєю чергою, - це підсумок розвитку індивіда, найповніше уособлення всіх людських властивостей.
  Особистість є конкретним виразом суті людини, але й одночасно втіленням соціально значущих рис і властивостей певного суспільства та його культури. Немає людини і особистості "взагалі" - обидві вони чітко ідентифікуються з певним суспільством,конкретною спільнотою і нормами та цінностями культури.

*254: {Черниш Н. Й. Соціологія: Курс лекцій. Випуск 1-6. - Л., 1996.}

 

Продовження табл.

  Інтегрування особистості у суспільство здійснюється через її входження до різноманітних соціальних спільнот, прошарків та груп; саме вони є основним шляхом сполучення суспільства і людини протягом усього її життя. Особистостями стають у спільнотах,але і сама людина-особистість згодом утворює нові спільноти відповідно до власних інтересів та умов, що змінюються.

У 1799 р. мисливці знайшли на півдні Франції в лісах Аверона дикого хлопчика 11-12 років. Він пересувався лише на чотирьох кінцівках, їв як тварина, кусав тих, хто до нього наближався. Мовою його були тільки нечленороздільні звуки. У дзеркалі він себе не пізнавав. Людиною, індивідом та індивідуальністю він був, а особистістю - ні. Соціальні якості він не набув. Такі люди називаються феральні*255.

*255: {Социология / Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Нечипуренко В. Н., Попов А. В. - М., 2000. - С. 113-149.}

Наші цінності, орієнтації, типи поведінки відрізняються в залежності від середовища, в якому відбувається становлення наше як особистості.

Основні проблеми соціології особистості:

- вивчення особистості як елемента, творця і представника соціальних спільнот і соціальних інститутів;

- аналіз особистості як об'єкта соціальних відносин (коли на перший план висувається вплив суспільства на особистість в процесі її формування, соціалізації, виховання тощо);

- розгляд особистості як суб'єкта суспільних відносин (включно з її соціальною діяльністю, активністю і творчістю в суспільному житті).

Основні питання соціології особистості

- що є визначальним для особистості: її біологічні чи соціальні характеристики?

- що найбільш адекватно визначає особистість: раціональні чи ірраціональні начала?

- що становить стрижень особистості: її індивідуальні неповторні особливості чи набір соціальних норм і цінностей суспільства?

- що найкраще репрезентує особистість: її свідомість чи її поведінка?

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 472 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Наполеон Хилл
==> читать все изречения...

776 - | 683 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.